Spring over navigation

Sådan opdateres min rapport med de nye Azure-målernavne

 • Nedenstående trin kan bruges til at filtrere tilknytningsregnearket, som vi har leveret udelukkende til de målere, du forbruger. Hvis du vil have mere at vide om forbedringerne i forhold til målernavne, kan du klikke her. Bemærk! Nedenstående skærmbilleder blev taget fra et Direct-kundeabonnement. Værdierne i hver enkelt kolonne kan variere afhængigt af dit abonnement.

  1. Download listen over standardiserede målere her, og gem filen lokalt (f.eks. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Du kan enten downloade en detaljeret forbrugsoversigt eller oprette en projektmappe på baggrund af outputtet fra en af de tilgængelige Azure-API'er og gemme filen lokalt (f.eks. c:\AzureUsage.xls). Se et eksempel vha. en detaljeret forbrugsfil herunder.
   • Hvis du er CSP-partner, kan du downloade en forbrugsbaseret oversigtsfil fra Partnercenter. Bemærk! I øjeblikket figurerer måleenheden ikke i oversigtsfilen eller i CSP-prislisten. Fra juli 2017 vil måleenheden være inkluderet i både oversigtsfilen og CSP-prislisten.
   • Hvis du er Direct-kunde, kan du downloade filen "Version 2—Preview" fra Azure Account Portal.
   • Hvis du er EA-kunde, kan du downloade rapporten med forbrugsdetaljer under Reports > Download Usage på Enterprise Portal.
   Eksempel på downloadet csv-fil
  3. Åbn filen "AzureUsage.xls", og fjern eventuelle data, der ikke er relateret til dit daglige forbrug (f.eks. erklæring eller oplysninger om klargøringsstatus). Omdøb projektmappen til "Sheet 1", hvis den ikke allerede hedder det.
  4. Slet dataene i "AzureUsage.xls", før du kører en Lopslag for at fortolke ændringerne i målernavnene.
   1. Hvis du vil sikre dig, at Lopslag returnerer gyldige resultater, skal du huske at fjerne anførselstegnene omkring måler-id'et (Ressource-GUID) i filen "AzureUsage.xls" vha. funktionen Søg og erstat i Excel. Derefter skal du flytte kolonnen Måler-id (Ressource-GUID) til venstre, så den bliver til Kolonne A, så du kan få hjælp til Lopslag. Gem derefter filen. Dataene, der skal bruges til sammenligning, skal se ud som angivet nedenfor. Bemærk, at variationerne i navnene på målerattributter vist som kolonneoverskrifter i nedenstående tabel afhænger af dit specifikke Azure-abonnement.
    Skærmbillede fra Excel-fil
  5. Åbn filen "AzureMeterMapping-en.xls", og byg et standard-Lopslag på måler-id'et (Ressource-GUID) til filen "AzureUsage.xls".
   1. Tilføj en kolonne til højre for kolonne A i filen "AzureMeterMapping-en.xls".
   2. Angiv funktionen Lopslag i celle B2: =LOPSLAG(A2,'[AzureUsage.xls]Sheet 1'!$A:$A,1,FALSE)
   3. Filtrer værdierne "I/T" fra i kolonne B for at udelukke eventuelle målere, du ikke bruger. Din opdaterede fil ser ud som nedenstående eksempel. Filtreret resultat
   4. Resultaterne i filen "AzureMeterMapping-en.xls" viser kun de målere, du har forbrugt, og som er i din forbrugsoversigt. Se kolonnerne C til G for at få vist de gamle navnekonventioner for målerne. Se kolonnerne H til L for at få vist de nye navnekonventioner for målerne.
 • I følgende sektion er der vejledning i, hvordan du opsummerer de målere, du har forbrugt, i én kombineret rapport, som viser både de gamle og nye navne. Disse instruktioner skal følges, hvis du vil se, hvordan dine rapporter ser ud, når de nye navne er implementeret. Hvis du vil have mere at vide om forbedringerne i forhold til målernavne, kan du klikke her. Bemærk! Nedenstående skærmbilleder blev taget fra et Direct-kundeabonnement. Værdierne i hver enkelt kolonne kan variere afhængigt af dit abonnement.

  1. Download listen over standardiserede målere her, og gem filen lokalt (f.eks. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Du kan enten downloade en detaljeret forbrugsoversigt eller oprette en projektmappe på baggrund af outputtet fra en af de tilgængelige Azure-API'er og gemme filen lokalt (f.eks. c:\AzureUsage.xls). Se et eksempel vha. en detaljeret forbrugsfil herunder.
   • Hvis du er CSP-partner, kan du downloade en forbrugsbaseret oversigtsfil fra Partnercenter. Bemærk! I øjeblikket figurerer måleenheden ikke i oversigtsfilen eller i CSP-prislisten. Fra juli 2017 vil måleenheden være inkluderet i både oversigtsfilen og CSP-prislisten.
   • Hvis du er Direct-kunde, kan du downloade filen "Version 2—Preview" fra Azure Account Portal.
   • Hvis du er EA-kunde, kan du downloade rapporten med forbrugsdetaljer under Reports > Download Usage på Enterprise Portal.
   Eksempel på downloadet csv-fil
  3. Åbn filen "AzureUsage.xls", og fjern eventuelle data, der ikke er relateret til dit daglige forbrug (f.eks. erklæring eller oplysninger om klargøringsstatus).
  4. Slet dataene i "AzureUsage.xls", før du kører en Lopslag for at fortolke ændringerne i målernavnene.
   1. Hvis du vil sikre dig, at Lopslag returnerer gyldige resultater, skal du huske at fjerne anførselstegnene omkring alle celler i filen "AzureUsage.xls" vha. funktionen Søg og erstat i Excel. Derefter skal du flytte kolonnen Måler-id (Ressource-GUID) til venstre, så den bliver til Kolonne A, så du kan få hjælp til Lopslag. Gem derefter filen. Dataene, der skal bruges til sammenligning, skal se ud som angivet nedenfor. Bemærk, at variationerne i navnene på målerattributter vist som kolonneoverskrifter i nedenstående tabel afhænger af dit specifikke Azure-abonnement.
  5. Åbn en ny Excel-fil, og giv den navnet "Usage Summary – New Names.xls". Gem filen lokalt.
  6. Kopiér og indsæt dataene fra filen "AzureUsage.xls" i filen "Usage Summary – New Names.xls" i følgende rækkefølge som vist i nedenstående eksempel. Kopiér og indsæt dataene fra
  7. I filen "Usage Summary – New Names.xls" skal du bygge et Lopslag i kolonnerne O-S for at trække kolonnerne G-K i filen "AzureMeterMapping-en.xls". Inkluder også kolonneoverskrifterne. Se skærmbilledeeksemplet herunder. Skærmbillede af forbrugsoversigt
  8. Byg en pivot fra filen "Usage Summary – New Names.xls".
   1. Følg nedenstående trin for at oprette pivottabellen ovenfor:
    1. Føj et nyt ark til projektmappen "Usage Summary – New Names.xls", og giv arket navnet "After-Before Summary".
    2. Fremhæv alle celler i filen "Usage Summary – New Names.xls".
    3. Klik på fanen Indsæt, og klik på Pivottabel. Opret pivottabellen til arket "After-Before Summary".
    4. Føj følgende pivottabelfelter til rækker.
     1. Måler-id (Ressource-GUID)
     2. Målerkategori (Tjenestenavn eller Navn)
     3. Målerunderkategori (Tjenestetype eller Type)
     4. Målernavn (Ressourcenavn, Ressource, Tjenesteressource)
     5. Målerområde (Område)
     6. Enhed (Måleenhed)
     7. Ny konvention – Tjenestenavn, Navn eller Målerkategori
     8. Ny konvention – Tjenestetype, Type eller Målerunderkategori
     9. Ny konvention – Ressourcenavn, Ressource, Tjenesteressource eller Målernavn
     10. Ny konvention – Målerområde eller Område
     11. Ny konvention – Enhed eller Måleenhed
    5. Føj feltet Forbrugt mængde til Værdier som Sum af forbrugt mængde.
    6. Gå til fanen Design, og klik på Rapportlayout. Klik på Vis i tabelform på rullelisten.
    7. Højreklik på hver enkelt kolonneoverskrift, og fjern markeringen af "Subtotal <header name>" (f.eks. Subtotal "Målerkategori (Tjenestenavn eller Navn)").
  9. Dit endelige output skal se ud som nedenstående eksempel: Skærmbillede af endeligt output
 • I følgende sektion er der vejledning i, hvordan du opsummerer de målere, du har forbrugt, i én kombineret rapport, som viser både de gamle og nye navne. Disse instruktioner skal følges, hvis du fortsat vil bruge de gamle navne midlertidigt efter implementeringen af de nye navne. Hvis du vil have mere at vide om forbedringerne i forhold til målernavne, kan du klikke her. Bemærk! Nedenstående skærmbilleder blev taget fra et Direct-kundeabonnement. Værdierne i hver enkelt kolonne kan variere afhængigt af dit abonnement.

  1. Download listen over standardiserede målere her, og gem filen lokalt (f.eks. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Du kan enten downloade en detaljeret forbrugsoversigt eller oprette en projektmappe på baggrund af outputtet fra en af de tilgængelige Azure-API'er og gemme filen lokalt (f.eks. c:\AzureUsage.xls). Se et eksempel vha. en detaljeret forbrugsfil herunder.
   • Hvis du er CSP-partner, kan du downloade en forbrugsbaseret oversigtsfil fra Partnercenter. Bemærk! I øjeblikket figurerer måleenheden ikke i oversigtsfilen eller i CSP-prislisten. Fra juli 2017 vil måleenheden være inkluderet i både oversigtsfilen og CSP-prislisten.
   • Hvis du er Direct-kunde, kan du downloade filen "Version 2—Preview" fra Azure Account Portal.
   • Hvis du er EA-kunde, kan du downloade rapporten med forbrugsdetaljer under Reports > Download Usage på Enterprise Portal.
   Eksempel på downloadet csv-fil
  3. Åbn en ny Excel-fil, og giv den navnet "Usage Summary – Old Names.xls". Gem filen lokalt.
  4. Slet dataene i "AzureUsage.xls", før du kører en Lopslag for at fortolke ændringerne i målernavnene.
   1. Hvis du vil sikre dig, at Lopslag returnerer gyldige resultater, skal du huske at fjerne anførselstegnene omkring alle celler i filen "AzureUsage.xls" vha. funktionen Søg og erstat i Excel. Derefter skal du flytte kolonnen Måler-id (Ressource-GUID) til venstre, så den bliver til Kolonne A, så du kan få hjælp til Lopslag. Gem derefter filen. Dataene, der skal bruges til sammenligning, skal se ud som angivet nedenfor. Bemærk, at variationerne i navnene på målerattributter vist som kolonneoverskrifter i nedenstående tabel afhænger af dit specifikke Azure-abonnement.
  5. Kopiér og indsæt dataene fra filen "AzureUsage.xls" i filen "Usage Summary – Old Names.xls" i følgende rækkefølge som vist i nedenstående eksempel. Kopiér og indsæt dataene fra
  6. I filen "Usage Summary – Old Names.xls" skal du bygge et Lopslag i kolonnerne O-S for at trække kolonnerne B-F i filen "AzureMeterMapping-en.xls". Inkluder også kolonneoverskrifterne. Se skærmbilledeeksemplet herunder. Skærmbillede af forbrugsoversigt
  7. Byg en pivot fra filen "Usage Summary – Old Names.xls".
   1. Følg nedenstående trin for at oprette pivottabellen ovenfor:
    1. Føj et nyt ark til projektmappen "Usage Summary – New Names.xls", og giv arket navnet "After-Before Summary".
    2. Fremhæv alle celler i filen "Usage Summary – New Names.xls".
    3. Klik på fanen Indsæt, og klik på Pivottabel. Opret pivottabellen til arket "After-Before Summary".
    4. Føj følgende pivottabelfelter til rækker.
     1. Måler-id (Ressource-GUID)
     2. Målerkategori (Tjenestenavn eller Navn)
     3. Målerunderkategori (Tjenestetype eller Type)
     4. Målernavn (Ressourcenavn, Ressource, Tjenesteressource)
     5. Målerområde (Område)
     6. Enhed (Måleenhed)
     7. Gammel konvention – Tjenestenavn, Navn eller Målerkategori
     8. Gammel konvention – Tjenestetype, Type eller Målerunderkategori
     9. Gammel konvention – Ressourcenavn, Ressource, Tjenesteressource eller Målernavn
     10. Gammel konvention – Målerområde eller Område
     11. Gammel konvention – Enhed eller Måleenhed
    5. Føj feltet Forbrugt mængde til Værdier som Sum af forbrugt mængde.
    6. Gå til fanen Design, og klik på Rapportlayout. Klik på Vis i tabelform på rullelisten.
    7. Højreklik på hver enkelt kolonneoverskrift, og fjern markeringen af "Subtotal <header name>" (f.eks. Subtotal "Målerkategori (Tjenestenavn eller Navn)").
  8. Dit endelige output skal se ud som nedenstående eksempel: Skærmbillede af endeligt output
 • Nedenstående trin kan bruges til at filtrere tilknytningsregnearket, som vi har leveret udelukkende til de målere, du forbruger. Det er kun baseret på navnene på målerattributterne. Du kan anvende disse trin, før navneændringerne træder i kraft, hvis du ikke har en forbrugsfil med måler-id'et (Ressource-GUID). Hvis du vil have mere at vide om forbedringerne i forhold til målernavne, kan du klikke her. Bemærk! Nedenstående skærmbilleder blev taget fra et Direct-kundeabonnement. Værdierne i hver enkelt kolonne kan variere afhængigt af dit abonnement.

  1. Download listen over standardiserede målere her, og gem filen lokalt (f.eks. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Åbn en ny Excel-fil, og giv filen et navn (f.eks. "Old Names.xls"). Gem filen lokalt. Tilføj følgende kolonneoverskrifter, der skal tilpasses på baggrund af dit Azure-abonnement. Se nedenstående eksempel.
   Skærmbillede fra Excel-fil
  3. Føj de gamle navnedata fra din fil til filen "Old Names.xls" baseret på de kolonneoverskrifter, du har oprettet. Se skærmbilledeeksemplet herunder. Skærmbillede fra Excel-fil
  4. I filen "Old Names.xls" skal du i kolonne F sammenkæde dataene i hver enkelt række. Angiv følgende formel i celle F2: =SAMMENKÆD(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Se skærmbilledeeksemplet herunder.
   Skærmbillede fra Excel-fil
   1. Kopiér og indsæt indholdet i kolonne F kun som tekst. Dermed fjernes formler, men resultaterne bevares i cellerne. Flyt derefter kolonne F til kolonne A. Filen skal se ud som den, der er angivet herunder.
    Kopiér og indsæt dataene fra
  5. I filen "AzureMeterMapping-en.xls" skal du tilføje en kolonne mellem kolonne F og G. Gentag trin 3 og 3i ved at sammenkæde kolonnerne B-F i filen "AzureMeterMapping-en.xls". Se skærmbilledeeksemplet herunder.
   Skærmbillede fra Excel-fil
  6. Tilføj en anden kolonne til højre for kolonne G i filen "AzureMeterMapping-en.xls".
  7. Byg et standard-Lopslag i kolonne G i filen "AzureMeterMapping-en.xls" til kolonne A i filen "Old Names.xls".
   1. Hvis du vil bygge et standard-Lopslag, skal du angive funktionen Lopslag i celle H2: =LOPSLAG(G2,'[Old Names.xls.xlsx]Sheet1'!$A:$A,1,FALSE)
   2. De ældre navne kan være ændret med tiden, og vil derfor ikke vise et match. Se i din aktuelle detaljerede forbrugsoversigt fra Azure-administrationsportalen for at finde det aktuelle navn på din måler, hvis du ikke finder et match.
  8. Filtrer kolonne H for at fjerne resultater, der indeholder "I/T". Når du har filteret, viser filen "AzureMeterMapping-en.xls" kun de målere, der findes i din fil "Old Names.xls". Hvis du vil have vist de nye navne, der er justeret i forhold til målerne i din fil "Old Names.xls", skal du rulle til højre i projektmappen for at få vist kolonnerne I-M. Se resultaterne i skærmbilledeeksemplet herunder. Skærmbillede af endeligt output
 • Nedenstående trin kan bruges til at filtrere tilknytningsregnearket, som vi har leveret udelukkende til de målere, du forbruger. Det er kun baseret på navnene på målerattributterne. Du kan anvende disse trin, når navneændringerne træder i kraft, hvis du ikke har en forbrugsfil med måler-id'et (Ressource-GUID). Hvis du vil have mere at vide om forbedringerne i forhold til målernavne, kan du klikke her. Bemærk! Nedenstående skærmbilleder blev taget fra et Direct-kundeabonnement. Værdierne i hver enkelt kolonne kan variere afhængigt af dit abonnement.

  1. Download listen over standardiserede målere her, og gem filen lokalt (f.eks. c:\AzureMeterMapping-en.xls).
  2. Åbn en ny Excel-fil, og giv filen et navn (f.eks. "New Names.xls"). Gem filen lokalt. Tilføj følgende kolonneoverskrifter, der skal tilpasses på baggrund af dit Azure-abonnement. Se nedenstående eksempel.
   Skærmbillede fra Excel-fil
  3. Føj de nye navnedata fra din fil til filen "New Names.xls" baseret på de kolonneoverskrifter, du har oprettet. Se skærmbilledeeksemplet herunder. Skærmbillede fra Excel-fil
  4. I filen "New Names.xls" skal du i kolonne F sammenkæde dataene i hver enkelt række. Angiv følgende formel i celle F2: =SAMMENKÆD(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Se skærmbilledeeksemplet herunder.
   Skærmbillede fra Excel-fil
   1. Kopiér og indsæt indholdet i kolonne F kun som tekst. Dermed fjernes formler, men resultaterne bevares i cellerne. Flyt derefter kolonne F til kolonne A. Kopiér og indsæt dataene fra
  5. I filen "AzureMeterMapping-en.xls" skal du i kolonne L gentage trin 4 ved at sammenkæde kolonnerne G-K i filen "AzureMeterMapping-en.xls". Se skærmbilledeeksemplet herunder.
   Skærmbillede fra Excel-fil
  6. Byg et standard-Lopslag i kolonne G i filen "AzureMeterMapping-en.xls" til kolonne A i filen "Old Names.xls".
   1. Hvis du vil bygge et standard-Lopslag, skal du angive funktionen Lopslag i celle H2: =LOPSLAG(G2,'[Old Names.xls.xlsx]Sheet1'!$A:$A,1,FALSE)
   2. De ældre navne kan være ændret med tiden, og vil derfor ikke vise et match. Se i din aktuelle detaljerede forbrugsoversigt fra Azure-administrationsportalen for at finde det aktuelle navn på din måler, hvis du ikke finder et match.
  7. Filtrer kolonne M for at fjerne resultater, der indeholder "I/T". Når du har filteret, viser filen "AzureMeterMapping-en.xls" kun de målere, der findes i din fil "New Names.xls". Hvis du vil have vist de gamle navne, der er justeret i forhold til målerne i din fil "New Names.xls", skal du rulle til venstre i projektmappen for at få vist kolonnerne B-F. Se resultaterne i skærmbilledeeksemplet herunder. Skærmbillede af endeligt output
 • Hvis du har flere spørgsmål vedrørende ændringerne af navnene på målerattributterne, skal du kontakte Azure Support.