SLA-oversigt for Azure-tjenester

Sidst opdateret: april 2017

Azure Active Directory

Vi garanterer, at Azure Active Directory Basic- og Premium-tjenesterne er tilgængelige mindst 99,9 % af tiden. Tjenesterne anses som tilgængelige i følgende scenarier:

 • Brugere kan logge på tjenesten, logge på adgangspanelet, åbne programmer på adgangspanelet og nulstille adgangskoder.
 • It-administratorer kan oprette, læse, skrive og slette poster i kataloget eller klargøre eller fjerne klargøring af brugere til programmer i kataloget.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Azure Active Directory.

Download SLA for Active Directory

Få vist alle oplysninger

Azure Active Directory B2C

Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % af Azure Active Directory B2C-tjenesten. Tjenesten anses som tilgængelig for en mappe i følgende scenarier:

 • Tjenesten kan behandle brugeranmodninger om tilmelding, login, profilredigering, nulstilling af adgangskode og multifaktorgodkendelse.
 • Udviklere kan oprette, læse og slette poster i deres mappe.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Azure Active Directory B2C.

Få vist alle oplysninger

Azure Active Directory-domænetjenester

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af Azure Active Directory Domain Services-anmodningerne om domænegodkendelse af brugerkonti, der hører til det administrerede domæne, LDAP-binding til rod-DSE eller DNS-opslag i poster fuldføres.

Få vist alle oplysninger

Azure Advisor

Advisor er en gratis tjeneste, og derfor har den ikke en finansielt understøttet SLA.

Få vist alle oplysninger

Azure Analysis Services

Vi garanterer, at klienthandlinger, der udføres på en Azure Analysis Services-server, gennemføres i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

API Management

 • Vi garanterer, at de API Management Service-instanser, der kører på Standard-niveauet, svarer på anmodninger om at foretage handlinger i mindst 99,9 % af tiden.
 • Vi garanterer, at de API Management Service-instanser, der kører på Premium-niveauet, der er udrullet i to eller flere områder, svarer på anmodninger om at foretage handlinger i mindst 99,95 % af tiden.

Der gælder ingen SLA for Developer-niveauet af API Management Service.

Få vist alle oplysninger

App Service

Vi garanterer, at de apps, der kører under et kundeabonnement, vil have en tilgængelighed på 99,95 %. Der gælder ingen SLA for apps under niveauerne Gratis og Delt.

Få vist alle oplysninger

Application Gateway

Vi garanterer, at hver Application Gateway-cloudtjeneste med to eller flere mellemstore eller større forekomster vil være tilgængelig mindst 99,95 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Application Insights

Vi garanterer, at dataforsinkelsen på Application Insights Service ikke overstiger to timer i 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Automation

Vi garanterer, at alle Runbook-job vil starte inden for 30 minutter efter deres planlagte udførelsestider mindst 99,9 % af tiden.

Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % af Azure Automation DSC-agenttjenesten.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Azure Automation.

Få vist alle oplysninger

Automation and Control

Tilgængeligheden af Automation & Control er baseret på SLA'en for det underliggende Log Analytics-arbejdsområde og de anvendte Automation-kontoressourcer. Du kan få flere oplysninger i SLA'en til Log Analytics og SLA'en til Automation.

Få vist alle oplysninger

Backup

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktionaliteten i tjenesten Azure Backup.

Få vist alle oplysninger

BizTalk Services

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem deres BizTalk-tjenestemiljø på Basis-, Standard- og Premium-niveau og vores internetgateway. Vi tilbyder ikke en SLA for BizTalk Services Developer-niveau.

Få vist alle oplysninger

Azure Bot Service

Vi garanterer, at Premium-kanaler til Azure Bot Service i 99,9 % af tiden vil modtage og besvare REST API-kald til API-slutpunktet for Premium-kanaler.

Få vist alle oplysninger

Cache

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem Cache-slutpunkterne og vores internetgateway.

Få vist alle oplysninger

Cognitive Services

Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på Standard-niveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for det gratis niveau.

Få vist alle oplysninger

CDN (Content Delivery Network)

Vi garanterer, at CDN mindst 99,9 % af tiden vil besvare klientanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle rimeligt uafhængige kommercielle målingssystemer, som du måtte vælge til at måle dit indhold. Du skal vælge et sæt af agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).

Få vist alle oplysninger

Cloud Services og Virtual Machines

 • For Cloud Services garanterer vi, at dine roller har mindst én rolleinstans i mindst 99,95 % af tiden, når du anvender to eller flere rolleinstanser i forskellige fejl- og opgraderingsdomæner.
 • For alle Virtual Machines med internetadgang, hvor der er installeret to eller flere instanser i samme tilgængelighedssæt, garanterer vi, at du har forbindelse via en virtuel maskine til mindst én instans i mindst 99,95 % af tiden.
 • For alle enkelte forekomster af virtuelle maskiner, der bruger Premium Storage til alle diske, garanterer vi, at du har forbindelse til den virtuelle maskine i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Container Registry

ACS (Azure Container Registry) er en gratis tjeneste, og derfor har den ikke selv en finansielt understøttet SLA. Men Storage SLA er dog dækkende i forbindelse med tilgængelighed af underliggende lager. Find yderligere oplysninger på Storage SLA.

Få vist alle oplysninger

Data Catalog

 • Vi garanterer, at Data Catalog-administrator har adgang til Data Catalog Standard Edition i mindst 99,9 % af tiden til at tilføje og/eller fjerne brugere.
 • Vi garanterer, at Data Catalog-brugere har adgang til Data Catalog Standard Edition i mindst 99,9 % af tiden til eksekvering af API-kald til Data Catalog-tjenesten til registrering, søgning efter og sletning af poster.

Der er ingen SLA til Free Edition af Azure Data Catalog

Få vist alle oplysninger

Data Lake-analyse

Vi garanterer, at Data Lake Analytics er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Data Lake Store

Vi garanterer, at Data Lake Store er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs er en gratis tjeneste, og derfor har den ikke selv en økonomisk understøttet SLA (serviceaftale). Tilgængeligheden af dit Lab er baseret på SLA'en for de underliggende virtuelle maskiner samt de lager- og nøgleboksressourcer, der anvendes. Du kan få flere oplysninger i SLA til Virtual Machine, SLA til Storage og SLA Key Vault.

Få vist alle oplysninger

Azure DNS

Vi garanterer, at gyldige DNS-anmodninger besvares fra mindst én Azure DNS-server i mindst 99,99 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en fuldt administreret NoSQL-dokumentdatabasetjeneste, der tilbyder behandling af forespørgsler og transaktioner over skemafri data, forudsigelig og pålidelig ydeevne og hurtig udvikling. Tjenesten giver 99,99 % garanti for tilgængelighed, dataoverførselshastighed, lav ventetid og konsekvens.

Få vist alle oplysninger

Event Grid

Vi garanterer, at kunderne kan publicere meddelelser til Event Grid 99,99 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Event Hubs

For Basic- og Standard-lagene i Event Hubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage meddelelser eller udføre andre administrative handlinger på Event Hub'en i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

ExpressRoute

Vi garanterer en tilgængelig i 99,95 % af tiden for dedikerede ExpressRoute-kredsløb.

Få vist alle oplysninger

Funktioner

I forbindelse med Function Apps, der kører på App Service Plans, garanterer vi at den tilknyttede Functions-beregning er tilgængelig 99.95 % af tiden.

Der er ingen levering af SLA til Functions Apps, der kører under Consumption Plans.

Få vist alle oplysninger

HockeyApp

Vi garanterer som minimum 99,9 % tilgængelighed for HockeyApp-tjenesten.

Få vist alle oplysninger

HDInsight

For HDInsight garanterer vi, at alle HDInsight-klynger, som du installerer, har ekstern forbindelse mindst 99,9 % af tiden inden for en månedlig faktureringscyklus.

Få vist alle oplysninger

Indsigt og analyse

Tilgængeligheden af Insight & Analytics er baseret på SLA'en for det underliggende Log Analytics-arbejdsområde og de anvendte Automation-kontoressourcer. Du kan få flere oplysninger i SLA'en til Log Analytics og SLA'en til Automation.

Få vist alle oplysninger

IoT Hub

 • For IoT Hub lover vi, at udrullede IoT-hubs vil kunne sende og modtage meddelelser fra registrerede enheder, og at tjenesten vil kunne oprette, læse, opdatere og slette handlinger på IoT-hubs mindst 99,9 % af tiden.
 • I forbindelse med IoT Hub Device Provisioning-tjenesten lover vi, at udrullede klargøringstjenester i mindst 99,9 % af tiden vil kunne modtage klargøringsanmodninger fra enheder og registrere dem i en IoT-hub.
 • Der er ingen SLA for det gratis niveau af IoT Hub.

Få vist alle oplysninger

Key Vault

Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden vil behandle Key Vault-transaktioner i løbet af 5 sekunder.

Få vist alle oplysninger

Log Analytics

Vi garanterer en oppetid på mindst 99,9 %, at logdataene bliver indekseret højst seks timer efter, at dataene blev sat i kø til indeksering af Operations Management Suite Log Analytics Service.

Der er ingen SLA til Gratis niveau af Operations Management Suite Log Analytics.

Få vist alle oplysninger

Logic Apps

Vi garanterer, at de Logic Apps, der kører under et kundeabonnement, vil have en tilgængelighed på 99,9 %.

Få vist alle oplysninger

Machine Learning Studio

 • Vi garanterer en tilgængelighed på 99,95 % for API-transaktioner i forbindelse med RRS (Request Response Service).
 • Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for API-transaktioner i forbindelse med BES (Batch Execution Service) og administrations-API'er.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Machine Learning.

Få vist alle oplysninger

Azure-administrerede programmer

Azure Managed Applications har ikke deres egen finansielt understøttede SLA. Den underliggende infrastruktur og de underliggende softwaretjenester er reguleret af deres egne SLA'er.

Få vist alle oplysninger

Managed Disks

Managed Disks har ikke en separat finansieret SLA. Tilgængeligheden af Managed Disks er baseret på SLA'en for det underliggende lager, der bruges, samt den virtuelle maskine, det er tilknyttet. Læs mere i Virtual Machines og SLA til Storage.

Få vist alle oplysninger

Media Services

 • I forbindelse med Media Services Encoding garanterer vi en tilgængelighed på 99,9 % af REST API-transaktioner.
 • I forbindelse med Streaming vil vi behandle anmodninger med en tilgængelighedsgaranti på 99,9 % af eksisterende medieindhold, når der er købet mindst én streamingenhed.
 • I forbindelse med Live Channels garanterer vi, at du har ekstern forbindelse i mindst 99,9 % af tiden.
 • I forbindelse med Content Protection garanterer vi, at vi vil behandle nøgleanmodninger i mindst 99,9 % af tiden.
 • I forbindelse med Indexer vil vi yde support af den kodningsreserverede enhed i Indexer 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Mobile Engagement

Vi garanterer en oppetid på mindst 99,9 % for REST API-opkald til Azure Mobile Engagement-tjenesten. Der er ingen SLA for det gratis niveau.

Få vist alle oplysninger

Mobile Services

Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9% for REST API-opkald til alle klargjorte Azure-mobiltjenester, der kører på Standard- og Premium-niveauet i et kundeabonnement. Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af mobiltjenesterne.

Få vist alle oplysninger

Azure Monitor

Azure Monitor er en gratis tjeneste, og derfor har den ikke en finansielt understøttet SLA.

Få vist alle oplysninger

Multi-Factor Authentication

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for Multi-Factor Authentication til Azure. Tjenesten anses for at være utilgængelig, når den ikke kan modtage eller behandle godkendelsesanmodninger til Multi-Factor Authentication-provideren, som er installeret i et kundeabonnement.

Få vist alle oplysninger

Network Watcher

Vi garanterer, at Diagnosticeringsværktøjer til netværk vil køre og returnere svar 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Power BI Embedded

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Power BI Embedded for brugere til kørsel af API-kald og integration af rapporter.

Få vist alle oplysninger

Beskyttelse og genoprettelse

Tilgængeligheden af Protection & Recovery er baseret på SLA'en for den underliggende Backup og de anvendte Site Recovery-kontoressourcer. Du kan få flere oplysninger i SLA'en til Backup og SLA'en til Site Recovery.

Få vist alle oplysninger

SAP HANA på store Azure-instanser

I forbindelse med SAP HANA på Azure, som er blevet konfigureret i et par med høj tilgængelighed, garanterer vi, at der er forbindelse til mindst én instans i mindst 99,99 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Scheduler

Vi garanterer, at alle planlagte job mindst 99,9 % af tiden vil starte inden for 30 minutter efter deres planlagte udførelsestider.

Få vist alle oplysninger

Azure Search

Vi garanterer en tilgængelighed på minimum 99,9 % for indeksforepørgselsanmodninger, når en Azure Search-tjenesteinstans er konfigureret med to eller flere replikaer, samt indeksforespørgselsanmodninger, når en Azure Search-tjenesteinstans er konfigureret med tre eller flere replikaer. Der er ingen SLA for det gratis niveau.

Få vist alle oplysninger

Security Center

Vi garanterer 99,9 % tilgængelig for oplysninger om en beskyttet nodes sikkerhedsovervågning i Standard-niveauet af Azure Security Center. Der er ingen SLA for det gratis niveau af Azure Security Center.

Få vist alle oplysninger

Sikkerhed og overensstemmelse

Tilgængeligheden af Security & Compliance er basret på SLA'en for det underliggende Log Analytics-arbejdsområde og de anvendte Automation-kontoressourcer. Du kan få flere oplysninger i SLA'en til Log Analytics og SLA'en til Automation.

Få vist alle oplysninger

Service Bus

 • For Service Bus Relay garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan oprette forbindelse til et installeret relæ i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Service Bus-køer og -emner garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage beskeder eller udføre andre handlinger på en installeret kø eller et installeret emne i mindst 99,9 % af tiden.
 • For meddelelseshubniveauerne Basic og Standard for Service Bus garanterer vi, at korrekt formaterede programmer i mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser eller udføre registreringsadministrationshandlinger, der gælder for en meddelelseshub.
 • For Basic- og Standard-lagene i Event Hubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage meddelelser eller udføre andre administrative handlinger på Event Hub'en i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Tjenestestruktur

Service Fabric er en gratis tjeneste, og derfor har den ikke selv en finansielt understøttet SLA (serviceaftale). Tilgængeligheden af din Service Fabric-klynge er baseret på SLA'en for de underliggende virtuelle maskiner og de lagerressourcer, der anvendes. Læs mere i SLA til Virtual Machine og SLA til Storage.

Få vist alle oplysninger

Site Recovery

 • Vi garanterer, at Site Recovery-tjenesten er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden for hver beskyttet instans, der er konfigureret til failover fra lokalt miljø til lokalt miljø. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus.
 • For hver beskyttet instans, der er konfigureret til planlagt og ikke-planlagt failover fra det lokale miljø til Azure, garanterer vi et mål for genoprettelsestid på to timer.

Få vist alle oplysninger

Azure SQL Database

Niveauerne Basic, Standard og Premium

Vi garanterer, at der mindst 99,99 % af tiden er forbindelse mellem kundernes Basic, Standard eller Premium Microsoft Azure SQL Database (enkelt eller elastisk) og vores internetgateway.

Web- og Business-niveauerne (ophører)

Vi garanterer, at der i mindst 99,9 % af tiden er forbindelse mellem kundernes Web eller Business Microsoft Azure SQL Database og vores internetgateway.

Få vist alle oplysninger

SQL Data Warehouse

Vi garanterer, at klienthandlinger, der udføres på en SQL Data Warehouse-database, gennemføres i mindst 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

SQL Server Stretch Database

Vi garanterer, at der mindst 99,9 % af tiden er forbindelse mellem kundernes SQL Server Stretch Database og vores internetgateway.

Få vist alle oplysninger

Storage

 • Vi garanterer, at vi mindst 99,99 % (99,9 % for adgangsniveuaet Koldt) af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra RA-GRS-konti (Read Access-Geo Redundant Storage), forudsat at mislykkede forsøg på at læse data fra det primære område forsøges igen i det sekundære område.
 • Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % (99 % for adgangsniveauet Koldt) af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra konti af typen lokalt redundant lager (LRS), zoneredundant lager (ZRS) og geografisk redundant lager (GRS).
 • Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % (99 % for adgangsniveauet Koldt) af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at skrive data til konti af typen lokalt redundant lager (LRS), zoneredundant lager (ZRS) og geografisk redundant lager (GRS) og Read-Acces Geo Redundant Storage (RA-GRS).

Få vist alle oplysninger

StorSimple

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings-, skyniveaudelings- og gendannelsesfunktionaliteten i tjenesten Azure StorSimple.
 • Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger til Azure StorSimple Data Manager.

Få vist alle oplysninger

Stream Analytics

 • Vi garanterer som minimum 99,9 % tilgængelighed for Stream Analytics API.
 • Vi garanterer, at udrullede Stream Analytics-jobs enten behandler data eller er klar til at behandle data 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Time Series Insights

Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger til dataplan-API'en for Time Series Insights.

Få vist alle oplysninger

Traffic Manager

Vi garanterer, at DNS-forespørgsler modtager et kompetent svar fra mindst én af vores Azure Traffic Manager-navneserverklynger i mindst 99,99 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

VM-skaleringssæt

VM-skaleringssæt er en gratis tjeneste, og derfor har den ikke selv en finansielt understøttet SLA (serviceaftale). Hvis VM-skaleringssættet indeholder Virtual Machines på mindst to fejldomæner, er det dog tilgængeligheden, som angivet i SLA for de underliggende VM'er, der gælder. Du kan finde flere oplysninger i SLA til Virtual Machines.

Få vist alle oplysninger

Visual Studio Team Services

 • Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % af Visual Studio Team Services, hvor betalingsbrugere af Visual Studio Team Services, herunder brugere med betalte brugerbaserede udvidelser til Visual Studio Team Services, har adgang til den tilknyttede Visual Studio Team Services-konto.
 • Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % for at udføre buildaktiviteter med den betalte buildtjeneste til Visual Studio Team Services.
 • Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % for at udføre aktiviteter til test af belastning med den betalte tjeneste til belastningstest til Visual Studio Team Services.
 • Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % for at udføre build- og implementeringsaktiviteter med den betalte build- og implementeringstjeneste til Visual Studio Team Services.
 • Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,9 % for at udføre kodesøgninger med betalingstjenesten til kodesøgning fra Visual Studio Team Services.

Få vist alle oplysninger

Visual Studio App Center

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed til at udføre buildaktiviteter ved hjælp af Visual Studio App Center-buildtjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed til at udføre testaktiviteter ved hjælp af Visual Studio App Center-testtjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed til at sende pushmeddelelser ved hjælp af Visual Studio App Center Push Notification-tjenesten.

Få vist alle oplysninger

VPN-gateway

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for både Basic-gateway til VPN og Basic-gateway til ExpressRoute.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for hver enkelt Standard-, High Performance-, VpnGw1-, VpnGw2-, VpnGw3-gateway til VPN.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for hver enkelt Standard-, High Performance-, Ultra Performance-gateway til ExpressRoute.

Få vist alle oplysninger

Azure Information Protection

Vi garanterer, at slutbrugere kan oprette og forbruge IRM-dokumenter og -mails 99,9 % af tiden.

Få vist alle oplysninger

Microsoft giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i de SLA'er, der er angivet ovenfor.

Tilgængeligheden af alle Azure-tjenester beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Klik her for at downloade SLA'en for de fleste Microsoft Azure Services. Du kan finde SLA'en for Active Directory her.