Spring over navigation

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra Microsoft Cloud Tyskland

Sidst opdateret: Oktober 2016

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for Microsoft Cloud Tyskland onlinetjenester og relaterede tilbud, der viser eller linker til denne meddelelse ("Tyske Onlinetjenester"). Det gælder praksis for beskyttelse af personlige oplysninger for både Microsoft og Dataansvarlige (T-Systems International GmbH, et datterselskab af Deutsche Telekom AG) (samlet "vi" eller "os") med hensyn til de Tyske Onlinetjenester.

Microsofts markedsføringswebsteder og andre offentlige websteder, der er knyttet til de Tyske Onlinetjenester, er underlagt Microsoft.coms erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Mange Tyske Onlinetjenester er beregnet til brug af organisationer. Hvis du bruger en e-mail-adresse fra en organisation, du er tilknyttet, f.eks. en arbejdsgiver eller skole, for at få adgang til de Tyske Onlinetjenester, kan ejeren af domænet, der er knyttet til din e-mail-adresse: (i) kontrollere og administrere din Tyske onlinetjeneste konto og (ii) have adgang til og behandle dine data, herunder indholdet af dine meddelelser og filer. Din brug af de Tyske Onlinetjenester kan eventuelt være underlagt din organisations politikker. Hvis din organisation administrerer din brug af de Tyske Onlinetjenester, skal dine spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger rettes til din organisationsadministrator. Vi er ikke ansvarlige for vores Kunders praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan afvige fra dem, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Når du bruger sociale funktioner på de Tyske Onlinetjenester, kan andre brugere i dit netværk se noget af din aktivitet. Yderligere oplysninger om de sociale funktioner og andre funktioner, se venligst dokumentationen, der er specifik for onlinetjenesten.

De Tyske Onlinetjenester giver dig mulighed for at købe, abonnere på eller bruge andre produkter og onlinetjenester fra Microsoft eller tredjepart med forskellig praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, og disse andre produkter og onlinetjenester styres af deres respektive erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kundedata

Kundedata bruges kun til at levere de Tyske Onlinetjenester til Kunden, herunder formål i forbindelse med levering af sådanne tjenester. For eksempel kan vi bruge Kundedata til at give en personlig oplevelse, forbedre tjenestens stabilitet, bekæmpe spam eller anden malware eller forbedre funktioner og funktionalitet på de Tyske Onlinetjenester. Vi bruger ikke Kundedata eller udleder oplysninger derfra til salgsfremmende eller lignende kommercielle formål. “Kundedata” betyder alle data, herunder al tekst, al lyd, al video eller alle billedfiler og software, der leveres til Microsoft af, eller på vegne af, dig selv eller dine slutbrugere gennem brug af de Tyske Onlinetjenester. Kundedata er ikke Administratordata, Betalingsdata eller Supportdata.

De Dataansvarlige styrer adgang til Kundedata bortset fra adgang initieret af dig eller dine slutbrugere. Microsoft (herunder Microsofts underleverandører) vil ikke have adgang til Kundedata undtagen:

  1. Når sådan adgang gives af de Dataansvarlige for det begrænsede formål at Microsoft skal løse en kundesupport hændelse eller et problem med de Tyske Onlinetjenester eller hvor sådan adgang er nødvendig for, at Microsoft kan udføre vedligeholdelse eller forbedringer af de Tyske Onlinetjenester. Under de begrænsede omstændigheder vil de Dataansvarlige kun give adgang i det tidskrum, det er nødvendigt for at løse problemet. De Dataansvarlige vil overvåge den givne adgang og afslutte adgangen, når problemet er løst. Eller
  2. Når sådan adgang tildeles direkte til Microsoft af dig for at få hjælp til at løse en Kundesupporthændelse (for eksempel skrivebordsdeling med en Microsoft-supporttekniker eller sende en Microsoft-supporttekniker en fil).

For mere information om de funktioner og funktionaliteter, der gør det muligt at kontrollere Kundedata, bedes du gennemgå dokumentationen, der er specifik for den Tyske Onlinetjeneste.

Administratordata

"Administratordata" betyder oplysninger, som leveres til Microsoft i forbindelse med tilmelding, køb eller administration af de Tyske Onlinetjenester. Administratordata indeholder navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, du angiver, så vel som brugsdata vedrørende din konto og administrative data, som f.eks. de kontroller, du vælger, der er knyttet til din konto. Vi bruger Administratordata til at levere de Tyske Onlinetjenester, gennemføre transaktioner, betjene kontoen og opdage og forhindre svindel.

Microsoft må bruge Administratordata til at kontakte dig for at give dig information om din konto, abonnement, fakturering og opdateringer til de Tyske Onlinetjenester, herunder oplysninger om nye funktioner, sikkerhed eller andre tekniske problemer. Vi kan kontakte dig angående tredjeparts henvendelser, som vi modtager vedrørende din brug af de Tyske Onlinetjenester, som beskrevet i din aftale. Du har ikke mulighed for at framelde dig disse ikke salgsfremmende meddelelser.

Med forbehold for dine kontaktindstillinger kan Microsoft også kontakte dig vedrørende oplysninger og tilbud om andre produkter og tjenester eller dele dine kontaktoplysninger med Microsofts partnere. Du kan administrere dine kontaktpræferencer eller opdatere dine oplysninger i din kontoprofil.

Administratordata kan også indeholde kontaktoplysninger til dine kollegaer og venner, hvis du accepterer at levere det til Microsoft med det begrænsede formål at sende dem en invitation til at bruge de Tyske Onlinetjenester. Vi kan kontakte disse personer med kommunikation, der kan indeholde oplysninger om dig, f.eks. dit navn og profilbillede.

Betalingsdata

Kunder, der foretager online-køb, vil blive bedt om at afgive oplysninger, som kan omfatte betalingsinstrumentnummer (f.eks. kreditkort), navn og faktureringsadresse, sikkerhedskoden i forbindelse med betalingsinstrumentet, organisatorisk skatte-id og andre finansielle oplysninger ("Betalingsdata"). Vi bruger Betalingsdata til at gennemføre transaktioner, samt at opdage og forhindre svindel. Når du oplyser Betalingsdata, mens du er logget ind, gemmer vi disse data for at hjælpe dig med at fuldføre fremtidige transaktioner.

Du kan opdatere eller fjerne betalingsinstrumentoplysningerne i forbindelse med din Microsoft-konto ved at logge på https://commerce.microsoft.com. Du kan fjerne betalingsinstrumentoplysningerne i forbindelse med andre konti ved at kontakte kundesupport. Når du har lukket din konto eller fjernet betalingsinstrumentoplysningerne, kan Microsoft dog beholde dine betalingsinstrumentoplysninger så længe som det med rimelighed er nødvendigt for at gennemføre transaktioner, for at overholde Microsofts krav til juridiske og rapporterende oplysninger og for at opdage og forhindre svindel.

Supportdata

Supportdata er den information, vi indsamler, når du kontakter eller anmoder Microsoft om support. Den indeholder oplysninger som du sender i en supporthændelse, eller angiver når du kører en automatisk fejlfinding. Den kan også indeholde oplysninger om hardware, software og andre oplysninger, der er samlet i forbindelse med supporthændelsen, som f.eks. kontakt- eller godkendelsesoplysninger, personlige tilpasninger af chat-sessioner, oplysninger om maskinens tilstand og programmet, når fejlen opstod og under diagnostik, system- og registreringsdata om softwareinstallationer og hardwarekonfigurationer og fejlsporingsfiler. Udover at bruge Supportdata til at løse din supporthændelse bruger vi Supportdata til at betjene, forbedre og personliggøre de produkter og tjenester, vi tilbyder.

Support kan leveres via telefon, e-mail eller online-chat. Med din tilladelse kan vi bruge Fjernadgang ("RA") til midlertidigt at navigere din computer, eller for visse Tyske Onlinetjenester kan du tilføje en supportmedarbejder som en autoriseret bruger i et begrænset tidsrum for at få vist diagnostiske data mhp. at løse en supporthændelse. Telefonsamtaler, online-chat-sessioner eller RA-sessioner med supportmedarbejdere kan blive optaget og/eller overvåget.

Efter en supporthændelse kan vi sende dig en undersøgelse af dine erfaringer og med tilbud. Du skal framelde supportundersøgelser separat fra andre meddelelser fra Microsoft ved at kontakte Support eller via e-mail-sidefoden. For at gennemgå og redigere dine personlige oplysninger indsamlet af vores Supporttjenester, bedes du kontakte os ved at bruge vores webformular.

Nogle firmakunder kan købe forbedrede supporttilbud (f.eks. Premier). Disse tilbud dækkes af separate vilkår og meddelelser.

Cookies og tilsvarende teknologier

Vi bruger muligvis cookies (små tekstfiler, der placeres på en enheds harddisk af en webtjeneste) eller tilsvarende teknologier i forbindelse med at levere de Tyske Onlinetjenester. Eksempelvis kan cookies eller tilsvarende teknologier bruges til at gemme en brugers præferencer og indstillinger, samle webanalyser, godkende en bruger eller registrere svindel. Udover de cookies, vi muligvis bruger, når du besøger vores websteder, kan tredjeparter, som vi har ansat til at levere bestemte tjenester på vores vegne, såsom siteanalyser, også bruge deres cookies, når du besøger vores websteder. Hvis du vil vide mere om hvordan du styrer cookies og tilsvarende teknologier, så bedes du læse dokumentationen til din internetbrowser. De valg du træffer om brug af cookies kan påvirke din brug af de Tyske Onlinetjenester.

Lokal software

Visse Tyske Onlinetjenester kræver, eller kan forbedres med, installation af lokal software (f.eks. agenter, programmer til enhedsstyring) på en enhed. Dette afsnit af erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger underlægger dit brug af lokal software, som leveres af Microsoft til brug sammen med de Tyske Onlinetjenester, der ikke har sin egen erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Efter din anvisning kan det lokale software overføre (i) data, som kan omfatte Kundedata, fra en enhed eller et apparat til eller fra de Tyske Onlinetjenester; eller (ii) logge eller fejlrapporter data til Microsoft til fejlfindingsformål. Det lokale software kan også indsamle data om brug og ydeevne af det lokale software eller de Tyske Onlinetjenester, der kan overføres til Microsoft og analyseres for at forbedre kvaliteten, sikkerheden og integriteten af de produkter og tjenester, vi tilbyder.

Brug af Underleverandører

Microsoft har ret til at ansætte underleverandører til levering af tjenester på deres vegne. Sådanne underleverandører vil kun få Kundedata fra de Tyske Onlinetjenester til at levere de tjenester, som Microsoft har engageret dem for at yde, og de har forbud mod at bruge Kundedata til nogen andre formål. Microsoft underleverandører er underlagt de samme begrænsninger for adgang til Kundedata, ligesom Microsoft (beskrevet ovenfor).

De Dataansvarlige må ikke bruge underleverandører uden skriftlig godkendelse fra Kunden. De Dataansvarlige kan anvende visse Tyske associerede virksomheder som er identificeret i aftalen mellem dig og de Dataansvarlige og sikre, at sådanne associerede virksomheder overholder gældende krav, herunder behandling af Kundedata omfattet af Tysk lovgivning.

Offentliggørelse af Data

Fordi Microsoft ikke har adgang til Kundedata, undtagen når sådan adgang er givet og overvåget af de Dataansvarlige eller Kunden, kan Microsoft ikke, og vil ikke, videregive Kundedata til nogen tredjepart (herunder retshåndhævende myndigheder) uden godkendelse fra de Dataansvarlige eller dig.

Hvis Microsoft modtager en anmodning fra en tredjepart for Kundedata, informerer Microsoft tredjeparten om, at Microsoft ikke har adgang til Kundedata, og vil bede tredjeparten om at kontakte de Dataansvarlige og/eller dig.

De Dataansvarlige vil ikke videregive Kundedata til tredjeparter undtagen (1) som du anmoder om, (2) som beskrevet i aftalen mellem dig og Dataansvarligheden, eller (3) som krævet i henhold til Tysk lovgivning.

De Dataansvarlige offentliggør ikke Kundedata til retshåndhævende myndigheder, medmindre det er påkrævet af Tysk lovgivning. Hvis vi er nødsaget til at videregive Kundedata til retshåndhævere, vil Dataansvarligheden straks meddele Kunden dette og sende en kopi af kravet, medmindre vi er juridisk forhindret i at gøre det.

Ved modtagelse af en anmodning fra en tredjepart om Kundedata (f.eks. anmodninger fra Kundens slutbrugere), vil de Dataansvarlige straks informere Kunden, medmindre vi er juridisk forhindret i at gøre det. Hvis de Dataansvarlige ikke er juridisk forpligtet til at offentliggøre Kundedata, vil denne afvise anmodningen. Hvis anmodningen er retsgyldig, og de Dataansvarlige er tvunget til at offentliggøre de anmodede oplysninger, vil de Dataansvarlige forsøge at få tredjeparten til at anmode om Kundedata direkte fra dig. Hvis en registreret anmoder om adgang til sine data, videresender de Dataansvarlige en sådan anmodning til dig.

I forlængelse af ovenstående giver de Dataansvarlige ingen tredjepart: (1) direkte, indirekte eller fri adgang til Kundedata, (2) platformskrypteringsnøgler til beskyttelse af Kundedata eller mulighed for at bryde en sådan kryptering, eller (3) nogen form for adgang til Kundedata, hvis de Dataansvarlige ved, at sådanne data bruges til andre formål end angivet i anmodningen.

Som følge af ovenstående kan Microsoft levere Kundens grundlæggende kontaktoplysninger til tredjeparten.

Vi vil ikke afsløre Administratordata, Betalingsdata eller Supportdata uden for Microsoft, de Dataansvarlige eller vores datterselskaber og associerede virksomheder, bortset fra (1) som du direkte (2) med tilladelse fra en slutbruger, (3) som beskrevet her eller i din(e) aftale(r) eller (4) som gældende lovgivning kræver det. Vi kan dele Administratordata eller Betalingsdata med tredjeparter med henblik på at forhindre svindel eller for at behandle betalingstransaktioner.

De Tyske Onlinetjenester kan gøre det muligt for dig at købe, abonnere på eller bruge tjenester, software og indhold fra andre virksomheder end Microsoft ("Tredjeparts tilbud"). Hvis du vælger at købe, abonnere på eller bruge et tredjeparts tilbud, kan vi muligvis give tredjeparten dine Administratordata eller Betalingsdata. I forlængelse af dine kontaktpræferencer kan tredjeparten bruge dine Administratordata til at sende dig salgsfremmende meddelelser. Brug af disse oplysninger og din brug af et tredjeparts tilbud vil blive styret af tredjepartens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og retningslinjer.

Security

Vi er forpligtet til at hjælpe med at beskytte sikkerheden omkring dine oplysninger. Vi har implementeret og vil vedligeholde og følge passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, interne kontroller og datasikkerhedsrutiner, der skal beskytte Kundedata mod hændeligt, uautoriseret eller ulovlig adgang, offentliggørelse, ændring, tab eller tilintetgørelse.

For mere information om sikkerheden ved de Tyske Onlinetjenester henvises til det Tyske onlinetjenestes Sikkerhedscenter(s) eller dokumentation.

Dataplacering

Kundedata gemmes udelukkende i Tyskland. De Tyske Onlinetjenester kontrollerer eller begrænser ikke de områder, hvorfra du eller dine slutbrugere har adgang til eller flytter Kundedata. Når Microsoft får adgang til Kundedata fra de Dataansvarlige eller dig (som angivet ovenfor), kan Microsoft gøre det fra steder uden for Tyskland, med forbehold af de begrænsninger og forpligtelser, der er angivet i din aftale (for eksempel EU-Standardkontraktbestemmelserne).

Eksempelversioner

Microsoft kan tilbyde tjenester med eksempelversioner, betaversion eller foreløbige versioner ("Eksempler") for at opnå optimal evaluering. Eksempler kan omfatte færre eller andre foranstaltninger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger end dem, der normalt findes i de Tyske Onlinetjenester. Microsoft kan kontakte dig for at få din feedback om eksempler eller din interesse i at fortsætte med at bruge den efter generel udgivelse.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger opdateres jævnligt, så de afspejler kundefeedback og ændringer i vores Tyske Onlinetjenester. Når vi foretager ændringer af en erklæring, ændrer vi datoen for "senest opdateret" øverst i erklæringen. Hvis der er væsentlige ændringer til erklæringen eller i den måde, hvorpå de Tyske Onlinetjenester bruger de personlige oplysninger, giver vi dig besked, enten ved at opslå en meddelelse om sådanne ændringer, før ændringen træder i kraft, eller ved at sende dig en meddelelse direkte. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem dig og Microsoft eller de Dataansvarlige om erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkårene i nærværende aftale(r), skal vilkårene i de nærværende aftale(r) være gældende. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger for de produkter og tjenester, du bruger, for at forblive opdateret om, hvordan Microsoft beskytter oplysningerne fra de Tyske Onlinetjenester.

Sådan kontakter De os

Microsoft tager gerne imod kommentarer. Hvis du mener, at Microsoft ikke overholder sine sikkerheds- og fortrolighedsforpligtelser, bedes du kontakte kundesupport eller benytte Microsofts webformular til beskyttelse af personlige oplysninger. Vores postadresse er:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited er vores databeskyttelsesrepræsentant i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz. Den ansvarlige for databeskyttelse hos Microsoft Ireland Operations Limited kan kontaktes på følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Att.: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

De kan finde den Microsoft-associerede virksomhed i Deres land eller region på http://www.microsoft.com/worldwide/.

Repræsentanten for Dataansvarlighed kan kontaktes på følgende adresse:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Tyskland
Datenschutz@telekom.de