Opdaterer arkiver

Månedlige opdateringer til december 2019

30 dec

Tjenesteunderstøttet undernetskonfiguration for den administrerede instans i Azure SQL Database er nu tilgængelig

FÅS NU

For at tage hånd om kundernes sikkerhed og kravene til håndterbarhed overgår den administrerede instans, der er en udrulningsegenskab i Azure SQL Database, fra en manuel til en tjenesteunderstøttet undernetskonfiguration.

 • Azure SQL Database
 • Managed Instance
26 dec

Azure Migrate understøtter nu vurdering af fysiske servere

I PRØVEVERSION

Tilgængelighed af destination: Q4 2019

Prøveversionen af Azure Migrate understøtter nu vurdering af fysiske servere i tillæg til den eksisterende understøttelse af VMware- og Hyper-V-servere.

19 dec

Azure DevOps – Opret et dashboard uden et team

FÅS NU

Med den seneste opdateringssprint til Azure DevOps er det nu muligt at oprette et dashboard uden at knytte det til et team. Dashboardet er synligt for alle i projektet, og du bestemmer, hvem der kan redigere eller administrere det. Derudover er der tilføjet en sprintburndownminiature. Konfigurer den til burndown baseret på historier, historiepoint eller antallet af opgaver.

19 dec

Azure Backup-ressourcegruppe til virtuelle maskiner

FÅS NU

Med Azure Backup-politik for virtuelle maskiner (VM'er) kan du nu tilpasse navnet på den ressourcegruppe, der er oprettet af Backup, så du kan opdatere det i henhold til virksomhedskravene.

 • Azure Backup
18 dec

Tjenestetags til IoT Hub-funktionen er nu generelt tilgængelige

FÅS NU

Med den generelle tilgængelighed af tjenestetags til IoT Hub kan kunderne nemt finde IP-adresserne til slutpunkterne for IoT Hub-tjenesten.

 • Azure IoT Hub
17 dec

Seriel konsol til Azure Virtual Machines er nu tilgængelig i cloudmiljøet US Government

I PRØVEVERSION

Den serielle konsol er nu tilgængelig som prøveversion i Azure US Government-cloudmiljøet, hvilket gør det muligt for kunder i cloudmiljøer, der kun er tilgængelige for de offentlige myndigheder i USA, at få adgang til den serielle konsol for deres VM'er eller instanser af Virtual Machine Scale Sets.

 • Virtual Machines
 • Virtuelle Linux-maskiner
 • Virtuelle Windows-maskiner
 • VM-skaleringssæt
17 dec

I Azure Monitor til VM'er lagres der nu data i dedikerede datatyper

FÅS NU

I Azure Monitor til VM'er (virtuelle maskiner) lagres der nu computer- og procesrelaterede data i dedikerede datatyper, hvilket gør det nemmere at forespørge efter og få en hurtigere dataindtagelse.

 • Azure Monitor
 • Virtual Machines
 • VM-skaleringssæt
 • Tjenestestruktur
 • Cloud Services
17 dec

I Azure Service Map lagres der nu data i dedikerede datatyper

FÅS NU

I Service Map lagres der nu computer- og procesrelaterede data i dedikerede datatyper, hvilket gør det nemmere at forespørge efter og få en hurtigere dataindtagelse.

 • Azure Monitor
 • Virtual Machines
 • VM-skaleringssæt
 • Cloud Services
 • Tjenestestruktur
16 dec

Data Factory udvider egenskaberne for parametrisering af dataflow

FÅS NU

Azure Data Factory udvider egenskaberne for parametrisering for at gøre dataflow endnu mere genanvendelige og skalerbare.

 • Data Factory
12 dec

Azure Data Factory understøtter bevaringen af metadata under filkopiering

FÅS NU

Azure Data Factory-kopieringsaktivitet understøtter nu bevaringen af metadata i forbindelse med filkopiering mellem Amazon S3, Azure Blob og Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Data Factory
 • Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
11 dec

Azure-overførsel – analyse af agentfri afhængigheder er nu tilgængelig som prøveversion

I PRØVEVERSION

Azure-overførsel understøtter nu analyse af agentfri afhængigheder i en begrænset prøveversion.

11 dec

Azure Private Link-understøttelse i AKS fås nu som prøveversion

I PRØVEVERSION

Brug Azure Private Link-understøttelse i AKS til at interagere med Kubernetes API-server som et privat slutpunkt i dit virtuelle netværk, og sørg for, at alle Kubernetes-administrationshandlinger forbliver fuldstændig isolerede.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Privat link
 • Virtual Network
11 dec

Azure Service Fabric 7.0 er nu tilgængelig

FÅS NU

Den nye version af Azure Service Fabric introducerer flere nye funktioner samt forbedringer af stabilitet og ydeevne.

 • Tjenestestruktur
11 dec

Grupper til nærhedsplacering er nu tilgængelige

FÅS NU

Grupper til nærhedsplacering – en egenskab til logisk gruppering i Azure Virtual Machine til reduktion af netværksventetid blandt VM'er – er nu tilgængelige.

 • Virtual Machines
11 dec

Azure Database for MySQL-understøttelse til MySQL 8.0 er nu tilgængelig

FÅS NU

Azure Database for MySQL tilbyder nu generel tilgængelighed af understøttelse af den seneste store version af MySQL, version 8.0.

 • Azure Database for MySQL
9 dec

Go-live-versionen af Azure Functions 3.0 er nu tilgængelig

FÅS NU

Go-live-versionen af Azure Functions 3.0 er nu tilgængelig, så det er nu muligt at bygge og udrulle 3.0-funktioner i produktionen. Functions 3.0 tilfører nye egenskaber, herunder muligheden for at målrette .NET Core 3.1 og Node 12.

 • Azure Functions
9 dec

Firewall for webprogram – ny regel for beskyttelse mod robotter er nu tilgængelig som prøveversion

I PRØVEVERSION

Et nyt regelsæt for beskyttelse mod robotter (Microsoft_BotManagerRuleSet_1 .0) er nu tilgængelig som prøveversion til Azure Firewall for webprogram med tjenesten Azure Front Door.

6 dec

Brug GitHub Actions til at udløse en kørsel i Azure Pipelines

FÅS NU

GitHub Actions til Azure Pipelines er nu tilgængelig i Sprint 161-opdateringen til Azure DevOps. Brug GitHub Actions til at udløse en Azure Pipelines-kørsel, der foretages direkte fra din arbejdsproces for GitHub Actions.

 • Azure DevOps
5 dec

Azure API Management-forbrugsniveauet er nu tilgængeligt i 13 nye områder

FÅS NU

Azure API Management-forbrugsniveauet er nu tilgængeligt i yderligere 13 områder (19 i alt).

 • API Management
5 dec

VM'er til databehandling med høj ydeevne i HC-serien er nu tilgængelige i Det sydcentrale USA

FÅS NU

VM'er i HC-serien er nu tilgængelige i Det sydcentrale USA

 • Virtual Machines

Ressourcer

Download de kvartalsvise Azure Updates med tilbagevirkende kraft.

2019 Q4

2019 Q3

2019 Q2

Læs Azure-bloggen, og få de seneste nyheder.

Blog

Fortæl os, hvad du synes om Azure, og hvad du gerne vil se fremover.

Angiv feedback

Azure er tilgængelig i flere områder end nogen anden cloududbyder.

Tjek produkttilgængeligheden i dit område