Spring over navigation

Vilkår for Microsoft Azure Marketplace

Sidst opdateret april 2020

Vilkår for Microsoft Commercial Marketplace

Disse vilkår gælder for Deres brug af Microsoft Azure Marketplace, AppSource og andre Microsoft-funktioner, der giver Dem mulighed for at få adgang til eller købe produkter og tjenester, der er optimeret til brug med Azure eller andre Microsoft-tjenester ("Marketplace"). Marketplace kan indeholde produkter eller tjenester (“Marketplace-tilbud” eller “Tilbud”), der er udgivet af Microsoft og forskellige tredjepartsudgivere (hvor hver enkelt udgivende par kaldes en “Udgiver”).

 1. Køb og fakturering.
  1. Direkte kunder. Hvis De har købt Microsoft-tjenester fra Microsoft, gælder "Priser og betaling" i Microsoft Kundeaftale for Deres køb af Marketplace-tilbud via disse tjenester.
  2. Indirekte kunder. Hvis De har købt Microsoft Azure-tjenester fra en forhandler, gælder de købs- og faktureringsvilkår, der fremgår af Deres aftale med forhandleren, for Deres køb af Marketplace-tilbud.
  3. Generelt. Følgende vilkår er gældende, uanset hvilken enhed De har købt Deres Marketplace-tilbud fra.
   1. Azure-forudbetaling. Medmindre andet fremgår i forbindelse med et bestemt Marketplace-tilbud, er det ikke muligt at bruge hverken Microsoft-abonnementskreditter (f.eks. gratis prøveperiode, MSDN eller Microsoft for Startups) eller Azure-forudbetaling til køb af Marketplace-tilbud. Sådanne køb faktureres separat.
   2. Reservationer. "Reservationer" betyder et forhåndskøb af berettigede Marketplace-tilbud til bestemte tidsrum og geografiske regioner (f.eks. reserverede softwareforekomster osv.). Reservationer er køb, der gælder for et angivet tidsrum af op til tre år. Reservationer udløber ved udgangen af det angivne tidsrum. Du vil ikke blive refunderet for ubrugte reservationer. Medmindre andet er angivet for et bestemt Marketplace-tilbud, er udveksling og annullering ikke tilgængelig. Reservationspriser vil være baserede på den tilgængelige pris på tidspunktet for hvert køb. Reserverede forekomster til software inkluderer ikke omkostninger vedrørende beregning.
   3. Automatisk Fornyelse. Hvis det Marketplace-tilbud, De har købt, er et abonnement med mulighed for automatisk fornyelse, kan vi eller Deres forhandler, forny Deres abonnement(er) automatisk og opkræve Dem for enhver fornyelsesperiode, medmindre De annullerer forud for datoen for fornyelse.
   4. Gratis prøveversioner. Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode på et Marketplace-tilbud, modtager De en meddelelse, før den gratis prøveversion konverteres til et betalt Tilbud. Hvis De opretter flere forskellige abonnementer på et gratis prøvetilbud, starter prøveperioden for alle abonnementer på den dato, De oprettede det første abonnement, og alle abonnementer konverteres derefter til betalingstilbud efter meddelelse herom.
   5. Annullering. Vi kan indstille eller annullere Deres adgang til Marketplace-tilbud, hvis vi ikke modtager rettidig, fuld betaling fra Dem. Indstilling eller annullering af adgang pga. manglende betaling kan medføre tab af data.
 2. Brugervilkår.
  1. Udgiveres vilkår for anvendelse. Deres ret til at bruge et Marketplace-tilbud er underlagt separate vilkår for anvendelse fra Udgiveren af Marketplace-tilbuddet (“Vilkår for anvendelse”). Med undtagelse af Marketplace-tilbud, vi udgiver, har vi igen del i og er ikke forpligtet af Udgiveres vilkår for anvendelse.
  2. BYOL-tilbud. Udgivere kan stille visse Marketplace-tilbud til rådighed på den betingelse, at De, uden for Marketplace, har erhvervet rettighederne til at bruge sådanne tilbud (“BYOL-tilbud (Bring-Your-Own-License)”). Hvis De bruger et BYOL-tilbud, er De ansvarlig for at sikre, at De har de nødvendige rettigheder til at bruge Tilbuddet.
  3. Microsoft-softwareprodukter. Hvis en tredjepartsudgiver udgiver et Virtuel maskine-tilbud på Marketplace, som omfatter et Microsoft-softwareprodukt, der er angivet på Microsoft Software Product:
   1. Er Microsoft, ikke tredjepart, licensgiver af Microsoft-softwareproduktet.
   2. Deres brug af Microsoft-softwareproduktet er underlagt gældende gebyrer for Microsoft-softwareproduktet i forbindelse med Deres Microsoft Azure-abonnement eller de gebyrer, der er angivet af forhandleren, udover gebyrer for tredjepartstilbuddet,
   3. Microsofts vilkår, ikke tredjepartens Vilkår for anvendelse, er gældende for Deres brug af et Microsoft-softwareprodukt, der er inkluderes i Tilbuddet, herunder Deres eventuelle ret til at bruge Microsoft-softwareproduktet uden for Microsoft Azure.
  4. Applikationsprogrammeringsgrænseflader. Vi kan gøre programmeringsgrænseflader tilgængelige (“Marketplace API’er”) til brug med Marketplace. Hvis De bruger Marketplace API’er til at købe eller få adgang til Marketplace-tilbud, er De ansvarlig for at gennemgå og overholde af gældende Vilkår for anvendelse, som fremgår af Marketplace-brugergrænsefladen, som kan ændres fra tid til anden. Deres brug af Marketplace API’er til at købe Marketplace-tilbud udgør desuden Deres godkendelse af at betale alle gældende gebyrer i forbindelse med de betalingsvilkår, der fremgår af Marketplace-brugergrænsefladen på købstidspunktet.
 3. Beskyttelse af Personlige Oplysninger og Databeskyttelse.
  1. Oplysninger, der offentliggøres til Udgivere. Hvis De køber eller bruger et Marketplace-tilbud, deler vi muligvis Deres kontaktoplysninger og transaktionsoplysninger og Deres brug med Udgiveren af Tilbuddet. Vi deler ikke Deres Kundedata (som defineret i dette afsnit 3) med en Udgiver uden Deres tilladelse.
  2. Udgiveres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Udgivere er ansvarlige for at udgive erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, som beskriver deres metoder til beskyttelse af personlige oplysninger hvad angår Kundedata, som er indsamlet via deres Tilbud eller andre kundeoplysninger, de modtager fra Microsoft. Medmindre andet fremgår i forbindelse med et Marketplace-tilbud udgivet af Microsoft, gælder Microsoft politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed, dataplacering og dataopbevaring ikke for Marketplace-tilbud eller for Udgiveres brug af Kundedata eller andre kundeoplysninger.
  3. Behandling af Personoplysninger. I det omfang Microsoft er databehandler eller underbehandler af personoplysninger i forbindelse med afgivne tilbud, lader Microsoft forpligtelserne i Vilkår i EU's Generelle Forordning om Databeskyttelse i Vilkår for Onlinetjenester gælde for alle kunder fra og med den 25. maj 2018 på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.
  4. Din brug af Kundedata
   1. Dit ansvar for Kundedata. For så vidt angår denne Aftale, betyder "Kundedata" al data, herunder al tekst-, lyd-, video- eller billedfiler og software, der leveres til Udgivere (herunder Microsoft) af eller på vegne af dig gennem brugen af Tilbud. De er eneansvarlig for indholdet af alle Kundedata. De skal sikre de rettigheder i Kundedata, der er nødvendige for, at vi kan yde Tilbuddene til Dem uden at bryde Deres Organisations politikker eller på anden vis forpligte Udgiver over for Dem eller tredjemand. Udgiver påtager sig ikke og vil ikke påtage sig nogen forpligtelser i forhold til Kundedata eller til Deres brug af Tilbuddene, ud over det, der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning. Hvis De er organisationsbruger, er Deres brug af Kundedata underlagt Deres Organisations politikker.
   2. Offentlige funktioner. Hvis De deler Kundedata på offentlige steder i Tilbuddene, via funktioner, der tillader offentlig deling af Kundedata eller i delte områder, der er tilgængelige for andre, accepterer De, at alle dem, De har delt Kundedata med, kan bruge, lagre, gengive, distribuere, vise og sende disse Kundedata uden begrænsninger. Hvis De ikke ønsker, at andre skal have mulighed for dette, skal De undlade at bruge Tilbuddene til at dele Deres Kundedata.
 4. Diverse.
  1. Finansielle data. Visse Marketplace-tilbud kan indeholde finansielle data. Microsoft er ikke en børsmægler/børshandler eller registreret investeringsrådgiver under USA’s forbundsstatslige værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen for andre retskredse og rådgiver ikke personer med hensyn til tilrådeligheden af investering i, køb eller salg af værdipapirer eller andre finansielle produkter eller ydelser. Intet på Marketplace udgør et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer af nogen art. Hverken Microsoft eller Microsofts licensgivere af børsnoteringer eller indeksdata godkender eller anbefaler noget bestemt finansielt produkt eller en bestemt finansiel service. Intet på Marketplace, herunder alle datasæt eller finansielle applikationer, skal opfattes som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, investeringsrådgivning eller skatterådgivning.
  2. Begrænsning. Vi har ret til at begrænse antallet af anmodninger, De kan foretage på Marketplace, for at beskytte vores system eller håndhæve rimelige grænser for Deres brug af Marketplace. Udgivere kan desuden placere begrænsninger på antallet af anmodninger, som De kan foretage i forbindelse med deres tjenester, hvilket håndhæves af Microsoft (“Specifik begrænsning”). Specifik begrænsning vises muligvis på den indholdsside fra udgiveren, som de er gældende for. De Specifikke begrænsninger kan ændres til enhver tid uden varsel.
  3. INDESTÅELSER.
   1. INGEN INDESTÅELSER. MICROSOFT OG VORES ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, LEVERANDØRER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER STILLER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, INDESTÅELSER ELLER BETINGELSER ANGÅENDE DERES BRUG AF DISSE SERVICES. DE FORSTÅR, AT DERES BRUG AF DE RELEVANTE SERVICES SKER PÅ EGET ANSVAR, OG AT VI LEVERER DE RELEVANTE SERVICES "SOM DE ER" OG "FOREFINDES" OG "MED ALLE MANGLER". MICROSOFT GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA VORES SERVICES. I DET OMFANG GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING GØR DET MULIGT, UDELUKKER VI EVENTUELLE UUDTALTE GARANTIER, HERUNDER DEM FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG INDSATS OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. DE KAN HAVE VISSE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DERES LOKALE LOVGIVNING.

    INTET I DENNE AFTALE HAR TIL HENSIGT AT PÅVIRKE SÅDANNE RETTIGHEDER, HVIS DE GØR SIG GÆLDENDE. FOR AUSTRALIEN: DE HAR DE LOVBESTEMTE GARANTIER I HENHOLD TIL DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOVGIVNING, OG INTET I DENNE AFTALE ER PÅTÆNKT AT SKULLE PÅVIRKE DISSE RETTIGHEDER. DU ANERKENDER, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. VI GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, ELLER AT DER IKKE KAN FOREKOMME TAB AF KUNDEDATA.

   2. Ansvarsbegrænsning. Hvis Microsoft misligholder denne Aftale, eller hvis De har grundlag for erstatning på trods af begrænsningerne i denne Aftale, accepterer De, at Deres eneste beføjelse er få et beløb på op til $5.000 for direkte tab fra Microsoft eller Microsofts associerede selskaber, leverandører, forhandlere, distributører og underleverandører. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG UANSET HVILKET JURIDISK PRINCIP DER LÆGGES TIL GRUND FOR KRAVET, KAN DE IKKE FÅ NOGEN ERSTATNING ELLER ERSTATTET NOGET TAB, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SOM FØLGE AF FØLGESKADER, MISTET INDTJENING, SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER PØNALE SKADER. Disse begrænsninger og udeladelser gælder også, hvis beføjelsen ikke yder fuld kompensation for eventuelle tab eller ikke opfylder det egentlige formål, eller hvis vi har kendskab til (eller burde have kendskab til) risikoen for tabene. Disse begrænsninger og fraskrivelserne gælder for alt, der er relateret til denne Aftale, i det omfang lovgivningen gør det muligt. Det kan f.eks. være: (i) tab af Kundedata, (ii) en virus, der påvirker Deres brug af en Tjeneste, (iii) forsinkelser eller fejl ved start eller fuldførelse af afsendelser eller transaktioner, (iv) påstand om kontraktbrud, indeståelsesbrud, garantibrud, (v) objektivt ansvar, uagtsomhed, forvanskning, udeladelse, krænkelse eller anden tort (vi), overtrædelse af vedtægter eller forordninger eller (vii) uretmæssig berigelse. Nogle eller alle disse begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for Dem, hvis Deres stat, provins eller land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.