Spring over navigation

Løsningsarkitektur: HPC-klynge udrullet i cloudmiljøet

HPC-programmer (High Performance Computing) kan skaleres til tusindvis af beregningskerner, udvide Big Compute i det lokale miljø eller køre som en 100 % oprindelig cloudløsning. Denne HPC-løsning inkluderer hovednoden, beregningsnoder og lagernoder, og den kører på Azure, så der er ingen hardwareinfrastruktur, der skal vedligeholdes.

Løsningen er bygget på de administrerede Azure-tjenester: VM-skaleringssæt, Virtual Network og Storage. Disse tjenester kører i et miljø med høj tilgængelighed, der rettes og understøttes, og det giver dig mulighed for at fokusere på din løsning i stedet for på det miljø, de køres i.

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

HPC-hovednode

HPC-hovednoden kører i det lokale miljø eller på Azure som en virtuel maskine.
Virtuelle maskiner fra Azure i størrelsen A8/A9 sørger for HPC-beregningsnoder og kører på Windows- eller Linux-operativsystemerne.
RDMA-netværk, der er tilgængeligt med forekomster af A8 og A9, bruges til at opnå stor båndbredde og ventetider på mikrosekunder mellem beregningsnoder.
Du kan også køre lagringsnoder på virtuelle maskiner.

VM-skaleringssæt

Tilgængelighedssæt sikrer, at programmet er tilgængeligt og robust i forhold til opdateringer og hardwarefejl.
Virtuelle maskiner, der kommunikerer via RDMA, er placeret i samme tilgængelighedssæt.

Virtual Network

Virtual Network sørger for IP-forbindelse mellem hovednoden, beregningsnoderne og lagernoderne.

Storage

Azure Storage blobs lagrer de diske, der understøtter virtuelle maskiner og giver mulighed for længerevarende lagring af ustruktureret data og eksekverbare filer, som bruges af HPC-programmet.

Azure Resource Manager-skabeloner

Resource Manager-skabeloner eller -scriptfiler bruges til at udrulle dit program til HPC-miljøet.