Spring over navigation

COVID-19 Data Lake

COVID-19 Collection Data Lake Bing

COVID-19 Data Lake indeholder datasæt fra flere kilder, der er relateret til COVID-19, og som omfatter sporingsdata for test- og patientresultater, politik om social afstand, hospitalskapacitet, mobilitet osv.

COVID-19 Data Lake hostes i Azure Data Lake Storage i området Det østlige USA. For hvert enkelt datasæt er der ændrede versioner tilgængelige i formaterne csv, json, json-lines og parquet, og desuden er de importerede rådata tilgængelige.

Der er tilføjet ISO 3166-inddelingskoder, hvor dataene ikke var inkluderet, for at forenkle sammenlægningen, og kolonnenavnene er omformateret med små bogstaver adskilt af understregningstegn. Datasæt opdateres normalt dagligt, og historiske kopier af ændrede data samt råfiler er også tilgængelige.

BRUGEN AF DATASÆT ER UNDERLAGT VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET AF EJERNE AF DATASÆTTENE. SE SIDEN MED DETALJER FOR HVERT ENKELT DATASÆT FOR AT FÅ VIST DE GÆLDENDE VILKÅR OG BETINGELSER.

DatasætBeskrivelse
Bing COVID-19 DataBing COVID-19-data inkluderer sager med antal bekræftet smittede, antal døde og antal raskmeldte fra alle områder. Tallene opdateres dagligt.
COVID Tracking ProjectDatasættet til COVID Tracking Project indeholder de seneste tal i forhold til tests, bekræftet antal smittede, indlæggelser samt patientresultater fra alle stater og områder i USA.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Covid-19 CasesDe seneste tilgængelige offentlige data om den geografiske fordeling af tilfælde med COVID-19 for hele verden fra ECDC (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme). Hver enkelt række/post indeholder antallet af nye smittetilfælde rapporteret pr. dag og pr. land eller område.
Oxford COVID-19 Government Response TrackerDatasættet fra Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT) indeholder systematiske oplysninger om, hvilke regeringer der har taget hvilke foranstaltninger og hvornår.