Spring over navigation

Azure Redis Cache

Fuldt administreret datalager i hukommelsen, der er kompatibelt med åben kildekode, så det kan drive hurtige, skalerbare programmer

Fuld administreret tjeneste

Nyd godt af en fuldt administreret version af den populære Redis-server i åben kildekode med en nøglefærdig cacheløsning. Benyt fordelene, uden at det er nødvendigt at blive ekspert i udrulning og administration af programmet.

Høj ydeevne

Azure Redis Cache opnår det bedste gennemløb og en god ventetid ved lagring af data i hukommelsen i stedet for på en disk. Læse- og skriveanmodninger behandles konsekvent i løbet af mindre end 10 millisekunder. Dermed får du ekstremt hurtige cachehandlinger, så du kan skalere dataniveauer efterhånden som programmets arbejdsbelastninger øges.

Indbygget pålidelighed

Niveauerne Standard og Premium inkluderer et redundant par virtuelle maskiner (VM'er), der er konfigureret til datareplikering for at kunne sikre maksimal pålidelighed. Premium-caches kan også replikere data på tværs af Azure-områder som en del af implementeringen af et programs it-katastrofeberedskab.

Fleksibel skalering

Med sine tre niveauer opfylder Azure Redis Cache dine behov. Start med en vilkårlig cachestørrelse, og skaler til en større størrelse senere uden nedetid for tjenesten. Du kan også skalere en cache ned inden for samme niveau.

Professionel sikkerhed

Azure Redis Cache understøtter SSL iht. branchestandarden for at sikre dine data i transit og inaktiv Azure Storage-diskkryptering. Premium-caches kan placeres på dit eget Azure Virtual Network (VNet), så du kan begrænse trafikruter til og fra din cache vha. din VNet-topologi og dine adgangspolitikker.

Kompatibelt med åben kildekode

I sit inderste understøttes Azure Redis Cache af Redis-serveren i åben kildekode, og den har indbygget understøttelse af datastrukturer, såsom strenge, hashes, lister, sæt og sorterede sæt. Hvis dit program bruger Redis, fungerer det med Azure Redis Cache, som det er.

Kunder, der bruger Azure Redis Cache

Det kan du bygge vha. Azure Redis Cache

Datacache

Azure Redis Cache supplerer Azure-databasetjenester som Cosmos DB perfekt. Det giver dig en omkostningseffektiv løsning til at skalere læsning og skrivning af gennemløb på dit dataniveau. gem og del databaseforespørgselsresultater, sessionstilstande, statisk indhold med mere vha. et almindeligt mønster uden cachelagring.

Få mere at vide
Cache dei datiCache Redis di Azure è il complemento ideale per servizi di database di Azure come Cosmos DB. Offre una soluzione economicamente conveniente per il ridimensionamento di unità elaborate di lettura e scrittura del tuo livello dati. Archivia e condividi i risultati delle query del database, gli stati delle sessioni, i contenuti statici e altro ancora usando un modello cache-aside comune.

Skalerbare webapps

Du kan hurtigt gemme, hente og opdatere websessionsdata, f.eks. cookies og outputsider. Azure Redis Cache forbedrer ydeevnen af dit program ved at reducere svartiden og gøre det muligt at håndtere øgede arbejdsmængder vha. færre webdatabehandlingsressourcer.

Få mere at vide
App Web scalabiliPuoi salvare, recuperare e aggiornare rapidamente i dati delle sessioni Web come i cookie degli utenti e le pagine di output. Cache Redis di Azure migliora le prestazioni della tua applicazione aumentandone la reattività e consentendo all'applicazione di gestire carichi di lavoro in continua crescita con una quantità minore di risorse di calcolo Web.

Meddelelser

Azure Redis Cache understøtter standardfunktioner til publicering og abonnement. Det er ideelt til dirigering af meddelelser i realtid og opskalering af webkommunikationsstrukturer, f.eks. SignalR.

Få mere at vide
MessaggisticaCache Redis di Azure supporta le funzionalità standard di pubblicazione e sottoscrizione. È ideale per il routing di messaggi in tempo reale e per il passaggio a framework di comunicazione Web superiori come SignalR.

Relaterede produkter og tjenester

Virtual Machines

Klargør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på få sekunder

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

Azure Database for PostgreSQL

Administreret PostgreSQL-databasetjeneste til appudviklere

Byg din næste yderst skalerbare og reaktionsstærke app med Azure Redis Cache