Spring over navigation

Løsningsarkitektur: Prognosticer energi- og strømefterspørgsel for forsyningsselskaber

Få mere at vide om, hvordan Microsoft Azure kan hjælpe med præcist at prognosticere toppe i efterspørgslen efter energiprodukter og serviceydelser, så din virksomhed kan få en konkurrencemæssig fordel.

Løsningen er bygget på de administrerede Azure-tjenester: Stream Analytics, Event Hubs, Machine Learning Studio, Azure SQL Database, Data Factory og Power BI. Disse tjenester kører i et miljø med høj tilgængelighed, der rettes og understøttes, og det giver dig mulighed for at fokusere på din løsning i stedet for på det miljø, de køres i.

Installér på Azure

Brug følgende forhåndsbyggede skabelon til at installere denne arkitektur på Azure

Installér på Azure

Få vist den udrullede løsning

Azure Data Factory Energy Demand Forecast(SQL) Energy Demand Forecast(Machine Learning) Geography Data(Blob Storage) Power BI Sample Data Raw event data queue(Event Hubs) Stream Analysis and Data Movement(Stream Analytics)

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

Stream Analytics

Stream Analytics samler data om energiforbrug i næsten realtid for at skrive til Power BI.

Event Hubs

Event Hubs overfører rådata om energiforbrug og sender dem videre til Stream Analytics.

Machine Learning Studio

Machine Learning prognosticerer energiefterspørgslen for et bestemt område på baggrund af de modtagne input.

Azure SQL Database

SQL Database lagrer de forudsigelsesresultater, der modtages fra Azure Machine Learning-tjenesten. Disse resultater forbruges derefter i Power BI-dashboardet.

Data Factory

Data Factory håndterer tilrettelæggelse og planlægning af gentræningen af modeller hver time.

Power BI

Power BI visualiserer data for energiforbrug fra Stream Analytics samt den forudsagte energiefterspørgsel fra SQL Database.

Relaterede løsningsarkitekturer

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognosticering af efterspørgsel og prisoptimering til markedsføringsformål

Forudsig kommende kundeefterspørgsel, og optimer prisfastsættelsen for at maksimere rentabiliteten vha. big data og avancerede analysetjenester fra Microsoft Azure.

Få mere at vide