Zarządzanie tożsamościami i Azure Active Directory

Chroń swoją sieć dzięki Azure Active Directory

Diese Ressource in Polski verfügbar.

Veröffentlicht: 11.07.2018

Popraw bezpieczeństwo swojej sieci dzięki zarządzaniu tożsamościami za pomocą Azure Active Directory (Azure AD). Zwiększ wydajność swoich pracowników dzięki logowaniu jednokrotnemu (SSO) — będą mogli uwierzytelniać dostęp do sieci z dowolnego miejsca — przez chmurę oraz urządzenia przenośne akceptowane przez firmę. Utwórz dodatkową warstwę ochrony wokół swojej sieci chmurowej dzięki zarządzaniu tożsamościami. 

Przeczytaj dokument informacyjny, aby dowiedzieć się, jak można:

• Osiągnąć cele bezpieczeństwa i wydajności dzięki właściwemu rozwiązaniu chmurowemu do zarządzania tożsamościami. 
• Pomóż swoim pracownikom osiągnąć więcej dzięki logowaniu jednokrotnemu (SSO). 
• Uprość proces zarządzania dostępem dzięki Azure AD, rozszerzając usługi katalogowe na chmurę. 

Zasób jest dostępny w języku angielskim.