Spring over navigation

Løsningsarkitektur: Udvikling/testudrulning til test af IaaS-løsninger

Denne arkitektur repræsenterer, hvordan du konfigurerer din infrastruktur til udvikling og test af et standard-IaaS-baseret SaaS-system.

Løsningen er bygget på de administrerede Azure-tjenester: Visual Studio Team Services, Azure DevTest Labs, Virtual Machines og Application Insights. Disse tjenester kører i et miljø med høj tilgængelighed, der rettes og understøttes, og det giver dig mulighed for at fokusere på din løsning i stedet for på det miljø, de køres i.

Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Sevices Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group Application Insights Application Insights Application Insights Azure DevTest Labs Azure DevTest Labs SQL Server2016DevelopmentVM SQL Server2016DevelopmentVM Redis CacheLinux VM IISDev VM Redis CacheLinux VM IISQA VM ProductionSQL Server2016 DatabaseServer Pool Redis CacheVM Set IIS ProductionVM Set IISPre-ProductionVM Set

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services administrerer udviklingsprocessen.

Microsoft Release Management

Microsoft Release Management-buildet og udgivelsesagenterne udruller Azure Resource Manager-skabelonen og den tilknyttede kode i flere miljøer.

Ressourcegrupper til Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services-ressourcegrupper bruges til at definere alle de tjenester, der er nødvendige for at rulle løsningen ud i et udviklings-/test- eller produktionsmiljø.

Azure DevTest Labs

Azure Dev-Test Labs administrerer alle de virtuelle maskiner, der anvendes i udviklings- og testmiljøer.

Virtual Machines

Virtuelle maskiner bruges til at udrulle alle de produkter, der er anvendt i denne løsning. Midlertidige pladser bytter om på præ-produktions- og produktionsversioner.

Application Insights

Application Insights overvåger webprogrammet under udviklingen og testkørsler. Derefter overvåges det komplette produktionssystem, når det udgives.

Relaterede løsningsarkitekturer