Spring over navigation

Microsoft Azure Active Directory-sikkerhed og -styring

Beskyt brugernes legitimationsoplysninger, og administrer dine digitale identiteter

Beskyt brugere, og styr adgang

Beskyttelse af fjernarbejde kræver stærk godkendelse og styring af adgangen til ressourcer på baggrund af risikovurderinger i realtid. Beskyt dine brugere, styr adgang med intelligente politikker, overvåg kontinuerligt trusler, og udfør de relevante handlinger. Brug maskinel indlæring i realtid og heuristiske signaler til automatisk at beskytte mod kompromitteret identitet før tildeling af adgang til virksomhedens ressourcer.

Stærk multifaktorgodkendelse beskytter brugernes legitimationsoplysninger

Kontekstbaserede politikker, der kan tilpasses, tildeler, begrænser eller blokerer adgang

Maskinel indlæring i realtid beskytter mod brug af lækkede eller stjålne legitimationsoplysninger og blokerer for mistænkelige logonforsøg

Identitetsstyring styrer adgangen til apps og data for alle brugere, herunder privilegerede brugere, på tværs af hybridmiljøer

Gør oprettelse af adgang til dine ressourcer mere sikker

Kontrollér brugernes identitet, før du tildeler adgang til dine ressourcer. Implementer sikkert logon og multifaktorgodkendelse for at afhjælpe risikoen for angreb på cybersikkerheden og beskytte dine brugere mod 99,9 % af angrebene.

Kom i gang med Zero Trust

Gennemtving kerneprincipperne i Zero Trust – hav aldrig tillid, men kontrollér altid. Angiv politikker for betinget adgang på grundlag af brugeren, placeringen, enheden og programmet for at beslutte, om adgang skal tillades, begrænses eller blokeres.

Anvend maskinel indlæring i realtid

Reducer støj, og fokusér på at finde reelle trusler hurtigt. Implementer maskinel indlæring og viden i realtid baseret på analyse af billioner af signaler hver dag. Få indblik i højrisikohændelser, og gør dit miljø mere sikkert med samlet identitetsbeskyttelse.

Administrer privilegerede brugere effektivt og sikkert

Find, begræns og overvåg adgangsrettigheder for priviligerede identiteter. Beskyt dine administratorkonti ved at begrænse adgangen til vigtige handlinger med JUI-adgangskontrol (just in time) samt tidsbegrænset og rollebaseret adgangskontrol.

Styr identitetslivscyklussen

Sørg for, at de rette brugere har den rette adgang til de rette ressourcer ved at bruge intelligent identitetsstyring i cloudmiljøet. Overvåg adgangen til alle ressourcer, og oprethold samtidig medarbejdernes produktivitet.

Den er klar, når du er – lad os konfigurere din gratis Azure-konto

Kom godt i gang