Oversigt over Serviceniveauaftaler for Azure-tjenester

Sidst opdateret: Februar 2019

Azure Active Directory

Vi garanterer, at Azure Active Directory Basic- og Premium-tjenesterne er tilgængelige mindst 99,9 % af tiden. Tjenesterne anses som tilgængelige i følgende scenarier:

 • Brugere kan logge på tjenesten, logge på Adgangspanelet, åbne programmer på Adgangspanelet og nulstille adgangskoder.
 • It-administratorer kan oprette, læse, skrive og slette poster i kataloget eller klargøre eller fjerne klargøring af brugere til programmer i kataloget.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Azure Active Directory.

Download SLA for Active Directory

Se alle oplysninger

Azure Active Directory B2C

Vi garanterer, at Azure Active Directory B2C-tjenesten er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden. Tjenesten anses som tilgængelig for et katalog i følgende scenarier:

 • Tjenesten kan behandle brugertilmelding, logon, profilredigering, nulstilling af adgangskode og anmodninger om multifaktorgodkendelse.
 • Udviklere kan oprette, læse, skrive og slette poster i kataloget.

Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau af Azure Active Directory B2C.

Se alle oplysninger

Azure Active Directory-domænetjenester

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af anmodninger relateret til Azure Active Directory-domænetjenester i forbindelse med domænegodkendelse af brugerkonti, der tilhører det Administrerede Domæne, LDAP-bindingen til rod-DSE'en eller DNS-opslaget af optegnelser, gennemføres.

Se alle oplysninger

Azure Advisor

Advisor er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure Analysis Services

Vi garanterer, at Kundehandlinger, som udføres på en Azure Analysis-tjenesteserver, lykkes mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

API Management

 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på Standard-niveauet, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i mindst 99,9 % af tiden.
 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på Premium-niveauet installeret på tværs af to eller flere regioner, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i mindst 99,95 % af tiden.

Der gælder ingen SLA for Developer-niveauet af API Management-tjenesten.

Se alle oplysninger

App Service

Vi garanterer, at alle Apps, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige 99,95 % af tiden. Der gælder ingen Serviceniveauaftale for Apps under hverken de Gratis eller Delte niveauer.

Se alle oplysninger

Application Gateway

Vi garanterer, at hver Application Gateway-cloudtjeneste med to eller flere mellemstore eller store forekomster, eller installationer, der er i stand til at understøtte automatisk skalering eller zone-redundans, er tilgængelige mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Application Insights

Azure Monitor integrerer nu egenskaberne fra Log Analytics og Application Insights med henblik på overvågning af Deres program. De kan også fortsætte med at bruge Log Analytics og Application Insights som selvstændige tjenester, hvis De foretrækker det. Se deres respektive Serviceniveauaftaler nedenfor.

Serviceniveauaftale for Azure Monitor

Serviceniveauaftale for Log Analytics

Vi garanterer, at dataventetiden i tjenesten Programindsigt i mindst 99,9 % af tiden ikke oversigter to timer.

Se alle oplysninger

Automation

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af alle Runbook-job vil starte inden for 30 minutter efter deres planlagte starttider.

Vi garanterer, at Azure Automation DSC-agenttjenesten er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden.

Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau af Azure Automation.

Se alle oplysninger

Azure API for FHIR

Vi garanterer, at Azure API for FHIR vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Bastion

Azure Bastion giver RDP- og SSH-adgang til dine virtuelle maskiner direkte via Azure-portalen uden at kræve en offentlig IP-adresse på den virtuelle maskine.

Vi garanterer, at Azure Bastion vil være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Data Share

Vi garanterer, at vi 99,9 % af tiden vil behandle anmodninger om at udføre Azure Data Share API-handlinger.

Se alle oplysninger

Azure DevOps

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for Azure DevOps Services for brugere af betalte Azure DevOps Services, inklusive brugere med betalte brugerbaserede udvidelser til Azure DevOps Services, for adgang til den tilknyttede Azure DevOps Services-konto.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af belastningstest-handlinger med den betalte Azure Test Plans-belastningstesttjeneste.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af udviklings- og implementeringshandlinger vha. de betalte Azure Pipelines.

Se alle oplysninger

Azure Firewall

Azure Firewall tilbyder fuldt integrerede stateful firewallegenskaber for Virtuelle Netværksressourcer med indbygget høj tilgængelighed og evnen til at skalere automatisk.

Vi garanterer, at Azure Firewall vil være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden, når implementeret i en enkelt Tilgængelighedszone.

Vi garanterer, at Azure Firewall vil være tilgængelig i mindst 99,99 % af tiden, når installeret i to eller flere tilgængelighedszoner i det samme Azure-område.

Se alle oplysninger

Azure Front Door

Vi garanterer, at Front Door i mindst 99,99 % af tiden vil besvare kundeanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle kommercielt rimelige uafhængige målingssystemer, som De måtte vælge til at måle Deres indhold. Du skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).

Se alle oplysninger

Azure Lab Services

For eventuel Lab Virtuel Maskine, der leveres som en del af Azure Lab Services garanterer vi, at De vil have Forbindelse til Lab Virtuel Maskine på mindst 99,9 %.

Se alle oplysninger

Azure Maps

Vi garanterer, at Azure Maps vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Policy

Azure Policy er en gratis tjeneste, derfor har den ikke en økonomisk støttet Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure Databricks

Vi garanterer, at Azure Databricks vil være tilgængelig 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Backup

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktionaliteten i tjenesten Azure Backup.

Se alle oplysninger

BizTalk Services

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem deres BizTalk-tjenestemiljøer på Basis-, Standard- og Premium-niveauerne og vores internetgateway. Vi tilbyder ikke en SLA for BizTalk-tjenestens Developer-niveau.

Se alle oplysninger

Azure Bot Service

Vi garanterer, at Azure Bot Service Premium Channels vil modtage og besvare REST API-opkald til Premium Channels API-slutpunktet i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Cache

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem slutpunkterne for Cachelagring og vores internetgateway.

Se alle oplysninger

Cognitive Services

Vi garanterer, at alle Kognitive Tjenester, der kører i på niveauet Standard, vil være tilgængelige i min. 99,9 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Se alle oplysninger

CDN (Content Delivery Network)

Vi garanterer, at CDN i mindst 99,9 % af tiden vil besvare klientanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle kommercielt rimelige uafhængige målingssystemer, som De måtte vælge til at måle Deres indhold. Du skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).

Se alle oplysninger

Skytjenester og Virtuelle Maskiner

 • For Skytjenester garanterer vi, at mindst én rolleforekomst vil have en forbindelse til rolleforekomst mindst 99,95 % af tiden, når De implementerer to eller flere rolleforekomster i forskellige fejl- og opgraderingsdomæner.
 • For alle Virtuelle Maskiner med to eller flere forekomster installeret i det samme Tilgængelighedssæt garanterer vi, at der er virtuel computerforbindelse til mindst én forekomst mindst 99,95 % af tiden.
 • For alle Enkeltforekomster af Virtuelle Maskiner, der anvender Premium-opbevaring til alle diske, garanterer vi, at De vil have Virtuel Maskinforbindelse i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Container Registry

Azure Container Registry er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. I forbindelse med tilgængeligheden af den underliggende lagring, gælder Serviceniveauaftalen for Lagring. De kan finde flere oplysninger under Servicelicensaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerede databasetjeneste med flere modeller. Den tilbyder brugsklar global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner med transparent skalering og replikering af dine data, uanset hvor dine brugere befinder sig. Med tjenesten tilbydes omfattende 99,99 % Serviceniveauaftaler, der dækker garantierne for gennemløb, konsistens, tilgængelighed og latens for Cosmos DB Databasekonti begrænset til en enkelt Azure-region konfigureret med ethvert af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere Azure-regioner, konfigureret med ethvert af de fire afslappede Konsistensniveauer. Azure Cosmos DB muliggør konfigurering af flere Azure-regioner som skrivbare slutpunkter for en Databasekonto. I denne konfiguration, tilbyder Cosmos DB 99,999 % SLA til både læse- og skrivetilgængelighed.

Se alle oplysninger

Data Catalog

 • Vi garanterer, at Standardudgaven af Datakataloget har en tilgængelighed på mindst 99,9 %, så Administratorer af Datakataloget kan fuldføre tilføjelse og/eller fjernelse af brugere.
 • Vi garanterer, at Standardudgaven af Datakataloget har en tilgængelighed på mindst 99,9 %, så brugere af Datakataloget kan udføre API-opkald til Datakatalogtjenesten med henblik på at registrere, søge efter og slette poster.

Der gælder ingen SLA for den Gratis Version af Azure Data Catalog

Se alle oplysninger

Azure Data Explorer

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Azure Data Explorer-tjenesten. Tidligere kendt som Kusto.

Se alle oplysninger

Data Lake-analyse

Vi garanterer, at Data Lake Analytics vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Data Lake Storage Gen1

Vi garanterer, at Data Lake Store vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure DDoS-beskyttelse

Vi garanterer, at DDoS-beskyttelsestjeneste vil være tilgængelig i mindst 99,99% af tiden.

Se alle oplysninger

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af Deres Lab er baseret på Serviceniveauaftalen for de underliggende virtuelle maskiner, lagrings- og nøgleboksressourcer. Se flere oplysninger på disse sider: Servicelicensaftale for den Virtuelle maskine, Servicelicensaftale for Lager og Servicelicensaftale for Nøgleboks.

Se alle oplysninger

Azure DNS

Vi garanterer, at gyldige DNS-forespørgsler besvares fra mindst én Azure DNS-navneserver 100 % af tiden.

Se alle oplysninger

Event Grid

Vi garanterer, at kunder kan udgive beskeder til Begivenhedsgitteret 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Event Hubs

For Basic- og Standard-niveauerne af Hændelseshubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage beskeder eller udføre andre handlinger på en Hændelseshub i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure ExpressRoute

Vi garanterer en tilgængelighed i 99,95 % af tiden for dedikerede ExpressRoute-kredsløb.

Se alle oplysninger

Azure Functions

Vi garanterer, at for Funktionsapps, der kører på App-tjenesteplaner, vil den tilknyttede Funktionsberegning være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden.

Der gives ingen Serviceniveauaftale for Funktionsapps, der kører under Forbrugsplaner.

Se alle oplysninger

HDInsight

For HDInsight garanterer vi, at alle HDInsight-klynger, som du installerer, har ekstern forbindelse i mindst 99,9 % af tiden inden for en månedlig faktureringscyklus.

Se alle oplysninger

Azure HPC Cache

Azure HPC Cache tilbyder ikke nogen serviceniveauaftale med økonomisk støtte.

Se alle oplysninger

Azure IoT Central

Vi garanterer, at IoT Central vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge er en gratis tjeneste, derfor har den ikke en økonomisk støttet Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure IoT Hub

 • For IoT-hubben garanterer vi, at implementerede IoT-hubs i mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser til og modtage meddelelser fra registrerede enheder, og at Tjenesten kan udføre oprettelses-, læse-, opdaterings- og sletningshandlinger på IoT-hubs.
 • For IoT-hub-enhedstilvejebringelsestjenesten garanterer vi, at implementerede tilvejebringelsestjenester kan modtage tilvejebringelsesanmodninger fra enheder og registrere dem på en IoT-hub i mindst 99,9 % af tiden.
 • Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau af IoT-hubben.

Se alle oplysninger

Key Vault

Vi garanterer, at vi behandler Nøglebokstransaktioner inden for 5 sekunder mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Kubernetes Service (AKS)

Som en gratis tjeneste, tilbyder AKS ikke en økonomisk støttet Serviceniveauaftale. Vi bestræber os på at opnå mindst 99,5 % tilgængelighed for Kubernetes API-serveren. Agentnodernes tilgængelighed i Deres klynge dækkes af Serviceniveauaftalen for Virtuelle Maskiner. Få flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

Log Analytics

Azure Monitor integrerer nu egenskaberne fra Log Analytics og Application Insights med henblik på overvågning af Deres program. De kan også fortsætte med at bruge Log Analytics og Application Insights som selvstændige tjenester, hvis De foretrækker det. Se deres respektive Serviceniveauaftaler nedenfor.

Serviceniveauaftale for Azure Monitor

Serviceniveauaftale for Application Insights

Vi garanterer, at i mindst 99,9 % af tiden vil logdata blive indekseret inden for seks timer efter, at data er sat i kø til indeksering af tjenesten Operations Management Suite Log Analytics.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Operations Management Suite Log Analytics.

Se alle oplysninger

Belastningsjustering

Vi garanterer, at et Belastningsbalanceret Slutpunkt, der bruger Azure Standard Load Balancer, der betjener to eller flere Sunde Forekomster af Virtuelle Maskiner, vil være tilgængelig 99,99 % af tiden.

Basic Load Balancer er udelukket fra denne Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Logic Apps

Vi garanterer, at alle Logic-apps, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Machine Learning Studio

 • For RRS (Request Response Service) garanterer vi 99,95 % tilgængelighed for API-transaktioner.
 • For BES (Batch Execution Service) og administrations-API'er garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for API-transaktioner.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Machine Learning.

Se alle oplysninger

Azure-administrerede programmer

Azure Managed Applications har ikke sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Den underliggende infrastruktur og softwaretjenester reguleres af deres egne Serviceniveauaftaler.

Se alle oplysninger

Managed Disks

Managed Disks har ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af Managed Disks er baseret på Serviceniveauaftalen for den underliggende anvendte lagring og virtuelle maskine, som den er tilknyttet. De kan finde flere oplysninger i Virtuelle Maskiner og Servicelicensaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Media Services

 • For Medietjenestekodning garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for REST API-transaktioner.
 • For Streaming vil vi behandle anmodninger med en garanti på 99,9 % for tilgængelighed af eksisterende medieindhold, når der er købt mindst én Streamingenhed.
 • Livekanaler garanterer vi, at Kanaler, der kører, i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse.
 • Hvad angår Indholdsbeskyttelse, garanterer vi, at vi behandler nøgleanmodninger i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Indeksering behandler vi tjenesteanmodninger om Indekseringsopgaver med en Kodereserveret enhed i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Mobile Services

Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for REST API-opkald til alle klargjorte Azure-mobiltjenester, der kører på Standard- og Premium-niveauerne i et kundeabonnement. Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Mobiltjenesterne.

Se alle oplysninger

Azure Monitor

Azure Monitor integrerer nu egenskaberne fra Log Analytics og Application Insights med henblik på overvågning af Deres program. De kan også fortsætte med at bruge Log Analytics og Application Insights som selvstændige tjenester, hvis De foretrækker det. Se deres respektive Serviceniveauaftaler nedenfor.

Serviceniveauaftale for Log Analytics

Serviceniveauaftale for Application Insights

Med Azure Monitor kan De indsamle detaljerede data om ydeevne og anvendelse, aktivitets- og diagnostik-logfiler og definere advarsler og meddelelser fra Deres Azure-ressourcer på ensartet vis. Vi garanterer, at Azure Monitor vil udføre alarmregler, udløse og levere meddelelser 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Database for MySQL

Vi garanterer, at mindst 99,99 % af tiden vil kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for MySql Server og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Azure NetApp Files

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for Azure NetApp Files-tjenesten.

Se alle oplysninger

Network Watcher

Vi garanterer, at 99,9 % af tiden vil Network Diagnostic Tools udføre og returnere et svar.

Se alle oplysninger

Azure Database for PostgreSQL

Vi garanterer, at mindst 99,99 % af tiden vil kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Power BI Embedded

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Power BI Embedded for brugere, der udfører API-opkald og lægger rapporter ind.

Se alle oplysninger

SAP HANA på Azure Store Forekomster

 • For SAP HANA på Azure, som er blevet konfigureret i et Højt Tilgængeligheds-par, garanterer vi Dem, at De vil have forbindelse til mindst én forekomst mindst 99,99 % af tiden.
 • For enhver Enkeltforekomst, garanterer vi, at De vil have forbindelse mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Scheduler

Vi garanterer, at alle planlagte job i mindst 99,9 % af tiden initieres inden for 30 minutter efter deres planlagte udførelsestidspunkter.

Se alle oplysninger

Azure Cognitive Search

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for indeksforespørgselsanmodninger, når en Azure Cognitive Search-tjenesteforekomst er konfigureret med én eller flere replikas, og indeksopdateringsanmodninger, når en Azure Cognitive Search-tjenesteforekomst er konfigureret med tre eller flere replikas. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Se alle oplysninger

Security Center

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed af oplysninger om en Beskyttet Nodes Sikkerhedsovervågning for niveauet Standard i Azure Security Center. Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau i Azure Security Center.

Se alle oplysninger

Service Bus

 • For Service Bus-relæer garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan oprette forbindelse til et installeret Relæ i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Service Bus-køer og -emner garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage meddelelser eller udføre andre handlinger på en installeret Kø eller et installeret Emne i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Meddelelseshubniveauerne Basic og Standard for Service Bus garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer i mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser eller udføre handlinger til administration af registrering med hensyn til en Meddelelseshub.
 • For Basic- og Standard-niveauerne af Hændelseshubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage beskeder eller udføre andre handlinger på en Hændelseshub i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Tjenestestruktur

Service Fabric er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af Deres Service Fabric-klynge er baseret på Serviceniveauaftalen for de underliggende anvendte virtuelle maskiner og lagringsressourcer. De kan finde flere oplysninger i Servicelicensaftalen for den Virtuelle Maskine og Servicelicensaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Azure SignalR Service

Vi garanterer, at SignalR-tjenesten vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Site Recovery

 • Vi garanterer, at Site Recovery-tjenesten er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus.
 • Vi garanterer et Genoprettelsestidsmål på to timer for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til planlagt og ikke-planlagt Failover fra Lokalt Miljø til Azure.
 • For hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Azure til Azure, garanterer vi et Genoprettelsestidsmål på 2 timer.

Se alle oplysninger

Azure SQL Database

Azure SQL Database er en fuldt administreret relationsdatabase med indbygget regional høj tilgængelighed og nøglefærdig geo-replikering til enhver Azure-område. Den omfatter intelligens til at understøtte selvdrevne funktioner såsom tuning af ydeevne, overvågning af trusler og sårbarhedsvurderinger og leverer fuldautomatisk patching og opdatering af kodebasen.

 • Azure SQL Databasens Forretningskritiske eller Premium-niveauer, der er konfigureret som zone-redundante installationer har en tilgængelighedsgaranti på mindst 99,995 %.
 • Azure SQL Databasens Forretningskritiske eller Premium-niveauer, der ikke er konfigureret til zone-redundante installationer, Generelle, Standard- eller Basic-niveauer eller Hyperscale-niveau med to eller flere replikaer, har en tilgængelighedsgaranti på mindst 99,99 %.
 • Azure SQL Databasens Hyperscale-niveau med én replika har en tilgængelighedsgaranti på mindst 99,95 % og 99,9 % for nul replikaer.

Se alle oplysninger

SQL Server Stretch Database

Vi garanterer, at kunder i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem deres SQL Server Stretch Database og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Storage-konti

 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,99 % af tiden (99,9 % for Cool-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra RA-GRS-konti (Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang), forudsat at mislykkede forsøg på at læse data fra det primære område forsøges igen i det sekundære område.
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS).
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at skrive data til konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS) og Geografisk Redundant Lager med Læseadgang (RA-GRS).

Se alle oplysninger

StorSimple

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Sikkerhedskopierings-, Skyniveaudelings- og Gendannelsesfunktionaliteten i Azure StorSimple-tjenesten.
 • Vi garanterer, at vi i 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger vedrørende Azure StorSimple Data Manager.

Se alle oplysninger

Azure Stream Analytics

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for Stream Analytics API.
 • Vi garanterer, at installerede Stream Analytics-job i 99,9 % af tiden enten vil behandle data eller være tilgængelig til at behandle data.

Se alle oplysninger

Azure Synapse Analytics

Vi garanterer, at klienthandlinger, som er udført på en Synapse Analytics-database, lykkes i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Time Series Insights

Vi garanterer, at vi i 99,9 % af tiden vil gennemføre behandling af anmodninger til Time Series Insights dataplan-API'et.

Se alle oplysninger

Traffic Manager

Vi garanterer, at DNS-forespørgsler modtager et gyldigt svar fra mindst én af vores Azure Traffic Manager-navneserverklynger i mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

VM-skaleringssæt

Virtual Machine Scale Sets er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Men hvis Virtual Machine Scale Sets omfatter Virtuelle Maskiner i mindst 2 Fejldomæner, gælder tilgængeligheden af Serviceniveauaftalen for de underliggende Virtuelle Maskiner. De kan finde flere oplysninger i Servicelicensaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

Virtual WAN

Azure Virtual WAN er en netværkstjeneste, der leverer optimeret og automatiseret forbindelse fra afdeling til afdeling gennem Azure. Med Virtual WAN kan kunder forbinde afdelinger til hinanden og til Azure for at centralisere deres netværks- og sikkerhedsbehov med virtuelle programmer såsom firewalls og Azures netværks- og sikkerhedstjenester.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for Azure Virtual WAN.

Se alle oplysninger

Visual Studio App Center

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af udviklingshandlinger med Visual Studio App Center Build-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af testhandlinger med Visual Studio App Center Test-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af pushmeddelelseshandlinger med Visual Studio App Center Push Notification-tjenesten.

Se alle oplysninger

VPN-gateway

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for hver Basic Gateway for VPN eller Basic Gateway for ExpressRoute.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for hver Standardgateway, Højtydende Gateway og VpnGw1-, VpnGw2-, VpnGw3-gateway til VPN.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for hver Standardgateway, Højtydende Gateway og Ultrahøjtydende Gateway til ExpressRoute.

Se alle oplysninger

Azure Information Protection

Vi garanterer, at slutbrugere kan oprette og bruge IRM-dokumenter og -mails 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Windows 10 IoT Core Services

 • For Enhedens Opdateringscenter garanterer vi, at Kunden i mindst 99,9 % af tiden kan logge ind på Enhedens Opdateringscenter, og at Tjenesten kan skabe enhedsmodeller, oprette pakker, udgive pakker og opdateringer til enheder.
 • For LTSC-adgang garanterer vi, at brugere i mindst 99,9 % af tiden kan logge ind på Enhedens Opdateringscenter, og at Tjenesten giver adgang til opdateringer for LTSC-udgivelser af Windows 10 IoT Core.
 • Enhedens Sundhedserklæring er en kundeteknologi, derfor har den ikke en Serviceniveauaftale for onlinetjenester.

Se alle oplysninger

Dedikeret HSM i Azure

Azure Dedicated HSM er en gratis tjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet servicelicensaftale.

Se alle oplysninger

Azure Open Datasets

Azure Open Datasets er en gratis tjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet Servicelicensaftale.

Se alle oplysninger

Azure Red Hat OpenShift

Vi garanterer, at Azure Red Hat OpenShift vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure VMware-løsning fra CloudSimple

 • Vi garanterer, at Azure VMware-løsninger vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.
 • Vi garanterer, at Azure VMware-styringsværktøjer (vCenter Server og NSX Manager) vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Database for MariaDB

Vi garanterer, at mindst 99,99 % af tiden vil kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for MariaDB-server og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Azure Sentinel

Azure Sentinel bygger på Azure Monitor Log Analytics som fundament. Tilgængelighed af Azure Sentinel er baseret på SLA'en for Log Analytics. Se Log Analytics SLA for at få flere oplysninger.

Se alle oplysninger

Windows Virtual Desktop

Når det gælder berettigelse til tjenesten Windows Virtual Desktop, kan du se licenslicensvilkårene, der er beskrevet her. Microsoft tilbyder ikke nogen serviceniveauaftale med økonomisk støtte. Vi bestræber os på at opnå 99,5 % tilgængelighed for URL-adresserne til tjenesten Windows Virtual Desktop. Tilgængelighed af de virtuelle maskiner på sessionsværten i dit abonnement er dækket af SLA'en for Virtuelle Maskiner.

Få flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

Web Application Firewall

Garantier for tilgængelighed af Web Application Firewall er inkluderet i SLA'en for den valgte installationsindstilling, Application Gateway eller Azure Front Door. Se under Application Gateway SLA og Azure Front Door SLA for at få flere oplysninger.

Se alle oplysninger

Privat link

We guarantee that Azure Private Link will be available at least 99.99% of the time.

Se alle oplysninger

Microsoft giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i de SLA'er, der er angivet ovenfor.

Tilgængeligheden for alle Azure-tjenester beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Klik her for at downloade SLA for de fleste Microsoft Azure-tjenester. Du kan finde SLA'en for Active Directory her.