Løsningsarkitektur: Brugerdefineret mobilapp til medarbejderne

En Xamarin.Forms-klientapp med understøttelse af iOS, Android og Windows, som kan bruges offline, og som gør det muligt for teknikere i marken at se og redigere de job, der er tildelt til dem.

Løsningen er bygget på de administrerede Azure-tjenester: App Service, API Management, SQL Database, Azure Active Directory, Application Insights og HockeyApp. Disse tjenester kører i et miljø med høj tilgængelighed, der rettes og understøttes, og det giver dig mulighed for at fokusere på din løsning i stedet for på det miljø, de køres i.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

App Service

Mobilklientappen bruger det administrerede klient-SDK i Mobile Apps med understøttelse af offlinesynkronisering for at oprette forbindelse til en mobilappbackend i App Service. Denne backend bruger .NET-server SDK med brugerdefineret kode. Appen har også en administratorwebportal, der giver administratorer mulighed for at se en liste over alle jobs og foretage ændringer i dem.

Offlinesynkronisering

Brug funktionen til offlinesynkronisering af data i Azure Mobilapp-klient-SDK'erne til at udvikle robuste apps med et dynamisk layout, der også kan bruges, hvis der opstår netværksproblemer.

Vedvarende integration og installation

App Service giver mulighed for løbende vedvarende arbejdsprocesser til integration og installation ved at hente kode fra BitBucket, GitHub og Visual Studio Team Services.

Biztalk Hybrid Connection

Biztalk Hybrid Connections bruges til at oprette sikker forbindelse til ressourcer i det lokale miljø.

API Management

Azure API Management bruges til at oprette en API-gateway, der deles mellem mobilklienten og administratorwebappen.

SQL Database

Strukturerede data gemmes i SQL Database, der er en cloudbaseret relationel databasetjeneste, som understøtter transaktioner og effektive køer.

Azure Active Directory

Azure Active Directory bruges til sikker godkendelse i virksomhedsklassen.

Application Insights

Registrer problemer, diagnosticer nedbrud, og spor brug i webappen med Application Insights. Træf kvalificerede beslutninger gennem hele livscyklussen til udvikling.

HockeyApp

Brug HockeyApp til at få rapporter over nedbrud, spore appforbruget og distribuere dine mobilapps.

Kodeeksempler

Udforsk kodeeksempler, der kan hjælpe dig med at komme i gang med denne implementering.

Relaterede løsningsarkitekturer

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Opgavebaseret mobilapp til forbrugere

En mobilbackend, der bruges af iOS-, Android- og Windows-klientapps. Brug Xamarin eller oprindelige klient-SDK'er til at bygge en mobilklientapp med understøttelse af offlinesynkronisering, herunder offlinesynkronisering af billedfiler. App Service-godkendelse bruges til at oprette forbindelse til en identitetsudbyder, og Azure Blob Storage bruges til at gemme billeder på en omkostningseffektiv og skalerbar måde.

Få mere at vide
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Sociale mobilapps og webapps med godkendelse

En mobilklientapp til deling af billeder på sociale netværk og med en tilhørende webapp. Appbackenden udfører billedbehandling i baggrunden ved hjælp af en Azure-funktion. Mobilklientappen arbejder i offlinetilstand, så du kan se og uploade billeder, selv når du ikke har en netværksforbindelse.

Få mere at vide