Se løsningsarkitekturer

Arkitekturer, der hjælper dig med at designe og implementere sikre, højtydende og robuste løsninger med høj tilgængelighed på Azure.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Hybrid netværksmulighed med Azure Stack

Med Azure Stack kan du udrulle Azure-tjenester i det lokale miljø eller i cloudmiljøet med en konsekvent applikationslogik og driftsmetode samt et konsekvent udviklingsparadigme. Hybridcloudapplikationer er ét enkelt system, hvor komponenter kører både i Azure og i Azure Stack. Dette løsningsblueprint er relevant til etablering af forbindelser for alle applikationer, der involverer kommunikation mellem den offentlige Azure-cloud og Azure Stack-komponenter i det lokale miljø. Hybridforbindelsesmuligheder er et grundlæggende blueprint, der kan anvendes til de fleste Azure Stack-løsninger. Bemærk! Dette gælder ikke Azure Stack-udrulninger, der ikke er tilsluttet det offentlige internet.

Få mere at vide
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Enkelt brandet websted

Du kan hurtigt bygge og lancere digitale kampagner, der automatisk skaleres på basis af kundernes efterspørgsel. Start i det små med det indholdsstyringssystem, som gør, at du hurtigt kan vedligeholde meddelelserne på dit websted i realtid i en browser, uden at det kræver kodning.

Få mere at vide
Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimize cost and maximize resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Skalering på tværs af cloudmiljøet med Azure og Azure Stack

Mere og mere moderne software er opkoblet og distribueret. Ensartetheden mellem Azure Stack med Azure-infrastruktur og platformstjenester gør det muligt for dig at skalere ressourcer på tværs af cloudmiljøet, så du kan imødekomme stigende belastninger efter behov og reducere mængden af ressourcer, når behovet falder. Optimer udgifterne, og maksimer effektiviteten af dine ressourcer, mens du overholder de angivne standarder med arkitekturen på tværs af cloudmiljøet.

Få mere at vide
Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Livestreaming på digitale medier

En livestreamingløsning gør det muligt at optage video i realtid og sende den ud til kunder i realtid for at vise f.eks. online interviewstreaming, møder eller sportsbegivenheder. Med denne løsning optages videoen med et videokamera og sendes til en kanals inputslutpunkt. Kanalen modtager den live inputstreaming og gør den tilgængelig for streaming via et streamingslutpunkt til en webbrowser eller mobilapp. Kanalen sørger også for et slutpunkt for overvågning af eksempelvisning, så din streaming kan blive vist og godkendt før yderligere behandling og levering. Kanalen kan også optage og lagre det overførte indhold, så du kan streame det senere (video on demand).

Få mere at vide