Gå til hovedindhold

Azure Blob Storage: Tilføjelse af ny måler

Den 23. august 2017 lancerede vi en ny offentlig prøveversion af Archive Storage og Blob-level Tiering til Blob Storage-konti. Derfor tilføjer vi en ny måler til \"Alle andre handlinger\" og omklassificerer nogle af de aktuelle handlinger i de eksisterende målere fra den 1. oktober 2017. I denne prøveperiode vil ændringen kun gælde for nye konti, der oprettes i Blob Storage-konti efter vellykket tilmelding i den offentlige prøveversion af Archive Storage og Blob-Level Tiering. Når disse bliver offentligt tilgængelige, vil ændringerne gælde for nye og eksisterende Blob Storage-konti. For de fleste kunder vil ændringerne enten reducere deres regning eller ikke have nogen betydning overhovedet. Ændringerne omfatter:

  1. Da handlingerne ListContainer og CreateContainer nu kan inkluderer blobs fra flere niveauer, vil disse to handlinger nu blive faktureret til den lavere pris på \"Standard IO – skrivehandlinger/listehandlinger for varm blok-blob (i 10,000'er)\" uanset indstillingen for kontoniveauet.
  2. Alle aktuelle læsehandlinger med undtagelse af GetBlob faktureres til den lavere pris for læsning for varm blok-blob uanset kontoniveauet. Disse handlinger faktureres ved hjælp af en ny måler kaldet \"Standard IO – blok-blob andre handlinger (i 10,000'er)\".

Der henvises til nedenstående tabel for at se effekten på eksisterende GUID'er i alle områder. Dit program kræver ingen kodeændringer. Det kan dog være nødvendigt, at redigere faktureringsrutiner, der er afhængige af målernavne eller ressource-GUID. Du kan få flere oplysninger om priser på websiden Azure Storage-priser. Få mere at vide om denne tjeneste ved at besøge websiden Bloblager.

Handling

AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease, RenewContainerLease, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, ChangeContainerLease, GetBlobServiceStats, AbortCopyBlob, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent

Ved anvendelse på de kolde kontotyper

Tidligere ressourcenavn Nyt ressourcenavn
Standard IO – læsehandlinger for kold blok-blob (i 10.000'er) Standard IO – alle andre handlinger for niveauinddelt blok-blob
Tidligere ressource-GUID Ny ressource-GUID Område
7dc6af9f-7a28-4bf6-a3ef-91d3473d19a6 8a0f073e-6230-4cbd-a180-4e45c69284d5 Det østlige Asien
03629172-8caf-40cf-847b-93b12f93b5f7 99f50f54-1802-4465-9a21-b80f328e4fad Det sydøstlige Asien
8adf9e3c-41d6-473c-ae9d-7b42c4eba895 176d3774-cdfa-4f76-92c1-abfcd6b085c3 Det østlige Australien
d00976a4-627e-4d90-aac4-c3a48a545baa 6341200e-b078-417e-9230-b749547ef6f2 Det sydøstlige Australien
d793e346-94f3-4e3b-ae43-666913a4b7da 97452b97-ca28-499c-b86e-c4910b80a75d Det sydlige Brasilien
55d6913c-a5af-4e8c-8e9a-855c536f5166 2a83c93a-7ebb-400a-9a49-6d362bb0cf8b Det centrale Canada
47c3ea37-8f9e-4d0f-a3e4-c1351de4408b 146743a2-a4c9-41f6-a3d7-50c3ea3b7a7f Det østlige Canada
5ebb1769-35d6-481a-b69a-3207e48f1e5f 24c57c5f-5b22-4a2e-8e31-fc67207abecc Det nordlige Europa
c9711c6c-2fb5-4ff1-ad23-17e9beab62ba 3e3981ec-a567-4790-9b06-484295b9b3dc Det vestlige Europa
ee6364f3-a0e7-4f75-9745-666afcb14f0a 7d9d7fc3-33d0-422c-9d88-5e5ef470dac1 Det centrale Frankrig
2695117a-c105-4aa5-81bb-da9545239479 2865505f-cf17-463c-b88e-b0232062e86a Det sydlige Frankrig
85a9c337-9ef1-4885-b343-947e942ca0fc 1156c9ab-18fe-4de1-b488-d8ccd89bc530 Det centrale Indien
5c2aad26-7d6a-4422-b399-c56d8530c923 047c78f1-4717-47ab-b21d-27ca6aea9c98 Det sydlige Indien
48ee151e-29ec-4cc4-82d1-57bae87333f0 d9caa8f9-c18d-48b2-9017-996b02aa8568 Det vestlige Indien
556704ad-c004-4017-9e2c-d7f451ec0dee 64e6a90d-23a0-43ee-bc75-ae1ac4e4bfe5 Østjapan
e81fb376-3130-4866-a237-6bcd68e905d9 5c45b03e-62e4-4c29-a22a-14a7ae6e9ec2 Vestjapan
55ca94cb-d2ad-44df-b92a-011ab4ef37ca 326d7102-7768-4ce9-b958-18376e3d40cc Det centrale Sydkorea
2d63c686-4cc9-487b-9313-646ee8f39351 8458c4f8-e8e2-4c73-96f4-7affd87af39e Det sydlige Sydkorea
1577ac87-b6cd-4bea-bb3d-39533bb66101 52618c71-41f9-4bfb-9a9c-4577949c58e7 Det nordlige Storbritannien
5b1f1e2d-5c19-43ea-bbfb-d5378301858e 2bc281aa-ea2b-41db-a0ee-a8ee8019fa10 Det sydlige Storbritannien
b5135f0a-166d-48f7-8474-80e3b0b619fd a855d4f2-645f-4c1a-ab8f-4b353ded1fac Det sydlige Storbritannien 2
0ff80052-eeaf-49d1-aa95-f2f6b0eb8ce2 3854d3bc-88a2-4f0c-98ea-5fac9bb87649 Det vestlige Storbritannien
d0ab06d5-71d6-4b8b-8507-41b72af59f4b d1011279-a5c1-4d45-8c3e-e40b89806ab2 Det centrale USA
003afa77-88c3-4da1-9464-69f643721f8b 0b248445-aa24-4fe8-a794-a174929327bd Det østlige USA
d18c8c36-0471-44d2-bc16-c3ea3ccedc60 d80790e5-eec3-42e4-a16c-2c8a4037c7dc Det østlige USA 2
d6a4e80c-7758-4e2f-a1fd-8af118cb47c0 dc4345a2-6b14-4109-87f0-888a9692db1f US Gov Arizona
d0c391ac-b8f9-4664-beb2-75eb8d940b58 53a6c480-bc05-4be8-a8a2-dcd425964711 US Gov, Texas
6446f0b9-46ca-445b-8ee6-a1f925bccb5e ccd2d0bc-0239-402d-b51c-83d9c1728c12 Det nordcentrale USA
179ac5fc-99bb-454f-a1f7-80eaf7259a84 2029d7c3-b78c-44a8-ba9e-4ae3ed6e372e Det sydcentrale USA
23fbf784-511f-4590-a64c-80a2a673e4a9 8d9eb141-dc73-4d2f-a0a0-70c98d64359c Det østlige USA
37951661-14a9-4902-b792-fe93c06db5f5 0a1a7e62-b5e2-4eee-8aad-cf7735c9a428 Det vestlige USA 2
4b471c53-cfaa-4c1d-8325-4ebabac62212 8b559e0e-4b62-4baa-8507-6fb0171fc692 Det vestlige centrale USA
097b58ab-bbc5-49ff-abbc-b962364f8313 18ba85bc-d265-44c4-a239-ec9f954000a2 US Gov

Handling

AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease, RenewContainerLease, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, ChangeContainerLease, GetBlobServiceStats, AbortCopyBlob, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent

Ved anvendelse på de varme kontotyper

Tidligere ressourcenavn Nyt ressourcenavn
Standard IO – læsehandlinger for varm blok-blob (i 10.000'er) Standard IO – alle andre handlinger for niveauinddelt blok-blob
Tidligere ressource-GUID Ny ressource-GUID Område
39bb4c69-c2a8-401d-93a3-d84820c64d1b 8a0f073e-6230-4cbd-a180-4e45c69284d5 Det østlige Asien
ed45ae8d-a734-4d21-bc88-e5b54f9e903e 99f50f54-1802-4465-9a21-b80f328e4fad Det sydøstlige Asien
f31037d2-678a-4472-9f84-d084817f69f4 176d3774-cdfa-4f76-92c1-abfcd6b085c3 Det østlige Australien
6cc3fdfd-45fb-430d-846d-f9ba872b2342 6341200e-b078-417e-9230-b749547ef6f2 Det sydøstlige Australien
a697336a-8ef0-43f3-9e07-1f1e66cebd52 97452b97-ca28-499c-b86e-c4910b80a75d Det sydlige Brasilien
46b7049d-2f0a-4153-96b9-78fea3f83029 2a83c93a-7ebb-400a-9a49-6d362bb0cf8b Det centrale Canada
edd2d43c-473b-4b80-b11e-c044fcb0255d 146743a2-a4c9-41f6-a3d7-50c3ea3b7a7f Det østlige Canada
43235116-3f85-49f7-a20c-63636a0631eb 24c57c5f-5b22-4a2e-8e31-fc67207abecc Det nordlige Europa
36c961e5-3c53-4481-b339-a10c6fe0f491 3e3981ec-a567-4790-9b06-484295b9b3dc Det vestlige Europa
2ccb18b0-ebd9-4f29-abd2-6ec8539a6779 7d9d7fc3-33d0-422c-9d88-5e5ef470dac1 Det centrale Frankrig
9560742c-0569-4521-bb9a-1ed38c5686a4 2865505f-cf17-463c-b88e-b0232062e86a Det sydlige Frankrig
2cf4341c-5363-4026-8ed4-d1ddaa0a8276 1156c9ab-18fe-4de1-b488-d8ccd89bc530 Det centrale Indien
991b1e89-77fd-48a4-a6d6-b8484b9f5a6b 047c78f1-4717-47ab-b21d-27ca6aea9c98 Det sydlige Indien
e1cce914-3a57-4bfe-9290-d416d21cae1d d9caa8f9-c18d-48b2-9017-996b02aa8568 Det vestlige Indien
6b3b540c-c0b2-4d98-9abc-aa26087f38e9 64e6a90d-23a0-43ee-bc75-ae1ac4e4bfe5 Østjapan
10f9c657-5ede-47f6-a8e5-337a4a7d7b1e 5c45b03e-62e4-4c29-a22a-14a7ae6e9ec2 Vestjapan
3b2b2fc9-179c-43d4-bb90-5c7140d4a149 326d7102-7768-4ce9-b958-18376e3d40cc Det centrale Sydkorea
ab07dc00-1202-403c-ae4e-693d7367260e 8458c4f8-e8e2-4c73-96f4-7affd87af39e Det sydlige Sydkorea
7873a418-1c76-45ac-a8b0-7f33f2816650 52618c71-41f9-4bfb-9a9c-4577949c58e7 Det nordlige Storbritannien
6196d4b3-8056-4d9c-bf78-3793461a8fbb 2bc281aa-ea2b-41db-a0ee-a8ee8019fa10 Det sydlige Storbritannien
5f509d8f-2760-4227-9c64-3a91ee145420 a855d4f2-645f-4c1a-ab8f-4b353ded1fac Det sydlige Storbritannien 2
b6207704-0157-45cb-a101-e4ce9dc22442 3854d3bc-88a2-4f0c-98ea-5fac9bb87649 Det vestlige Storbritannien
8b6d2696-456c-41e1-a09e-73efeb109a63 d1011279-a5c1-4d45-8c3e-e40b89806ab2 Det centrale USA
c5248cf8-ecba-4807-9304-6a8f14b5805a 0b248445-aa24-4fe8-a794-a174929327bd Det østlige USA
c12cb4fa-c6cf-4972-98c0-eb65115d669d d80790e5-eec3-42e4-a16c-2c8a4037c7dc Det østlige USA 2
2acc2486-07bd-4d05-8c7b-ec3db54a4f0b dc4345a2-6b14-4109-87f0-888a9692db1f US Gov Arizona
6a7ac768-706c-4923-bff9-811f749db53e 53a6c480-bc05-4be8-a8a2-dcd425964711 US Gov, Texas
0a1aabbe-5b75-4b5f-8e78-546f81ecbe02 ccd2d0bc-0239-402d-b51c-83d9c1728c12 Det nordcentrale USA
f4e889a2-6224-46c8-ac42-40a209df8c12 2029d7c3-b78c-44a8-ba9e-4ae3ed6e372e Det sydcentrale USA
8dc92ab8-91b0-407c-a5cd-f484e3653db7 8d9eb141-dc73-4d2f-a0a0-70c98d64359c Det østlige USA
0c622ef2-cd52-4909-b2b2-3f6e8f940cc2 0a1a7e62-b5e2-4eee-8aad-cf7735c9a428 Det vestlige USA 2
e3c4a934-9ce7-40a6-9a6b-4e1e8ca6bd98 8b559e0e-4b62-4baa-8507-6fb0171fc692 Det vestlige centrale USA
ad8e2fc3-8a38-4fac-ad91-a99b155a7d58 18ba85bc-d265-44c4-a239-ec9f954000a2 US Gov

Handling

ListContainer, CreateContainer

Ved anvendelse på de kolde kontotyper

Tidligere ressourcenavn Nyt ressourcenavn
Standard IO – skrivehandlinger for kold blok-blob (i 10.000'er) Standard IO – skrivehandlinger for kold blok-blob (i 10.000'er)
Tidligere ressource-GUID Ny ressource-GUID Område
728f3206-5e3c-4f02-ba31-669d04054659 be244c54-8aae-4fd4-a5d1-0dbda93f2772 Det østlige Asien
65a00353-376c-49f9-920c-f36712acb3c5 e56de096-6d48-48c1-becc-5b43cd9f1a14 Det østlige Asien
9670348a-c726-4402-b54b-f931ffb56b1e 8fc68c4c-2c37-4079-8493-fea12df31298 Det sydøstlige Asien
41ec770f-e876-49a0-93c3-36e40a3dd5ee 23e1ac7a-73e3-48fe-80d4-27e129d74e5d Det sydøstlige Asien
c01dd06c-7dc9-4534-934c-dff44042aeb0 452de456-2197-463a-b434-8d8b3cf77670 Det østlige Australien
37c7e193-26a7-4e2d-bf8d-f30588fbc6f8 b1d1445b-213f-499a-bb19-070a2d50248a Det østlige Australien
fa7ee529-9c03-4b0a-9007-f7671e15bbd3 459af3c2-cf85-468d-ae77-c096858dfef5 Det sydøstlige Australien
3f5a1f85-0a6f-40f3-b81f-8f440c1300d8 bf20e6b9-2040-493c-aaf3-a61ceb7de3b9 Det sydøstlige Australien
6a6a7719-7350-4178-8f96-e1033895b6a5 2027a817-1028-4985-b30e-1f3a04930416 Det sydlige Brasilien
1cd23e91-a422-4dc3-acbc-feafc509f19c 5b50a2ef-bad3-4614-b502-17465754854a Det sydlige Brasilien
e2613a8a-62a3-4bb2-9558-c51db8294b0f 79f04bb5-2872-4b4e-84c5-c6b6006b4503 Det centrale Canada
1b174502-a775-4055-b885-49631396b81a 87594d41-d07d-4257-be17-d4d2ee0d0132 Det centrale Canada
3e3585a6-bb6d-401f-b9bf-973ca29607ac 599d8114-9825-4572-a41e-6f6540eda937 Det østlige Canada
b939c7c4-6cd5-4c4b-95a9-ebb04712363c ef7de424-8c0a-43b9-9863-d82fe5e9443c Det østlige Canada
65dda5ab-c6a3-4e8d-8dad-1bdd67947927 9dbadd95-5f52-454f-9002-c666a8aff87d Det nordlige Europa
108a63a0-143f-4aea-b1a0-6a931d5d8bb9 a5ae1d7c-12ed-495a-82b5-5eef7d45c442 Det nordlige Europa
baf0f0b4-ce1f-4d7b-81e6-b131b708858d f2b896ed-0fb5-48a5-a687-70c2f63e137b Det vestlige Europa
2a87c94a-471c-46e5-931a-f7310f143322 15adff7b-0dab-4c00-889d-caa6d4fb31bb Det vestlige Europa
015d795f-1a46-4224-9be6-9022d4d59ac5 d826ea46-80d8-4a03-8186-edeecef0b096 Det centrale Frankrig
413b2843-65ea-4fe2-9c4e-8207f241c071 d15d5e1f-5780-47b9-9f84-f382310c25e1 Det centrale Frankrig
b29b985e-e000-455f-8854-f4f24ffcb9d6 ad989fe1-358c-4a52-9373-906e125d4ed7 Det sydlige Frankrig
3dfe0fc3-4776-4ecc-a43c-128f8daedd14 f1077299-fff4-4065-a974-03921213ca6a Det sydlige Frankrig
d10f3a9d-6938-49ce-9131-f0045260163e 7ba059a6-09f5-4081-b01b-915a2a3911bf Det centrale Indien
7784341b-7b0a-46c9-99cd-44e397ff75ca b8cc594c-522d-4b13-bfe9-0bdade2e94d2 Det centrale Indien
ba66f4c5-bf33-4548-adac-d32652c8ae23 f5fdbf6d-ce2d-4026-97cc-250e1b3d3460 Det sydlige Indien
d77769e8-fd22-4a77-8dfb-4aadabb25c61 3244138c-76e9-4c90-9aab-954fde2ba7e7 Det sydlige Indien
e5b25dd6-8b0c-4018-8cc2-ca0eae8c87b4 54a328c4-82b8-4d31-96f5-565e55b2e287 Det vestlige Indien
afee72dc-bb71-461e-90ae-89005d1c1804 8cc500c7-6fad-4e0d-9c0c-d572043f3c77 Det vestlige Indien
5aa1a995-b25f-43f7-8b28-3d6fc75676b3 81cdc11f-5653-4c41-ba45-7fb2d7db5f01 Østjapan
92b9e427-1ca5-4464-9dc6-85dbb7ac7e86 a8e5826f-0b33-4241-8ceb-6e94e10994bf Østjapan
880be4a2-e038-4d1f-ad41-81864e7b278d 5f77822d-d647-45ca-b985-2186b0810c89 Vestjapan
1ff8223e-a66e-4d66-9a57-f6c5b84c8828 4d10df20-7dd5-4f8a-8ff9-2bb0a2b252fc Vestjapan
13cb09b9-00f5-41a9-993f-56cdd03f9b99 6cee1889-f299-47a7-9ec4-5ccfc733427b Det centrale Sydkorea
9e68a3fd-3381-47b6-8abe-5e5a5604b22c bcdcab1c-8bfd-4f14-acdb-d243e442c2ff Det centrale Sydkorea
14d42bc6-4047-4e51-90f6-cab1e4ff5e61 271a4a43-9916-4174-a204-d9fa560e05dd Det sydlige Sydkorea
f972af35-91df-4ac0-b9ae-ec249e35720b d93555e1-e4f3-4005-9c82-fef8361d105b Det sydlige Sydkorea
ff3dfc50-7070-4c1c-a20c-143bd277aa99 0dcc858f-58fc-43b6-8b3c-b2efc9be0356 Det nordlige Storbritannien
7d3c4429-526d-42f9-a77c-f1c683815113 5bedbb8d-336a-4df8-b152-f49a92f0ce67 Det nordlige Storbritannien
2f252a64-b5b9-4af7-be23-736debec89d5 7056fbc8-1b29-4036-bf00-17a2c7d20e57 Det sydlige Storbritannien
6d8e5801-3e49-446f-958f-5c79bc1416ff 21b293cd-60dc-418f-9b98-2b452ed0de09 Det sydlige Storbritannien
b7b29876-292f-45c6-89bd-8aba2cc7a49c 56f9819f-fbf1-4ac4-9e0b-f0bb253f47d7 Det sydlige Storbritannien 2
393acad9-6da4-49ff-a058-d50135665a35 1dc5d5cb-9336-44aa-ae29-25dda8c4cd2c Det sydlige Storbritannien 2
391dd9ba-465c-41e8-8ac0-5c0d5c05e67b 49369c7a-bf7b-4ad6-978b-952fc99b54a7 Det vestlige Storbritannien
2c2efcf3-50fb-43a0-b253-75f3bdd09afe c30490b2-3656-408a-8dbc-234d5de91597 Det vestlige Storbritannien
ae184e1f-aa21-4387-a46f-3d1cce8dad57 fa3849ff-c59b-4098-83ce-19d2b7951cbe Det centrale USA
251ae557-c741-45e1-a91d-10d98f925083 8778022c-ce89-4ebf-8f3a-646bff3faf28 Det centrale USA
bf20ce29-80d6-4b39-8966-187bd0519f21 7b5c8556-24e2-42bc-8f46-da45ac53aee4 Det østlige USA
4e435593-08e3-4159-9c2f-374618fd11f0 14854f12-8d37-4299-842a-b0f2df82a305 Det østlige USA
11214343-48e4-4b8a-8fb7-f2ed23716f2e 830aab6c-b809-4ce2-8556-2adc72b0ddd5 Det østlige USA 2
cdd937d6-47df-41f7-87ce-d55f7fa4a208 3d7aa86c-0e9d-4139-b59f-cc5bad92b873 Det østlige USA 2
396f9116-57a2-4a83-b277-2b426da5af18 3f87fef7-87ad-4c38-a502-599cb1ac90df US Gov Arizona
8eb65a8b-df73-4c0d-a435-67940ee76c03 e99fc4ed-e997-4d7b-82e1-b83ea79d1dc6 US Gov Arizona
6c7b6c05-c460-4f7b-be3f-cc96eb465427 e70fec78-40de-45bd-827b-dc2c027e2386 US Gov, Texas
10c3b3f3-d055-4b1c-bc3a-63334d32c212 dc45cba0-227c-45ea-b286-590e435e9763 US Gov, Texas
a79ff50e-8ce0-4944-8abd-dba53e60178a 96c50999-57d3-47e2-b28b-63d758f84d22 Det nordcentrale USA
db38ea22-8395-4dbd-96af-4ea6d0330128 a6123fe9-eef6-40b3-907b-ea1ba52684cb Det nordcentrale USA
1a2bbbcf-4313-43fb-95c7-11d95b45cd24 b35b5025-28c3-483b-b2e4-66c604cf65b9 Det sydcentrale USA
caa454d7-e42f-47c4-9e28-773bf7b739fb 8fde27a4-f37c-4af2-ab00-f53eac8f1925 Det sydcentrale USA
c222aaad-992b-41a6-bb37-237606580565 623ece87-17fd-488b-a642-b70be13c26ba Det østlige USA
ec5cddbb-fbb1-4baa-8219-f19ef8cf7786 5a28a0dc-06ef-48ac-97d1-5787cc12d68e Det østlige USA
47ae2469-9fd8-4f1e-9a05-5900b470d8b4 8377fc32-8a1a-44af-942f-0a1af85dc4d0 Det vestlige USA 2
574b4779-7c85-4019-96b2-6df26fb7c95f d3103db5-2146-405b-9e46-342ba37f3c30 Det vestlige USA 2
0ef7d1ea-e461-4881-9b57-c6e29384d711 7005237e-58cc-4800-9432-5cbaf104d124 Det vestlige centrale USA
65d33994-62be-46ce-9e4d-c154f959cd8b e3ba6ef4-8da7-4781-b3f9-34c966e06ce0 Det vestlige centrale USA
1da1d513-9207-40fa-9f7c-5769ebaec3b6 8fd5f383-51d0-4903-80f6-9eb5f6c8cdb0 US Gov
cd38e89d-bf70-4de2-944e-9a72439eb2ca b7ca95bb-7b11-4a60-ae8a-66f78cce3b84 US Gov