Viser mobilvisning Computervisning

Azure-status

Sidst opdateret 11 sekunder siden

Health All Services Good Tjenesterne fungerer normalt.

Du kan få hjælp, når tjenesterne er i orden, ved at gå til Azure Support-muligheder

Gå til Azure Portal for at få målrettede meddelelser om status på dine Azure-ressourcer og oplysninger om tilpasning af meddelelser

Opdater hver

  • Health Good Godt
  • Health Warning Advarsel
  • Health Error Fejl
  • Health Information Oplysninger
Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
Produkter Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Beregning
Virtuelle maskiner
Apptjeneste
Webprogrammer
Mobilapps    
API-apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                
RemoteApp        
Tjenestestruktur
VM-skaleringssæt
Azure Container Service        
Funktioner        
Netværk
CDN                      
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Lager
Storage
Web + mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live og on-demand-streaming        
Notification Hubs    
Search        
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Intelligens og analyse
HDInsight    
Machine Learning                
Data Factory                  
Dataflytning    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake-analyse                  
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Bing Autosuggest API                      
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Humør-API                    
Face API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Bing Search API'er                      
Speaker Recognition API                    
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Text Analytics-API                    
Web Language Model-API                    
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 til Customer Insights                
Internet of Things
IoT Suite                  
Azure IoT Hub              
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logiske apps    
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester          
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C        
Security Center                      
Access Control Service        
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services              
Build & Deployment/Build (XAML)              
Belastningstest              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Overvågning og administration
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Vigtige beskeder og målepunkter
Aktivitetslog                      
Diagnosticeringslogge                      
Automatisk skalering
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Sikkerhed og overensstemmelse                    
Beskyttelse og genoprettelse          
Automatisering og kontrol                    
Indsigt og analyse                    
Produkter Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Beregning
Virtuelle maskiner
Apptjeneste
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry          
RemoteApp        
Tjenestestruktur
VM-skaleringssæt
Azure Container Service        
Funktioner      
Netværk
CDN            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Lager
Storage
Web + mobil
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live og on-demand-streaming        
Notification Hubs    
Search        
Mobile Engagement          
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering        
DocumentDB    
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Intelligens og analyse
HDInsight    
Machine Learning        
Data Factory          
Dataflytning        
Power BI Embedded      
Data Lake Store            
Data Lake-analyse            
Cognitive Services            
Academic Knowledge API            
Bing Autosuggest API            
Computer Vision-API            
Content Moderator            
Humør-API            
Face API            
Language Understanding Intelligent Service            
Recommendations-API            
Bing Search API'er            
Speaker Recognition API            
Bing Speech API            
Bing Spell Check API            
Text Analytics-API            
Web Language Model-API            
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 til Customer Insights            
Internet of Things
IoT Suite    
Azure IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logiske apps        
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory            
Roaming efter virksomhedens tilstand        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory-domænetjenester        
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C    
Security Center            
Access Control Service        
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services          
Build & Deployment/Build (XAML)          
Belastningstest          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Overvågning og administration
Advisor            
Backup        
Site Recovery        
Scheduler
Automation        
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Vigtige beskeder og målepunkter    
Aktivitetslog            
Diagnosticeringslogge            
Automatisk skalering    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Sikkerhed og overensstemmelse          
Beskyttelse og genoprettelse        
Automatisering og kontrol          
Indsigt og analyse          
Produkter Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan
Beregning
Virtuelle maskiner
Apptjeneste
Webprogrammer
Mobilapps    
API-apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                  
RemoteApp      
Tjenestestruktur
VM-skaleringssæt
Azure Container Service    
Funktioner      
Netværk
CDN                  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtual Network
Traffic Manager                  
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Lager
Storage
Web + mobil
Mobile Services              
API Management
Media Services
Encoding
Live og on-demand-streaming
Notification Hubs
Search        
Mobile Engagement                  
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Intelligens og analyse
HDInsight    
Machine Learning              
Data Factory                  
Dataflytning        
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake-analyse                  
Cognitive Services                  
Academic Knowledge API                  
Bing Autosuggest API                  
Computer Vision-API                  
Content Moderator                  
Humør-API                  
Face API                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Recommendations-API                  
Bing Search API'er                  
Speaker Recognition API                  
Bing Speech API                  
Bing Spell Check API                  
Text Analytics-API                  
Web Language Model-API                  
Translator Speech API                  
Translator Text API                  
Azure Bot Service      
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 til Customer Insights                  
Internet of Things
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services      
Data Catalog              
Logiske apps      
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                  
Roaming efter virksomhedens tilstand              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory-domænetjenester          
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C                  
Security Center                  
Access Control Service          
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services              
Build & Deployment/Build (XAML)              
Belastningstest              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                  
Overvågning og administration
Advisor                  
Backup  
Site Recovery  
Scheduler
Automation          
Log Analytics              
Microsoft Azure Portal                  
Marketplace                  
Klassisk Microsoft Azure Portal                  
azure.microsoft.com                  
Azure Monitor
Vigtige beskeder og målepunkter
Aktivitetslog                  
Diagnosticeringslogge                  
Automatisk skalering
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  
Sikkerhed og overensstemmelse              
Beskyttelse og genoprettelse  
Automatisering og kontrol              
Indsigt og analyse              

Områderne i Indien er tilgængelige for kunder, hvis virksomhed er placeret i Indien.