Se løsningsarkitekturer

Arkitekturer, der hjælper dig med at designe og implementere sikre, højtydende og robuste løsninger med høj tilgængelighed på Azure.

Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimize cost and maximize resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Skalering på tværs af cloudmiljøet med Azure og Azure Stack

Mere og mere moderne software er opkoblet og distribueret. Ensartetheden mellem Azure Stack med Azure-infrastruktur og platformstjenester gør det muligt for dig at skalere ressourcer på tværs af cloudmiljøet, så du kan imødekomme stigende belastninger efter behov og reducere mængden af ressourcer, når behovet falder. Optimer udgifterne, og maksimer effektiviteten af dine ressourcer, mens du overholder de angivne standarder med arkitekturen på tværs af cloudmiljøet.

Få mere at vide
Hybrid risk analysis architectureThis templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.1234566778

Arkitektur til hybridrisikoanalyse

Denne løsning med en skabelon til risikoanalyse bruger Azure HPC-beregning og virtuelle GPU-maskiner (VM'er) til at udvide Tibco GridServer-beregning i det lokale miljø til Azure ved hjælp af Azure CycleCloud til integrering af automatisk skalering. Jobbet udføres både i det lokale miljø og i cloudmiljøet ved hjælp af hurtig cachelagring i Avere vFXT og oprindelig NFS-adgang til markedsdata, som er tilgængelige i det lokale miljø.

Få mere at vide