Spring over navigation

Vilkår for Microsoft Azure Marketplace

Last updated April 2018

Disse vilkår gælder for Deres brug af Microsoft Azure Marketplace, Virtual Machine Gallery og andre Microsoft Azure-funktioner, der giver Dem mulighed for at få adgang til eller købe Ikke-Microsoft-produkter (“Marketplace”). Marketplace kan indeholde produkter eller tjenester (“Marketplace-tilbud” eller “Tilbud”), der er udgivet af Microsoft og forskellige tredjepartsudgivere (hvor hver enkelt udgivende par kaldes en “Udgiver”).

 1. Køb og fakturering.
  1. Direkte kunder. Hvis De har købt et Microsoft Azure-abonnement fra Microsoft, gælder følgende vilkår for Deres køb af Marketplace-tilbud via dette abonnement:
   1. Betaling. De accepterer at betale alle gældende gebyrer relateret til Deres brug af Marketplace-tilbud. Disse gebyrer er adskilt og udover gældende gebyrer for Deres brug af Microsoft Azure-tjenester.
   2. Priser. Priser, der er angivet for Marketplace-tilbud, er eksklusive alle gældende skatter og valutaafregninger, medmindre andet er angivet. De er eneansvarlig for betaling af sådanne skatter eller andre vederlag. Priser kan opgives som tilbagevendende gebyrer for abonnementstypen Tilbud eller som enhed (f.eks. kørte timer eller udførte transaktioner) for brugstypen Tilbud.
   3. Betalingsmiddel. Hvis De har angivet en betalingsmetode (f.eks. kreditkort eller anden onlinebetalingsmetode) til Microsoft i forbindelse med Deres Microsoft Azure-abonnement, giver De, ved at købe disse produkter, Microsoft lov til at opkræve denne betalingsmetode for Deres brug af Marketplace-tilbud.
   4. Fakturering. Vilkårene for fakturering og betaling af Deres Microsoft Azure-abonnementsaftale, som gælder for forbrugs- eller pay-as-you-go-køb, gælder for Deres Marketplace-køb. Hvis der påløber gebyrer, der ikke behandles i løbet af faktureringsperioden for Deres køb eller brug, opkræves De for disse gebyrer i en efterfølgende faktureringsperiode. De får tilsendt en betalingsopgørelse via Deres Microsoft Azure-kontoportal, hvor De kan se og udskrive Deres betalinger. Det er den eneste faktureringsopgørelse, vi stiller til rådighed. Enhver brug eller udgifter, der vises andre steder end på den endelige faktureringsopgørelse, er kun estimater og indeholder muligvis ikke seneste aktivitet eller kan omfatte prognoser baseret på tidligere forbrugsmønstre.
   5. Prisstigninger. Hvis der foretages en prisstigning på et Marketplace-tilbud, hvortil De har et aktivt abonnement, får De 30 dages varsel forud for prisstigningen. Ved udløb af de 30 dage udgør Deres fortsatte brug af Marketplace-tilbuddet Deres accept af den nye pris.
   6. Tilbagebetalinger. Medmindre andet er angivet ved lov eller tilladt af en Udgiver, kan ingen gebyrer refunderes.
   7. Fakturarettelser. Hvis De opdager, at vi har lavet en fejl på Deres faktura, skal De underrette os inden 120 dage fra den dato, hvor fejlen første gang optræder i fakturaen. Hvis De ikke underretter os inden for den periode, hæfter vi ikke for eventuelle tab, der skyldes fejlen, og vi vil ikke være forpligtet til at rette fejlen eller tilbyde en refusion. Hvis vi har fundet en faktureringsfejl, vil vi rette fejlen inden for 90 dage.
  2. Indirekte kunder. Hvis De har købt et Microsoft Azure-abonnement fra en forhandler, gælder de købs- og faktureringsvilkår, der fremgår af Deres aftale med forhandleren, for Deres køb af Marketplace-tilbud via abonnementet.
  3. Generelt. Følgende vilkår er gældende, uanset hvilken enhed De har købt Deres Microsoft Azure-abonnement fra.
   1. Pengemæssig forpligtelse. Medmindre andet fremgår i forbindelse med et bestemt Marketplace-tilbud, er det ikke muligt at bruge hverken Microsoft-abonnementskreditter (f.eks. gratis prøveperiode, MSDN eller BizSpark) eller lånefonde til køb af Marketplace-tilbud. Sådanne køb faktureres separat.
   2. Automatisk Fornyelse. Hvis det Marketplace-tilbud, De har købt, er et abonnement med mulighed for automatisk fornyelse, kan vi eller Deres forhandler, forny Deres abonnement(er) automatisk og opkræve Dem for enhver fornyelsesperiode, medmindre De annullerer forud for datoen for fornyelse.
   3. Gratis prøveversioner. Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode på et Marketplace-tilbud, skal De opsige Deres abonnement, før udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger. Hvis De ikke annullerer Deres abonnement før den gratis prøveperiodes udløb, opkræves De derefter for Marketplace-tilbuddet til de priser, der er gældende på købstidspunktet. Hvis De opretter flere forskellige abonnementer på et gratis prøvetilbud, starter prøveperioden for alle abonnementer på den dato, De oprettede det første abonnement, og alle abonnementer konverteres derefter til betalingstilbud.
   4. Annullering. Vi kan indstille eller annullere Deres adgang til Marketplace-tilbud, hvis vi ikke modtager rettidig, fuld betaling fra Dem. Indstilling eller annullering af adgang pga. manglende betaling kan medføre tab af data.
 2. Brugervilkår.
  1. Udgiveres vilkår for anvendelse. Deres ret til at bruge et Marketplace-tilbud er underlagt separate vilkår for anvendelse fra Udgiveren af Marketplace-tilbuddet (“Vilkår for anvendelse”). Med undtagelse af Marketplace-tilbud, vi udgiver, har vi igen del i og er ikke forpligtet af Udgiveres vilkår for anvendelse.
  2. BYOL-tilbud. Udgivere kan stille visse Marketplace-tilbud til rådighed på den betingelse, at De, uden for Marketplace, har erhvervet rettighederne til at bruge sådanne tilbud (“BYOL-tilbud (Bring-Your-Own-License)”). Hvis De bruger et BYOL-tilbud, er De ansvarlig for at sikre, at De har de nødvendige rettigheder til at bruge Tilbuddet.
  3. Microsoft-softwareprodukter. Hvis en tredjepartsudgiver udgiver et Virtuel maskine-tilbud på Marketplace, som omfatter et Microsoft-softwareprodukt, der er angivet på http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ (“Microsoft-softwareprodukt”):
   1. Er Microsoft, ikke tredjepart, licensgiver af Microsoft-softwareproduktet.
   2. Deres brug af Microsoft-softwareproduktet er underlagt gældende gebyrer for Microsoft-softwareproduktet i forbindelse med Deres Microsoft Azure-abonnement eller de gebyrer, der er angivet af forhandleren, udover gebyrer for tredjepartstilbuddet, og
   3. Microsofts vilkår, ikke tredjepartens Vilkår for anvendelse, er gældende for Deres brug af et Microsoft-softwareprodukt, der er inkluderes i Tilbuddet, herunder Deres eventuelle ret til at bruge Microsoft-softwareproduktet uden for Microsoft Azure.
  4. Applikationsprogrammeringsgrænseflader. Vi kan gøre programmeringsgrænseflader tilgængelige (“Marketplace API’er”) til brug med Marketplace. Hvis De bruger Marketplace API’er til at købe eller få adgang til Marketplace-tilbud, er De ansvarlig for at gennemgå og overholde af gældende Vilkår for anvendelse, som fremgår af Marketplace-brugergrænsefladen, som kan ændres fra tid til anden. Deres brug af Marketplace API’er til at købe Marketplace-tilbud udgør desuden Deres godkendelse af at betale alle gældende gebyrer i forbindelse med de betalingsvilkår, der fremgår af Marketplace-brugergrænsefladen på købstidspunktet.
 3. Privacy and Data Protection.
  1. Information Disclosed to Publishers. If you purchase or use a Marketplace Offering, we may share with the Publisher of such Offering your contact information and details about the transaction. We will not share your Customer Data with any Publisher without your permission.
  2. Publisher Privacy Policies. Publishers are responsible for providing privacy statements that describe their privacy practices with respect to Customer Data collected by their Offerings or any customer information that they receive from Microsoft. Unless indicated otherwise in connection with a Marketplace Offering published by Microsoft, Microsoft’s privacy, security, and data location and data retention policies will not apply to any Marketplace Offering or to Publishers’ use of any Customer Data or other customer information.
  3. Processing of Personal Data. To the extent Microsoft is a processor or subprocessor of personal data in connection with the provision of Offerings, Microsoft makes the commitments in the European Union General Data Protection Regulation Terms of the Online Services Terms to all customers effective May 25, 2018, at http://go.microsoft.com/?linkid=9840733
 4. Diverse.
  1. Finansielle data. Visse Marketplace-tilbud kan indeholde finansielle data. Microsoft er ikke en børsmægler/børshandler eller registreret investeringsrådgiver under USA’s forbundsstatslige værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen for andre retskredse og rådgiver ikke personer med hensyn til tilrådeligheden af investering i, køb eller salg af værdipapirer eller andre finansielle produkter eller ydelser. Intet på Marketplace udgør et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer af nogen art. Hverken Microsoft eller Microsofts licensgivere af børsnoteringer eller indeksdata godkender eller anbefaler noget bestemt finansielt produkt eller en bestemt finansiel service. Intet på Marketplace, herunder alle datasæt eller finansielle applikationer, skal opfattes som professionel rådgivning, herunder, men ikke begrænset til, investeringsrådgivning eller skatterådgivning.
  2. Begrænsning. Vi har ret til at begrænse antallet af anmodninger, De kan foretage på Marketplace, for at beskytte vores system eller håndhæve rimelige grænser for Deres brug af Marketplace. Udgivere kan desuden placere begrænsninger på antallet af anmodninger, som De kan foretage i forbindelse med deres tjenester, hvilket håndhæves af Microsoft (“Specifik begrænsning”). Specifik begrænsning vises muligvis på den indholdsside fra udgiveren, som de er gældende for. De Specifikke begrænsninger kan ændres til enhver tid uden varsel.