Spring over navigation

SLA for VM-skaleringssæt

Sidst opdateret: Oktober 2017

Virtual Machine Scale Sets er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Men hvis Virtual Machine Scale Sets omfatter Virtuelle Maskiner i mindst 2 Fejldomæner, gælder tilgængeligheden af Serviceniveauaftalen for de underliggende Virtuelle Maskiner for to eller flere forekomster. Hvis skalasættet indeholder en enkelt Virtuel Maskine, gælder tilgængeligheden for en enkelt forekomst af en Virtuel Maskine. De kan finde flere oplysninger i Servicelicensaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Versionshistorik

1.1 Sidst opdateret: Oktober 2017
Produktbemærkninger: Opdateret til at omfatte virtuel maskine med en enkelt forekomst.

1.0 Sidst opdateret: Marts 2016