Serviceniveauaftale for Azure Maps

Sidst opdateret: Maj 2018

Vi garanterer, at alle Azure Maps vil være tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden.