Spring over navigation

Politikker for Deltagelse i Microsoft Azure Marketplace

Senest opdateret januar 2018

Disse Politikker for Deltagelse i Microsoft Azure Marketplace gælder alle udgivere og tilbud på Microsoft Azure Marketplace. Disse politikker er en tilføjelse til de vilkår og betingelser, der er fremsat i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace. Udgivere skal til enhver tid overholde de politikker, der er beskrevet i og/eller refereres til i dette dokument, for at kunne deltage i Azure Marketplace. Hvis en udgiver på et givet tidspunkt ikke opfylder alle vilkår og betingelser, kan Microsoft fjerne udgiverens tilbud fra Azure Marketplace. Dette dokument kan af og til blive opdateret.

AFSNIT 1 Grundlæggende Kriterier.

 1. Software og tjenester, der tilbydes på Azure Marketplace, skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:
  • Brug af Microsoft Azure: Softwarens eller tjenestens primære funktion skal bruge Microsoft Azure.
  • Udrulning på Microsoft Azure: Udgiverne skal i oversigtsoplysningerne om deres forskellige tilbud beskrive, hvordan softwaren eller tjenesten udrulles på Microsoft Azure.
  • Integration med eller udvidelse af en Microsoft Azure-tjeneste: Udgiverne skal i oversigtsoplysningerne om deres forskellige tilbud angive, hvilken Azure-tjeneste softwaren eller tjenesten kan integreres med eller fungere som en udvidelse af, og hvordan det sker.
 2. Udgiverne skal være bosiddende i et land, der sælges fra, og som understøttes af Azure Marketplace. Azure Marketplace understøtter på nuværende tidspunkt salg fra følgende lande:
  • Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Østrig, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Hviderusland, Belgien, Benin, Bolivia, Bosnien og Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cameroun, Canada, Den Centralafrikanske Republik, Chad, Chile, Colombia, Comorerne, Den Demokratiske Republik Congo, Republikken Congo, Costa Rica, Elfenbenskysten, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Dominica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Finland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Ghana, Grækenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, SAR Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Sydkorea, Kuwait, Laos, Letland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Mozambique, Nepal, Nederlandene, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerne, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Somalia, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Schweiz, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, USA, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.
 3. For hvert tilbud skal udgiverne gøre tilbuddet tilgængeligt i mindst ét land, der kan sælges til, og som understøttes af Azure Marketplace. Azure Marketplace understøtter på nuværende tidspunkt følgende lande, som lande, der kan sælges til:
  • Algeriet, Argentina, Australien, Østrig, Bahrain, Hviderusland, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Guatemala, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kuwait, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malaysia, Malta, Mexico, Montenegro, Marokko, Nederlandene, New Zealand, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerne, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, USA, Uruguay, Venezuela.
 4. Udgiverne skal have en god og stabil økonomi.
 5. Udgivernes tilbud på Azure Marketplace skal være af begrænset eller offentlig tilgængelighed og skal have en etableret kundebase.
 6. Tilbuddene på Azure Marketplace må ikke bruge eller være afhængige af noget produkt eller nogen komponent, som ikke understøttes eller ikke længere kan købes.
 7. Udgiverne skal gøre detaljeret teknisk dokumentation tilgængelig, som beskriver, hvordan deres tilbud på Microsoft Azure kan bruges, og de skal levere eller linke til sådan dokumentation i oversigtsoplysningerne for hvert tilbud.
 8. Udgiverne skal på deres offentlige websted meddele, at deres tilbud er tilgængeligt på Azure Marketplace, og de skal indsætte hyperlinks til deres oversigtsside(r) på https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/.
 9. Udgiverne skal klassificere hvert enkelt tilbud ud fra et eller flere klassifikationssystemer, der leveres af Microsoft, herunder de kategorier, der er beskrevet i Afsnit 4 i dette dokument. Microsoft forbeholder sig retten til at omklassificere tilbud, hvis den klassificering, som udgiveren har valgt, anses for at være upræcis.
 10. Hvis en udgivers tilbud er Microsoft Azure-certificeret og ikke køres primært på Microsoft Azure, skal udgiveren gøre en betalingsversion af tilbuddet tilgængelig på Marketplace inden for 90 dage fra udgivelsen af en gratis eller en BYOL-version af tilbuddet på Azure Marketplace.

AFSNIT 2 Udgivelse af tilbud.

 1. Udgiverne skal udgive mindst ét tilbud på Azure Marketplace inden for 60 dage fra ikrafttrædelse af Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace.
 2. Udgiverne skal overholde de tekniske krav for onboarding på Azure Marketplace som defineret i Retningslinjer for Udgivelse på Marketplace, og som kan være yderligere beskrevet på Udgivelsesportalen.

AFSNIT 3 Tilbudsoversigter.

 1. Udgiverne skal levere detaljerede oplysninger om tilbuddene på deres sider med tilbudsoversigter, og de skal være nøjagtige og opdaterede. Disse gældende oplysninger skal omfatte:
  • Beskrivelse af tilbud
   • Beskrivelse af minimumtilbud
    • Versionsoplysninger
    • Værdiforslag
   • Beskrivelse af anbefalet tilbud
    • Detaljerede oplysninger om versionen
    • Detaljeret værdiforslag
    • Funktioner: 3-5 faktiske oplysninger om tilbuddet
    • Fordele: 3-5 resultater opnået med funktioner i tilbuddet
  • Prisfastsættelsesmodel
   • Tilbuddet skal være kompatibelt med de prisfastsættelsesmodeller, der understøttes af Azure Marketplace, som beskrevet i Afsnit 5 i dette dokument.
  • Link til oplysninger om kundesupport
   • Udgiverne skal yde rimelig kundesupport i forbindelse med tilbud på Azure Marketplace, enten som en del af det brugergebyr, der er tilknyttet tilbuddet, eller som et supporttilbud, der kan købes separat.
  • Tilbudsressourcer
   • Ressourcer omfatter, men er ikke begrænset til, demovideoer, skærmbilleder, whitepapers, casestudier, kundeudsagn og detaljeret teknisk dokumentation om, hvordan udgiverens tilbud på Microsoft Azure anvendes.
  • Kunderefusionspolitik
  • Brugervilkår
  • Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
 2. Udgiverne må ikke på deres tilbudsside omdirigere Azure-kunder eller foretage mersalg til kunderne af software eller tjenester, som ikke er tilgængelig på Azure Marketplace. Denne begrænsning gælder ikke supporttjenester, som udgiverne sælger uden for Azure Marketplace.
 3. Udgiverne må ikke på Azure Marketplace gøre reklame for tilgængeligheden af deres tilbud på andre cloud-platforme.
 4. Microsoft forbeholder sig retten til at redigere og revidere oplysninger på sider med tilbudsoversigter med henblik på kvalitetssikring. Microsoft informerer udgivere inden offentliggørelsen af deres sider med tilbudsoversigter på Azure Marketplace, hvis Microsoft foretager ændringer af oplysningerne på siderne med tilbudsoversigter.

AFSNIT 4 Definitioner af tilbudsklassificeringer.

Afbildning af virtuel maskine

Afbildning af forudkonfigureret virtuel maskine (VM) med komplet installeret operativsystem og et eller flere programmer. Tilbud i form af afbildninger af virtuelle maskiner kan omfatte en enkelt VM-afbildning eller flere VM-afbildninger, som er indbyrdes forbundet via en ARM-skabelon.

En afbildning af en virtuel maskine (“Afbildning“) indeholder de oplysninger, der kræves for at oprette og udrulle virtuelle maskiner i tjenesten Azure Virtual Machines. En Afbildning omfatter et operativsystem på en virtuel harddisk og nul eller flere virtuelle harddiske med datadiske. Kunder kan udrulle et hvilket som helst antal virtuelle maskiner ud fra en enkelt Afbildning.

Udvidelse til virtuel maskine

VM-agenter, som kan føjes til nye VM'er med forskellige metoder, herunder via REST API, Azure Portal eller Azure PowerShell-cmdlets. VM-udvidelser kan også installeres manuelt på eksisterende VM'er og kan konfigureres til enten Windows Server- eller Linux-baserede VM'er.

En udvidelse til en virtuel maskine (“VM-udvidelse“) er en mekanisme til installation af et eller flere softwareprogrammer på virtuelle maskiner i Azure. En VM-udvidelse kan omfatte softwareprogrammer, eller, når den er installeret eller kører på en virtuel maskine, fungere ved, at den også downloader og installerer et eller flere softwareprogrammer på den virtuelle maskine fra en ekstern placering. Det skal pointeres, at software eller andre data, der installeres af Deres VM-udvidelse, herunder software eller data, der hentes fra en ekstern placering, anses for at være Tilbudsindhold i nærværende Aftale. De er ansvarlig og skal yde support til Kunder for alle VM-udvidelseshandlere, der er knyttet til Deres tilbud på VM-udvidelser.

Tjenester

Fuldt administrerede tjenester, som informationsmedarbejdere, forretningsanalytikere, udviklere eller it-teknikere kan bruge til brugerdefineret programudvikling eller systemadministration. På Marketplace understøttes tre tjenestetyper:

Programtjenester indeholder funktioner, som kunderne kan bruge til hurtigt at udvikle cloud-skalerede programmer på Azure.

 • Kunderne skal have et Azure-abonnement for at kunne købe Programtjenester. Udgiverne er ansvarlige for at måle kundernes brug af Programtjenester og rapportere forbrugsoplysninger til Microsoft som beskrevet i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace.

Webprogram

Programpakke, som kan bruges til at installere og udrulle websteder med åben kildekode eller ejendomsretligt beskyttet indhold på websteder eller administrationsplatforme i tjenesten Azure Websites. Webprogrammer skal overholde Microsofts Principper for Webprogramgalleri.

I denne aftale er et “Webprogram“ en programpakke, som Kunder kan bruge til at installere og udrulle åben kildekode eller ejendomsretligt beskyttede programmer i tjenesten Azure Websites.

Katalogoversigt

Tilbud, som ikke er tilgængelige for Azure-kunder direkte via Marketplace, men via et link eller ikon og oversigter over software-/tjenesteprodukter på Marketplace, der dirigerer kunderne til udgiverens websted eller indeholder instruktioner om, hvordan kunderne får og bruger tilbuddet på Azure. En “Kun Katalogoversigt“ er et tilbud, som ikke er tilgængeligt for Kunder direkte via Marketplace, men via et link eller ikon og/eller en beskrivelse, der dirigerer Kunderne til Deres websted, eller som indeholder instruktioner om, hvordan Kunderne kan få og bruge Tilbuddet på Azure. Det skal pointeres, at software eller data, der omtales i en Kun Katalogoversigt, anses for at være Tilbudsindhold i nærværende Aftale.

ARM-skabelon

Azure Resource Manager-skabelon (ARM), som kan referere til flere særskilte tilbud, herunder tilbud fra andre udgivere, og dermed gøre det muligt for Azure-kunder at udrulle et eller flere tilbud enkelt og koordineret.

En “ARM-skabelon (Azure Resource Manager)“ er en datastruktur, der refererer til et eller flere Tilbud, og som omfatter metadata om Tilbuddet eller Tilbuddene, herunder tilknyttede Oversigtsoplysninger. ARM-skabeloner bruges af Marketplace-tjenesten til at vise bestemte kategorier af Tilbud og gøre det muligt for Kunder at udrulle dem. Udgiverne kan udgive ARM-skabeloner på Marketplace, som refererer til flere særskilte Tilbud, herunder Tilbud, der er udgivet af andre udgivere.

Hvis De ønsker at gøre et program eller en tjeneste, der ikke falder ind under nogen af ovennævnte kategorier, tilgængelig på Azure Marketplace, bedes De give feedback i Azure Marketplace-forummet.

AFSNIT 5 Prisfastsættelsesmodeller.

I følgende tabel beskrives de prisfastsættelsesmodeller, der i øjeblikket understøttes af Azure Marketplace. Et tilbud kan omfatte forskellige versioner, som anvender forskellige prisfastsættelsesmodeller.

Prisfastsættelsesmodel Beskrivelse Gælder for

Gratis

Gratis versioner. Kunderne opkræves ikke Azure Marketplace-gebyrer for brug af tilbuddet. Prisen for gratis versioner må ikke være større end nul.

 • Afbildninger af virtuel maskine
 • VM-udvidelser
 • Tjenester
 • ARM-skabeloner

Gratis prøveversion

(Prøv den nu)

Versioner, der er gratis som led i en kampagne i et begrænset tidsrum. Kunderne opkræves ikke Azure Marketplace-gebyrer for brug af tilbuddet i en prøveperiode. Ved prøveperiodens udløb opkræves kunderne automatisk standardprisen for brug af tilbuddet. Marketplace kan i øjeblikket ikke forhindre kunderne i at oprette flere abonnementer på tilbud om Gratis Prøveversioner. Udgivere, der ønsker at begrænse det antal abonnementer, som kunderne må oprette for at få tilbud om Gratis Prøveversioner, er ansvarlige for at inkludere de relevante begrænsninger i deres Brugervilkår.

 • Afbildninger af virtuel maskine
 • Tjenester

Versioner med egen licens (BYOL)

Versioner med egen licens (BYOL). Kunderne optjener retten til at få adgang til eller bruge tilbuddet uden for Azure Marketplace og opkræves ikke Azure Marketplace-gebyrer for at bruge tilbuddet på Azure Marketplace.

 • Afbildninger af virtuel maskine

Månedsabonnement

Kunderne opkræves et fast månedligt gebyr for et abonnement på tilbuddet. Månedsabonnementer begynder på datoen for kundens køb med de undtagelser, der er beskrevet nedenfor, og de månedlige gebyrer afregnes ikke forholdsmæssigt i forbindelse med annullering midt i en måned eller i forbindelse med ikke-brugte tjenester. De månedlige gebyrer kan afregnes forholdsmæssigt, hvis kundens licensvilkår kræver fakturering efter kalendermåned, eller hvis kunden opgraderer eller nedgraderer abonnementet midt på måneden. Opgraderinger og nedgraderinger understøttes kun, hvis Udgiveren konfigurerer tilbuddet på samme måde.

 • Tjenester

Forbrugsbaseret

Kunder faktureres ud fra omfanget af deres brug af tilbuddet. For afbildninger af Virtuelle Maskiner faktureres kunderne et Azure Marketplace-gebyr pr. time, som er fastlagt af udgiverne, for brug af virtuelle maskiner, der er udrullet på baggrund af afbildningerne. Gebyret pr. time kan være ens eller kan variere afhængigt af størrelsen på den virtuelle maskine. Delvise timer faktureres pr. minut.

I forbindelse med Programtjenester er udgiverne ansvarlige for at definere måleenheden i forbindelse med fakturering, f.eks. antal transaktioner, antal sendte mails osv. Udgiverne kan definere flere mål for samme Programtjenesteplan. Udgiverne er ansvarlige for at registrere de enkelte kunders forbrug for hvert mål, der er angivet i tilbuddet, og rapportere disse oplysninger til Microsoft på timebasis vha. de rapporteringsmekanismer, der leveres af Microsoft. Microsoft fakturerer kunderne på baggrund af de registrerede oplysninger om forbrug, der rapporteres af udgiverne for den gældende faktureringsperiode.

 • Tjenester
 • Afbildninger af virtuel maskine

Nu er det muligt for Udgivere at reducere deres brugergebyrer for allerede udsendte tilbud på virtuelle maskiner. Alle andre prisændringer i forbindelse med eksisterende tilbud understøttes i øjeblikket ikke af Marketplace. Indtil denne funktionalitet er tilføjet i Marketplace, skal Udgivere, der ønsker at ændre de brugergebyrer, der er knyttet til et tilbud, fjerne tilbuddet fra Marketplace i henhold til kravene i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace og dette dokument, og i stedet udgive et nyt tilbud, der omfatter de nye brugergebyrer.

Efter publicering af et tilbud om tjenester på Marketplace skal Udgiverne vedligeholde deres egne datalogge med hensyn til klargøring af deres tilbud til kunder i mindst de to (2) foregående kalenderår. Hvis der er konflikter i dataene mellem Udgiverens datalogge og Microsofts datalogge, er det Microsofts datalogge, der gælder.

AFSNIT 6 Midlertidig afbrydelse og fjernelse af tilbud.

 1. Microsoft forbeholder sig retten til midlertidigt at afbryde eller fjerne et tilbud fra Azure Marketplace af den ene eller anden årsag. Årsager til, at Microsoft kan fjerne et tilbud, omfatter, men er ikke begrænset til:
  • Tilbuddet er ikke klargjort af nogen kunder i seks måneder eller mere
  • Der er en høj annulleringsfrekvens for betalte versioner forbundet med tilbuddet
  • Tilbuddet får konsekvent negativ feedback fra kunderne
  • Der er konsekvent et stort antal supportanmodninger forbundet med tilbuddet, eller
  • Udgiveren overholder ikke vilkårene og betingelserne i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace, Retningslinjerne for Udgivelse på Marketplace eller indholdet i dette dokument.
 2. De kan af forskellige grunde beslutte at fjerne Deres tilbud fra Marketplace. Fjernelse af Tilbuddet sikrer, at nye kunder ikke længere køber eller installerer Deres tilbud, men det har ingen indflydelse på eksisterende kunder. Tilbudsophør er den proces, der bringer tjenesten og/eller licensaftalen mellem Dem og Deres eksisterende kunder til ophør. Vejledning til og politikker for fjernelse og ophør af tilbud styres af Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace (se afsnit 7). De kan anmode om fjernelse eller ophør ved at oprette en supportanmodning.

AFSNIT 7 Betalingsbetingelser.

Udgiverne får betaling for de gældende Nettoindtægter for Udgivere, som angivet i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace, i løbet af 45 dage efter hver kalendermåned.

AFSNIT 8 Microsoft-softwareprodukter.

Microsoft tillader, at udgiverne inkluderer følgende Microsoft-softwareprodukter i deres Tilbud om Afbildninger i henhold til vilkårene og betingelserne i Bilag B i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®

AFSNIT 9 Afgifter.

 1. Microsoft-overførselslande.
  1. Følgende lande er Microsoft-overførselslande, som defineret i Aftalen for Udgivere på Microsoft Marketplace: EU, Canada, Indien, Irland, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, Puerto Rico, Sydkorea, Schweiz og USA. Australien, Saudi Arabien, Taiwan og De Forenede Arabiske Emirater er kun Microsoft-overførselslande for Web Direct-salg.
  2. I Irland debiterer Microsoft irsk moms til alle irske kunder (medmindre den irske kunde kan angive oplysninger om et gyldigt VAT 56B-certifikat). For forretningskunder inden for EU og Norge (bosiddende uden for Irland) anvender Microsoft en momssats på nul, når der opgives et gyldigt momsnummer. Hvis der ikke opgives et gyldigt momsnummer, pålægges kunden moms efter den sats, der gælder for kundens land/jurisdiktion.
  3. Microsoft opkræver schweizisk moms for alle kunder i Schweiz og Liechtenstein.
 2. Overførselslande for Uafhængige Softwareleverandører.
  1. Overførselslande for Uafhængige Softwareleverandører inkluderer alle lande, der kan sælges til, som defineret i afsnit 1, stk. 3 i denne Politik, der ikke er Microsoft-overførselslande. Desuden behandles salg til Australien, Saudi Arabien, Taiwan og De Forenede Arabiske Emirater via Enterprise-kanalen som salg til Uafhængige Softwareleverandører. I forbindelse med udgivere i Taiwan kan Microsoft imidlertid ikke bekræfte, at taiwanske udgivere afregner ind- og udgående gældende skatter/afgifter.
  2. Hvis udgiverne vælger at gøre tilbud tilgængelige i Overførselslande for Uafhængige Softwareleverandører, er disse udgivere udelukkende ansvarlige for at fastslå deres eventuelle skatteforpligtelse i de pågældende Overførselslande for Uafhængige Softwareleverandører og anerkende, at Microsoft muligvis ikke i øjeblikket er i stand til at levere de nødvendige transaktionsoplysninger, der kræves, for at udgiverne kan sende kunderne afgiftsopkrævninger.

AFSNIT 10 Sikkerhedsspørgsmål.

Udgivere skal så hurtigt som muligt indberette mistanke vedrørende sikkerheden, herunder sikkerhedsbrud og sårbarheder, der vedrører deres Azure Marketplace-software og tilbud om tjenester, til Microsoft. Udgivere skal logge en supportanmodning som angivet her med de påkrævede oplysninger.