Spring over navigation

Ordensregler for Udviklere om Microsoft Cognitive Services

Senest opdateret: Marts 2017

Tak for Deres interesse i Microsoft Cognitive Services.

Vi vil gerne bede Dem hjælpe med at beskytte de personer, hvis data, Deres app, tjeneste eller projekt sender til Microsoft Cognitive Services. I disse Ordensregler skitseres de grundlæggende foranstaltninger, De bedes træffe. Ordensreglerne træder ikke i stedet for juridisk rådgivning. De er ansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning, herunder lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tilladt

 1. Samtykke:
  1. Vi kræver, at De indhenter tilstrækkeligt samtykke fra de personer, hvis data (f.eks. billeder, stemmer, video eller tekst) sendes til Microsoft Cognitive Services. Vi anmoder Dem om indsætte en tydelig besked i Deres brugergrænseflade, så Deres brugere ved, at der kræves samtykke.
 2. Beskyttelse af personlige oplysninger:
  1. Vi anmoder Dem om at have en politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som omfatter de data, De indsamler, hvad De vil bruge de pågældende data til, og hvem De vil dele dem med, herunder Microsoft. Vi anmoder Dem om at indsætte et rimeligt tydeligt link eller den fuldstændige URL-adresse til Deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger i Deres app, tjeneste eller projekt.
  2. Overvej en kort beskrivende tekst til følgende linjer i Deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
   1. <<indsæt navnet på Deres app, tjeneste eller projekt her>> bruger Microsoft Cognitive Services. Microsoft modtager visse data fra <<indsæt navnet på Deres app, tjeneste eller projekt her>> for at kunne levere og forbedre de pågældende produkter. De kan anmelde misbrug af Microsoft Cognitive Services til Microsoft ved at besøge webstedet Microsoft Cognitive Services og benytte linket “Anmeld misbrug” nederst på siden. De kan finde flere oplysninger i Microsofts Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger her: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.
 3. Anmeldelse af misbrug og anmodninger om adgang til eller tilladelse til at slette personlige oplysninger:
  1. Vi anmoder Dem om at have en fremgangsmåde, som Deres brugere kan benytte til at anmelde misbrug til Dem, og som De kan bruge til at håndtere anmodninger om adgangs- og sletningstilladelse (f.eks. når en person sletter sin konto og også ønsker at få slettet alle sine data).
 4. Tilskrivning:
  1. Vi kræver, at De indsætter en rimeligt tydelig tilskrivning til Microsoft Cognitive Services i Deres app, tjeneste eller projekt. I tilskrivningen skal der stå “anvender Microsoft Cognitive Services”, og den skal indeholde et hyperlink til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=829046
 5. Gennemgang af Deres Microsoft-kontos sikkerhed:
  1. Vi anbefaler, at De anvender totrinsbekræftelse til den konto, der benyttes til tilmelding til Microsoft Cognitive Services. Dette gør det vanskeligere for andre at få adgang til den pågældende konto. Yderligere oplysninger: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/two-step-verification-faq

Ikke tilladt

De må ikke udvikle apps med følgende formål:

 • Invadere nogens privatliv ved at forsøge at registrere, erhverve, indsamle, lagre eller udgive private eller personidentificerbare oplysninger uden deres viden og samtykke
 • Skade eller udnytte mindreårige på nogen måde eller
 • Smæde, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde nogens juridiske rettigheder.

Ophør

Hvis De bryder den aftale, som gælder for Deres brug af Microsoft Cognitive Services, forbeholder Microsoft sig retten til, efter eget valg og uden forpligtelse hertil, at ophæve Deres adgangstilladelse til Microsoft Cognitive Services i henhold til aftalens vilkår.

Yderligere oplysninger

Vilkår for Microsoft Cognitive Services – gælder for gratis prøveversioner, men ikke for almindeligt tilgængelige Microsoft Azure-licenser og Volumenlicens

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207

Vilkår for Onlinetjenester – gælder for brug af almindeligt tilgængelige Cognitive Services via Microsoft Azure-licenser eller Volumenlicens (når det er blevet tilgængeligt)

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31

Microsofts Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839