Spring over navigation

Serviceniveauaftaleoversigt for Azure-tjenester

Sidst opdateret: Marts 2018

Azure Active Directory

Vi garanterer, at Azure Active Directory Basic- og Premium-tjenesterne er tilgængelige mindst 99,9 % af tiden. Tjenesterne anses som tilgængelige i følgende scenarier:

 • Brugere kan logge på tjenesten, logge på Adgangspanelet, åbne programmer på Adgangspanelet og nulstille adgangskoder.
 • It-administratorer kan oprette, læse, skrive og slette poster i kataloget eller klargøre eller fjerne klargøring af brugere til programmer i kataloget.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Azure Active Directory.

Download serviceniveauaftale for Active Directory

Se alle oplysninger

Azure Active Directory B2C

Vi garanterer, at Azure Active Directory B2C-tjenesten er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden. Tjenesten anses som tilgængelig for et katalog i følgende scenarier:

 • Tjenesten kan behandle brugertilmelding, logon, profilredigering, nulstilling af adgangskode og anmodninger om multifaktorgodkendelse.
 • Udviklere kan oprette, læse, skrive og slette poster i kataloget.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Azure Active Directory B2C.

Se alle oplysninger

Azure Active Directory-domænetjenester

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af anmodninger relateret til Azure Active Directory-domænetjenester i forbindelse med domænegodkendelse af brugerkonti, der tilhører det Administrerede Domæne, LDAP-bindingen til rod-DSE'en eller DNS-opslaget af poster, gennemføres.

Se alle oplysninger

Azure Advisor

Advisor er en gratis tjeneste uden sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure Analysis Services

Vi garanterer, at Klienthandlinger, som udføres på en Azure Analysis Services-server, lykkes i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

API Management

 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på Standard-niveauet, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i mindst 99,9 % af tiden.
 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på Premium-niveauet installeret på tværs at to eller flere regioner, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i mindst 99,95 % af tiden.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for Developer-niveauet af API Management-tjenesten.

Se alle oplysninger

App Service

Vi garanterer, at alle Apps, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige 99,95 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for Apps under hverken de gratis eller delte niveauer.

Se alle oplysninger

Application Gateway

Vi garanterer, at hver Applikation Gateway-skytjeneste har med to eller flere mellemstore eller store forekomster er tilgængelige mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Application Insights

Vi garanterer, at datalatenstiden for Programindsigts-tjenesten ikke overskrider to timer 99,9 % af tiden

Se alle oplysninger

Automation

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af alle Runbook-job vil starte inden for 30 minutter efter deres planlagte starttider.

Vi garanterer, at Azure Automation-DSC-agenttjenesten er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Azure-automatisering.

Se alle oplysninger

Automation and Control

Tilgængeligheden af Automatisering og Styring er baseret på Servicelicensaftalen for de underliggende kontoressourcer for Log Analytics-arbejdsområdet og Automatisering, der er anvendt. Du kan finde flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for Log Analytics og Serviceniveauaftalen for Automatisering.

Se alle oplysninger

Azure Maps

Vi garanterer, at alle Azure Maps vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Backup

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktionaliteten i tjenesten Azure Backup.

Se alle oplysninger

BizTalk Services

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem deres BizTalk-tjenestemiljøer på Basis-, Standard- og Premium-niveauerne og vores internetgateway. Vi tilbyder ikke en serviceniveauaftale for BizTalk-tjenestens Developer-niveau.

Se alle oplysninger

Azure Bot Service

Vi garanterer, at Azure Bot Service Premium Channels vil modtage og besvare REST API-opkald til Premium Channels API Endpoint som forventet i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Cache

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem slutpunkterne for Cachelagring og vores internetgateway.

Se alle oplysninger

Cognitive Services

Vi garanterer, at alle Kognitive Tjenester, der kører i på niveauet Standard, vil være tilgængelige i min. 99,9 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Se alle oplysninger

CDN (Content Delivery Network)

Vi garanterer, at CDN i mindst 99,9 % af tiden vil besvare klientanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle rimeligt uafhængige kommercielle målingssystemer, som du måtte vælge til at måle dit indhold. Du skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).

Se alle oplysninger

Skytjenester og Virtuelle Maskiner

 • For Skytjenester garanterer vi, at mindst én rolleforekomst vil have en forbindelse til rolleforekomst mindst 99,95 % af tiden, når du installerer to eller flere rolleforekomster i forskellige fejl- og opgraderingsdomæner.
 • For alle virtuelle maskiner med to eller flere forekomster installeret i det samme Tilgængelighedssæt garanterer vi, at der er virtuel computerforbindelse til mindst én forekomst mindst 99,95 % af tiden.
 • For alle Enkeltforekomster af Virtuelle Maskiner, der anvender Premium-storage til alle diske, garanteres Forbindelse til Virtuel maskine i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Container Registry

Azure Container Registry er en gratis tjeneste uden sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Vedrørende tilgængeligheden for underliggende Opbevaring gælder serviceniveauaftalen for Lager. Se Serviceniveauaftalen for Lager for at få yderligere oplysninger.

Se alle oplysninger

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en fuldt administreret NoSQL-dokumentdatabasetjeneste, der tilbyder forespørgsels- og transaktionsbehandling over skemafri data, forudsigelig og pålidelig ydeevne og hurtig udvikling. Denne tjeneste tilbyder 99,99 % garanti for tilgængelighed, overførselshastighed, lav latenstid og konsekvens.

Se alle oplysninger

Data Catalog

 • Vi garanterer, at Standardudgaven af Datakataloget har en tilgængelighed på mindst 99,9 %, så administratorer af Datakataloget kan fuldføre tilføjelse og/eller fjernelse af brugere.
 • Vi garanterer, at Standardudgaven af Datakataloget har en tilgængelighed på mindst 99,9 %, så brugere af Datakataloget kan udføre API-kald til Datakatalogtjenesten og registrere, søge efter og slette Poster.

Der gælder ingen SLA for den Gratis Version af Azure Data Catalog.

Se alle oplysninger

Data Lake-analyse

Vi garanterer, at Data Lake Analytics vil være tilgængelig mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Data Lake Storage Gen1

Vi garanterer, at Data Lake Store er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure DDoS-beskyttelse

Vi garanterer, at DDoS Protection-tjenesten vil være tilgængelig i mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs er en gratis tjeneste uden sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af dit Lab er baseret på serviceniveauaftalen for de underliggende virtuelle maskiner, lagerressourcer og nøglebokse. Se flere oplysninger på disse sider: Serviceniveauaftale for den Virtuelle maskine, Serviceniveauaftale for Lager og Serviceniveauaftale for Nøgleboks.

Se alle oplysninger

Azure DNS

Vi garanterer, at gyldige DNS-forespørgsler besvares fra mindst én Azure DNS navneserver 100 % af tiden.

Se alle oplysninger

Event Grid

Vi garanterer at kunder vil kunne udgive beskeder til Begivenhedsgitteret 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Event Hubs

For Basic- og Standard-niveauerne af Hændelseshubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage beskeder eller udføre andre handlinger på en Hændelseshub i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

ExpressRoute

Vi garanterer en tilgængelighed i minimum 99,95 % af tiden for dedikerede ExpressRoute-kredsløb.

Se alle oplysninger

Functions

Vi garanterer, at for Funktionsapps, der kører på App-tjenesteplaner, vil den tilknyttede funktionsberegning være tilgængelig min. 99,95 % af tiden.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for Funktionsapps, der kører under Forbrugsplaner.

Se alle oplysninger

HockeyApp

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for HockeyApp-tjenesten.

Se alle oplysninger

HDInsight

For HDInsight garanterer vi, at alle HDInsight-klynger, som du installerer, har ekstern forbindelse mindst 99,9 % af tiden inden for en månedlig faktureringscyklus.

Se alle oplysninger

Indsigt og analyse

Tilgængeligheden af Indsigt og Analyse er baseret på Servicelicensaftalen for de underliggende kontoressourcer for Log Analytics-arbejdsområdet og Automatisering, der er anvendt. Du kan finde flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for Log Analytics og Serviceniveauaftalen for Automatisering.

Se alle oplysninger

IoT Hub

 • For IoT Hub garanterer vi, at installerede IoT Hubs mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser til og modtage meddelelser fra registrerede enheder, og at tjenesten kan udføre oprettelses-, læse-, opdaterings- og slettehandlinger på IoT Hubs.
 • For IoT Hub-enhedsprovisioneringstjenesten garanterer vi, at installerede IoT Hubs kan modtage provisioneringsanmodninger fra enheder og registrere dem på en IoT Hub mindst 99,9 % af tiden anvendt på provisioneringstjenester.
 • Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af IoT Hub.

Se alle oplysninger

Key Vault

Vi garanterer, at vi behandler Nøglebokstransaktioner inden for 5 sekunder mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS er en gratis tjeneste, og der tilbydes ikke en finansiel SLA - serviceniveauaftale. Vi bestræber os på at nå mindst 99,5 % tilgængelighed for Kubernetes API-serveren. Agentnodernes tilgængelighed i jeres klynge dækkes af SLA for Virtuelle Maskiner. Læs SLA for Virtuelle Maskiner for at få flere oplysninger.

Se alle oplysninger

Log Analytics

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af tiden vil logdata blive indekseret inden for seks timer efter, at data er sat i kø til indeksering af tjenesten Operations Management Suite Log Analytics.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Operations Management Suite Log Analytics.

Se alle oplysninger

Belastningsjustering

Vi garanterer at et Load-balanceret Endpoint ved brug af Standard Load Balancer, der betjener to eller flere Healthy Virtual Machine-forekomster, vil være tilgængelig 99.99% af tiden.

Basic Load Balancer er udelukket af denne SLA.

Se alle oplysninger

Logic Apps

Vi garanterer, at alle Logic-apps, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Machine Learning Studio

 • For RRS (Request Response Service) garanterer vi 99,95 % tilgængelighed for API-transaktioner.
 • For BES (Batch Execution Service) og adminstrations-API'er garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for API-transaktioner.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Machine Learning.

Se alle oplysninger

Azure-administrerede programmer

Azure Managed Applications har ikke sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Den underliggende infrastruktur og softwaretjenester reguleres af deres egne serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Managed Disks

Managed Disks har ikke sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af Managed Disks er baseret på serviceniveauaftalen for det underliggende anvendte lager og den virtuelle maskine, som den er tilknyttet. Du kan finde flere oplysninger i Virtuelle Maskine og Serviceniveauaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Media Services

 • For Medietjenestekodning garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for REST API-transaktioner.
 • For Streaming vil vi behandle anmodninger med en garanti på 99,9 % for tilgængelighed af eksisterende medieindhold, når der er købt mindst én Streamingenhed.
 • Livekanaler garanterer vi, at Kanaler, der kører, i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse.
 • Vi Indholdsbeskyttelse garanterer vi, at vi behandler nøgleanmodninger i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Indeksering behandler vi tjenesteanmodninger om Indekseringsopgaver med en Kodereserveret enhed i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Mobile Services

Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for REST API-opkald til alle klargjorte Azure-mobiltjenester, der kører på Standard- og Premium-niveauerne i et kundeabonnement. Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Mobiltjenester.

Se alle oplysninger

Azure Monitor

Azure Monitor er en gratis tjeneste uden sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Multi-Factor Authentication

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for Azure-multifaktorgodkendelse. Tjenesten anses for utilgængelig, når den ikke kan modtage eller behandle godkendelsesanmodninger til Multifaktorgodkendelse-udbyderen, som er installeret i et kundeabonnement.

Se alle oplysninger

Azure Database for MySQL

Vi garanterer at mindst 99.99% af tiden vil Kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for MySql Server og vores Internet-gateway.

Se alle oplysninger

Network Watcher

Vi garanterer, at 99,9 % af tiden vil Network Diagnostic Tools udføre og returnere et svar.

Se alle oplysninger

Azure Database for PostgreSQL

Vi garanterer at mindst 99.99% af tiden vil Kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server og vores Internet-gateway.

Se alle oplysninger

Power BI Embedded

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Power BI Embedded for brugere, der udfører API-opkald og lægger rapporter ind.

Se alle oplysninger

Beskyttelse og genoprettelse

Tilgængeligheden af Beskyttelse og Genoprettelse er baseret på Servicelicensaftalen for de underliggende kontoressourcer for Sikkerhedskopiering og Site Recovery, der er anvendt. Du kan finde flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for Sikkerhedskopiering og Serviceniveauaftalen for Site Recovery.

Se alle oplysninger

SAP HANA på store forekomster af Azure

 • For SAP HANA på Azure, som er blevet konfigureret i et Højt-tilgængeligheds-par, garanterer vi dig at du vil have forbindelse til mindst en forekomst mindst 99.99% af tiden.
 • For enhver enkeltforekomst, garanterer vi at du vil have forbindelse mindst 99.9% af tiden.

Se alle oplysninger

Scheduler

Vi garanterer, at alle planlagte job i mindst 99,9 % af tiden initieres inden for 30 minutter efter deres planlagte udførelsestidspunkter.

Se alle oplysninger

Azure Search

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for indeksforespørgselsanmodninger, når en Azure Search-tjenesteforekomst er konfigureret med én eller flere replikas, og indeksopdateringsanmodninger, når en Azure Search-tjenesteforekomst er konfigureret med tre eller flere replikas. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Se alle oplysninger

Security Center

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for oplysninger om sikkerhedsovervågning af en beskyttet node for niveauet Standard for Azure Security Center. Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau for Azure Security Center.

Se alle oplysninger

Sikkerhed og overensstemmelse

Sikkerhed og Overholdelse er baseret på Servicelicensaftalen for de underliggende kontoressourcer for Log Analytics-arbejdsområdet og Automatisering, der er anvendt. Du kan finde flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for Log Analytics og Serviceniveauaftalen for Automatisering.

Se alle oplysninger

Service Bus

 • For Service Bus-relæer garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan oprette forbindelse til et installeret Relæ i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Service Bus-køer og -emner garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage meddelelser eller udføre andre handlinger på en installeret Kø eller et installeret Emne i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Meddelelseshubniveauerne Basic og Standard for Service Bus garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer i mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser eller udføre handlinger til administration af registrering med hensyn til en Meddelelseshub.
 • For Basic- og Standard-niveauerne af Hændelseshubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage beskeder eller udføre andre handlinger på en Hændelseshub i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Tjenestestruktur

Service Fabric er en gratis tjeneste. Derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af din Service Fabric-klynge er baseret på serviceniveauaftalen for de underliggende anvendte virtuelle maskiner og lagerressourcer. Du kan finde flere oplysninger i serviceniveauaftalen for den Virtuelle Maskine og serviceniveauaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Site Recovery

 • Vi garanterer, at Site Recovery-tjenesten er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus.
 • Vi garanterer et Genoprettelsestidsmål på to timer for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til planlagt og ikke-planlagt Failover fra Lokalt Miljø til Azure.
 • For hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Azure til Azure, garanterer vi et Genoprettelsestidsmål på 2 timer.

Se alle oplysninger

Azure SQL Database

Niveauerne Basic, Standard og Premium

Vi garanterer, at der mindst 99,99 % af tiden er forbindelse mellem kundernes enkeltstående eller elastiske Basic, Standard eller Premium Microsoft Azure SQL-Database og vores internetgateway.

Web- og Business-niveauerne (udgået)

Vi garanterer, at der mindst 99,9 % af tiden er forbindelse mellem kundernes Web eller Business Microsoft Azure SQL-Database og vores internetgateway.

Se alle oplysninger

SQL Data Warehouse

Vi garanterer, at klienthandlinger, som er udført på en SQL Data Warehouse-database, lykkes mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

SQL Server Stretch Database

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse til SQL Server Stretch-Databasen via vores internetgateway.

Se alle oplysninger

Storage

 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,99 % af tiden (99,9 % for Cool-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra RA-GRS-konti (Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang), forudsat at mislykkede forsøg på at læse data fra det primære område forsøges igen i det sekundære område.
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS).
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at skrive data til konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS) og Geografisk Redundant Lager med Læseadgang (RA-GRS).

Se alle oplysninger

StorSimple

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Sikkerhedskopierings-, Skyniveaudelings- og Gendannelsesfunktionaliteten i Azure StorSimple-tjenesten.
 • Vi garanterer, at vi 99,9 % af tiden vil behandle anmodninger vedrørende Azure StorSimple Data Manager.

Se alle oplysninger

Stream Analytics

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for Stream Analytics API.
 • Vi garanterer, at installerede Stream Analytics-job i 99,9 % af tiden enten vil behandle data eller være tilgængelig til at behandle data.

Se alle oplysninger

Time Series Insights

Vi garanterer, at vi 99,9 % af tiden vil behandle anmodninger til Time Series Insights dataplan-API'et.

Se alle oplysninger

Traffic Manager

Vi garanterer, at DNS-forespørgsler modtager et gyldigt svar fra mindst én af vores Azure Traffic Manager-navneserverklynger mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

VM-skaleringssæt

Virtual Machine Scale Sets er en gratis tjeneste. Derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Men hvis Virtual Machine Scale Sets inkluderer Virtuelle Maskiner i mindst to 2 Fejldomæner, gælder tilgængeligheden af serviceniveauaftalen for de underliggende Virtuelle Maskiner. Du kan finde flere oplysninger i serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

Visual Studio Team Services

 • Vi garanterer en tilgængelighed i mindst 99,9 % af tiden for Visual Studio Team Services, så Visual Studio Team Services-betalingsbrugere, herunder betalingsbrugere af Brugerbaserede Udvidelser af Visual Studio Team Services, får adgang til den tilknyttede Visual Studio Team Services-konto.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af buildhandlinger med den betalte Visual Studio Team Services-buildtjeneste.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af belastningstestbehandlinger med den betalte Visual Studio Team Services-tjeneste.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af build- og implementeringshandlinger med den betalte Visual Studio Team Services Build og Deployment-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af Code Search handlinger med den betalte Visual Studio Team Services til Code Search Service.

Se alle oplysninger

Visual Studio App Center

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af buildhandlinger med Visual Studio App Center Build-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af testhandlinger med Visual Studio App Center Test-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af pushmeddelelseshandlinger med Visual Studio App Center Push Notification-tjenesten.

Se alle oplysninger

VPN-gateway

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for hver Basisgateway for VPN eller Basisgateway for ExpressRoute.

Vi garanterer en tilgængelighed på 99,95 % for hver Standard, High Performance, VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3 Gateway for VPN.

Vi garanterer en tilgængelighed på 99,95 % for hver Standard, High Performance, Ultra Performance Gateway for ExpressRoute.

Se alle oplysninger

Azure Information Protection

Vi garanterer, at slutbrugere kan oprette og hente IRM-dokumenter og -mails 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Microsoft giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i de SLA'er, der er angivet ovenfor.

Tilgængeligheden for alle Azure-tjenester beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Klik her for at downloade serviceniveauaftale for de fleste Microsoft Azure-tjenester. Du kan finde serviceniveauaftalen for Active Directory her.