Spring over navigation

Løsningsarkitektur: Forudsigende indsigt med telematik for køretøjer

Moderne køretøjer indeholder mange forskellige sensorer til sporing og overvågning af flere millioner hændelser i sekundet. Baseret på de aktuelle forudsigelser vil de fleste af disse biler have forbindelse til internettet inden 2020.

Denne løsning viser, hvordan bilforhandlere, bilproducenter og forsikringsselskaber kan bruge Cortana Intelligence og Azure til at få forudsigende indblik i et køretøjs tilstand og kørevaner. Registrer livestreamingdata på globalt plan, og analyser dem i realtid for at håndtere potentielle problemer og opdage nye muligheder.

Drag fordel af den store mængde data, som disse smarte køretøjer genererer, til at tilbyde klasseførende sikkerhed, pålidelighed og køreoplevelser.

Installér på Azure

Brug følgende forhåndsbyggede skabelon til at installere denne arkitektur på Azure

Installér på Azure

Få vist den udrullede løsning

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor SQL Data Warehouse Machine Learning Machine Learning Power BI Event Hub Stream Analytics HDInsight Geography Data(Blob Storage) Vehicle Catalogue Diagnotic Events (Simulated)

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

Event Hubs

Event Hubs registrerer diagnosticeringshændelser og videresender dem til Stream Analytics og en Azure ML-webtjeneste.

Stream Analytics

Stream Analytics accepterer inputstreams fra Event Hubs, kalder en Azure ML-webtjeneste i forbindelse med forudsigelser og sender den pågældende stream til Microsoft Azure Storage og Power BI.

Machine Learning Studio

Machine Learning gør det nemt at designe, teste, implementere og administrere forudsigende analyseløsninger i cloudmiljøet og udrulle webtjenester, som kan kaldes af Stream Analytics og Azure Data Factory.

Storage

Microsoft Azure Storage gemmer datastrømme for diagnosticeringshændelser fra Stream Analytics.

HDInsight

Azure Data Factory bruger HDInsight til at køre Hive-forespørgsler til behandling af data og indlæse dem i Azure SQL Database.

Data Factory

Data Factory bruger HDInsight til at behandle data og indlæse dem i Azure SQL Database.

Azure SQL Database

SQL Database bruges til at lagre og behandle data fra Data Factory og HDInsight og er tilgængelig fra Power BI til analyse af telemetridata.

Power BI

I denne løsning anvendes Power BI, mens andre løsninger bruger Power BI Embedded til analyse af telemetridata.

Relaterede løsningsarkitekturer