Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Spring over navigation

Azure Status

Last updated 48 sekunder siden

Services are operating normally.

For assistance when services are healthy, visit Azure Support Options

Opdater hver

  Global Østlige USA Vestlige USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Østlige USA 2 Det centrale USA Det vestlige USA 2 Det vestcentrale USA Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
  Global Nordeuropa Vesteuropa
  Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
  Global Østlige USA Vestlige USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Østlige USA 2 Det centrale USA Det vestlige USA 2 Det vestcentrale USA Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Beregning
Cloudtjenester
Batch
RemoteApp        
Tjenestestruktur          
VM-skaleringssæt
Azure Container Service        
Funktioner        
Netværk
CDN    
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Virtuelt netværk
Traffic Manager                      
Belastningsjustering
VPN-gateway
Netværksinfrastruktur
Application Gateway
Storage
Lager
Den administrerede tjeneste Cache            
Web og mobil
Mobiltjenester                  
API Management    
Medietjenester        
Kodning        
Live og on-demand-streaming        
Beskedhubs    
Søg            
Mobile Engagement                    
Databases
DocumentDB      
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Intelligence + Analytics
Machine Learning                    
Data Factory                  
Dataflytning        
Data Catalog                  
Power BI Embedded        
Data Lake Store                    
Data Lake-analyse                    
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Bing Autosuggest API                      
Computer Vision-API                    
Humør-API                    
Face API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Bing Search API'er                      
Speaker Recognition API                    
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Text Analytics-API                    
Web Language Model-API                    
Internet of Things
IoT Suite                      
Azure IoT Hub                  
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk-tjenester        
Logiske apps    
Security + Identity
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester            
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C        
Security Center                      
Access Control Service        
Developer Tools
Visual Studio Team Services                
Build & Deployment/Build (XAML)                
Belastningstest                
Visual Studio Application Insights                      
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Monitoring + Management
Backup        
Site Recovery        
Scheduler
Automatisering                
Log Analytics                    
Microsoft Azure-portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Automatisk skalering
Overvågning og vigtige beskeder
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
  Global Nordeuropa Vesteuropa
Beregning
Cloudtjenester
Batch
RemoteApp
Tjenestestruktur  
VM-skaleringssæt
Azure Container Service
Funktioner
Netværk
CDN
ExpressRoute    
Azure DNS    
Virtuelt netværk
Traffic Manager    
Belastningsjustering
VPN-gateway
Netværksinfrastruktur
Application Gateway
Storage
Lager
Den administrerede tjeneste Cache
Web og mobil
Mobiltjenester  
API Management
Medietjenester
Kodning
Live og on-demand-streaming
Beskedhubs
Søg
Mobile Engagement  
Databases
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Intelligence + Analytics
Machine Learning  
Data Factory  
Dataflytning
Data Catalog
Power BI Embedded
Data Lake Store    
Data Lake-analyse    
Cognitive Services    
Academic Knowledge API    
Bing Autosuggest API    
Computer Vision-API    
Humør-API    
Face API    
Language Understanding Intelligent Service    
Recommendations-API    
Bing Search API'er    
Speaker Recognition API    
Bing Speech API    
Bing Spell Check API    
Text Analytics-API    
Web Language Model-API    
Internet of Things
IoT Suite    
Azure IoT Hub
Stream Analytics
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple
Service Bus
BizTalk-tjenester
Logiske apps
Security + Identity
Azure Active Directory    
Roaming efter virksomhedens tilstand
Multi-Factor Authentication    
Azure Active Directory-domænetjenester
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C
Security Center    
Access Control Service
Developer Tools
Visual Studio Team Services  
Build & Deployment/Build (XAML)  
Belastningstest  
Visual Studio Application Insights    
Azure DevTest Labs
HockeyApp    
Monitoring + Management
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automatisering
Log Analytics  
Microsoft Azure-portal    
Marketplace    
Klassisk Microsoft Azure-portal    
azure.microsoft.com    
Automatisk skalering
Overvågning og vigtige beskeder
Azure Resource Manager    
DataMarket    
  Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
Beregning
Cloudtjenester
Batch
RemoteApp      
Tjenestestruktur            
VM-skaleringssæt
Azure Container Service    
Funktioner      
Netværk
CDN
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtuelt netværk
Traffic Manager                  
Belastningsjustering
VPN-gateway
Netværksinfrastruktur
Application Gateway
Storage
Lager
Den administrerede tjeneste Cache              
Web og mobil
Mobiltjenester              
API Management
Medietjenester
Kodning
Live og on-demand-streaming
Beskedhubs
Søg        
Mobile Engagement                  
Databases
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Intelligence + Analytics
Machine Learning                
Data Factory                
Dataflytning        
Data Catalog              
Power BI Embedded              
Data Lake Store                  
Data Lake-analyse                  
Cognitive Services                  
Academic Knowledge API                  
Bing Autosuggest API                  
Computer Vision-API                  
Humør-API                  
Face API                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Recommendations-API                  
Bing Search API'er                  
Speaker Recognition API                  
Bing Speech API                  
Bing Spell Check API                  
Text Analytics-API                  
Web Language Model-API                  
Internet of Things
IoT Suite                  
Azure IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk-tjenester      
Logiske apps      
Security + Identity
Azure Active Directory                  
Roaming efter virksomhedens tilstand              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory-domænetjenester          
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C      
Security Center                  
Access Control Service          
Developer Tools
Visual Studio Team Services              
Build & Deployment/Build (XAML)              
Belastningstest              
Visual Studio Application Insights                  
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                  
Monitoring + Management
Backup  
Site Recovery  
Scheduler
Automatisering          
Log Analytics              
Microsoft Azure-portal                  
Marketplace                  
Klassisk Microsoft Azure-portal                  
azure.microsoft.com                  
Automatisk skalering
Overvågning og vigtige beskeder
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  

The Australia Regions are available to customers with a business presence in Australia or New Zealand.

The India regions are available to volume licensing customers and partners with a local enrollment in India. The India regions will open to direct online Azure subscriptions in 2016.