Brugerdefinerede krav for datasuverænitet og datatyngdekraft

Azure med Azure Stack gør det muligt for organisationer at træffe beslutninger om placering af teknologi baseret på virksomhedsmæssige behov. Det gør det nemmere at overholde brugerdefinerede krav om overholdelse af angivne standarder, suverænitet og datatyngdekraft.

Custom data sovereignty and data gravity requirementsAzure with Azure Stack enables organisations to make technology placement decisions based on business needs—simplifying meeting custom compliance, sovereignty and data gravity requirements.123

Brugeren angiver data i en Azure-baseret webapp.

Programmet bekræfter data til databasen i Azure Stack via en VPN-forbindelse mellem to virtuelle netværk.

Dataene gemmes i SQL-databasen på den virtuelle maskine.

  1. 1 Brugeren angiver data i en Azure-baseret webapp.
  2. 2 Programmet bekræfter data til databasen i Azure Stack via en VPN-forbindelse mellem to virtuelle netværk.
  1. 3 Dataene gemmes i SQL-databasen på den virtuelle maskine.

Implementeringsvejledning

Produkter/beskrivelse Dokumentation

Virtual Network

Klargøring af private netværk eller oprettelse af forbindelse til datacentre i det lokale miljø

VPN-gateway

Opret sikre forbindelser på tværs af geografiske steder

Azure SQL Database

Administreret, intelligent SQL i clouden

Azure Functions

Behandling af hændelser med kode uden server

Azure Stack

Byg og kør innovative hybridprogrammer på tværs af cloudgrænser

Relaterede løsningsarkitekturer

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybrid CI/CD med Azure Stack

Implementering af en tilgang med løbende integration/løbende udrulning (CI/CD) til udrulning af applikationer bliver vanskelig, når applikationer i det lokale miljø bygges og drives på andre måder end cloudapplikationer. Når du har et konsekvent sæt udviklingsværktøjer og -processer på tværs af den offentlige Azure-cloud og lokale Azure Stack-miljøer, bliver det langt lettere for organisationer at implementere brugen af CI/CD. Apps og tjenester, der udrulles korrekt i Azure og Azure Stack, er i bund og grund ombyttelige og kan køre begge steder.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This does not apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Hybrid netværksmulighed med Azure Stack

Med Azure Stack kan du udrulle Azure-tjenester i det lokale miljø eller i cloudmiljøet med en konsekvent applikationslogik og driftsmetode samt et konsekvent udviklingsparadigme. Hybridcloudapplikationer er ét enkelt system, hvor komponenter kører både i Azure og i Azure Stack. Dette løsningsblueprint er relevant til etablering af forbindelser for alle applikationer, der involverer kommunikation mellem den offentlige Azure-cloud og Azure Stack-komponenter i det lokale miljø. Hybridforbindelsesmuligheder er et grundlæggende blueprint, der kan anvendes til de fleste Azure Stack-løsninger. Bemærk! Dette gælder ikke Azure Stack-udrulninger, der ikke er tilsluttet det offentlige internet.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybrid identitet med Azure Stack

Behovet for at have applikationskomponenter, der kører i det lokale miljø, behøver ikke at være en hindring for at køre cloudteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinde sig i det lokale miljø og samtidig interagere med komponenter, der kører i den offentlige Azure-cloud. Dette blueprint giver team mulighed for at administrere identiteten for brugere samt applikationer på en konsekvent måde på tværs af forskellige cloudmiljøer.