Blokkæde

Opret mere intelligente og effektive forsyningskæder, reducer svindel, bekræft transaktioner hurtigere, og opret banebrydende nye forretningsmodeller med Azure Blockchain.

Kom i gang

Få succes med blokkæder ved hjælp af Azures velafprøvede tretrinstilgang

Fremskynd og gør registrering og bekræftelse mellem partnere mere enkel på tværs af hele arbejdsprocessen ved straks at dele data og logik i et uforanderligt delt netværk. Implementer Azures tretrinstilgang til blokkæder for at bygge dit konsortiumnetværk, forenkle styringen og administrationen og integrere din blokkædeløsning med de systemer og værktøjer, du bruger i dag.

Opret grundlaget for dit blokkædeprogram ved at udrulle dit konsortiumnetværk, udrulle en journal, invitere medlemmer og angive tilladelser:

 • Konfigurer, udrul, og administrer din app ved hjælp af forudkonfigurerede netværk og administreret infrastruktur med Azure BlockchainPRØVEVERSION.

Digitaliser dit konsortiums virksomhedsarbejdsproces med intelligente kontrakter for at sikre, at dine delte data er uforanderlige:

 • Brug den intuitive brugergrænseflade i Azure Blockchain-udvidelsen til VS Code til at oprette og kompilere dine intelligente kontrakter, før du udruller dem med Azure Blockchain.
 • Gør versionsstyring og opdatering mere enkelt med Azure DevOps.
 • Du kan hurtigt gentage og validere blokkædescenarier ved hjælp af indbyggede forbindelser til Azure og værktøjer, du allerede kender, med Azure Blockchain Workbench.

Når infrastrukturen og den intelligente kontrakt er konfigureret, er det sidste trin at bygge din app og udvide den, så den fungerer sammen med de værktøjer, din virksomhed bruger i dag:

 • Brug Azure Blockchain til at oprette forbindelse til dine kilder, oversætte data til og fra journalen og publicere resultater fra intelligente kontrakter til databaser og programmer – eller brug en Azure Blockchain Workbench-skabelon, hvis du ikke har erfaring med opbygning af blokkædeapps.
 • Opret forbindelse fra dit blokkædeprogram til dine eksisterende apps og databaser, og integrer det i dem ved hjælp af Azure Blockchain-udviklingspakken.

Azure-arkitekturer med blokkædeløsning

Se, hvordan blokkædeteknologi – herunder Ethereum-netværk – sikrer dine data og digitaliserer dine arbejdsprocesser i disse illustrerede arkitekturscenarier.

Aplicación del flujo de trabajo de cadena de bloquesLas empresas usan la cadena de bloques para digitalizar los flujos de trabajo que comparten con otras organizaciones, como el desplazamiento de los recursos físicos entre las cadenas de suministro. La anatomía de las aplicaciones de cadena de bloques es similar en todos los casos de uso. Aquí, usamos el servicio Azure Blockchain como la red de cadena de bloques administrada fundamental y compilamos una aplicación para el consorcio que puede ingerir señales de las interfaces de usuario pertinentes y comunicar los datos del libro de contabilidad a las aplicaciones en uso en todo el consorcio.11234456

Blokkædearbejdsprocesprogram

Oversigt

Virksomheder bruger blokkæde til at digitalisere arbejdsprocesser, som de deler med andre organisationer, f.eks. flytning af fysiske aktiver på tværs af forsyningskæder. Anatomien i blokkædeapps er den samme på tværes af use cases. Her bruger vi Azure Blockchain Service som det grundlæggende administrerede blokkædenetværk, og vi bygger et konsortieprogram, der kan indtage signaler fra relevante brugergrænseflader og kommunikere hovedbogsdata til forbrugende apps på tværs af konsortiet.

Flow

 1. 1 Relevante applikationer, enheder og datakilder sender hændelser eller data til en meddelelsesmægler (Azure Service Bus).
 2. 2 Logic App for forbrugerteknologien til distribueret hovedbog henter dataene fra Service Bus og sender dem til transaktionsgeneratoren, som opretter og signerer transaktionen.
 3. 3 Den signerede transaktion sendes til Azure Blockchain Service (fuldt administreret Ethereum-konsortiumnetværk) via en Logic App-connector med en specifik hovedbog.
 4. 4 Blockchain Data Manager registrerer blok- og transaktionsdata fra de konfigurerede transaktionsnoder, afkoder hændelserne og egenskaberne og sender derefter dataene til konfigurerede destinationer.
 5. 5 Meddelelsesmægleren sender data for hovedbogen til de virksomhedsprogrammer, der bruger dem, og databasen uden for kæden.
 6. 6 Oplysningerne analyseres og visualiseres ved hjælp af værktøjer såsom Power BI ved at oprette forbindelse til en database uden for kæden.
Seguimiento de la cadena de suministroObtenga información sobre cómo usar Azure Blockchain Workbench. Compile una aplicación para hacer seguimiento de recursos para cadenas de suministro con un diagrama de flujo paso a paso.12345678

Sporing af forsyningskæde

Oversigt

Et almindelige blokkædemønster er IoT-aktiveret overvågning af et aktiv, i takt med at det bevæger sig gennem en forsyningskæde med flere led. Et godt eksempel på dette mønster er køletransport af letfordærvelige varer, såsom fødevarer eller medicinalvarer, hvor visse regler for overholdelse af angivne standarder skal opfyldes under hele transportprocessens varighed. I dette scenarie angiver den initiativtagende modpart (f.eks. en forhandler) kontraktlige betingelser, såsom påkrævet fugtighed og temperaturinterval, som varetagerne af forsyningskæden skal overholde. Hvis enheden på et hvilket som helst tidspunkt foretager en temperatur- eller fugtighedsmåling, som er uden for intervallet, opdateres den smarte kontraktstatus for at angive, at de angivne standarder ikke overholdes. Dermed registreres en transaktion på blokkæden, og der udløses afhjælpende hændelser downstream.

Flow

 1. 1 IoT-enheder kommunikerer med IoT Hub. IoT Hub er konfigureret som en rute, der sender specifikke meddelelser til en Service Bus, der er knyttet til den pågældende rute. Meddelelsen er stadig i det oprindelige format for enheden, og den skal oversættes til det format, der anvendes af Azure Blockchain Workbench. Denne transformation udføres af en Azure Logic App. Den udløses, når der føjes en ny meddelelse til den Service Bus, der er knyttet til den pågældende IoT Hub. Derefter transformerer den meddelelsen og leverer den til den Service Bus, som anvendes til at levere meddelelser til Azure Blockchain Workbench. Den første tjenestebus fungerer effektivt som en "Udbakke" for IoT Hub, og den anden fungerer som en "Indbakke" for Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 DLT Consumer henter dataene fra meddelelsesmægleren (Service Bus) og sender dem til Transaction Builder – Signer.
 3. 3 Transaction Builder udarbejder og signerer transaktionen.
 4. 4 Den signerede transaktion dirigeres til Blockchain (Private Ethereum Consortium Network).
 5. 5 DLT Watcher får en bekræftelse på transaktionsforpligtelsen over for Blockchain og sender bekræftelsen til meddelelsesmægleren (Service Bus).
 6. 6 DB-brugerne sender bekræftede blokkædetransaktioner til databaser uden for kæden (Azure SQL Database).
 7. 7 Oplysningerne analyseres og visualiseres ved hjælp af værktøjer såsom Power BI ved at oprette forbindelse til en database uden for kæden (Azure SQL Database).
 8. 8 Hændelser fra hovedbogen leveres til Event Grid og Service Bus, så de kan bruges af downstreamforbrugere. Logiske apps, funktioner eller anden kode, der er udviklet til at reagere på hændelserne, er eksempler på "downstreamforbrugere". En Azure Function kan f.eks. modtage en hændelse og derefter placere den på et datalager, f.eks. SQL Server.

Få de seneste blokkædenyheder og -ressourcer fra Azure

Kunderne udretter fantastiske ting med Azure Blockchain

GE Aviation

GE Aviation bruger blokkæde til at strømline sporing af flydele fra fabrik til fly.

Starbucks

Starbucks bruger Azure til at give mere magt til husmænd og spore produkterne fra bønne til barista.

Insurwave

Insurwave bruger distribuerede fælles journaler for at reducere risici og eksponeringer for forsikringsklienter, forsikringsmæglere, forsikringsselskaber og tredjeparter.

Buhler

Bühler bruger blokkædeteknologi til at spore afgrøder fra jord til bord og sørger dermed for, at maden er sund og sikker for to milliarder hver dag.

Singapore Airlines

Singapore Airlines bruger Azure til at konvertere kundernes fløjne kilometer til blokkædebaserede tokens, der kan bruges på tværs af et netværk af detailpartnere.

Webjet

Webjet bruger Azure til at understøtte Rezchain, som er en betalingsafstemningstjeneste til onlinerejsemarkedet.

3M

3M bruger Azure Blockchain til at muliggøre en ny tilgang med mærkater som en tjeneste til at sikre deres forsyningskæder.

Nasdaq

Nasdaq indfører blokkædeteknologi på kapitalmarkederne til styring af transaktionslevering, -betalinger og -afregning fra flere blokkæder og betalingsmekanismer.

Xbox

Microsoft bruger blokkædeløsninger til at beregne royaltyopgørelser fra udgivere af Xbox-spil i timer i stedet for måneder.

Ofte stillede spørgsmål

 • Blokkædeteknologi er en registrerings- og kontrakthåndhævelsesteknologi, der er baseret på kompleks kryptografi. Den gør det muligt for organisationer at strømline delte arbejdsstrømme – f.eks. forsyningskæder – ved at udveksle og spore aktiver og transaktioner i en delt journal (ofte kaldet DLT (Distributed Ledger Technology – teknologi til distribuerede journaler)).

  Blokkædenetværk distribueres til alle partnernes computere (kaldet et konsortiumnetværk), hvilket giver alle partnere realtidsindsigt i alle transaktioner, der finder sted i netværket. De enkelte partnere har også mulighed for at afvise forkerte transaktioner, før de anvendes på journalen, hvilket forenkler revision og reducerer risikoen for svindel i betydelig grad.

  Ud over at strømline forsyningskæden og programmer til delte arbejdsstrømme styrker udviklerne nye indtægtsstrømme ved at oprette blokkædebaserede produkter og tjenester.

 • En "blok" er en dataklynge i blokkæden, der både har et entydigt id og en historik. I "blokkene" gemmes der transaktionsoplysninger, f.eks. dato, klokkeslæt eller dollarbeløb, samt den digitale signatur (en slags brugernavn) for transaktionens deltagere.

 • Der findes tre hovedtyper af blokkæder: offentlige, private og konsortium.

  • Offentlige blokkæder er fuldstændig decentraliserede uden en enkelt autoritet i netværket. Alle transaktioner i kæden er synlige for alle noder i netværket.
  • Private blokkæder ejes af en enkeltperson, og noder skal have tilladelse for at få adgang til netværket.
  • Konsortium-blokkæder er private blokkæder med fordelt autoritet, der handler i netværkets bedste interesse.
 • Blokkædeteknologi er et transparent system, der kan bekræftes. Da blokkædeteknologi er en delt sikker journal over transaktioner distribueres i et computernetværk, eliminerer den spild, reducerer risikoen for svindel og muliggør oprettelsen af nye indtægtsstrømme.

 • Azure Blockchain bruger flere Azure-funktioner til at holde dine data sikre og tilgængelige. Data er sikret ved hjælp af isolation, kryptering og godkendelse. Den decentralisering og uforanderlighed, der kendetegner blokkædeteknologi, gør den meget sikker.

Begynd at bruge Azure Blockchain

Udrul fuldt administrerede blokkædenetværk med nogle få klik, og administrer i stor skala med kodeløs konsortiestyring.

Se Block Talk

Se demoer, og hold dig opdateret om den nyeste blokkædeteknologi på Block Talk på Channel 9.

Gennemse Azure Marketplace

Find masser af færdige blokkædeløsninger fra Microsoft og partnere.