Serviceniveauaftale for Azure Front Door

Sidst opdateret: April 2019

Vi garanterer, at Front Door Service i mindst 99,99 % af tiden vil besvare klientanmodninger og levere det ønskede indhold uden fejl. Vi vil gennemgå og acceptere data fra alle kommercielt rimelige uafhængige målingssystemer, som du måtte vælge til at måle dit indhold. Du skal vælge en række agenter fra målingssystemets liste over standardagenter, der er almindeligt tilgængelige og repræsenterer mindst fem geografisk forskellige steder i større storbyområder over hele verden (med undtagelse af Folkerepublikken Kina).