Machine Learning-modeltræning med AKS

Træning af modeller ved hjælp af store datasæt er en kompleks og ressourceintensiv opgave. Brug velkendte værktøjer som f.eks. TensorFlow og Kubeflow til at forenkle træning af modeller til maskinel indlæring. Dine modeller kører i AKS-klynger baseret på GPU-aktiverede virtuelle maskiner.

Machine Learning model training with AKSMachine Learning model training with AKS123456

Igangsæt AKS-udrulning ved hjælp af et Helm-diagram

En virtuel node med IoT Edge Connector udruller til grænseenheder via IoT Hub

Udrulningen opdateres på grænseenheder

  1. 1 Igangsæt AKS-udrulning ved hjælp af et Helm-diagram
  2. 2 En virtuel node med IoT Edge Connector udruller til grænseenheder via IoT Hub
  1. 3 Udrulningen opdateres på grænseenheder