Serviceniveauaftale for Tjenestestruktur

Sidst opdateret: Marts 2016

Service Fabric er en gratis tjeneste. Derfor har den ikke sin egen økonomisk støttede Servicelicensaftale. Tilgængeligheden af Deres Service Fabric-klynge er baseret på Servicelicensaftalen for de underliggende anvendte virtuelle maskiner og lagerressourcer. De kan finde flere oplysninger i Servicelicensaftalen for den Virtuelle Maskine og Servicelicensaftalen for Lageret.