Spring over navigation

Content Moderator

Automatiseret redigering af billede, tekst og video

  • Registrering af potentielt stødende og uønskede billeder

  • Filtrering af potentielle ukvemsord og uønskede tekster

  • Redigering af indhold beregnet for voksne og vovet indhold i videoer

  • Indbygget værktøj til gennemsyn for bedste resultater

Billedredigering

Få bedre muligheder for at registrere stødende eller uønskede billeder via klassificeringer baseret på maskinel indlæring, brugerdefinerede lister og OCR (optisk tegngenkendelse).

Tekstredigering

Brug indholdsfiltrering til at registrere potentielle ukvemsord på mere end 100 sprog, angiv flag for tekst, der skønnes upassende afhængigt af konteksten (som offentlig prøveversion), og sammenstil tekst med dine brugerdefinerede lister. Content Moderator hjælper også med at søge efter personlige id-oplysninger (Personally Identifiable Information – PII).

Videoredigering

Aktivér maskinel registrering af mulig indhold beregnet for voksne og vovet indhold i videoer. Tjenesten til redigering af videoer (som offentlig prøveversion) er tilgængelig som en del af Azure Media Services.

Værktøj til gennemsyn ved hjælp af det menneskelig øje

De bedste resultater af redigering af indhold opnås, hvis mennesker og maskiner arbejder sammen. Brug værktøjet til gennemsyn, når tilliden til forudsigelsen kan forbedres eller modereres med kontekst fra virkeligheden.

Lær mere om API''erne til Cognitive Services

Computer Vision

Udtræk oplysninger fra billeder, der kan handles ud fra

Face API

Registrer, identificer, analysér, organiser og tag ansigter i fotos

Custom Vision

Du kan nemt tilpasse dine egne avancerede Computer Vision-modeller til den pågældende use case

QnA Maker

Udtræk oplysninger til samtaleagtige spørgsmål, som er nemme at navigere rundt i

Language Understanding

Lær dine apps at forstå brugernes kommandoer

Oversætter

Gennemfør let tekstoversættelse vha. et enkelt REST API-opkald

Speech Services

Samlede taletjenester for tale-til-tekst, tekst-til-tale og taleoversættelse

Speaker Recognition

En taletjenestefunktion, der verificerer og identificerer de talende

Taleoversættelse

Integrer nemt taleoversættelse i realtid i din app

Tale til tekst

En taletjenestefunktion, som nøjagtigt konverterer talt lyd til tekst

Tekst-til-tale

En taletjenestefunktion, der konverterer tekst til naturtro tale

Content Moderator

Automatiseret redigering af billede, tekst og video

Afvigelsesregistrering

Føj let egenskaber for afvigelsesregistrering til dine apps.

Personalizer

En AI-tjeneste, der giver brugeren en personligt tilpasset oplevelse

Er du klar til at optimere din app?

Kom godt i gang