Spring over navigation

SAP S/4HANA på HANA på store instanser med HA og it-katastrofeberedskab

Arkitekturen viser, hvordan en bruger anmoder om flows via et SAP-miljø, der er bygget på Azure Virtual Machines med høj ydeevne og en HANA-database i hukommelsen, der kører på HANA på store instanser for at opnå uovertruffen skalerbarhed og ydeevne. Dette system drager fordel af OS-klyngeopdeling i forbindelse med databaseydeevne, høj tilgængelighed vha. HANA-systemreplikering og konfiguration af et komplet it-katastrofeberedskab for at garantere systemtilgængeligheden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I dette eksempel gennemfører en SAP-bruger i det lokale miljø en salgsordre via en Fiori-grænseflade, en brugerdefineret grænseflade eller andet.

Azure ExpressRoute-gatewayen med høj hastighed bruges til at oprette forbindelser med Azure Virtual Machines.

Anmodningen sendes til ABAP SAP Central Services (ASCS) med høj tilgængelighed og derefter igennem programservere, der kører på Azure Virtual Machines i et tilgængelighedssæt med en SLA med en oppetid på 99,95 %.

Anmodningen sendes fra App Server til SAP HANA, der kører på primære blade med store instanser.

Primære og sekundære blade klyngeopdeles på OS-niveau med en tilgængelighed på 99,99 %, og datareplikering håndteres via HANA System Replication (HSR) i synkron tilstand fra primær til sekundær, hvilket muliggør nul RPO.

Data i hukommelsen i SAP HANA forbliver i NFS-lageret med høj ydeevne.

Data fra NFS-lageret sikkerhedskopieres regelmæssigt på få sekunder vha. de indbyggede lagersnapshots på det lokale lager, uden at det påvirker databasens ydeevne.

Den faste datamængde i det sekundære lager replikeres til et dedikeret DR-system via et dedikeret basisnetværk til HANA-lagerreplikering.

Store instanser på DR-siden kan bruges uden for produktionen til at reducere omkostninger ved at tilknytte både QA-lageret og den DR-replikerede mængde (skrivebeskyttet).

  1. 1 I dette eksempel gennemfører en SAP-bruger i det lokale miljø en salgsordre via en Fiori-grænseflade, en brugerdefineret grænseflade eller andet.
  2. 2 Azure ExpressRoute-gatewayen med høj hastighed bruges til at oprette forbindelser med Azure Virtual Machines.
  3. 3 Anmodningen sendes til ABAP SAP Central Services (ASCS) med høj tilgængelighed og derefter igennem programservere, der kører på Azure Virtual Machines i et tilgængelighedssæt med en SLA med en oppetid på 99,95 %.
  4. 4 Anmodningen sendes fra App Server til SAP HANA, der kører på primære blade med store instanser.
  5. 5 Primære og sekundære blade klyngeopdeles på OS-niveau med en tilgængelighed på 99,99 %, og datareplikering håndteres via HANA System Replication (HSR) i synkron tilstand fra primær til sekundær, hvilket muliggør nul RPO.
  1. 6 Data i hukommelsen i SAP HANA forbliver i NFS-lageret med høj ydeevne.
  2. 7 Data fra NFS-lageret sikkerhedskopieres regelmæssigt på få sekunder vha. de indbyggede lagersnapshots på det lokale lager, uden at det påvirker databasens ydeevne.
  3. 8 Den faste datamængde i det sekundære lager replikeres til et dedikeret DR-system via et dedikeret basisnetværk til HANA-lagerreplikering.
  4. 9 Store instanser på DR-siden kan bruges uden for produktionen til at reducere omkostninger ved at tilknytte både QA-lageret og den DR-replikerede mængde (skrivebeskyttet).

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

SAP HANA på store Azure-instanser

SAP HANA på Azure (store instanser) kører på dedikerede bladservere, der er placeret i et Microsoft Azure-datacenter. Dette gælder specifik for databaseserveren.

NFS-lager til HANA på store Azure-instanser

Det højtydende NFS-lagersystem på Azure har den uforlignelige egenskab, at det kan udføre snapshotsikkerhedskopier og replikere til et sekundært lager. Desuden er HANA på store instanser den eneste cloudinfrastruktur, der tilbyder kryptering af lagermængder.

Virtual Machines

SAP på Azure kræver, at du kører dine SAP-arbejdsprocesser på certificerede Microsoft Azure Virtual Machines. SAP kræver mindst to vCPU'er og en fordeling på 6:1 mellem hukommelse og vCPU.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage giver forbedret dataoverførselshastighed og mindre variation i I/O-ventetider. Premium Storage anvender en SSD-disk (Solid State Disk) i Azure Storage-noder og en læsecache, der understøttes af den lokale SSD for en Azure Compute-node, for at opnå en forbedret ydeevne.

ExpressRoute (front end)

Når Azure ExpressRoute bruges i front end (se diagram), får du en sikker forbindelse med høj båndbredde til at etablere pålidelige forbindelser mellem dit netværk og Microsoft Azure-netværket.

ExpressRoute (back end)

Azure ExpressRoute bruges i forbindelse med back end (se diagram) og giver dig mulighed for at kommunikere mellem dine Azure-komponenter i Azure-datacenteret og din SAP HANA på Azure-systemerne (stor instans). Omkostningerne til back end-ExpressRoute er inkluderet i din SAP HANA på Azure (stor instans).

Relaterede løsningsarkitekturer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SAP NetWeaver på SQL Server

Denne NetWeaver på SQL Server-programløsning illustrerer, hvordan en bruger anmoder om flows via et SAP-miljø, der er bygget på NetWeaver, ved at bruge Azure Virtual Machines til at hoste SAP-programmer og en SQL Server-database. Dette system bruger OS-klynger for at opnå høj tilgængelighed, udvidet lagerplads til forbedret lagerydeevne og skalerbarhed, SQL Server AlwaysOn-funktioner til replikering og en konfiguration til fuld it-katastrofeberedskab, der garanterer en oppetid for systemet på 99,95 %.