Spring over navigation

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Cloud Germany

Sidst opdateret: oktober 2016

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for Online Services til Microsoft Cloud Germany og relaterede tjenester, der viser eller linker til denne erklæring (”Online Services i Tyskland”). Den dækker procedurer angående beskyttelse af personlige oplysninger for både Microsoft og dataforvalteren (T-Systems International GmbH, som er datterselskab til Deutsche Telekom AG) (omtales samlet som “vi” eller “os”) i forhold til Online Services i Tyskland.

Microsofts marketingwebsteder og andre offentlige websteder, der er knyttet til Online Services i Tyskland, er underlagt erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft.com.

En stor del af Online Services i Tyskland er beregnet til brug i organisationer. Hvis du bruger en mailadresse, som du har fået af en organisation, du er tilknyttet, f.eks. din arbejdsgiver eller skole, til at få adgang til Online Services i Tyskland, kan ejeren af det domæne, der er knyttet til din mailadresse: (i) styre og administrere din Online Services i Tyskland-konto og (ii) få adgang til og behandle dine data, herunder indholdet i din kommunikation og dine filer. Din brug af Online Services i Tyskland kan være underlagt din organisations politikker, hvis sådanne findes. Hvis din organisation administrerer din brug af Online Services i Tyskland, skal du kontakte din administrator, hvis du har spørgsmål angående beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har ikke ansvaret for procedurer angående beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhed hos vores kunder, da disse kan adskille sig fra dem, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Når du bruger de sociale funktioner i Online Services i Tyskland, kan andre brugere i dit netværk se noget af din aktivitet. Du kan få mere at vide om de sociale funktioner og anden funktionalitet i dokumentationen til den pågældende onlinetjeneste.

Online Services i Tyskland giver dig mulighed for at købe, abonnere på eller bruge andre produkter og onlinetjenester fra Microsoft eller tredjeparter med andre procedurer angående beskyttelse af personlige oplysninger, og disse andre produkter og onlinetjenester er underlagt deres respektive erklæringer og politikker angående beskyttelse af personlige oplysninger.

Kundedata

Kundedata bruges kun til at levere Online Services i Tyskland til kunden, herunder til formål, der er relateret til at levere disse tjenester. Eksempelvis kan vi bruge kundedata til at levere en personligt tilpasset oplevelse, forbedre tjenestens pålidelighed, bekæmpe spam og anden malware eller forbedre funktioner og funktionalitet i Online Services i Tyskland. Vi bruger ikke kundedata og udleder ikke oplysninger fra disse til annoncering eller lignende kommercielle formål. "Kundedata" betyder alle data, herunder tekst-, lyd-, video- eller billedfiler, og software, som vi har modtaget fra eller på vegne af dig eller dine slutbrugere gennem jeres brug af Online Services i Tyskland. Kundedata er ikke administratordata, betalingsdata eller supportdata.

Dataforvalteren kontrollerer al adgang til kundedata ud over den adgang, der igangsættes af dig eller dine slutbrugere. Microsoft (herunder Microsofts underleverandører) har ikke adgang til kundedata, undtagen:

  1. Når denne adgang tildeles af dataforvalteren med det specifikke formål, at Microsoft skal løse en kundesupportsag eller et problem med Online Services i Tyskland, eller hvis en sådan adgang kræves, for at Microsoft kan udføre vedligehold eller forbedringer af Online Services i Tyskland. Under disse begrænsede omstændigheder tildeler dataforvalteren denne adgang, men kun i den periode, som det er nødvendigt for at løse problemet. Dataforvalteren overvåger den adgang, som er givet og afbryder adgangen, når problemet er løst. eller
  2. Når en sådan adgang gives af dig direkte til Microsoft for at få hjælp til at løse en kundesupportsag (f.eks. ved at dele skrivebordet med en Microsoft-supportmedarbejder eller sende en mail med en fil til en Microsoft-supportmedarbejder).

Få mere at vide om de funktioner og den funktionalitet, der giver dig mulighed for at kontrollere kundedata, i dokumentationen til Online Services i Tyskland.

Administratordata

Administratordata er de oplysninger, som vi modtager under tilmelding til, køb af eller administration af Online Services i Tyskland. Administratordata omfatter de oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, du angiver, samt de samlede brugsoplysninger, der er relateret til din konto, og de administrative data, der er knyttet til din konto, f.eks de kontroller, du vælger. Vi bruger administratordata til at levere Online Services i Tyskland, gennemføre transaktioner, servicere kontoen samt registrere og forhindre svindel.

Microsoft bruger muligvis administratordata til at kontakte dig for at give dig oplysninger om din konto, dine abonnementer, fakturering og opdateringer til Online Services i Tyskland, herunder oplysninger om nye funktioner, sikkerhed eller andre tekniske emner. Vi kontakter dig måske også vedrørende tredjeparters forespørgsler, som vi modtager angående brugen af Online Services i Tyskland, som det er beskrevet i din aftale. Du kan ikke opsige abonnementet på disse typer kommunikation, der ikke er kampagnerelateret.

Afhængigt af dine kontaktpræferencer vil Microsoft måske også kontakte dig vedrørende oplysninger om og tilbud på andre produkter og tjenester eller dele dine kontaktoplysninger med Microsofts partnere. Du kan styre dine kontaktpræferencer eller opdatere dine oplysninger i din kontoprofil.

Administratordata kan også omfatte kontaktoplysninger på dine kolleger og venner, hvis du accepterer at levere disse til Microsoft, med det specifikke formål at sende dem en invitation til at bruge Online Services i Tyskland. Vi kontakter muligvis disse personer via kommunikation, der indholder oplysninger om dig, f.eks. dit navn og dit profilbillede.

Betalingsdata

Kunder, der foretager onlinekøb, bliver bedt om at angive oplysninger, der kan omfatte nummer på betalingsmiddel (f.eks. kreditkort), navn og faktureringsadresse samt den sikkerhedskode, der er tilknyttet betalingsmidlet, organisationens momsnummer og andre økonomiske data ("betalingsdata"). Vi bruger betalingsdata til at fuldføre transaktioner samt til at registrere og forhindre svindel. Når du leverer betalingsdata, mens du er logget på, gemmer vi disse data for at gøre det nemmere for dig at gennemføre transaktioner i fremtiden.

Du kan opdatere eller fjerne de oplysninger om betalingsmiddel, der er knyttet til din Microsoft-konto, ved at logge ind på https://commerce.microsoft.com. Du kan fjerne de oplysninger om betalingsmiddel, der er knyttet til din andre konti, ved at kontakte Kundesupport. Når du har lukket din konto eller fjernet et betalingsmiddel, kan Microsoft dog beholde data om dit betalingsmiddel så længe, som det med rimelighed er nødvendigt for at gennemføre transaktioner, for at overholde Microsofts juridiske og rapporteringsmæssige krav og for at registrere og forhindre svindel.

Supportdata

Supportdata er de oplysninger, som vi indsamler, når du kontakter Microsoft angående support. Dette omfatter oplysninger, som du indsender i en supportanmodning eller leverer, når du kører automatisk fejlfinding. Det kan også omfatte oplysninger om hardware, software og andre indsamlede oplysninger, der er relateret til supporthændelsen, f.eks. kontaktoplysninger eller oplysninger om godkendelse; tilpasning af chatsession; oplysninger om computerens eller programmets tilstand, da fejlen opstod og under diagnosticering; system- og registreringsdatabasedata om softwareinstallationer og hardwarekonfigurationer samt fejlsporingsfiler. Ud over at vi bruger supportdata til at løse din supportsag, bruger vi dem også til at køre, forbedre og tilpasse de produkter og tjenester, vi tilbyder.

Support kan ydes via telefonen, mail eller onlinechat. Med din tilladelse kan vi bruge fjernadgang til midlertidigt at navigere på din maskine, og for visse Online Services i Tyskland kan du tilføje en supportmedarbejder som godkendt bruger i en begrænset periode, så dataforvalteren kan se diagnostikdata med henblik på at løse en supportsag. Telefonsamtaler, onlinechatsessioner eller fjernadgangssessioner med supportmedarbejdere kan blive optaget og/eller overvåget.

Efter en supporthændelse sender vi dig evt. en undersøgelse om din oplevelse og dine tilbudsmuligheder. Du skal framelde dig supportundersøgelser separat i forhold til andre kommunikationsformer fra Microsoft ved at kontakte support eller bruge mailsidefoden. Hvis du vil gennemse og redigere dine personlige oplysninger, som er indsamlet via vores supporttjenester, skal du kontakte os via vores webformular.

Nogle erhvervskunder kan købe udvidede supporttilbud (f.eks. Premier). Disse tilbud er dækket af separate vilkår og betingelser.

Cookies og tilsvarende teknologier

Vi bruger muligvis cookies (små tekstfiler, der placeres på en enheds harddisk af en webtjeneste) eller tilsvarende teknologier for at kunne levere Online Services i Tyskland. Eksempelvis kan cookies og tilsvarende teknologier, f.eks. webbeacons, bruges til at gemme en brugers præferencer og indstillinger, til at indsamle webanalyse, til at godkende brugere og til at registrere svindel. Ud over de cookies, som vi kan angive, når du besøger vores websteder, kan de tredjeparter, vi har ansat til at levere visse tjenester på vores vegne, f.eks. webstedsanalyser, også angive cookies, når du besøger vores websteder. Få mere at vide om, hvordan du styrer cookies og tilsvarende teknologier, i dokumentationen til din internetbrowser. Dine valg angående brugen af cookies kan påvirke din brug af Online Services i Tyskland.

Lokal software

Nogle onlinetjenester kan kræve eller kan forbedres ved installation af lokal software (f.eks. agenter eller programmer til enhedsadministration) på en enhed. Dette afsnit i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver din brug af lokal software, der er leveret af Microsoft til brug sammen med Online Services i Tyskland, og som ikke har sin egen erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

På din anmodning kan den lokale software overføre (i) data, der kan inkludere kundedata, fra en enhed til eller fra Online Services i Tyskland eller (ii) logfiler eller fejlrapporter til Microsoft med henblik på fejlfinding. Den lokale software kan også indsamle data om brug og ydeevne for den lokale software eller Online Services i Tyskland, der kan overføres til Microsoft og analyseres for at forbedre kvaliteten, sikkerheden og integriteten i de produkter og tjenester, vi tilbyder.

Brug af underleverandører

Microsoft kan ansætte underleverandører til at levere tjenester på deres vegne. Sådanne underleverandører får kun tilladelse til at hente data fra Online Services i Tyskland med henblik på at levere de tjenester, som Microsoft har ansat dem til at levere, og de bliver forbudt at bruge data til nogen andre formål. Microsofts underleverandører er underlagt de samme restriktioner angående adgang til kundedata som Microsoft (som beskrevet ovenfor).

Dataforvalteren må ikke bruge underleverandører uden skriftligt samtykke fra kunden. Dataforvalteren må bruge visse tyske associerede selskaber, der er identificeret i aftalen mellem dig og dataforvalteren, og dataforvalteren sikrer, at sådanne associerede selskaber overholder de gældende krav, herunder håndtering af kundedata ifølge tysk lovgivning.

Videregivelse af data

Da Microsoft ikke har adgang til kundedata medmindre adgangen er tildelt og overvåget af dataforvalteren eller kunden, kan og vil Microsoft ikke videregive kundedata til tredjepart (herunder til myndighederne) uden godkendelse fra dataforvalteren eller dig.

Hvis Microsoft modtager en anmodning fra en tredjepart angående kundedata, informerer Microsoft tredjeparten, om at Microsoft ikke har adgang til kundedata, og beder tredjeparten om at kontakte dataforvalteren og/eller dig.

Dataforvalteren videregiver ikke kundedata til tredjepart medmindre (1) du beder om dette, (2) det er beskrevet i aftalen mellem dig og dataforvalteren, eller (3) det kræves ifølge tysk lovgivning.

Dataforvalteren videregiver ikke kundedata til myndighederne, medmindre dette kræves ifølge tysk lovgivning. Hvis dataforvalteren er tvunget til at udlevere kundedata til myndighederne, vil dataforvalteren straks meddele dig dette og sende dig en kopi af kravet, medmindre det er forbudt af juridiske årsager.

Hvis dataforvalteren modtager en anmodning om kundedata fra en anden tredjepart (f.eks. anmodninger fra kunder og brugere), giver dataforvalteren dig straks besked, medmindre det er forbudt ved lov. Hvis dataforvalteren ikke er juridisk forpligtet til at videregive kundedata, vil dataforvalteren afvise anmodningen. Hvis anmodningen er gyldig, og dataforvalteren er forpligtet til at videregive de oplysninger, der er anmodet om, beder dataforvalteren tredjeparten om at sende anmodningen om kundedata direkte til dig. Hvis et dataemne anmoder om adgang til dets data, vil dataforvalteren videresende en sådan anmodning til dig.

I henhold til ovenstående giver dataforvalteren ingen tredjepart: (1) direkte, indirekte, generel eller fri adgang til kundedata, (2) platformskrypteringsnøgler, der bruges til at sikre kundedata, eller evnen til at bryde en sådan kryptering, eller (3) enhver form for adgang til kundedata, hvis dataforvalteren er klar over, at sådanne data bruges til andre formål end dem, der er angivet i anmodningen.

I denne forbindelse vil vi måske udlevere dine almene kontaktoplysninger til tredjeparten.

Vi videregiver ikke administratordata, betalingsdata eller supportdata til andre end Microsoft, dataforvalteren eller vores respektive kontrollerede datterselskaber og associerede selskaber, medmindre (1) du beder os om dette, (2) vi har tilladelse fra en slutbruger, (3) det er beskrevet her eller i dine aftaler, eller (4) det kræves ifølge lovgivningen. Vi deler måske administratordata eller betalingsdata med tredjeparter med henblik på at undgå svindel eller behandle betalingstransaktioner.

Online Services i Tyskland giver dig måske mulighed for at købe, abonnere på eller bruge tjenester, software og indhold fra andre virksomheder end Microsoft (“Tilbud fra tredjepart”). Hvis du vælger at købe, abonnere på eller bruge et tilbud fra tredjepart, kan vi levere dine administratordata eller betalingsdata til tredjeparten. Afhængigt af dine kontaktpræferencer kan tredjeparten bruge dine administratordata til at sende dig kampagnerelateret kommunikation. Brug af disse oplysninger og din brug af et tilbud fra en tredjepart er underlagt tredjepartens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende politikker herfor.

Sikkerhed

Vi forpligter os til at medvirke til at beskytte dine oplysninger. Vi har implementeret og vedligeholder passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine oplysninger mod utilsigtet tab, destruktion eller redigering, mod videregivelse eller adgang uden godkendelse og mod ulovlig destruktion.

Få mere at vide om sikkerhed i Online Services i Tyskland i dokumentationen eller ved at gå til Center for sikkerhed og rettigheder for Online Services i Tyskland.

Dataplacering

Kundedata gemmes kun i Tyskland. Online Services i Tyskland bestemmer eller begrænser ikke de områder, hvorfra du eller dine slutbrugere kan få adgang til eller flytte kundedata. I de tilfælde hvor Microsoft gives adgang til kundedata af dataforvalteren eller af dig (som beskrevet ovenfor), kan Microsoft opnå dette uden for Tyskland, men underlagt de begrænsninger og forpligtelser, der er specificeret i din aftale (f.eks. EU-standardkontraktbestemmelser).

Preview-versioner

Microsoft tilbyder muligvis prøveversioner, betaversioner eller andre foreløbige funktioner og tjenester ("Preview-versioner") til evaluering på frivillig basis. Preview-versioner kan have færre eller andre foranstaltninger angående sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger end dem, der typisk findes i Online Services i Tyskland. Microsoft kontakter dig muligvis for at få din feedback på prøveversionen eller din interesse for fortsat at bruge den efter den officielle frigivelse.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi opdaterer af og til vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, så de afspejler kundefeedback og ændringer i Online Services i Tyskland. Når vi udsender ændringer til en erklæring, reviderer vi datoen for "sidst opdateret" øverst i erklæringen. Hvis der er væsentlige ændringer af erklæringen eller til, hvordan vi vil bruge oplysningerne fra Online Services i Tyskland, giver vi dig besked ved enten at udsende en besked om sådanne ændringer, før de træder i kraft, eller ved at sende en meddelelse direkte til dig. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vilkårene i nogen af aftalerne mellem dig og Microsoft eller dataforvalteren og denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, er det vilkårene i disse aftaler, der er gældende. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger for de produkter og tjenester, du bruger, så du ved, hvordan vi beskytter oplysninger fra Online Services i Tyskland.

Sådan kan du kontakte os

Du er meget velkommen til at sende os kommentarer. Hvis du mener, at Microsoft ikke overholder sine forpligtelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhed, bedes du kontakte os via Kundesupport eller vores webformular om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores postadresse er:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited er vores databeskyttelsesrepræsentant for EØS og Schweiz. Databeskyttelsesrepræsentanten hos Microsoft Ireland Operations Limited kan kontaktes på følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Att.: Databeskyttelse
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Irland

Du kan finde Microsofts datterselskab i dit land eller område på http://www.microsoft.com/worldwide/.

Repræsentanten for dataforvalteren angående beskyttelse af personlige oplysninger kan kontaktes på følgende adresse:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Tyskland
Datenschutz@telekom.de