Azure API for FHIR

Easily create and deploy a FHIR service for health data solutions

Azure API for FHIR benefits

  • Enterprise-grade endpoint for healthcare data management
  • High performance and low latency
  • Management of protected health data in a cloud environment
  • SMART on FHIR support for mobile and web implementations
  • Role-based access control (RBAC) for data control at scale
  • Audit logs to support compliance requirements

Administrer data fra sundhedssektoren i skyen

Azure API for FHIR® giver mulighed for hurtig udveksling af data i FHIR-formatet og understøttes af et tilbud om en administreret PaaS (Platform-as-a Service) i skyen. Få en forenklet dataadministration med en enkelt, konsistent løsning til beskyttede sundhedsoplysninger. Flyt dine kliniske sundhedsdata til skyen, og forøg interoperabiliteten ved brug af FHIR®-datastandarden. Du kan hurtig oprette forbindelse til dine eksisterende datakilder, f.eks. systemer med elektroniske sundhedsposter eller forskningsdatabaser. Skab nye muligheder for analyse, maskinel indlæring og intelligens, du kan handle på, på tværs af dine sundhedsdata.

Få større interoperabilitet med FHIR®

Opret forbindelse til ethvert system, der bruger FHIR® API'er til læsning, skrivning, søgning og andre funktioner. Konsolider, normaliser og anvend maskinel indlæring ved brug af kliniske data fra elektroniske sundhedsposter, dashboards til klinik- og patientbrug, programmer til fjernovervågning med mere. Udvid interoperabiliteten på tværs af dine interne datasystemer eller med eksterne databaser, der har FHIR® API'er. Forøg værdien af dine data, og reager lettere på forretningsdynamik, der ændrer sig.

Control data access at scale

Manage how healthcare data is stored and accessed with RBAC. Increase security and reduce administrative workloads by applying data controls based on role definitions you create.

Keep healthcare data secure

Security intelligence in the cloud helps safeguard protected health information. PHI is isolated in a unique database for each API instance, with multi-region failover and advanced threat protection.

Overvågningslogge og sporing

Du kan hurtigt spore, hvor dine data sendes hen med indbyggede overvågningslogge. Spor adgang, oprettelse, ændring og læsninger på hvert datalager.

Hvad er FHIR®?

Sundhedssektoren er hurtigt ved at indføre den nye standard HL7 FHIR® eller Fast Healthcare Interoperability Resources. Denne robuste datamodel, der kan udvides, standardiserer semantik og dataudveksling, så alle systemer, der bruger FHIR®, kan arbejde sammen.

FHIR® er det registrerede varemærke tilhørende HL7, og det bruges med tilladelse fra HL7.

Kom i gang med Azure API for FHIR®