Gå til hovedindhold

Microsoft Cognitive Services - Tjenestekomponenter

Når det gælder Cognitive Services, som De anvender som en del af et Azure-abonnement, henvises der til Deres Azure-aftale, der inkluderer et afsnit om Cognitive Services i vilkårene for onlinetjenester.

Senest opdateret: Maj 2017

De “Tjenestekomponenter”, som er omfattet af vilkårene for Microsoft Cognitive Services (https://azure.microsoft.com/da-dk/support/legal/cognitive-services-terms/), er:

 1. Academic Knowledge API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTP-programmer. Den anvender forespørgselsstrenge som input og returnerer notatoplysninger om disse forespørgselsstrenge, strukturerede forespørgselsudtryk, akademisk enhedssøgeresultater samt enhedsdistributionshistogrammer over søgeresultatenhederne (“Academic Knowledge API”);
 2. Bing Autosuggest API free service tier, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-programmer. Den returnerer forslag til fuldførelse af forespørgsler som svar på input fra slutbrugere (“Autosuggest API”);
 3. Bing Custom Search Service, en eksempelvisning af en tjeneste til tilpasning af kilder og rangering af websøgninger, og som De derefter kan tilgå i programmer vha. en søge-API, der leverer søgeresultater og relaterede metadata i overensstemmelse med Deres tilpasning som svar på forespørgsler fra slutbrugere (“Custom Search API”);
 4. Bing Entity and Intent Detection API, en eksempelvisning af en HTTPS-tjeneste til identifikation og klassificering af tekstinput, så der opnås en bedre forståelse af tekstens underliggende hensigt og de relevante dele;
 5. Bing Entity Search API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-søgeprogrammer. Den gør det muligt at søge efter relevante enheder eller lokale virksomheder og viser resultaterne i en brugersøgeoplevelse;
 6. Bing Image Search API free service tier, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-søgeprogrammer. Den returnerer resultater af billedsøgninger og relaterede metadata som svar på forespørgsler fra slutbrugere (“Image Search API”);
 7. Bing News Search API free service tier, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-nyhedssøgeprogrammer. Den returnerer resultater af billedsøgninger og relaterede metadata som svar på forespørgsler fra slutbrugere (“News Search API”);
 8. Bing Video Search API free service tier, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-videosøgeprogrammer. Den returnerer resultater af billedsøgninger og relaterede metadata som svar på forespørgsler fra slutbrugere (“Video Search API”);
 9. Bing Voice Recognition API, en af tale-API'erne – en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-programmer. Den anvender en lydstream som input og omdanner den til tekst. Der returneres muligvis oplysninger om sprogforståelse, der er baseret på teksten (“Recognition API” eller “Speech to Text API”);
 10. Bing Voice Output API, en af tale-API'erne – en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-programmer. Den omdanner tekstinput til talelyd (“Output API” eller “Text to Speech API”);
 11. Bing Web Search API free service tier, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-søgeprogrammer. Den returnerer søgeresultater af websider, billeder, videoer, nyheder, relaterede metadata m.m. som svar på forespørgsler fra slutbrugere (“Bing Web Search API”);
 12. Bing Spell Check API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-programmer. Den anvender tekst som input og returnerer staveforslag (“Spell Check API”);
 13. Computer Vision API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTP-programmer, som anvender billeder, De selv angiver, som input og returnerer oplysninger om billederne, f.eks. billedformat, billedkategorier, billedkoder, billedbeskrivelser, den dominerende farve, forudsigelser (baseret på maskinbaseret læring) af, om et billede har et vovet indhold eller voksenindhold samt tekst, der er fundet på billederne, og genererer miniaturebilleder (“Computer Vision API”);
 14. Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), en eksempelvisning af en tjeneste, som De kan anvende til at tilpasse Microsoft-talegenkendelsesprogrammet til et bestemt program, miljø eller en bestemt brugergruppe (“CRIS Model Builder”);
 15. Emotion API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTP-programmer, som anvender billeder eller videoer, De selv angiver, som input og returnerer oplysninger om ansigter i de pågældende billeder eller videoer som følelser (på baggrund af maskinbaseret indlæring), der er baseret på ansigtsudtryk. Der angives muligvis også koordinater på ansigter i billedet (“Emotion API”);
 16. Entity Linking Intelligence Service, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til programmer, der anvender tekst, De selv angiver, som input og returnerer kontekstbaserede, relevante oplysninger om viden om personer, steder og begivenheder (“Entity Linking Intelligence Service API”);
 17. Face API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTP-programmer, som anvender billeder, De selv angiver, som input og returnerer oplysninger om ansigter i de pågældende billeder, f.eks. koordinater på øjnene, næsen og munden i et ansigt på billedet, ansigtets retning, en forudsigelse af alder og køn (ud fra maskinbaseret indlæring) samt en forudsigelse (ud fra maskinbaseret indlæring) af, om et ansigt på et af de billeder, De har angivet, er det samme som eller ligner ansigter på andre billeder, De angiver (“Face API”);
 18. Knowledge Exploration Service, en eksempelvisning af en tjeneste, der muliggør interaktive søgeoplevelser med strukturerede data via naturlige sproginput (“Knowledge Exploration Service API”);
 19. Language Understanding Intelligent Service (LUIS), en eksempelvisning af en tjeneste, som De kan anvende til at konstruere sprogforståelsesmodeller (“LUIS Model Builder”), og som De derefter kan få adgang til som en programmeringsgrænseflade til HTTP-programmer, der anvender tekst, De selv angiver, som input og returnerer oplysninger om sprogforståelse, der er baseret på teksten (“LUIS API”);
 20. Linguistic Analysis API, en eksempelvisning af en tjeneste, der tager en tekst skrevet på et naturligt sprog og analyserer tekststrukturen for at finde sprogstrukturer som f.eks. sætninger, ord, fraser og elementer (“Linguistic Analysis API”);
 21. QnA Maker, en eksempelvisning af en tjeneste, der hjælper Dem med at udvikle, træne og publicere en simpel bot eller app til spørgsmål og svar, som er baseret på URL-adressen til Deres spørgsmål og svar, et struktureret dokument eller andre former for indhold;
 22. Speaker Identification, en af API'erne til talegenkendelse – en eksempelvisning af en tjeneste, der anvender en lydstream som input og omdanner den til tekst, der segmenteres i klynger efter taler (”Speaker Identification API”);
 23. Speaker Recognition API, der inkluderer API'erne Speaker Identification og Speaker Verification;
 24. Speaker Verification, en af API'erne til talegenkendelse – en eksempelvisning af en tjeneste, der returnerer en forudsigelse (på baggrund af maskinbaseret indlæring) af, om stemmen i en lydfil matcher stemmer i andre lydfiler, De angiver (”Speaker Verification API”);
 25. Video API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTP-programmer, som anvender videoer, De selv angiver, som input og returnerer oplysninger om bevægelser i de pågældende videoer og nye versioner af videoerne med ændringer, f.eks. stabilisering og generering af miniaturebilleder (“Video API”);
 26. Web Language Model API, en eksempelvisning af en programmeringsgrænseflade til HTTPS-programmer, som automatiserer en række forskellige standardbehandlingsopgaver til naturligt sprog (“Web Language Model API”);
 27. Andre eksempelvisninger af tjenester, der er tilgængelige i henhold til disse vilkår, og som kan anvendes til at generere modeller, der kan tilgås via API'er (“Øvrige modelgeneratorer") samt andre API'er, der er tilgængelige i henhold til disse vilkår (“Øvrige API'er”);
 28. dokumenter, medier, eksempelkode, SDK'er og andre materialer, som Microsoft måtte gøre tilgængelige fra tid til anden til brug sammen med Modelgeneratorer eller API'er;
 29. eventuelle opdateringer til det ovenfor nævnte og
 30. eventuel support til ovennævnte.

Den seneste version af denne side findes på: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x406