Serviceniveauaftale for Azure Data Lake Storage Gen1

Senest opdateret: Oktober 2016

Vi garanterer, at Data Lake Store vil være tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden.