Under udvikling: Model med mange til mange-relationer i Azure Analysis Services

Udgivet den 26. april 2019

Mange til mange-relationer i Azure Analysis Services er baseret på Mange til mange-relationer i Power BI. De tillader relationer mellem tabeller, hvor begge kolonner ikke er entydige.

En relation kan defineres mellem en dimensions- og faktatabel ved en granularitet, der er højere end nøglekolonnen for dimensionen. Dermed undgås det, at det er nødvendigt at normalisere dimensionstabeller, og brugeroplevelsen kan forbedres, da resultatmodellen har et mindre antal tabeller med logisk grupperede kolonner. Hvis Budget f.eks. defineres på niveauet Produktkategori, er det ikke nødvendigt at normalisere dimensionen Produkt til separate tabeller – én på granulariteten af Produkt og den anden på granulariteten af Produktkategori.

Denne funktion er allerede i offentlig prøveversion i CTP 2.4 af SQL Server Analysis Services 2019. Vi planlægger at lancere den officielt i Azure Analysis Services inden længe.