R Server for HDInsight

Forudsigende analyse, maskinel indlæring og statistisk modellering til Big Data

  • Det største flytbare R-bibliotek med parallelanalyser og maskinel indlæring
  • Maskinel indlæring i terabytestørrelse – 1.000 gange større end i åben kildekode-sproget R
  • Få op til 50 gange hurtigere ydeevne ved at bruge R Server til Apache Spark 2.0 og optimerede vektor- og matematikbiblioteker
  • Professionel sikkerhed og support, som understøttes af en Microsoft SLA
  • Access Spark-datakilder via Spark SQL
  • Nem opsætning og hurtige resultater
R Server for HDInsight

Hvad er R Server for HDInsight?

Når du kombinerer professionel R-analysesoftware med kræfterne i Hadoop og Spark samt R Server til HDInsight, opnår du en uovertruffen skalering og ydeevne. Flertrådede matematikbiblioteker og gennemsigtig parallelisering i R Server håndterer op til 1000 gange flere data og er op til 50 gange hurtigere end åben kildekode-sproget R, og det giver dig mulighed for oplæring af mere præcise modeller, så du kan opnå bedre forudsigelser, end hvad der tidligere var muligt. Og da R Server er bygget til at fungere sammen med åben kildekode-sproget R, kan alle dine R-scripts køre uden ændringer.

Arbejd med styrken og genkendeligheden i R

Programmeringssproget R er det foretrukne valg blandt de bedste dataforskere, og det har et stort globalt community med mere end to millioner brugere verden over. Det samlede antal analysepakker med åben kildekode vokser eksponentielt år for år. Med R Server til HDInsight får du fuld kompatibilitet med R-sproget, som kan skaleres på Hadoop- og Spark-klynger.

R-forbruget er stigende. Fra 2007 til 2013 steg antallet af dataminere, som rapporterer vha. R fra 20 % til 70 %. Fra 2008 til 2013 steg antallet af dataminere, der bruger R som deres primære værktøj, fra mindre end 5 % til 24 %.
Antallet af CRAN-pakker er steget betragteligt i de seneste par år. I 2005 var der kun ganske få. Antallet steg til 1.000 i 2012, til 3.000 i 2014 og til mere end 8.000 i 2016.
Bibliotek med R-analyser og maskinel indlæring

Det største flytbare R-bibliotek med parallelanalyser og maskinel indlæring

Drag fordel af det største bibliotek for parallel analyse og maskinel indlæring, der er bygget til at arbejde sammen med åben kildekodesproget R, der kan overføres mellem populære dataplatforme – herunder beslutningstræer og samlinger, regressionsmodeller, clustering, dataforberedelse, visualisering og statistiske funktioner.

Anvend data i TB-størrelsen med R Server til HDInsight

Maskinel indlæring i terabytestørrelse håndterer 1.000 gange mere data

Med gennemsigtig parallelisering oveni Hadoop og Spark kan du med R Server til HDInsight håndtere data i terabytestørrelsen – 1.000 gange mere end du kunne ved udelukkende at bruge åben kildekodesproget R. Træn logistiske regressionsmodeller, træer og samlinger med enhver datamængde. Du er kun begrænset af størrelsen af din Spark-klynge.

Hurtig ydeevne med R Server til HDInsight

Få op til 50 gange hurtigere ydeevne

Kombiner Spark, flertrådede vektor- og matrix-matematikbiblioteker med R Server til HDInsight, så du får op til 50 gange hurtigere ydeevne, end det tidligere var muligt med R-sproget i åben kildekode.

Kør R-funktioner i åben kildekode

Kør distribuerede parameteroprydninger og -simuleringer med eksisterende R-funktioner

Kør enhver R-funktion i åben kildekode over hundredvis af noder til oprydninger og simuleringer af parallelle parametre. Udforsk og raffiner dine modeller, så du kan få hurtigere, nemmere og mere præcise forudsigelser.

Access Spark-datakilder via Spark SQL

Analyse af data i Hadoop og Spark er nu endnu lettere ved brug af Spark SQL som datakilde for R Server. Indlæs resultaterne af en Spark SQL-forespørgsel på kilder som Apache Hive og Parquet i en Spark Data Frame, og analysér dem direkte ved hjælp af alle distribuerede beregningsalgoritmer til R Server.

Brug dine foretrukne udviklingsværktøjer

R Server på HDInsight omfatter R Studio Server Community Edition, der gør det let for dataeksperter at komme hurtigt i gang. Du kan også downloade R Tools til Visual Studio gratis, så du kan opbygge et praktisk lokalt udviklingsmiljø.

Professionel sikkerhed til beskyttelse af R Server til HDInsight

Professionel sikkerhed og support

Stol på professionel sikkerhed og support fra Azure, herunder versionspakker, opdateringer, sikkerhedsopdateringer og løbende klyngeovervågning. Og en SLA (serviceniveauaftale) fra Microsoft med en garanteret tilgængelighed på 99,9 % hjælper dig med at beskytte dine R Server til HDInsight-klynger mod katastrofale hændelser.

Hurtig konfiguration og ingen startomkostninger

Nem opsætning, hurtige resultater

Med R Server til HDInsight er der ingen tidskrævende installation eller opsætning – Azure klarer det for dig. Du er i gang i løbet af få minutter og er klar til at træne dine statistiske modeller og modeller til maskinel indlæring, uden at du skal købe ny hardware eller lave forudbetalte investeringer. Du betaler kun for den beregning og det lager, du bruger.

Apache Hadoop® og tilknyttede projektnavne inden for åben kildekode er varemærker tilhørende Apache Software Foundation.

Prøv R Server til HDInsight