Politikker for deltagelse i Microsoft Azure Marketplace

Sidst opdateret i februar 2016

Disse politikker for deltagelse i Microsoft Azure Marketplace gælder for alle udgivere og tilbud på Microsoft Azure Marketplace.  Disse politikker er et tillæg til de vilkår og betingelser, der er angivet i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace.  Udgivere skal altid overholde de politikker, der beskrives og/eller henvises til i dette dokument, for at være en del af Azure Marketplace.  Hvis en udgiver på et tidspunkt ikke overholder disse vilkår og betingelser, kan Microsoft fjerne udgiverens tilbud fra Azure Marketplace.  Dette dokument kan af og til blive opdateret.

AFSNIT 1 Grundlæggende kriterier.
 1. Software og tjenester, der tilbydes på Azure Marketplace skal overholde mindst ét af følgende kriterier:
  • Kørsel på Microsoft Azure: Softwarens eller tjenestens primære funktion skal være kørsel på Microsoft Azure.
  • Udrulning på Microsoft Azure: Udgiverne skal i oplysningerne om deres tilbud beskrive, hvordan softwaren eller tjenesten udrulles på Microsoft Azure.
  • Integration med eller udvidelse af en Microsoft Azure-tjeneste: Udgiverne skal angive i oplysningerne om deres tilbud, hvilken Azure-tjeneste softwaren eller tjenesten kan integreres med eller fungere som en udvidelse af, og hvordan det sker.
 2. Udgiverne skal gør hvert tilbud tilgængelig i mindst ét salg til-land, der understøttes af Azure Marketplace. Azure Marketplace undertsøtter i øjeblikket følgende salg til-lande:
  • Asien og Stillehavsområdet
   • Afghanistan, Australien, Bangladesh, Fijiøerne, Georgien, SAR Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kazakhstan, Sydkorea, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tadsjikistan, Thailand, Tonga, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam
  • Central- og Sydamerika
   • Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
  • Nordamerika og Caribien
   • Antigua og Barbuda, Canada, Dominica, Den Dominikanske Republik, Haiti, Jamaica, Mexico, Saint Vincent og Grenadinerne, Togo, Trinidad og Tobago, USA
  • Europa
   • Albanien, Østrig, Hviderusland, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederlandene, Tyrkiet, Ukraine, Storbritannien
  • Mellemøsten og Afrika
   • Algeriet, Angola, Armenien, Aserbajdsjan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Den Demokratiske Republik Congo, Republikken Congo, Elfenbenskysten, Egypten, Eritrea, Etiopien, Ghana, Guinea, Irak, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Tanzania, Timor-Leste, Tunesien, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater, Zambia, Zimbabwe
 3. Udgivere skal have en god økonomi.
 4. Udgivernes tilbud på Azure Marketplace skal være offentligt eller begrænset tilgængeligt og skal have en etableret kundebase.
 5. Tilbuddene på Azure Marketplace må ikke anvende eller være afhængige af et produkt eller en komponent, som ikke understøttes, eller som ikke længere kan købes.
 6. Udgiverne skal gøre detaljeret tekniske dokumentation tilgængelig, som beskriver, hvordan deres tilbud på Microsoft Azure skal anvendes, og der skal angives dokumentation eller link til dokumentationen i oversigtsoplysningerne for hvert tilbud.
 7. Udgiverne skal meddele tilgængeligheden af deres tilbud på Azure Marketplace på deres offentlige websted, og oplysningerne skal indeholde hyperlinks til deres side(r) med oversigter på http://azure.microsoft.com/marketplace/.
 8. Udgiverne skal klassificere hvert tilbud på baggrund af et eller flere klassificeringssystemer fra Microsoft, herunder de kategorier, der beskrives i Afsnit 4 i dette dokument. Microsoft forbeholder sig ret til at omklassificere eventuelle tilbud, hvis den klassificering, der er valgt af udgiveren, anses for at være upræcis.
 9. Hvis en udgivers tilbud er Microsoft Azure-certificeret og ikke køres primært på Microsoft Azure, skal udgiveren gøre en betalingsversion af tilbuddet tilgængelig på Marketplace inden for 90 dage fra udgivelsen af en gratis eller BYOL-version af tilbuddet på Azure Marketplace.
AFSNIT 2 Udgivelse af tilbud.
 1. Udgivere skal udgive mindst ét tilbud på Azure Marketplace inden for 60 dage fra ikrafttrædelsen af aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace.
 2. Udgiverne skal overholde de tekniske krav for onboarding på Azure Marketplace som angivet i retningslinjerne for udgivelse på Marketplace, og som evt. er yderligere beskrevet på udgivelsesportalen.
AFSNIT 3 Tilbudsoversigt.
 1. Udgiverne skal inkludere detaljerede oplysninger om tilbuddene på deres sider med tilbudsoversigter, og de skal være præcise og opdateret. Disse gældende oplysninger skal inkludere:
  • Beskrivelse af tilbud
   • Beskrivelse af minimumtilbud
    • SKU-oplysninger
    • Værditilbud
   • Beskrivelse af det anbefalede tilbud
    • Detaljerede SKU-oplysninger
    • Detaljeret værditilbud
    • Funktioner: 3-5 faktiske oplysninger om tilbuddet
    • Fordele: 3-5 resultater af funktionerne i tilbuddet
  • Prismodel
   • Tilbuddet skal være kompatibelt med de prismodeller, der understøttes af Azure Marketplace, som beskrevet i Afsnit 5 i dette dokument.
  • Link til oplysninger om kundesupport
   • Udgiverne skal yde rimelig kundesupport i forbindelse med tilbud på Azure Marketplace. Den skal enten være inkluderet i de brugergebyrer, der er knyttet til tilbuddet, eller kunne tilkøbes som et separat supporttilbud.
  • Tilbudsressourcer
   • Ressourcer inkluderer, men er ikke begrænset til, demovideoer, skærmbilleder, hvidbøger, casestudier, kundeudsagn og detaljeret teknisk dokumentation om, hvordan udgiverens tilbud på Microsoft Azure bruges.
  • Refusionspolitik for kunderne
  • Vilkår for anvendelse
  • Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
 2. Udgiverne omdirigerer eller opsælger muligvis ikke deres side med tilbudsoversigt til anden software eller andre tjenester end dem, der er tilgængelige på Azure Marketplace, til Azure-kunder. Denne begrænsning gælder ikke for supporttjenester, som udgiverne sælger uden for Azure Marketplace.
 3. På Azure Marketplace markedsfører udgiverne muligvis ikke tilgængeligheden af deres tilbud på andre skyplatforme.
 4. Microsoft forbeholder sig ret til at redigere og revidere siden med tilbudsoversigter i forbindelse med kvalitetssikring. Microsoft informerer udgiverne inden udgivelsen af deres sider med tilbudsoversigter på Azure Marketplace, hvis Microsoft foretager ændringer af oplysningerne på siden med oversigter.
AFSNIT 4 Definitioner af tilbudsklassificeringer.

Afbildning af virtuel maskine

Forudkonfigureret afbildning af virtuel maskine (VM) med et komplet installeret operativsystem og et eller flere programmer. Tilbud om afbildninger af virtuelle maskiner kan inkludere en enkelt VM-afbindling eller flere VM-afbildninger, der er knyttet til hinanden af en ARM-skabelon.

En afbildning på en virtuel maskine ("Afbildning") indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at oprette og udrulle virtuelle maskiner i tjenesten Azure Virtual Machines. En afbildning omfatter en virtuel harddisk med et operativsystem og nul eller flere virtuelle harddiske med datadiske. Kunder kan udrulle et vilkårligt antal virtuelle maskiner ud fra en enkelt afbildning.

Udvidelse af virtuel maskine

VM-agenter, der kan føjes til nye VM'er vha. en række indstillinger, herunder via REST API, Azure Portal eller Azure PowerShell-cmdlet'er. VM-udvidelser kan også installeres manuelt på eksisterende VM'er, og de kan konfigureres til enten Windows Server- eller Linux-baserede VM'er.

En virtuel maskinudvidelse ("VM-udvidelse") er en mekanisme til installation af et softwareprogram eller en programpakke på virtuelle maskiner i Azure. En VM-udvidelse kan omfatte softwareprogrammer eller, når den er installeret på eller udføres af en virtuel maskine, fungere ved, at den henter og installerer et eller flere softwareprogrammer på den virtuelle maskine fra en ekstern placering. Af hensyn til overskueligheden anses al software eller andre data, der er installeret af din VM-udvidelse, også selvom de er hentet fra en ekstern placering, for at være tilbudsindhold som en del af denne Aftale. Du er ansvarlig for og skal yde support til kunder i forbindelse med alle VM-udvidelseshandlere, der er tilknyttet dine tilbud på VM-udvidelser.

Tjenester

Fuldt styrede tjenester til informationsmedarbejdere, forretningsanalytikere, udviklere eller it-teknikere, som kan bruges til brugerdefineret programudvikling eller systemadministration.  På Marketplace understøttes tre tjenestetyper:

 

Med programtjenester og datatjenester får du funktionalitet, så kunderne hurtigt kan udvikle cloudskalerede programmer på Azure. 

 • Kunderne skal have et Azure-abonnement for at købe programtjenester. Udgiverne er ansvarlige for at måle kkundernes brug af programtjenester og for at rapportere forbrugsoplysninger til Microsoft, som beskrevet i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace. 
 • Kunderne kan købe datatjenester enten via et Azure-abonnement eller uden et Azure-abonnement via Datamarket (tilgængelig på http://datamarket.azure.com/home/). Microsoft måler kundernes forbrug af datatjenester i forhold til fakturering.

 

SaaS-tilbud er afsluttede tilbud om Software som en service, der almindeligvis ikke kan udvides.  Kunderne køber muligvis ikke SaaS-tilbud via deres Azure-abonnementer, men køber dem i stedet via Datamarket vha. et kreditkort.

Webprogram

Programpakke, der kan bruges til at installere og udrulle websteder med åben kildekode eller proprietært webstedsindhold eller administrationsplatforme i Azure Websites-tjenesten. Webprogrammer skal overholde Microsofts principper for webprogramgalleri.

Som anvendt i denne Aftale er et "Webprogram" en programpakke, som kunderne kan bruge til at installere og udrulle open source-programmer eller beskyttede webstedsprogrammer i Azure Websites-tjenesten.

Katalogoversigt

Tilbud, der ikke er tilgængelige for Azure-kunder direkte via Marketplace, men som der findes et link, et ikon og produktoversigter for software/tjenesten til på Marketplace, som fører kunderne til udgiverens websted, eller som angiver instruktioner om, hvordan kunderne kan hente og bruge tilbuddet på Azure. En "Kun katalogoversigt" er et tilbud, der ikke er tilgængeligt for kunder direkte via Marketplace, men for hvilket der findes et link, ikon og/eller en beskrivelse på Marketplace, der fører kunderne til dit websted, eller som indeholder vejledning til, hvordan kunderne kan få og bruge tilbuddet i Azure. Af hensyn til overskueligheden anses al software eller alle data, der refereres til i Kun katalogoversigt, for at være tilbudsindhold som en del af denne Aftale.

ARM-skabelon

Azure Resource Manager-skabelon (ARM), som kan henvise til flere specifikke tilbud, herunder tilbud, der er udgivet af andre udgivere, og dermed gøre det muligt for Azure-kunder at udrulle et eller flere tilbud på en enkel, koordineret måde.

En "ARM-skabelon (Azure Resource Manager)" er en datastruktur, der refererer til et eller flere tilbud, og som omfatter metadata om tilbuddet eller tilbuddene, herunder tilknyttede oversigtsoplysninger. ARM-skabeloner bruges af Marketplace-tjenesten til at vise og aktivere kunder, så disse kan udrulle bestemte kategorier af tilbud. Udgivere kan udgive ARM-skabeloner på Marketplace, som refererer til flere specifikke tilbud, herunder tilbud, der er udgivet af andre udgivere.

Hvis du vil gøre et program eller en tjeneste tilgængelig på Azure Marketplace, som ikke falder ind under nogen af ovenstående kategorier, skal du angive feedback i Azure Marketplace-forummet.

AFSNIT 5 Prismodeller.

I følgende tabel beskrives de prismodeller, der i øjeblikket understøttes af Azure Marketplace. Et tilbud kan inkludere forskellige SKU'er, som anvender forskellige prismodeller.

Prismodel Beskrivelse Gældende for

Gratis

Gratis SKU. Kunderne opkræves ikke Azure Marketplace-gebyrer for at benytte sig af tilbuddet. Priserne for gratis SKU'er må ikke være højere end nul.

 • Afbildninger af virtuel maskine
 • VM-udvidelser
 • Tjenester
 • ARM-skabeloner

Gratis prøveversion

(Prøv det nu)

SKU, der er gratis som led i en kampagne i et begrænset tidsrum. Kunderne opkræves ikke Azure Marketplace-gebyrer for at benytte sig af tilbuddet i en prøveperiode.  Ved prøveperiodens udløb opkræves kunderne automatisk den standardpris, der er forbundet med brugen af tilbuddet. Marketplace kan i øjeblikket ikke forhindre kunderne i at oprette flere abonnementer på tilbud om gratis prøveversioner. Udgivere, der ønsker at begrænse antallet af abonnementer, som kunderne må oprette for at få tilbud om gratis prøveversioner, er ansvarlige for at inkludere de relevante begrænsninger i deres Vilkår for anvendelse.

 • Afbildninger af virtuel maskine
 • Tjenester

BYOL

SKU for bring-your-own-license (BYOL).  Uden for Azure Marketplace optjener kunderne retten til at få adgang til eller at bruge tilbuddet, og de opkræves ikke Azure Marketplace-gebyrer for at benytte tilbuddet på Azure Marketplace.

 • Afbildninger af virtuel maskine

Månedsabonnement

Kunderne opkræves et fast månedligt beløb for at abonnement på tilbuddet. Månedsabonnementer begynder på datoen for kundens køb, og månedsabonnementer afregnes ikke forholdsmæssigt i forbindelse med annullering midt i en måned eller i forbindelse med ikke-brugte tjenester.

 • Tjenester

Forbrugsbaseret

Kunderne faktureres på baggrund af omfanget af deres brug af tilbuddet. For afbildninger af virtuelle maskiner faktureres kunderne et Azure Marketplace-gebyr pr. time, som fastlagt af udgiverne, for brug af virtuelle maskiner, der er udrullet på baggrund af afbildningerne. Gebyret pr. time kan være ens, eller det kan variere afhængigt af størrelsen på den virtuelle maskine. Delvise timer faktureres pr. minut.

I forbindelse med datatjenester måler Microsoft kundernes forbrug på vegne af udgiverne. Udgiverne angiver det maksimale antal transaktioner, der er tilladt for et dataabonnement. Microsoft fastslår, når en kunde har foretaget det maksimale antal transaktioner i løbet af en faktureringsperiode, og blokerer kundens adgang til tjenesten indtil næste faktureringsperiode. 

I forbindelse med programtjenester er udgiverne ansvarlige for at definere måleenheden i forbindelse med fakturering, f.eks. antal transaktioner, antal sendte mails, osv. Udgiverne kan definere flere mål for samme programtjenesteplan. Udgiverne er ansvarlige for at registrere de enkelte kunders forbrug for hvert mål, der er angivet i tilbuddet, og rapportere disse oplysninger til Microsoft på timebasis vha. de rapporteringsmekanismer, der leveres af Microsoft.  Microsoft fakturerer kunderne på baggrund af de registrerede oplysninger om forbrug, der rapporteres af udgiverne for den gældende faktureringsperiode.

 • Tjenester
 • Afbildninger af virtuel maskine

I øjeblikket kan Marketplace ikke understøtte muligheden for, at udgiverne ændrer deres gebyrer for tilbud, der allerede er udgivet. Indtil denne funktionalitet er tilgængelig på Marketplace, skal udgivere, der ønsker at ændre de brugergebyrer, der er knyttet til et tilbud, fjerne tilbuddet fra Marketplace i henhold til kravene i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace, og i stedet udgive et nyt tilbud, der inkluderer de nye brugergebyrer.

AFSNIT 6 Midlertidig afbrydelse og fjernelse af tilbud.
 1. Microsoft forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde eller fjerne et tilbud fra Azure Marketplace af en eller anden grund. Årsager til, at Microsoft kan fjerne et tilbud, inkluderer, men er ikke begrænset til:
  • Tilbuddet er ikke klargjort af nogen kunder i seks måneder eller mere;
  • Der er en høj annulleringsfrekvens for betalte SKU'er forbundet med tilbuddet;
  • Tilbuddet får konsekvent negativ feedback fra kunderne;
  • Der er konsekvent et stort antal supportanmodninger forbundet med tilbuddet; eller
  • Udgiveren overholder ikke vilkårene og betingelserne i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace, retningslinjerne for udgivelse på Marketplace eller i dette dokument.
 2. Udgiverne kan fjerne et tilbud efter et varsel på 30 dage. Efter fjernelse af et tjenestetilbud skal udgiverne stille tjenesten til rådighed for alle eksisterende kunder i 90 dage eller indtil udløbet af den periode, der er angivet for kundens abonnement på tjenestetilbuddet, alt efter hvilken der er længst. Efter fjernelse af en anden type tilbud gælder fjernelsen af tilbuddet kun for potentielle kunder, og nuværende kunder kan fortsat bruge tilbuddet i samme omfang som før fjernelsen. Meddelelser om fjernelse skal sendes til følgende mailalias: azmarketplacelegal@microsoft.com. Efter 30 dage fra modtagelsen af en meddelelse om fjernelse fjerner Microsoft tilbuddet, så det ikke længere er tilgængeligt for nye abonnenter, og nuværende kunder får besked om tilbuddet.
AFSNIT 7 Betalingsbetingelser.

Udgiverne bliver betalt de gældende nettoindtægter for udgivere, som angivet i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace, i løbet af 45 dage efter hvert kalenderkvartal eller delvise kvartal iht. følgende plan:

Kvartal Kvartalsdatoer Udgiverbetaling af

Q1

1. januar-31. marts

15. maj

Q2

1. april-30.juni

15. august

Q3

1. juli-30. september

15. november

Q4

1. oktober-31. december

15. februar

Som en begrænset undtagelse i forhold til kundernes brug af tilbud om afbildninger af virtuelle maskiner under Azure Direct-abonnementer betaler Microsoft udgiverne nettoindtægter i løbet af 45 dage efter hver kalendermåned.

AFSNIT 8 Microsoft-softwareprodukter.

Microsoft tillader, at udgiverne inkluderer følgende Microsoft-softwareprodukter i deres tilbud om afbildninger i henhold til vilkårene og betingelserne i Bilag B i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®
AFSNIT 9 Afgifter.
 1. Overførselslande.
  1. Følgende lande er overførselslande, som defineret i aftalen for udgivere på Microsoft Azure Marketplace: Belgien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Østrig.
  2. I Irland opkræver Microsoft irsk skat for irske erhvervskunder. Kunder i EU, som er bosiddende uden for Irland, opkræves kun irsk skat, hvis de ikke har angivet et gyldigt momsnummer for EU.  Hvis der er angivet et gyldigt momsnummer for EU, anvender Microsoft en nulrate/momsrefusion.
  3. Microsoft opkræver schweizisk moms for alle kunder i Scheweiz og Liechtenstein.
 2. Overførselslande for uafhængige softwareleverandører.
  1. Overførselslande for uafhængige softwareleverandører inkluderer alle salg til-lande, som ikke er overførselslande.
  2. Hvis udgiverne vælger at gøre tilbud tilgængelige i overførselslande for uafhænglige softwareleverandører, er disse udgivere udelukkende ansvarlige for at fastslå deres eventuelle skatteforpligtelse i de pågældende overførselslande for uafhængige softwareleverndører og anerkende, at Microsoft muligvis ikke i øjeblikket er i stand til at levere de nødvendige transaktionsoplysninger, der kræves, for at udgiverne kan sende kunderne skatteopkrævninger.