Serviceniveauaftale for VM-skaleringssæt

Senest opdateret: Oktober 2017

Virtual Machine Scale Sets er en gratis tjeneste. Derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Men hvis Virtual Machine Scale Sets inkluderer Virtuelle Maskiner i mindst to 2 Fejldomæner, gælder tilgængeligheden af Serviceniveauaftalen for to forekomster eller derover af de underliggende Virtuelle Maskiner. Hvis Scale Set indeholder en enkelt Virtuel Maskine, er det tilgængeligheden af en Virtuel Maskine med en Enkelt forekomst, der er gældende. De kan finde flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Versionshistorik

1.1 Senest opdateret: Oktober 2017
Produktbemærkninger: Opdateret og omfatter Virtuel Maskine med en Enkelt Forekomst.

1.0 Sidst opdateret: Marts 2016