Azure Redis Cache

Højt gennemløb og kontinuerlig hurtig dataadgang med lav ventetid til hurtige og skalerbare Azure-programmer

Redis Cache

Azure Redis Cache er baseret på den populære Redis-cache med åben kildekode. Cachen giver dig adgang til en sikker, dedikeret Redis-cache, som administreres af Microsoft, og som du kan få adgang til fra alle programmer i Azure.

Azure Redis Cache er tilgængelig på følgende niveauer:

  • Basic – En cache med en enkelt node, flere størrelser, ideel til udvikling/test og ikke-kritiske opgaver. Der er ingen SLA til niveauet Basic.
  • Standard – En replikeret cache i en konfiguration med to noder primær/sekundær, administreret af Microsoft, med SLA med høj tilgængelighed.
  • Premium – Det nye Premium-niveau, inkluderer en SLA med høj tilgængelighed og alle funktionerne fra Standard-niveauet og flere funktioner, f.eks. bedre ydeevne end cacher på Basic- eller Standard-niveau, større arbejdsbelastninger, it-katastrofeberedskab og udvidet sikkerhed. Yderligere funktioner omfatter:
    • Redis-fastholdelse, som giver dig mulighed for at fastholde data, der er lagret i Redis-cachen. Du kan også tage øjebliksbilleder og sikkerhedskopiere dataene, som du kan indlæse, hvis der senere sker fejl.
    • Redis-klynge deler automatisk data på tværs af flere Redis-noder, så du kan oprette arbejdsbelastninger af større hukommelser (større end 53 GB) og opnå bedre ydeevne.
    • Implementering af Azure Virtual Network (VNET) giver øget sikkerhed og isolering af din Azure Redis Cache og af alle undernet, politikker for adgangskontrol og andre funktioner for at begrænse adgangen yderligere.

Cacher på Basic- og Standard-niveau findes i størrelser på op til 53 GB, og Premium-cacher findes i størrelser på op til 530 GB, og der kan fås mere på anmodning.

Læs mere om Azure Redis Cache og de nye Premium-funktioner.

Høj ydeevne

Azure Redis Cache gør dit program mere reaktionsstærkt, selv når antallet af brugere stiger. Det udnytter funktionaliteten med lav ventetid og højt gennemløb i Redis-programmet. Dette separate, distribuerede cachelag gør det muligt for dit dataniveau at skalere uafhængigt, så beregningsressourcer i programlaget udnyttes bedre.

Fremragende funktioner

Redis er et avanceret nøgleværdilager, hvor nøgler kan indeholde datastrukturer som f.eks. strenge, hashværdier, lister, sæt og sorterede sæt. Redis understøtter et sæt atomiske handlinger på disse datatyper.

Redis understøtter også master/underordnet replikering, som ellers kræver langsommelig konfiguration, med lynhurtig, ikke-blokerende, indledende synkronisering, automatisk genoprettelse af forbindelse ved netopdeling osv.

Andre funktioner omfatter transaktioner, publicering/abonnement, Lua-scripting, nøgler med begrænset levetid og konfigurationsindstillinger, der kan få Redis til at fungere som en cache.

Du kan bruge Redis fra de fleste programmeringssprog, der bruges i dag.

Azure Redis Cache bruger Redis-godkendelse og understøtter også SSL-forbindelser til Redis.

Bruger- og administrationsvenlig

Azure Redis Cache er let at bruge. Du skal blot klargøre en cache fra Microsoft Azure-portalen og kalde dens slutpunkt ved hjælp af en klient, der understøtter Redis. Hvis du har brugt Redis tidligere, ved du allerede, hvordan du bruger Azure Redis Cache.

Azure Redis Cache er let at administrere. Du kan også nemt overvåge cachens tilstand og ydeevne ved hjælp af Preview-portalen. Du kan ligeledes få Microsoft til at administrere replikering af cachen for dig, så du øger tilgængeligheden til cachedata i tilfælde af fejl på tværs af cacher.

Opret din første Redis-cache

Det er nemt at oprette en Redis-cache på nogle få sekunder.

Opret en ny Redis-cache ved hjælp af Microsoft Azure-portalen

På Microsoft Azure Portal skal du klikke på Ny > Data og lager > Redis Cache.

Angiv navnet på den cache, du vil oprette, vælg, hvor i verden den skal køres, og klik derefter på Opret. Den vil være klar til brug i løbet af et øjeblik.

Opret en ny Redis-cache ved hjælp af kommandolinjen

Du kan også oprette en ny Redis-cache fra vores PowerShell-grænsefladen ved hjælp af følgende kommando:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Administrer dine Redis-cacher

Når du har oprettet din Redis-cache, kan du enten bruge Preview-portalen eller kommandolinjen til at konfigurere indstillingerne og overvåge brugen af cachen:

Relaterede produkter og tjenester

Virtuelle maskiner

Klargør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på få minutter

Apptjeneste

Opret web- og mobilapps til alle platforme og alle enheder

Byg din næste yderst skalerbare og reaktionsstærke app med Azure Redis Cache