Gå til hovedindhold

Juridiske oplysninger om Access Control Service

Sidst opdateret: September 2018

Fra og med den 7. november 2018 vil Microsoft lade Access Control Service (ACS) udgå og ikke længere opdatere eller yde support i forbindelse med tjenesten. Vi forstår, at nogle kunder muligvis ønsker midlertidigt at fortsætte med at bruge ACS, mens de overgår til en alternativ løsning. Til trods for, at der står andet i din licensaftale for ACS, giver Microsoft dig hermed midlertidigt ret til at fortsætte med at bruge ACS i henhold til de yderligere vilkår og betingelser, der er angivet herunder.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke fortsætte brugen af ACS

 1. Du erklærer og garanterer, at du har juridisk ret og autoritet til at binde din organisation i henhold til følgende vilkår.
 2. Du forstår og accepterer, at:
  • Microsoft ikke er forpligtet til at og ikke vil levere opdateringer eller yde support i forbindelse med ACS, herunder lovmæssige opdateringer, og ACS kan blive fejlbehæftet eller ophøre med at fungere som software eller tjeneste, når tilbehøret opgraderes.
  • Din brug af ACS er ikke underlagt Vilkår for onlinetjenester, og Microsoft er ikke forpligtet til at opfylde de forpligtelser, der er angivet i Vilkår for onlinetjenester i forhold til ACS, herunder, uden begrænsning, eventuelle forpligtelser på tjenesteniveau.
  • Microsoft leverer ACS "SOM DET ER OG FOREFINDES", og uden udtrykkelige eller underforståede garantier, og din fortsatte brug af ACS sker udelukkende på eget ansvar. Microsoft kan når som helst ophøre med at levere ACS.
  • Microsoft er på ingen måde ansvarlig for din fortsatte brug af ACS, og du skal forsvare Microsoft imod og skadesløsholde Microsoft fra krav fra tredjemand, der måtte opstå som følge af din fortsatte brug af ACS.
 3. Til trods for, at der står andet i Vilkår for onlinetjenester eller anden dokumentation om ACS, forstår og accepterer du, at fra og med den 7. november 2018:
  • Kan front end-trafik dirigeres til et andet område end det område, hvor ACS-dataene lagres.
  • kan Microsoft lagre dine konfigurationsdata for navneområde i andre områder end det område, der tidligere var tildelt, som følger:
   Aktuelt datalagerområde Datalagerområde efter tilbagetrækning
   Det østlige Australien, det sydøstlige Australien Østasien/Sydøstasien
   Brasilien Syd Det vestlige USA, det østlige USA, det nordlige centrale USA og det sydlige centrale USA
   Den Europæiske Union (Nordeuropa/Vesteuropa) Ingen påvirkning
   Det østlige Japan, det vestlige Japan Østasien/Sydøstasien
   Det østlige USA 2, det vestlige USA 2, det centrale USA, det vestlige centrale USA Det vestlige USA, det østlige USA, det nordlige centrale USA, det sydlige centrale USA
  • kan ændringer i trafikdirigering og lagerplacering påvirke ydeevnen for ACS negativt.
  • må din brug af ACS ikke overstige 5 anmodninger pr. sekund.
  • ACS-navneområder vil (a) automatisk blive deaktiveret efter 1 uges tokeninaktivitet eller (b) blive ændret til skrivebeskyttet efter 1 uges administrationsinaktivitet.
 4. Ovenstående vilkår i denne Aftale er fortrolige oplysninger fra Microsoft. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem parterne, og de samler al tidligere og samtidig kommunikation vedrørende de forhold, der er omfattet af nærværende Aftale. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Washington i USA, og de inkluderer under henvisning de eksisterende vilkår, som gælder for ACS, i det omfang, at de pågældende vilkår ikke er i konflikt med nærværende vilkår.