Spring over navigation

NOAA NEXRAD Level II

Weather Radar NEXRAD AIforEarth NOAA

De seneste data på niveau II fra NEXRAD-systemet.

NEXRAD (Next-Generation Radar) er et netværk bestående af 159 radarstationer over hele USA, som drives af NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Dette datasæt benyttes til vejrudsigter og klimavidenskab.

Dette datasæt er tilgængeligt på Azure takket være NOAA Big Data Program.

Data er tilgængelige for de seneste 90 dage. Ældre data er tilgængelige i arkivlageret, og de kan blive gjort tilgængelige efter anmodning (kontakt aiforearthdatasets@microsoft.com).

Lagringsressourcer

Data lagres i blobs (en blob pr. scanning) i datacenteret i det østlige USA i den følgende blobobjektbeholder:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2

Scanninger placeres i henhold til følgende konvention:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/year/month/day/station/filename

De enkelte filnavne følger denne konvention:

[station][year][month][day][time]

Følgende fil indeholder f.eks. en scanning fra KHPX-stationen fra den 7. juli, 1997, kl. 00:08.27 GMT:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/1997/07/07/KHPX/KHPX19970707_000827.gz

Et komplet Python-eksempel på adgang til og afbildning af en NEXRAD-scanning er tilgængelig i notesbogen under “dataadgang”.

Vi stiller også et skrivebeskyttet SAS-token (token til delt adgang) til rådighed for at give adgang til NEXRAD-data via f.eks. BlobFuse, som gør det muligt at indsætte blobobjektbeholdere som drev:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2?st=2019-07-26T22%3A26%3A29Z&se=2034-07-27T22%3A26%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=oHaHPOVn3hs9Dm2WtAKAT64zmZkwwceam8XD8HSVrSg%3D

Du kan få instruktioner i indsættelsen for Linux her.

NEXRAD-data kan forbruge hundredvis af terabyte, hvorfor behandling i stor skala udføres bedst i datacenteret i det østlige USA, hvor scanningerne opbevares. Hvis du bruger NEXRAD-data til miljømæssige videnskabelige formål, inklusive vejrudsigter, kan du overveje at ansøge om et AI for Earth-tilskud som støtte til dine beregningsbehov.

Indeks

Du kan få en liste med alle NEXRAD-filer som en ZIP-komprimeret TXT-fil her:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-index/nexrad-index.zip

Vi vedligeholder også en SQLite-database for at gøre det lettere at forespørge om billeder efter placering og tidspunkt. Se eksemplet på en notesbog for at få flere detaljer.

Betagende billede


En vejrscanning nær Oklahoma City fra den 5. juni 1991.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette datasæt, kan du kontakte aiforearthdatasets@microsoft.com.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NEXRAD data on Azure

This notebook provides an example of accessing NEXRAD data from blob storage on Azure, then plotting it using the fantastic Py-ART library for working with radar data.

We will demonstrate how to access and plot a scan given a known scan filename, as well as how to access scans by lat/lon/time.

NEXRAD data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NEXRAD data also be situated in East US: you don't want to download hundreds of terabytes to your laptop! If you are using NEXRAD data for environmental science applications (including weather forecasting), consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Standard-ish imports
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
import urllib.request
import tempfile
import os
import requests
import shutil

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import sqlite3
import geopy.distance

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Suppress some warnings generated within pyart
warnings.filterwarnings('ignore',category=DeprecationWarning)
warnings.filterwarnings('ignore',category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings('ignore',category=UserWarning)
import pyart

%matplotlib inline

# URL of our index file
index_db_url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-index/NEXRAD_sqllite.db'

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nexrad')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

# Local copy of the index file
index_db_file_name = os.path.join(temp_dir,'NEXRAD_sqllite.db')
## You are using the Python ARM Radar Toolkit (Py-ART), an open source
## library for working with weather radar data. Py-ART is partly
## supported by the U.S. Department of Energy as part of the Atmospheric
## Radiation Measurement (ARM) Climate Research Facility, an Office of
## Science user facility.
##
## If you use this software to prepare a publication, please cite:
##
##   JJ Helmus and SM Collis, JORS 2016, doi: 10.5334/jors.119

Functions

In [2]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename
  

def download_index_db():
  """
  We have created an index (as SQLite db file) that tracks all records added to our NEXRAD 
  archive; this function will download that index (~40GB) to a local temporary file, if it
  hasn't already been downloaded. This is a much more sensible thing to do inside the East
  US data center than outside!
  """
  
  if os.path.isfile(index_db_file_name):
    print('Index file {} exists, bypassing download'.format(os.path.basename(index_db_file_name)))
    return    
  else:
    download_url(index_db_url, index_db_file_name, DownloadProgressBar())


def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
  """
  Compute the distance in meters between two lat/lon coordinate pairs
  """
  
  return geopy.distance.distance((lat1, lon1), (lat2, lon2)).m


def get_closest_coordinate(coordinate_list, lat, lon):
  """
  Find the closest point in a list of lat/lon pairs, used here to find the closest radar
  station to a given lat/lon pair.
  """
  
  return min(coordinate_list, key=lambda p: distance(lat, lon, p['lat'], p['lon']))


def get_records(sql):
  """
  Execute a SQL query on the index database; returns matching rows.
  """
  
  download_index_db()
  conn = sqlite3.connect(index_db_file_name)
  
  with conn:
    cursor = conn.execute(sql)
    rows = cursor.fetchall()
    return rows
  

def get_scans_for_nearest_station(lat, lon, start_date, end_date):
  """
  Find all records in a given date range from the station closest to the 
  specified lat/lon pair.
  """
  
  # ICAO is the for-letter code for the station, e.g. "KTLX"
  sql = 'SELECT lat, lon, ICAO, name FROM station_latlon'
  records = get_records(sql)

  coordinate_list = []
  for row in records:
    coordinate_list.append({'lat': row[0], 'lon': row[1],
                'icao': row[2], 'name': row[3]})
  
  # Find the coordinates of the station closest to the given latitude and longitude
  print('Searching for the nearest station to {},{}'.format(lat,lon))
  closest_coordinate = get_closest_coordinate(coordinate_list, lat, lon)
  
  print('Nearest station ({}, {}) found at {},{}'.format(
    closest_coordinate['icao'], closest_coordinate['name'],
    closest_coordinate['lat'], closest_coordinate['lon']))
  
  # Get scans for the nearest station for a given date range
  sql = '''SELECT * FROM station_index a INNER JOIN \
      station_latlon b ON a.name = b.ICAO \
      and (b.lat = {} and b.lon = {} and \
      date(a.date_time) >= '{}' \
      and date(a.date_time) <= '{}')'''.format(closest_coordinate['lat'], 
                           closest_coordinate['lon'], 
                           start_date, end_date)

  files_info = get_records(sql)
  return files_info


def display_scan(filename):
  """
  Use PyART to plot a NEXRAD scan stored in [filename].
  """
  
  radar = pyart.io.read_nexrad_archive(filename)
  display = pyart.graph.RadarDisplay(radar)
  fig = plt.figure()
  ax = fig.add_subplot()
  display.plot('reflectivity', 0, title='Reflectivity', ax=ax)
  plt.show()

Access and plot a scan by constructing a filename

In [6]:
year = '2020'; month = '09'; day = '02'; station = 'KMXX'; time = '011116';
filename = station + year + month + day + '_' + time + '_V06.ar2v'
url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/' + year + '/' + month + '/' + day + \
  '/' + station + '/' + filename
filename = download_url(url)
display_scan(filename)
Downloading file KMXX20200902_011116_V06.ar2v...done, 7438474 bytes.

Access and plot a scan by querying location and time

In [10]:
start_date = '2020-08-02'; end_date = '2020-08-15'
  
# Coordinates near Redmond, WA
lat = 47.6740; lon = -122.1215

# Find all files from the nearest station in the given date range
#
# The first time you call this function, it will download the ~40GB index file.
scan_files = get_scans_for_nearest_station(lat, lon, start_date, end_date)

# MDM files are not actually scans
scan_files = [s for s in scan_files if 'MDM' not in s[6]]

print('Found {} files near station: {}'.format(len(scan_files),scan_files[0][1]))

# Download the first scan
year = str(scan_files[0][2]); month = str(scan_files[0][3]); day = str(scan_files[0][4]); 
station = scan_files[0][1]; filename = scan_files[0][6]
url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/' + year.zfill(2) + '/' + \
month.zfill(2) + '/' + day.zfill(2) + \
  '/' + station + '/' + filename
filename = download_url(url)
display_scan(filename)
Index file NEXRAD_sqllite.db exists, bypassing download
Searching for the nearest station to 47.674,-122.1215
Nearest station (KATX, SEATTLE) found at 48.19472,-122.49444
Index file NEXRAD_sqllite.db exists, bypassing download
Found 2909 files near station: KATX
Found 2575 non-MDM files near station: KATX
Downloading file KATX20200802_005713_V06.ar2v...done, 3454725 bytes.

Clean up temporary files (including the index)

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)