Serviceniveauaftale for Azure Site Recovery

Sidst opdateret: Maj 2018

  • Vi garanterer, at Site Recovery-tjenesten er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Lokalt Miljø til Lokalt Miljø. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus.
  • Vi garanterer et Genoprettelsestidsmål på 2 timer for hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til planlagt og ikke-planlagt Failover fra Lokalt Miljø til Azure.
  • For hver Beskyttet Forekomst, der er konfigureret til Failover fra Azure til Azure, garanterer vi et genoprettelsestidsmål på 2 timer.

Versionshistorik

1.2 Sidst opdateret: Maj 2018
Produktbemærkninger: SLA til dækning af Azure-til-Azure failover.

1.1 Senest opdateret: Maj 2017
Produktbemærkninger: SLA er blevet forbedret og dækker nu både ikke-krypterede og krypterede forekomster med et reduceret genoprettelsestidsmål.

1.0 Senest opdateret: Marts 2017