Spring over navigation

Løsningsarkitektur: Udvikling/testudrulning til test af PaaS-løsninger

Denne arkitektur repræsenterer, hvordan du konfigurerer din infrastruktur til udvikling og test af et standardsystem i PaaS-stil.

Løsningen er bygget på de administrerede Azure-tjenester: Visual Studio Team Services, Azure SQL Database, Redis Cache og Application Insights. Disse tjenester kører i et miljø med høj tilgængelighed, der rettes og understøttes, og det giver dig mulighed for at fokusere på din løsning i stedet for på det miljø, de køres i.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services administrerer udviklingsprocessen.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management-buildet og udgivelsesagenterne udruller Azure Resource Manager-skabelonen og den tilknyttede kode i flere miljøer.

Ressourcegrupper

Visual Studio Team Services-ressourcegrupper bruges til at definere alle de tjenester, der er nødvendige for at rulle løsningen ud i et udviklings-/test- eller produktionsmiljø.

Web Apps

Der kører en webapp på webstedet, og den udrulles i alle miljøer. Midlertidige pladser bruges til at bytte om på præ-produktions- og produktionsversioner.

Azure SQL Database

Azure SQL Database vedligeholder data for webstedet. Kopier udrulles i udviklings-, test- og produktionsmiljøer.

Redis Cache

Redis Cache bruges i hvert enkelt miljø til at øge webstedets ydeevne.

Application Insights

Application Insights overvåger webprogrammet under udviklingen og testkørsler. Derefter overvåges det komplette produktionssystem, når det udgives.

Relaterede løsningsarkitekturer