Serviceniveauaftale for Cognitive Services

Senest opdateret: Marts 2017

  • Vi garanterer, at alle Kognitive Tjenester vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der gælder ingen serviceniveauaftale for niveauet Gratis.

Versionshistorik

1.1 Senest opdateret: Marts 2017
Produktbemærkninger: Referencer til Standardniveauet fjernet.

1.0 Senest opdateret: Juli 2016