Secure DevOps til AKS

DevOps og Kubernetes fungerer bedre sammen. Når du implementerer sikker DevOps sammen med Kubernetes på Azure, kan du opnå balance mellem hastighed og sikkerhed og levere kode hurtigere i stor skala. Anbring et rækværk omkring udviklingsprocessen ved hjælp af CI/CD med dynamiske politikkontrolelementer, og sæt skub i feedbackløkken med konstant overvågning. Brug Azure Pipelines til hurtigt at levere, mens du sikre overholdelsen af vigtige politikker med Azure Policy. Azure giver dig mulighed for at observere dit build og dine udgivelsespipelines i realtid samt mulighed for at foretage en gennemgang af overholdelsen af angivne standarder samt omkonfigurationer.

Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789

Gentag, test og fejlfind hurtigt forskellige dele af en applikation sammen i den samme Kubernetes-klynge

Kode er flettet ind i et GitHub-lager, hvorefter automatiserede builds og tests køres af Azure Pipelines

Objektbeholderafbildningen registreres i Azure Container Registry

Kubernetes-klynger klargøres med værktøjer som Terraform. Helm-diagrammer, der er installeret af Terraform, definerer den ønskede tilstand for appressourcer og -konfigurationer

Operatorer håndhæver politikker for at styre udrulninger til Azure Kubernetes Service-klyngen

Udgivelsespipelinen udfører automatisk en forhåndsdefineret installationsstrategi sammen med hver kodeændring

Håndhævelse af politik og overvågning føjes til CI/CD-pipeline vha. Azure Policy

Apptelemetri, overvågning af objektbeholdernes tilstand og loganalyse i realtid hentes ved hjælp af Azure Monitor

Indsigt bruges til at håndtere problemer og bidrage til de næste sprintplaner

  1. 1 Gentag, test og fejlfind hurtigt forskellige dele af en applikation sammen i den samme Kubernetes-klynge
  2. 2 Kode er flettet ind i et GitHub-lager, hvorefter automatiserede builds og tests køres af Azure Pipelines
  3. 3 Objektbeholderafbildningen registreres i Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-klynger klargøres med værktøjer som Terraform. Helm-diagrammer, der er installeret af Terraform, definerer den ønskede tilstand for appressourcer og -konfigurationer
  5. 5 Operatorer håndhæver politikker for at styre udrulninger til Azure Kubernetes Service-klyngen
  1. 6 Udgivelsespipelinen udfører automatisk en forhåndsdefineret installationsstrategi sammen med hver kodeændring
  2. 7 Håndhævelse af politik og overvågning føjes til CI/CD-pipeline vha. Azure Policy
  3. 8 Apptelemetri, overvågning af objektbeholdernes tilstand og loganalyse i realtid hentes ved hjælp af Azure Monitor
  4. 9 Indsigt bruges til at håndtere problemer og bidrage til de næste sprintplaner