Spring over navigation

Oversigt over Serviceniveauaftaler for Azure-tjenester

Last updated: August 2022

Administreret forekomst af Azure SQL

Azure SQL Managed Instance er en fuldt administreret relationsdatabaseforekomst med indbygget regional høj tilgængelighed og nøglefærdig geo-replikering til ethvert Azure-område. Den giver generel kompatibilitet med SQL Server, hvilket muliggør modernisering af applikationer lokalt i stor skala. Indbygget intelligens understøtter selvdrevne funktioner såsom tuning af ydeevne, overvågning af trusler og sårbarhedsvurderinger og leverer fuldautomatisk patching og opdatering af kodebasen.

Azure SQL Managed Instance har en garanti på tilgængelighed på minimum 99,99 %. Dette gælder både for det Forretningskritiske niveau og det Generelle niveau.

Se alle oplysninger

Administreret HSM i Azure Key Vault

Vi garanterer, at vi behandler Administrerede HSM-transaktioner inden for 5 sekunder mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

API Management

 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på installationer på Consumption-niveau, Bacic-niveau, Standard-niveau og Premium-niveau, der er skaleret inden for et enkelt område, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i mindst 99,95 % af tiden.
 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på Premium-niveauet med installationer skaleret på tværs af to eller flere regioner, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i mindst 99,99 % af tiden.​ ​
 • Vi garanterer, at API Management-tjenestens forekomster, der kører på Premium-niveauet med installationer skaleret på tværs af to eller flere tilgængelighedszoner i en region, vil besvare anmodninger om at udføre handlinger i denne region i mindst 99,99 % af tiden.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for følgende:​

 • Developer-niveauet af API Management-tjenesten.
 • Alle API Management-komponenter med egen hosting.​

Se alle oplysninger

App Configuration

Vi garanterer, at alle Konfigurationslagre, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige i 99,9 % af tiden. Der gælder ingen SLA for et Konfigurationslager på det gratis niveau.

Se alle oplysninger

App Service

Vi garanterer, at alle Apps, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige 99,95 % af tiden. Der gælder ingen Serviceniveauaftale for Apps under hverken de Gratis eller Delte niveauer.

Se alle oplysninger

Application Gateway

Vi garanterer, at hver Application Gateway-cloudtjeneste med to eller flere mellemstore eller store forekomster, eller installationer, der er i stand til at understøtte automatisk skalering eller zone-redundans, er tilgængelige mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Application Insights

Azure Monitor integrerer nu egenskaberne fra Log Analytics og Application Insights med henblik på overvågning af dit program. Du kan også fortsætte med at bruge Log Analytics og Application Insights som selvstændige tjenester, hvis du foretrækker det. Se deres respektive Serviceniveauaftaler nedenfor.

Serviceniveauaftale for Azure Monitor

Serviceniveauaftale for Log Analytics

Vi garanterer, at dataventetiden i tjenesten Programindsigt i mindst 99,9 % af tiden ikke oversigter to timer.

Se alle oplysninger

Automation

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af alle Runbook-job vil starte inden for 30 minutter efter deres planlagte starttider.

Vi garanterer, at Azure Automation DSC-agenttjenesten er tilgængelig mindst 99,9 % af tiden.

Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau af Azure Automation.

Se alle oplysninger

Azure Active Directory

Vi garanterer, at Azure Active Directory Basic- og Premium-tjenesterne er tilgængelige 99,99 % af tiden. Tjenesterne anses som tilgængelige i følgende scenarier:

 • Brugere kan logge på Azure Active Directory-tjenesten.
 • Azure Active Directory har sendt den godkendelse og de godkendelsestokens, der kræves, for at brugere kan logge på programmer, der er forbundet til tjenesten.

Der gælder ingen SLA for den gratis udgave af Azure Active Directory.

Se alle oplysninger

Azure Active Directory B2C

Vi garanterer, at Azure Active Directory B2C-tjenester er tilgængelige mindst 99,99 % af tiden. Tjenesterne anses som "tilgængelige" i følgende scenarier:

 • Tjenesterne kan behandle brugertilmelding og -logon til Azure AD B2C-tjenester.
 • Azure AD B2C har sendt den godkendelse og de godkendelsestokens, der kræves, for at brugere kan logge på programmer, der er forbundet til tjenesten.

Se alle oplysninger

Azure Active Directory-domænetjenester

Vi garanterer, at mindst 99,9 % af anmodninger relateret til Azure Active Directory-domænetjenester i forbindelse med domænegodkendelse af brugerkonti, der tilhører det Administrerede Domæne, LDAP-bindingen til rod-DSE'en eller DNS-opslaget af optegnelser, gennemføres.

Se alle oplysninger

Azure Advisor

Advisor er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure Analysis Services

Vi garanterer, at Kundehandlinger, som udføres på en Azure Analysis-tjenesteserver, lykkes mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Applied AI Services

 • Vi garanterer, at alle Anvendte Tjenester vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.
 • Når det gælder Serviceniveauet for Azure Bot Services, henvises til dette link
 • Når det gælder Serviceniveauet for Azure Cognitive Search, henvises til dette link

Se alle oplysninger

Azure Arc

Azure Arc-kompatibelt Kubernetes

 • Vi garanterer tilgængelighed på 99,9 % for REST API-transaktionerne på Kubernetes-konfigurationsressource oven på Azure Arc-kompatible Kubernetes-klynger. Garantien for tilgængelighed gælder kun REST API-transaktioner for Kubernetes-konfigurationsressourcen oven på Azure Arc-kompatibel Kubernetes-ressource, men ikke for tilslutningstilstanden for de agenter, der er implementeret på den kundeadministrerede Kubernetes-klynge.
 • Da tilslutningen af Kubernetes-klyngen til Azure Arc-kompatibelt Kubernetes er en omkostningsfri handling, kræves der ikke en økonomisk underbygget SLA, når det gælder tilgængeligheden af den Kubernetes-forbindelsestjeneste, der er ansvarlig for at tilslutte Kubernetes-klynger til Azure Arc.

Se alle oplysninger

Azure Backup

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktionaliteten i tjenesten Azure Backup.

Se alle oplysninger

Azure Bastion

Azure Bastion giver RDP- og SSH-adgang til dine virtuelle maskiner direkte via Azure-portalen uden at kræve en offentlig IP-adresse på den virtuelle maskine.

Vi garanterer, at Azure Bastion vil være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Bot Services

Vi garanterer, at Azure Bot Services Premium Channels vil modtage og besvare REST API-opkald til Premium Channels API-slutpunktet i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Cognitive Search

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for indeksforespørgselsanmodninger, når en Azure Cognitive Search-tjenesteforekomst er konfigureret med én eller flere replikas, og indeksopdateringsanmodninger, når en Azure Cognitive Search-tjenesteforekomst er konfigureret med tre eller flere replikas. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Se alle oplysninger

Azure Communication Services

Azure Communication Services har to forskellige SLA'er, der er kategoriseret efter oprindelse:

 • Opkald (lyd- og videoopkald – både VoIP og PSTN)
 • Alle andre kernetjenester (sms, chat, UTM, ressourceprovider, hændelser og meddelelser)

Se alle oplysninger

Azure Container Apps

We guarantee that Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time.

Se alle oplysninger

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerede databasetjeneste med flere modeller. Den tilbyder brugsklar global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner med transparent skalering og replikering af dine data, uanset hvor dine brugere befinder sig. Med tjenesten tilbydes omfattende 99,99 % Serviceniveauaftaler, der dækker garantierne for gennemløb, konsistens, tilgængelighed og latens for Cosmos DB Databasekonti begrænset til en enkelt Azure-region konfigureret med ethvert af de fem Konsistensniveauer, eller Databasekonti, der dækker flere Azure-regioner, konfigureret med ethvert af de fire afslappede Konsistensniveauer. Azure Cosmos DB muliggør konfigurering af flere Azure-regioner som skrivbare slutpunkter for en Databasekonto. I denne konfiguration, tilbyder Cosmos DB 99,999 % SLA til både læse- og skrivetilgængelighed.

Se alle oplysninger

Azure Data Explorer

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Azure Data Explorer-tjenesten. Tidligere kendt som Kusto.

Se alle oplysninger

Azure Data Lake Storage Gen1

Vi garanterer, at Data Lake Store vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Data Share

Vi garanterer, at vi 99,9 % af tiden vil behandle anmodninger om at udføre Azure Data Share API-handlinger.

Se alle oplysninger

Azure Database for MariaDB

Vi garanterer, at mindst 99,99 % af tiden vil kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for MariaDB-server og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Azure Database for MySQL

Vi garanterer, at mindst 99,99 % af tiden vil kunder have forbindelse mellem deres Microsoft Azure Database for MySql Server og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Azure Database for PostgreSQL

Vi garanterer, at der i mindst 99,99 % af tiden er forbindelse mellem kundernes Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server – Enkelt server og vores internetgateway.

Vi garanterer, at mindst 99,95 % af tiden vil kunder have forbindelse til deres Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) node med høj tilgængelighed.

Vi garanterer, at der i mindst 99,99 % af tiden er forbindelse til kundernes Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Fleksibel Server, der er konfigureret med Høj tilgængelighed med zoneredundans.

Vi garanterer, at der i mindst 99,95 % af tiden er forbindelse til kundernes Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Fleksibel Server, der er konfigureret med Høj tilgængelighed i samme zone.

Vi garanterer, at der i mindst 99,9 % af tiden er forbindelse til kundernes Microsoft Azure Database for PostgreSQL – Fleksibel Server, der er konfigureret uden Høj tilgængelighed med zoneredundans.

Se alle oplysninger

Azure Databricks

Vi garanterer, at Azure Databricks vil være tilgængelig 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure DDoS-beskyttelse

Vi garanterer, at DDoS-beskyttelsestjeneste vil være tilgængelig i mindst 99,99% af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Defender

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed af oplysninger om en Beskyttet Nodes Sikkerhedsovervågning for niveauet Standard i Azure Defender. Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau i Azure Security Center.

Se alle oplysninger

Azure DevOps

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for Azure DevOps Services for brugere af betalte Azure DevOps Services, inklusive brugere med betalte brugerbaserede udvidelser til Azure DevOps Services, for adgang til den tilknyttede Azure DevOps Services-konto.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af udviklings- og implementeringshandlinger vha. de betalte Azure Pipelines.

Se alle oplysninger

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af dit Lab er baseret på Serviceniveauaftalen for de underliggende virtuelle maskiner, lagrings- og nøgleboksressourcer. Se flere oplysninger på disse sider: Servicelicensaftale for den Virtuelle maskine, Servicelicensaftale for Lager og Servicelicensaftale for Nøgleboks.

Se alle oplysninger

Azure Digital Twins

Vi garanterer, at Azure Digital Twins vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure DNS

Vi garanterer, at gyldige DNS-forespørgsler besvares fra mindst én Azure DNS-navneserver 100 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure ExpressRoute

Vi garanterer en tilgængelighed i 99,95 % af tiden for dedikerede ExpressRoute-kredsløb.

Se alle oplysninger

Azure Firewall

Azure Firewall tilbyder fuldt integrerede stateful firewallegenskaber for Virtuelle Netværksressourcer med indbygget høj tilgængelighed og evnen til at skalere automatisk.

Vi garanterer, at Azure Firewall vil være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden, når implementeret i en enkelt Tilgængelighedszone.

Vi garanterer, at Azure Firewall vil være tilgængelig i mindst 99,99 % af tiden, når installeret i to eller flere tilgængelighedszoner i det samme Azure-område.

Se alle oplysninger

Azure Firewall Manager

Azure Firewall Manager har ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. De underliggende tjenester er underlagt deres egne Serviceniveauaftaler. Se SLA'erne for Azure Firewall, VPN Gateway og Azure Virtual WAN for at få flere oplysninger.

Se alle oplysninger

Azure Fluid Relay

We guarantee that Fluid Relay running in a customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for the Basic Tier.

Se alle oplysninger

Azure Front Door and Azure Front Door (classic)

Vi garanterer, at Azure Front Door og Azure Front Door (klassisk) i mindst 99,99 % af tiden vil besvare kundeanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle kommercielt rimelige uafhængige målingssystemer, som du måtte vælge til at måle dit indhold. Du skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).

Se alle oplysninger

Azure Functions

For Funktionsapps, der kører på Forbrugsplanen, garanterer vi, at de tilknyttede funktioner vil køre 99,95 % af tiden, efter at udløseren er blevet aktiveret.

Vi garanterer, at for Funktionsapps, der kører Premium-planen eller den Dedikerede Apptjenesteplan, vil den tilknyttede beregning være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Health Data Services

Vi garanterer, at Azure Health Data Services og Azure API for FHIR vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure HPC Cache

Azure HPC Cache tilbyder ikke nogen serviceniveauaftale med økonomisk støtte.

Se alle oplysninger

Azure Information Protection

Vi garanterer, at slutbrugere kan oprette og bruge IRM-dokumenter og -mails 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure IoT Central

Vi garanterer, at IoT Central vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge er en gratis tjeneste, derfor har den ikke en økonomisk støttet Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure IoT Hub

 • For IoT-hubben garanterer vi, at implementerede IoT-hubs i mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser til og modtage meddelelser fra registrerede enheder, og at Tjenesten kan udføre oprettelses-, læse-, opdaterings- og sletningshandlinger på IoT-hubs.
 • For IoT-hub-enhedstilvejebringelsestjenesten garanterer vi, at implementerede tilvejebringelsestjenester kan modtage tilvejebringelsesanmodninger fra enheder og registrere dem på en IoT-hub i mindst 99,9 % af tiden.
 • Der gælder ingen Serviceniveauaftale for det Gratis niveau af IoT-hubben.

Se alle oplysninger

Azure Kubernetes Service (AKS)

Når det gælder kunder, der har købt SLA med oppetid for AKS (Azure Kubernetes Service), garanterer vi en oppetid på 99,95 % for Kubernetes API Server, når det gælder AKS-klynger, der bruger Azures tilgængelighedszoner, og 99,9 % for AKS-klynger, der ikke bruger tilgængelighedszoner. Når det gælder kunder, der bruger gratis klynger, tilbyder AKS ikke en økonomisk støttet serviceniveauaftale, men bestræber sig på at opnå en tilgængelighed på 99,5 % for Kubernetes API-server. Agentnodernes tilgængelighed i din klynge er omfattet af Serviceniveauaftalen for Virtuelle Maskiner SLA. Få flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

Azure Lab Services

For eventuel Lab Virtuel Maskine, der leveres som en del af Azure Lab Services garanterer vi, at du vil have Forbindelse til Lab Virtuel Maskine på mindst 99,9 %.

Se alle oplysninger

Azure Logic Apps

Vi garanterer, at alle Logic-apps, der kører i et kundeabonnement, vil være tilgængelige 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Managed Instance til Apache Cassandra

 • For hvert Cassandra-datacenter, der installeres ved hjælp af Azure Managed Instance for Apache Cassandra, garanterer vi, at du har tilslutning til Cassandra-datacenter i mindst 99,95 % af tiden, under forudsætning af at dit Cassandra-datacenter overholder kravene til Overensstemmende netværkskonfiguration.
 • For hvert Cassandra-datacenter, der installeres med understøttelse af Tilgængelighedszone i et Azure-område, der understøtter Tilgængelighedszoner, garanterer vi, at du har tilslutning til Cassandra-datacenter i mindst 99,99 % af tiden, under forudsætning af at dit Cassandra-datacenter overholder kravene til Overensstemmende netværkskonfiguration.

Se alle oplysninger

Azure Maps

Vi garanterer, at Azure Maps vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Monitor

Azure Monitor integrerer nu egenskaberne fra Log Analytics og Application Insights med henblik på overvågning af dit program. Du kan også fortsætte med at bruge Log Analytics og Application Insights som selvstændige tjenester, hvis du foretrækker det. Se deres respektive Serviceniveauaftaler nedenfor.

Serviceniveauaftale for Log Analytics

Serviceniveauaftale for Application Insights

Med Azure Monitor kan du indsamle detaljerede data om ydeevne og anvendelse, aktivitets- og diagnostik-logfiler og definere advarsler og meddelelser fra dine Azure-ressourcer på ensartet vis. Vi garanterer, at Azure Monitor vil udføre alarmregler, udløse og levere meddelelser 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure NetApp Files

Vi garanterer mindst 99,99 % tilgængelighed for Azure NetApp Files-tjenesten.

Se alle oplysninger

Azure Open Datasets

Azure Open Datasets er en gratis tjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet Servicelicensaftale.

Se alle oplysninger

Azure Policy

Azure Policy er en gratis tjeneste, derfor har den ikke en økonomisk støttet Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure Red Hat OpenShift

Vi garanterer, at Azure Red Hat OpenShift vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Route Server

Azure Route Server forenkler dynamisk distribution mellem dit netværks virtuelle enhed og dit virtuelle netværk. Du behøver ikke konfigurere statiske ruter eller skrive brugerdefinerede scripts for at håndtere ruteændringer på dit netværk.

Vi garanterer, at Azure Route Server vil være tilgængelig i mindst 99,95 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure RTOS

Der findes ingen SLA til realtidsoperativsystem (RTOS).

Se alle oplysninger

Azure Sentinel

Azure Sentinel bygger på Azure Monitor Log Analytics som fundament. Tilgængelighed af Azure Sentinel er baseret på SLA'en for Log Analytics. Se Log Analytics SLA for at få flere oplysninger.

Se alle oplysninger

Azure SignalR Service

Vi garanterer, at SignalR-tjenesten vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Site Recovery

 • Vi garanterer, at Site Recovery-tjenesten er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus.
 • Vi garanterer et Genoprettelsestidsmål på to timer for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til planlagt og ikke-planlagt Failover fra Lokalt Miljø til Azure.
 • For hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Azure til Azure, garanterer vi et Genoprettelsestidsmål på 2 timer.

Se alle oplysninger

Azure Sphere

Azure Sphere har ikke et månedligt gebyr, derfor har den ikke en økonomisk støttet Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

Azure Spring-apps

We guarantee that Azure Spring Apps running in a Customer subscription will be available 99.9% of the time.

No SLA is provided for Apps under the Basic Tier

Se alle oplysninger

Azure SQL Database

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Se alle oplysninger

Azure Stream Analytics

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for Stream Analytics API.
 • Vi garanterer, at installerede Stream Analytics-job i 99,9 % af tiden enten vil behandle data eller være tilgængelig til at behandle data.

Se alle oplysninger

Azure Synapse Analytics

Vi garanterer, at klienthandlinger, som er udført på en Azure Synapse-database, lykkes i mindst 99,9 % af tiden.

 • Vi garanterer, at vi 99,9 % af tiden vil behandle anmodninger om at udføre handlinger imod Data Integration-ressourcer, der bruges i Azure Synapse.
 • Vi garanterer, at alle aktivitetskørsler i Azure Synapse-pipeline i mindst 99,9 % af tiden initieres inden for 4 minutter efter deres planlagte udførelsestidspunkter.
 • Vi garanterer, at mindst 99 % af Apache Spark-sessioner oprettes.

Se alle oplysninger

Azure Time Series Insights

Vi garanterer, at vi i 99,9 % af tiden vil gennemføre behandling af anmodninger til Time Series Insights dataplan-API'et.

Se alle oplysninger

Azure Virtual Desktop

Når det gælder berettigelse til tjenesten Azure Virtual Desktop, kan du se licenslicensvilkårene, der er beskrevet her. Microsoft tilbyder ikke nogen serviceniveauaftale med økonomisk støtte. Vi bestræber os på at opnå 99,9 % tilgængelighed for URL-adresserne til tjenesten Azure Virtual Desktop. Tilgængelighed af de virtuelle maskiner på sessionsværten i dit abonnement er dækket af SLA'en for Virtuelle Maskiner.

Få flere oplysninger i Serviceniveauaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

Azure VMware-løsning

 • Vi garanterer, at Azure VMware-løsning vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.
 • Vi garanterer, at Azure VMware-styringsværktøjer (vCenter Server og NSX Manager) vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure VMware-løsning fra CloudSimple

 • Vi garanterer, at Azure VMware-løsninger vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.
 • Vi garanterer, at Azure VMware-styringsværktøjer (vCenter Server og NSX Manager) vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Vnet NAT

Vi garanterer, at et NAT-slutpunkt, der bruger Azure VNet NAT, der betjener to eller flere Sunde Forekomster af Virtuelle Maskiner, vil være tilgængelig 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Azure Web PubSub

Vi garanterer, at WebPubSub-tjenesten vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Der gælder ingen Serviceniveauaftale for WebPubSub-tjenestens Gratis-niveau.

Se alle oplysninger

Azure-administrerede programmer

Azure Managed Applications har ikke sin egen økonomisk støttede serviceniveauaftale. Den underliggende infrastruktur og softwaretjenester reguleres af deres egne Serviceniveauaftaler.

Se alle oplysninger

Azure-gæstekonfiguration til forbundne Azure Arc-servere

 • Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for REST API-transaktioner, når det gælder ARM-ressouceprovideren for Gæstekonfiguration. Garantien for tilgængelighed gælder kun REST API-transaktioner, men ikke for tilslutningstilstanden for klientfunktionen for Gæstekonfiguration i Azure Arc-agenten.

Se alle oplysninger

Azures fortrolige hovedbog

We guarantee that we will process Azure Confidential Ledger transactions within 5 seconds at least 99.9% of the time.

Se alle oplysninger

BareMetal Infrastructure

 • For BareMetal Infrastructure-workloads ("BareMetal"), som er blevet konfigureret i et Par med Stor Tilgængelighed, garanterer vi dig, at du vil have forbindelse til mindst én forekomst mindst 99,99 % af tiden.
 • For enhver Enkeltforekomst, garanterer vi, at du vil have forbindelse mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Batch

We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

Se alle oplysninger

Belastningsjustering

Vi garanterer, at et Belastningsbalanceret Slutpunkt, der bruger Azure Standard Load Balancer, der betjener to eller flere Sunde Forekomster af Virtuelle Maskiner, vil være tilgængelig 99,99 % af tiden.

Basic Load Balancer er udelukket fra denne Serviceniveauaftale.

Se alle oplysninger

BizTalk Services

Vi garanterer, at kunderne i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem deres BizTalk-tjenestemiljøer på Basis-, Standard- og Premium-niveauerne og vores internetgateway. Vi tilbyder ikke en SLA for BizTalk-tjenestens Developer-niveau.

Se alle oplysninger

Cache

 • For enhver Cache på Standard-, Premium-, Enterprise, og Enterprise Flash-niveau garanterer vi, at du har forbindelse til Cacheslutpunktet i mindst 99,9 % af tiden.
 • For enhver Cache på Enterprise- og Enterprise Flash-niveau, der er installeret i tre eller flere Tilgængelighedszoner i den samme Azure-region, garanterer vi, at du har forbindelse til Cacheslutpunktet i mindst 99,99% af tiden.
 • For enhver Cache på Enterprise- og Enterprise Flash-niveau, der er installeret (1) i mindst tre Azure-regioner og tre eller flere Tilgængelighedszoner i hver region og (2) med aktiv georeplikering aktiveret for alle Cacheforekomster, garanterer vi, at du har forbindelse til et regionalt Cacheslutpunkt i mindst 99,999 % of af tiden.

Se alle oplysninger

CDN (Content Delivery Network)

Vi garanterer, at CDN i mindst 99,9 % af tiden vil besvare klientanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle kommercielt rimelige uafhængige målingssystemer, som du måtte vælge til at måle dit indhold. Du skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).

Se alle oplysninger

Cognitive Services

Vi garanterer, at alle Kognitive Tjenester, der kører i på niveauet Standard, vil være tilgængelige i min. 99,9 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Se alle oplysninger

Container Registry

Azure Container Registry er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. I forbindelse med tilgængeligheden af den underliggende lagring, gælder Serviceniveauaftalen for Lagring. Du kan finde flere oplysninger under Servicelicensaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Cost Management + fakturering

Vi garanterer, at Azure Cost Management-tjenesten til visning og styring af dit forbrug af Cross Cloud-løsning (i øjeblikket er Cross Cloud-løsningen begrænser til udelukkende at gælde AWS) vil være tilgængelig i 99,9 % af tiden.

SLA gælder ikke, når manglende visning af forbrugsdata skyldes problemer med Cross Cloud-slutpunkter, tjenester uden for Azure Cost Management eller en Kunde, der ændrer sin Azure-konfiguration.

Der gives ingen SLA til visning og administration af dit Azure-forbrug, fordi det er en gratis tjeneste.

Se alle oplysninger

Data Catalog

 • Vi garanterer, at Standardudgaven af Datakataloget har en tilgængelighed på mindst 99,9 %, så Administratorer af Datakataloget kan fuldføre tilføjelse og/eller fjernelse af brugere.
 • Vi garanterer, at Standardudgaven af Datakataloget har en tilgængelighed på mindst 99,9 %, så brugere af Datakataloget kan udføre API-opkald til Datakatalogtjenesten med henblik på at registrere, søge efter og slette poster.

Der gælder ingen SLA for den Gratis Version af Azure Data Catalog

Se alle oplysninger

Data Lake-analyse

Vi garanterer, at Data Lake Analytics vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Dedikeret HSM i Azure

Azure Dedicated HSM er en gratis tjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet servicelicensaftale.

Se alle oplysninger

Event Grid

Vi garanterer, at kunder kan udgive beskeder til Begivenhedsgitteret 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Event Hubs

For Basic- og Standard-niveauer, garanterer vi at Event Hubs vil være tilgængelige i mindst 99,95 % af tiden.

For Premium- og Dedicated-niveauer garanterer vi, at Event Hubs vil være tilgængelige i mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

HDInsight

For HDInsight garanterer vi, at alle HDInsight-klynger, som du installerer, har ekstern forbindelse i mindst 99,9 % af tiden inden for en månedlig faktureringscyklus.

Se alle oplysninger

Health Bot

Vi garanterer, at Azure Health Bot Channels vil modtage og besvare REST API-opkald til Azure Health Bot Channels API-slutpunktet i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Key Vault

Vi garanterer, at vi behandler Nøglebokstransaktioner inden for 5 sekunder mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Log Analytics

Azure Monitor integrerer nu egenskaberne fra Log Analytics og Application Insights med henblik på overvågning af dit program. Du kan også fortsætte med at bruge Log Analytics og Application Insights som selvstændige tjenester, hvis du foretrækker det. Se deres respektive Serviceniveauaftaler nedenfor.

Serviceniveauaftale for Azure Monitor

Serviceniveauaftale for Application Insights

Vi garanterer, at i mindst 99,9 % af tiden vil logdata blive indekseret inden for seks timer efter, at data er sat i kø til indeksering af tjenesten Operations Management Suite Log Analytics.

Der gælder ingen serviceniveauaftale for det gratis niveau af Operations Management Suite Log Analytics.

Se alle oplysninger

Machine Learning Studio

 • For RRS (Request Response Service) garanterer vi 99,95 % tilgængelighed for API-transaktioner.
 • For BES (Batch Execution Service) og administrations-API'er garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for API-transaktioner.

Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Machine Learning.

Se alle oplysninger

Managed Disks

Managed Disks har ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af Managed Disks er baseret på Serviceniveauaftalen for den underliggende anvendte lagring og virtuelle maskine, som den er tilknyttet. Du kan finde flere oplysninger i Virtuelle Maskiner og Servicelicensaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Media Services

 • For Medietjenestekodning garanterer vi 99,9 % tilgængelighed for REST API-transaktioner.
 • For Streaming vil vi behandle anmodninger med en garanti på 99,9 % for tilgængelighed af eksisterende medieindhold, når der er købt mindst én Streamingenhed.
 • Livekanaler garanterer vi, at Kanaler, der kører, i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse.
 • Hvad angår Indholdsbeskyttelse, garanterer vi, at vi behandler nøgleanmodninger i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Indeksering behandler vi tjenesteanmodninger om Indekseringsopgaver med en Kodereserveret enhed i 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Microsoft Purview

 • Vi garanterer, at Purview-tjenesten vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.
 • Der gælder ingen serviceniveauaftale for Purview-tjenestens gratis niveau.

Se alle oplysninger

Mobile Services

Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for REST API-opkald til alle klargjorte Azure-mobiltjenester, der kører på Standard- og Premium-niveauerne i et kundeabonnement. Der gælder ingen SLA for det gratis niveau af Mobiltjenesterne.

Se alle oplysninger

Network Watcher

Vi garanterer, at 99,9 % af tiden vil Network Diagnostic Tools udføre og returnere et svar.

Se alle oplysninger

On Demand-kapacitetsreservationer til Virtual Machines

 • For alle Kapacitetsreservationer On-Demand garanterer vi, at du modtager beregningskapacitet op til det reserverede antal Virtuelle maskiner i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Power BI Embedded

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Power BI Embedded for brugere, der udfører API-opkald og lægger rapporter ind.

Se alle oplysninger

Privat link

Vi garanterer, at Azure Private Link vil være tilgængelig i mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Remote Rendering

 • Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for REST API-transaktioner, når det gælder Konverteringsfunktionen.
 • Vi garanterer, at Gengivelsessessioner i mindst 99,9 % af tiden har eksterne forbindelse.

Se alle oplysninger

SAP HANA på Azure Store Forekomster

 • For SAP HANA på Azure, som er blevet konfigureret i et Højt Tilgængeligheds-par, garanterer vi dig, at du vil have forbindelse til mindst én forekomst mindst 99,99 % af tiden.
 • For enhver Enkeltforekomst, garanterer vi, at du vil have forbindelse mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Scheduler

Vi garanterer, at alle planlagte job i mindst 99,9 % af tiden initieres inden for 30 minutter efter deres planlagte udførelsestidspunkter.

Se alle oplysninger

Service Bus

 • For Service Bus-relæer garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan oprette forbindelse til et installeret Relæ i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Service Bus-køer og -emner garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage meddelelser eller udføre andre handlinger på en installeret Kø eller et installeret Emne i mindst 99,9 % af tiden.
 • For Meddelelseshubniveauerne Basic og Standard for Service Bus garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer i mindst 99,9 % af tiden kan sende meddelelser eller udføre handlinger til administration af registrering med hensyn til en Meddelelseshub.
 • For Basic- og Standard-niveauerne af Event Hubs garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage beskeder eller udføre andre handlinger på en Event Hub i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Service Fabric

Service Fabric er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Tilgængeligheden af din Service Fabric-klynge er baseret på Serviceniveauaftalen for de underliggende anvendte virtuelle maskiner og lagringsressourcer. Du kan finde flere oplysninger i Servicelicensaftalen for den Virtuelle Maskine og Servicelicensaftalen for Lageret.

Se alle oplysninger

Skytjenester og Virtuelle Maskiner

 • For Skytjenester garanterer vi, at mindst én rolleforekomst vil have en forbindelse til rolleforekomst mindst 99,95 % af tiden, når du implementerer to eller flere rolleforekomster i forskellige fejl- og opgraderingsdomæner.
 • For alle Virtuelle Maskiner med to eller flere forekomster installeret i det samme Tilgængelighedssæt garanterer vi, at der er virtuel computerforbindelse til mindst én forekomst mindst 99,95 % af tiden.
 • For alle Enkeltforekomster af Virtuelle Maskiner, der anvender Premium-opbevaring til alle diske, garanterer vi, at du vil have Virtuel Maskinforbindelse i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

Spatial Anchors

Vi garanterer, at Azure Spatial Anchors vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.

Se alle oplysninger

SQL Server Stretch Database

Vi garanterer, at kunder i mindst 99,9 % af tiden har forbindelse mellem deres SQL Server Stretch Database og vores Internetgateway.

Se alle oplysninger

Static Web Apps

Vi garanterer, at alle Apps, der kører med et Standardhostingabonnement, vil være tilgængelige i 99,95 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for apps med det omkostningsfrie abonnement.

Se alle oplysninger

Storage-konti

 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,99 % af tiden (99,9 % for Cool- og Arkiv*-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra RA-GRS-konti (Geografisk Redundant Lagerkonto med Læseadgang), forudsat at mislykkede forsøg på at læse data fra det primære område forsøges igen i det sekundære område. Rehydrering understøttes ikke i det sekundære område.
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool- og Arkiv*-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at læse data fra konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS).
 • Vi garanterer, at vi i mindst 99,9 % af tiden (99 % for Cool og Arkiv*-Adgangslag) vil fuldføre behandling af anmodninger om at skrive data til konti af typen Lokalt Redundant Lager (LRS), Zoneredundant Lager (ZRS) og Geografisk Redundant Lager (GRS) og Geografisk Redundant Lager med Læseadgang (RA-GRS).

Se alle oplysninger

StorSimple

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af Sikkerhedskopierings-, Skyniveaudelings- og Gendannelsesfunktionaliteten i Azure StorSimple-tjenesten.
 • Vi garanterer, at vi i 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger vedrørende Azure StorSimple Data Manager.

Se alle oplysninger

Surface-administration af eksternt angreb for Defender

We guarantee for a given Defender EASM resource that query availability for the Attack Surface Inventory & derived analytics will not fall below 99.9%, calculated as specified below.

No SLA is provided during the free demo period or prior to the completion of the initial successful generation (“discovery”) of an inventory.

Se alle oplysninger

Traffic Manager

Vi garanterer, at DNS-forespørgsler modtager et gyldigt svar fra mindst én af vores Azure Traffic Manager-navneserverklynger i mindst 99,99 % af tiden.

Se alle oplysninger

Virtual WAN

Azure Virtual WAN er en netværkstjeneste, der leverer optimeret og automatiseret forbindelse fra afdeling til afdeling gennem Azure. Med Virtual WAN kan kunder forbinde afdelinger til hinanden og til Azure for at centralisere deres netværks- og sikkerhedsbehov med virtuelle programmer såsom firewalls og Azures netværks- og sikkerhedstjenester.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for Azure Virtual WAN.

Se alle oplysninger

Visual Studio App Center

 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af udviklingshandlinger med Visual Studio App Center Build-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af testhandlinger med Visual Studio App Center Test-tjenesten.
 • Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed for udførsel af pushmeddelelseshandlinger med Visual Studio App Center Push Notification-tjenesten.

Se alle oplysninger

VM-skaleringssæt

Virtual Machine Scale Sets er en gratis tjeneste, derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Serviceniveauaftale. Men hvis Virtual Machine Scale Sets omfatter Virtuelle Maskiner i mindst 2 Fejldomæner, gælder tilgængeligheden af Serviceniveauaftalen for de underliggende Virtuelle Maskiner. Du kan finde flere oplysninger i Servicelicensaftalen for de Virtuelle Maskiner.

Se alle oplysninger

VPN-gateway

Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed for hver Basic Gateway for VPN eller Basic Gateway for ExpressRoute.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for hver Standardgateway, Højtydende Gateway og VpnGw1-, VpnGw2-, VpnGw3-gateway til VPN.

Vi garanterer 99,95 % tilgængelighed for hver Standardgateway, Højtydende Gateway og Ultrahøjtydende Gateway til ExpressRoute.

Se alle oplysninger

Web Application Firewall

Garantier for tilgængelighed af Web Application Firewall er inkluderet i SLA'en for den valgte installationsindstilling, Application Gateway eller Azure Front Door. Se under Application Gateway SLA og Azure Front Door SLA for at få flere oplysninger.

Se alle oplysninger

Windows 10 IoT Core Services

 • For Enhedens Opdateringscenter garanterer vi, at Kunden i mindst 99,9 % af tiden kan logge ind på Enhedens Opdateringscenter, og at Tjenesten kan skabe enhedsmodeller, oprette pakker, udgive pakker og opdateringer til enheder.
 • For LTSC-adgang garanterer vi, at brugere i mindst 99,9 % af tiden kan logge ind på Enhedens Opdateringscenter, og at Tjenesten giver adgang til opdateringer for LTSC-udgivelser af Windows 10 IoT Core.
 • Enhedens Sundhedserklæring er en kundeteknologi, derfor har den ikke en Serviceniveauaftale for onlinetjenester.

Se alle oplysninger

Microsoft giver besked mindst 90 dage i forvejen i forbindelse med væsentlige ændringer i de SLA'er, der er angivet ovenfor.

Tilgængeligheden for alle Azure-tjenester beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Klik her for at downloade SLA for de fleste Microsoft Azure-tjenester. Du kan finde SLA'en for Active Directory her.