Spring over navigation

Azure Cognitive Services

Sidst opdateret: December 2019

Cognitive Services er en samling intelligente tjenester, der gør det muligt for systemer at se, høre, tale, forstå og fortolke menneskers behov ved at anvende naturlige kommunikationsmetoder. Med Cognitive Services kan udviklere nemt tilføje intelligente funktioner, såsom følelsesdetektering, syns- og talegenkendelse, viden, søgning og sprogforståelse i deres applikationer.

Overholdelse

Microsoft forstår, at vores kunder skal overholde deres nationale, regionale og branchespecifikke krav. Vi har gjort betydelige fremskridt med sikkerhedscertificeringer for Cognitive Services, og vi fortsætter med at investere i dette område.

Databeskyttelse

Microsoft er underlagt strenge standarder for privatlivets fred og beskyttelse af kundedata. Vi træffer stærke foranstaltninger for at beskytte dine data mod uvedkommende eller uretmæssig adgang.

Cognitive Services er Azure-tjenester, og brug er underlagt den aftale, hvorunder du modtager tjenesterne. Vilkårene for onlinetjenester omfatter vilkårene i den generelle forordning om databeskyttelse, angiver Microsoft Azure Core-tjenesterne og beskriver tjenestespecifikke vilkår.

Med henblik på den generelle forordning om databeskyttelse er Microsoft en databehandler for de følgende Cognitive Services, som er afstemt med databeskyttelsesforpligtelser for andre Azure-tjenester:

 • Computer Vision
 • Content Moderator
 • Custom Vision
 • Face API
 • Form Recognizer
 • Language Understanding
 • Speech Services
 • Tekstanalyse
 • Oversætter
 • Personalizer
 • QnA Maker
 • Video Indexer

Ovenstående tjenester giver dig kontrol over opbevaringen og sletningen af eventuelle kundedata, som de opbevarer som led i leveringen af tjenesterne til dig. For tjenester, der ikke opbevarer kundedata, slettes kundedataene automatisk efter behandling. Nærmere oplysninger om, hvordan du administrerer dine kundedata, f.eks. dine træningsdata til sprogforståelse, findes i produktdokumentationen, hvis relevant.

Med henblik på den generelle forordning om databeskyttelse er Microsoft en uafhængig dataansvarlig for de følgende Cognitive Services (Bing Search Services):

 • Bing Autosuggest
 • Bing Custom Search
 • Bing Entity Search
 • Bing Search
 • Bing Spell Check

Bing Search Services-data behandles forskelligt fra andre kundedata. Microsoft kan bruge Bing Search Services-data til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. For eksempel bruger Microsoft søgeforespørgsler, som du giver til Bing Search Services, til at forbedre sine underliggende algoritmer og modeller over tid. For at gøre det, kan Microsoft beholde Bing Search Services-data, når du ikke længere bruger tjenesterne. For yderligere oplysninger om Bing Search Services, henvises der til de gældende tjenestespecifikke vilkår i vilkårene for onlinetjenester.

Gennemsigtighed

Microsoft tilvejebringer gennemsigtighed om dets praksisser, herunder deling, hvis dine data opbevares. Azure-datacenterkortet tilvejebringer de seneste oplysninger om, hvor Cognitive Services hvilende kundedata opbevares. For tjenester, der ikke opbevarer kundedata, slettes kundedataene automatisk efter behandling.