Azure Germany supportplaner

Microsoft tilbyder en række supportmuligheder, der er udviklet til at imødekomme de ekstra behov for beskyttelse af personlige oplysninger for EU/EFTA-organisationer, der bruger den cloudbaserede Azure Germany-løsning

Alle kunder, der har købt Microsoft Azure Germany via en Enterprise Agreement, er berettiget til Standard- eller ProDirect-support, afhængigt af forbrug, uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide om Enterprise Agreement-supportprogrammet

Sammenligning af Azure Germany-supportplaner

Azure Support-planer Inkluderet Developer Standard Professional Direct Premier
Bedst til: Fakturerings- og abonnementssupport, selvhjælp på nettet Prøveversionsmiljøer og ikke-produktionsmiljøer Produktionsarbejdsbelastningsmiljøer Forretningskritisk afhængighed Betydelig afhængighed på tværs af flere produkter
Supportmuligheder: Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Microsoft Azure Germany Alle Microsoft-produkter
Ubegrænset fakturerings- og abonnementssupport døgnet rundt alle ugens dage Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Twitter @AzureSupport og forummer1 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Ubegrænset teknisk support på tysk og engelsk døgnet rundt alle ugens dage Ikke tilgængelig Kun i åbningstider2 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Ikke-Microsoft-teknologier, der kører Azure Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Rådgivningstjenester Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Begrænset rådgivning Kundespecifikt
Eskalering og kontostyring Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Samlet kontostyring Tildelt kontoadministration
Indledende svartid3 Ikke tilgængelig < 8 timers åbningstid2 < 2 timer < 1 time < 1 time
Maksimal alvorsgrad Ikke tilgængelig C A A A
Månedlige omkostninger4 Inkluderet i Azure Germany-abonnementet $29 pr. md $300 pr. md $1000 pr. md Kontakt os
Opgrader support Opgrader support Opgrader support

1Der er offentlig adgang til onlineforummer og sociale medier, og disse er ikke dækket af aftaler om begrænset data. Offentlige forumindstillinger for Azure Online: MSDN og Stack Overflow. MSDN er en Microsoft Online-egenskab. Stack Overflow er ikke tilknyttet eller relateret til Microsoft. De oplysninger, der deles i forummerne, er tilgængelige for alle Azure-kunder.

2Åbningstiden for den tyske support er kl. 9-17, mandag til fredag, dog ikke på bayerske helligdage.

3Indledende svartid vises for den maksimale alvorsgrad for hvert tilbud og er den hurtigste indledende svartid for hvert tilbud. Lavere alvorsgrader har længere indledende svartid.

4 I det første år ydes StorSimple-support til den fysiske enhed, indtil kundens næste Enterprise Agreement-fornyelse. Derefter skal kunderne købe en supportplan til StorSimple-enheden ud over deres Azure-supportplan. Du kan finde flere oplysninger her.

Tjenestebeskrivelse

Azure Germany-support er udviklet helt fra bunden under hensyntagen til tyske standarder for beskyttelse af personlige oplysninger, så der tilføres værdi med fordelene ved cloudsuveræniteten i Microsoft Germany. Teknisk support og support til administration af abonnement leveres i de fleste tilfælde af medarbejdere i Tyskland, som er blevet oplært i tyske standarder for overensstemmelse4.

Desuden, som det er der angivet i onlinetjenestevilkår for Azure Germany, har Microsofts medarbejdere (herunder support) ingen adgang til dine kundedata, der er lagret i cloud, medmindre (1) du beslutter at dele disse med Microsoft ved at sende os bemærkninger, filer og vedhæftede filer, eller (2) når en sådan adgang tildeles og overvåges af dataforvalteren i en begrænset periode og til et tilladt formål.

Købsmuligheder

Tilbud om betalt support i forbindelse med Azure Germany kan købes som en del af din Enterprise Agreement (EA), og det er underlagt dine EA-vilkår. Udviklersupport er kun tilgængelig via onlinekøb.

Alle kunder, der har købt Microsoft Azure Germany via en Enterprise Agreement, er berettiget til Standard- eller ProDirect-support, afhængigt af forbrug, uden ekstra omkostninger. Få flere oplysninger om Enterprise Agreement-supportprogrammet.

Tilgængelighed af tilbud

Azure Germany Premier, Professional Direct-, Standard- og Developer-supporttilbud er kun tilgængelige i EU for kunder, der er berettiget til at bruge Azure Germany. Få mere at vide om Azure Germany.

Fornyelsespolitik

Som standard fornyes dit supportabonnement automatisk. Du kan altid deaktivere den automatiske fornyelse.

Annulleringspolitik

Azure Germany-support kræver, at du forpligter dig i hele abonnementsperioden. Annullering resulterer ikke i nogen form for refusion.

4 Teknisk support og support til administration af abonnementer er tilgængelig på tysk og engelsk i Tyskland, dog kun inden for åbningstiden i Tyskland, kl. 9-17 mandag til fredag, eksklusive bayerske helligdage). Support uden for åbningstiden og support til specifikke Azure-teknologier leveres muligvis uden for Tyskland. Eskalering til support- og DevOps-medarbejdere uden for Tyskland kan være nødvendig for at kunne yde fuld support til nogle typer problemer og kræver kundens udtrykkelige samtykke og godkendelse. Afslag på samtykke til at eskalere supportanmodninger uden for Tyskland kan påvirke Microsofts mulighed for at yde fuld support til problemet og kan medføre begrænset supportdækning.