Serviceniveauaftale for Azure Analysis Services

Senest opdateret: April 2017

Vi garanterer, at Klienthandlinger, som udføres på en Azure Analysis Services-server, lykkes i mindst 99,9 % af tiden.