Spring over navigation

Sikkerhed og overensstemmelse

Trusselsregistrering og -forhindring vha. avanceret cloudsikkerhed

Analysér og undersøg hændelser

Analysér hændelser på tværs af flere forskellige datakilder, og identificer sikkerhedsrisici. Få en forståelse for omfanget og effekten af trusler og angreb for at imødegå eventuelle ødelæggelser som følge af et sikkerhedsbrud.

Opdag trusler, før de forekommer

Identificer angrebsmønstre ved at visualisere udgående skadelig IP-trafik og trusselstyper. Få en forståelse af sikkerhedsniveauet for hele dit miljø, uanset hvilken platform der er tale om.

Strømlin sikkerhedsgennemgange

Registrer alle de log- og hændelsesdata, der er nødvendige for at gennemgå sikkerheden eller overholdelsen af angivne standarder. Reducer den tid og de ressourcer, du skal bruge på at gennemføre en sikkerhedsovervågning, drastisk vha. et komplet, søgbart log- og hændelsesdatasæt, der kan eksporteres.

Automatisk indsamling af data

Spar tid, og reducer indsatsen i forbindelse med identifikation af sikkerhedshændelser og trusselsdata, som du skal indsamle og analysere. Når du forbinder agenterne, vælger og indsamler tjenesten automatisk de nødvendige data.

Effektivt datalager

Uanset om datamængden øges, får du den beregnings- og lagerkapacitet i Sikkerhed og overensstemmelse, du har behov for. Du får også mulighed for en omkostningseffektiv overvågning af sikkerhedshændelser over længerevarende perioder, der er mere præcis, og for at levere data til sikkerhedsovervågninger.

Relaterede produkter og tjenester

Indsigt og analyse

Søg, sammenhold og analysér let data fra cloudmiljøet

Automation and Control

Administrer alle automatiserings- og konfigurationsaktiver centralt

Beskyttelse og genoprettelse

Sørg for programtilgængelighed og databeskyttelse

Evaluer Security & Compliance gratis