Identitetshantering och Azure Active Directory

Skydda ditt nätverk med Azure Active Directory

Diese Ressource in Svenska verfügbar.

Veröffentlicht: 11.07.2018

Förbättra nätverkssäkerheten med identitetshantering via Azure Active Directory (Azure AD). Gör det lätt för dina medarbetare att vara produktiva med förenklad inloggning (SSO). De kan autentisera sin nätverksåtkomst via molnet och godkända mobila enheter oavsett var de befinner sig. Med identitetshantering skapar du ett extra säkerhetslager för ditt molnnätverk. 

Läs faktabladet och se hur ditt företag kan: 

• Klara säkerhets- och produktivitetsmålen med rätt molnbaserad identitetslösning. 
• Hjälpa dina medarbetare att arbeta effektivare med SSO. 
• Förenkla åtkomsthanteringen med Azure AD när ni utökar era katalogtjänster till molnet. 

Resursen är endast tillgänglig på engelska.