Viser mobilvisning Computervisning

Azure-status

Sidst opdateret 24 sekunder siden

Health All Services Good  Tjenesterne fungerer normalt.

Du kan få hjælp, når tjenesterne er i orden, ved at gå til  Azure Support-muligheder

Gå til Azure Portal for at få målrettede meddelelser om status på dine Azure-ressourcer og oplysninger om tilpasning af meddelelser

Opdater hver

  • Health Good Godt
  • Health Warning Advarsel
  • Health Error Fejl
  • Health Information Oplysninger
Produkter og tjenester Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Produkter og tjenester Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Produkter og tjenester Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
Produkter og tjenester Global
Produkter og tjenester Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Compute
Virtuelle maskiner
SAP HANA på store Azure-instanser                  
Cloud Services
RemoteApp        
VM-skaleringssæt
Funktioner    
Netværk
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute
ExpressRoute-kredsløb                      
ExpressRoute-gateways
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Web + mobil
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live og on-demand-streaming        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Beholdere
Batch
Container Registry
Tjenestestruktur
Beholdertjenester        
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Azure Database for MySQL            
Azure Database for PostgreSQL            
Data + analyse
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                
Dataflytning    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake-analyse                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 til Customer Insights                
Kunstig intelligens + Cognitive Services
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Bing Autosuggest API                      
Bing Image Search API                      
Bing News Search API                      
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Bing-videosøgnings-API                      
Bing Web Search API                      
Computer Vision-API                
Content Moderator                
Custom Speech Service                    
Humør-API                    
Face API                
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Speaker Recognition API                    
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Text Analytics-API                    
Web Language Model-API                    
Internet of Things
IoT Suite                  
IoT Hub              
Stream Analytics      
Event Hubs
Time Series Insights                  
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logic Apps
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester  
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Security Center                      
Access Control Service        
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services              
Build & Deployment/Build (XAML)              
Belastningstest              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Overvågning og administration
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Målepunkter og vigtige beskeder
Aktivitetslogge og vigtige beskeder                      
Diagnosticeringslogge                      
Automatisk skalering
Handlingsgrupper                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Sikkerhed og overensstemmelse                    
Beskyttelse og genoprettelse          
Automatisering og kontrol                    
Indsigt og analyse                    
Service Map                    
Cloud Shell                      
Produkter og tjenester Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Compute
Virtuelle maskiner
SAP HANA på store Azure-instanser        
Cloud Services
RemoteApp        
VM-skaleringssæt
Funktioner      
Netværk
CDN (Content Delivery Network)            
ExpressRoute
ExpressRoute-kredsløb            
ExpressRoute-gateways
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher    
Storage
Storage
Web + mobil
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live og on-demand-streaming        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Beholdere
Batch
Container Registry    
Tjenestestruktur
Beholdertjenester        
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Azure Database for MySQL        
Azure Database for PostgreSQL        
Data + analyse
HDInsight
Machine Learning        
Data Factory          
Dataflytning      
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Data Lake-analyse          
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 til Customer Insights            
Kunstig intelligens + Cognitive Services
Cognitive Services            
Academic Knowledge API            
Bing Autosuggest API            
Bing Image Search API            
Bing News Search API            
Bing Speech API            
Bing Spell Check API            
Bing-videosøgnings-API            
Bing Web Search API            
Computer Vision-API          
Content Moderator          
Custom Speech Service            
Humør-API            
Face API          
Language Understanding Intelligent Service            
Recommendations-API            
Speaker Recognition API            
Translator Speech API            
Translator Text API            
Text Analytics-API            
Web Language Model-API            
Internet of Things
IoT Suite    
IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Time Series Insights        
Enterprise Integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logic Apps        
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory            
Roaming efter virksomhedens tilstand        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory-domænetjenester        
Key Vault
Azure Active Directory B2C            
Security Center            
Access Control Service        
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services          
Build & Deployment/Build (XAML)          
Belastningstest          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Overvågning og administration
Advisor            
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Målepunkter og vigtige beskeder    
Aktivitetslogge og vigtige beskeder            
Diagnosticeringslogge            
Automatisk skalering    
Handlingsgrupper            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Sikkerhed og overensstemmelse          
Beskyttelse og genoprettelse        
Automatisering og kontrol          
Indsigt og analyse          
Service Map          
Cloud Shell            
Produkter og tjenester Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
Compute
Virtuelle maskiner
SAP HANA på store Azure-instanser                  
Cloud Services
RemoteApp          
VM-skaleringssæt
Funktioner        
Netværk
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute
ExpressRoute-kredsløb                      
ExpressRoute-gateways
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure    
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Web + mobil
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live og on-demand-streaming    
Notification Hubs    
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Beholdere
Batch
Container Registry      
Tjenestestruktur
Beholdertjenester        
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Azure Database for MySQL              
Azure Database for PostgreSQL              
Data + analyse
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Dataflytning            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake-analyse                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 til Customer Insights                      
Kunstig intelligens + Cognitive Services
Cognitive Services                      
Academic Knowledge API                      
Bing Autosuggest API                      
Bing Image Search API                      
Bing News Search API                      
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Bing-videosøgnings-API                      
Bing Web Search API                      
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                      
Humør-API                      
Face API                    
Language Understanding Intelligent Service                      
Recommendations-API                      
Speaker Recognition API                      
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Text Analytics-API                      
Web Language Model-API                      
Internet of Things
IoT Suite          
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs
Time Series Insights                      
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logic Apps    
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Security Center                      
Access Control Service              
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                  
Build & Deployment/Build (XAML)                  
Belastningstest                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                      
Overvågning og administration
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Målepunkter og vigtige beskeder
Aktivitetslogge og vigtige beskeder                      
Diagnosticeringslogge                      
Automatisk skalering
Handlingsgrupper                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Sikkerhed og overensstemmelse                  
Beskyttelse og genoprettelse      
Automatisering og kontrol                  
Indsigt og analyse                  
Service Map                      
Cloud Shell                      
Produkter og tjenester Global
Compute
Virtuelle maskiner
SAP HANA på store Azure-instanser
Cloud Services
RemoteApp
VM-skaleringssæt
Funktioner
Netværk
CDN (Content Delivery Network)
ExpressRoute
ExpressRoute-kredsløb
ExpressRoute-gateways
Azure DNS
Virtual Network
Traffic Manager
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Web + mobil
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Mobile Services
API Management
Media Services
Encoding
Live og on-demand-streaming
Notification Hubs
Azure Search
Mobile Engagement
Beholdere
Batch
Container Registry
Tjenestestruktur
Beholdertjenester
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
Data + analyse
HDInsight
Machine Learning
Data Factory
Dataflytning
Power BI Embedded
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Azure Bot Service
Azure Analysis Services
Dynamics 365 til Customer Insights
Kunstig intelligens + Cognitive Services
Cognitive Services
Academic Knowledge API
Bing Autosuggest API
Bing Image Search API
Bing News Search API
Bing Speech API
Bing Spell Check API
Bing-videosøgnings-API
Bing Web Search API
Computer Vision-API
Content Moderator
Custom Speech Service
Humør-API
Face API
Language Understanding Intelligent Service
Recommendations-API
Speaker Recognition API
Translator Speech API
Translator Text API
Text Analytics-API
Web Language Model-API
Internet of Things
IoT Suite
IoT Hub
Stream Analytics
Event Hubs
Time Series Insights
Enterprise Integration
StorSimple
Service Bus
BizTalk Services
Data Catalog
Logic Apps
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory
Roaming efter virksomhedens tilstand
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory-domænetjenester
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Security Center
Access Control Service
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services
Build & Deployment/Build (XAML)
Belastningstest
Application Insights
Azure DevTest Labs
HockeyApp
Overvågning og administration
Advisor
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation
Log Analytics
Microsoft Azure Portal
Marketplace
Klassisk Microsoft Azure Portal
azure.microsoft.com
Azure Monitor
Målepunkter og vigtige beskeder
Aktivitetslogge og vigtige beskeder
Diagnosticeringslogge
Automatisk skalering
Handlingsgrupper
Azure Resource Manager
Marketplace
Sikkerhed og overensstemmelse
Beskyttelse og genoprettelse
Automatisering og kontrol
Indsigt og analyse
Service Map
Cloud Shell