Løsningsarkitektur: SAP HANA til Azure

Denne arkitektur repræsenterer et distribueret SAP-system i tre lag, der kører på en SQL-server på Microsoft Azure-cloudplatformen.

Løsningen er bygget på de administrerede Azure-tjenester: Virtuelle maskiner og Storage. Disse tjenester kører i et miljø med høj tilgængelighed, der rettes og understøttes, og det giver dig mulighed for at fokusere på din løsning i stedet for på det miljø, de køres i.

Azure Resource Group 2 SQL Server DBMS Azure Premium Storage Azure Resource Group 1 SAP ASCS Virtual Machine Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage SAP on SQL Server Database Server

Implementeringsvejledning

Produkter Dokumentation

Virtuelle maskiner

SAP på Azure kræver, at du kører dine SAP-arbejdsprocesser på certificerede Microsoft Azure Virtual Machines. SAP kræver mindst to vCPU'er og en fordeling på 6:1 mellem hukommelse og vCPU. Følgende virtuelle maskiner er i øjeblikket tilgængelige til SAP Production-arbejdsprocesser. HANA One – DS14_v2, separat HANA-database, data warehouse og programmer – GS5, BW på HANA – GS5, S/4 HANA – GS5, Business Suite på HANA – GS5. Brug altid SAP-programmer på Azure som reference for at få de seneste oplysninger om understøttede produkter og Azure VM-typer (SAP-note 1928533).

Storage

Microsoft Azure-lagerblobs indeholder de diske, der understøtter Virtual Machines og giver mulighed for længerevarende lagring af ustruktureret data og eksekverbare filer. Alle SAP-systemer bruger Microsoft Azure Blob Storage.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage giver forbedret dataoverførselshastighed og mindre variation i I/O-ventetider. Premium Storage anvender en SSD-disk (Solid State Disk) i Azure Storage-noder og en læsecache, der understøttes af den lokale SSD for en Azure Compute-node, for at opnå en forbedret ydeevne. Premium Storage findes i virtuelle maskiner af typen DS, DSv2 og GS. Med en kapacitet på op til 64 TB og mere end 80.000 I/O-operationer pr. sekund (IOPS) opfylder Premium Storage de fleste af dine kritiske databehov.

Relaterede løsningsarkitekturer