Serviceniveauaftale for SQL Data Warehouse

Senest opdateret: Juli 2016

Vi garanterer, at klienthandlinger, som er udført på en SQL Data Warehouse-database, lykkes i mindst 99,9 % af tiden.