Viser mobilvisning Computervisning

Azure-status

Sidst opdateret 49 sekunder siden

Health All Services Good Tjenesterne fungerer normalt.

Du kan få hjælp, når tjenesterne er i orden, ved at gå til Azure Support-muligheder

Gå til Azure Portal for at få målrettede meddelelser om status på dine Azure-ressourcer og oplysninger om tilpasning af meddelelser

Opdater hver

  • Health Good Godt
  • Health Warning Advarsel
  • Health Error Fejl
  • Health Information Oplysninger
Produkter og tjenester Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Produkter og tjenester Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Produkter og tjenester Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
Produkter og tjenester Global Østlige USA Østlige USA 2 Det centrale USA Nordcentrale USA Sydcentrale USA Det vestcentrale USA Vestlige USA Det vestlige USA 2 Det østlige Canada Det centrale Canada Brasilien Syd
Compute
Virtuelle maskiner
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                
RemoteApp        
Tjenestestruktur
VM-skaleringssæt
Azure Container Service        
Funktioner    
Netværk
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher                
Storage
Storage
Web + mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live og on-demand-streaming        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Intelligens og analyse
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                  
Dataflytning    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake-analyse                  
Cognitive Services                    
Academic Knowledge API                    
Bing Autosuggest API                      
Computer Vision-API                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Humør-API                    
Face API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Recommendations-API                    
Bing Search API'er                      
Speaker Recognition API                    
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Text Analytics-API                    
Web Language Model-API                    
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 til Customer Insights                
Internet of Things
IoT Suite                  
IoT Hub              
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logic Apps    
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester  
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C        
Security Center                      
Access Control Service        
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services              
Build & Deployment/Build (XAML)              
Belastningstest              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Overvågning og administration
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Vigtige beskeder og målepunkter
Aktivitetslog                      
Diagnosticeringslogge                      
Automatisk skalering
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Sikkerhed og overensstemmelse                    
Beskyttelse og genoprettelse          
Automatisering og kontrol                    
Indsigt og analyse                    
Service Map                    
Produkter og tjenester Global Nordeuropa Vesteuropa Det centrale Tyskland Det nordøstlige Tyskland Det vestlige Storbritannien Det sydlige Storbritannien
Compute
Virtuelle maskiner
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry          
RemoteApp        
Tjenestestruktur
VM-skaleringssæt
Azure Container Service        
Funktioner      
Netværk
CDN (Content Delivery Network)            
ExpressRoute
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure
Application Gateway
Network Watcher            
Storage
Storage
Web + mobil
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live og on-demand-streaming        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering        
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Intelligens og analyse
HDInsight    
Machine Learning        
Data Factory          
Dataflytning        
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Data Lake-analyse          
Cognitive Services            
Academic Knowledge API            
Bing Autosuggest API            
Computer Vision-API            
Content Moderator            
Custom Speech Service            
Humør-API            
Face API            
Language Understanding Intelligent Service            
Recommendations-API            
Bing Search API'er            
Speaker Recognition API            
Bing Speech API            
Bing Spell Check API            
Text Analytics-API            
Web Language Model-API            
Translator Speech API            
Translator Text API            
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 til Customer Insights            
Internet of Things
IoT Suite    
IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logic Apps        
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory            
Roaming efter virksomhedens tilstand        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory-domænetjenester        
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C    
Security Center            
Access Control Service        
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services          
Build & Deployment/Build (XAML)          
Belastningstest          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Overvågning og administration
Advisor            
Backup    
Site Recovery    
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure Portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Vigtige beskeder og målepunkter    
Aktivitetslog            
Diagnosticeringslogge            
Automatisk skalering    
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Sikkerhed og overensstemmelse          
Beskyttelse og genoprettelse        
Automatisering og kontrol          
Indsigt og analyse          
Service Map          
Produkter og tjenester Global Sydøstasien Østasien Østaustralien Sydøstlige Australien Centrale Indien Vestlige Indien Sydlige Indien Østjapan Vestjapan Det centrale Korea Det sydlige Korea
Compute
Virtuelle maskiner
App Service
Webprogrammer
Mobilapps
API-apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                      
RemoteApp          
Tjenestestruktur
VM-skaleringssæt
Azure Container Service        
Funktioner        
Netværk
CDN (Content Delivery Network)                      
ExpressRoute
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsjustering
VPN-gateway
Network Infrastructure    
Application Gateway
Network Watcher                      
Storage
Storage
Web + mobil
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live og on-demand-streaming    
Notification Hubs    
Azure Search            
Mobile Engagement                      
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering                  
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Intelligens og analyse
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Dataflytning            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake-analyse                      
Cognitive Services                      
Academic Knowledge API                      
Bing Autosuggest API                      
Computer Vision-API                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                      
Humør-API                      
Face API                      
Language Understanding Intelligent Service                      
Recommendations-API                      
Bing Search API'er                      
Speaker Recognition API                      
Bing Speech API                      
Bing Spell Check API                      
Text Analytics-API                      
Web Language Model-API                      
Translator Speech API                      
Translator Text API                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 til Customer Insights                      
Internet of Things
IoT Suite          
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise Integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logic Apps    
Sikkerhed og identitet
Azure Active Directory                      
Roaming efter virksomhedens tilstand                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory-domænetjenester    
Nøgleboks
Azure Active Directory B2C                      
Security Center                      
Access Control Service              
Udviklerværktøjer
Visual Studio Team Services                  
Build & Deployment/Build (XAML)                  
Belastningstest                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                      
Overvågning og administration
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure Portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Vigtige beskeder og målepunkter
Aktivitetslog                      
Diagnosticeringslogge                      
Automatisk skalering
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Sikkerhed og overensstemmelse                  
Beskyttelse og genoprettelse      
Automatisering og kontrol                  
Indsigt og analyse                  
Service Map                      

Områderne i Indien er tilgængelige for kunder, hvis virksomhed er placeret i Indien.