Serviceniveauaftale for Service Bus

Senest opdateret: August 2017

  • For Service Bus-relæer garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan oprette forbindelse til et installeret Relæ i mindst 99,9 % af tiden.
  • For Service Bus-køer og -emner garanterer vi, at korrekt konfigurerede programmer kan sende eller modtage meddelelser eller udføre andre handlinger på en installeret Kø eller et installeret Emne i mindst 99,9 % af tiden.

Versionshistorik

1.1 Senest opdateret: August 2017
Produktbemærkninger: SLA'er for Meddelelseshubs og Hændelseshubs er blevet flyttet til deres egne sider

1.0 Sidst opdateret: Maj 2015