Azure-produkter

Søg i vores stigende udvalg af integrerede Azure-tjenester og -funktioner samt bundtede Azure-pakker.

Virtual Machines

Klargør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på få sekunder

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

Funktioner

Behandling af hændelser med kode uden server

Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Container Instances

Kør nemt objektbeholdere på Azure med en enkelt kommando

Tjenestestruktur

Udvikl mikrotjenester og orkestrer objektbeholdere på Windows eller Linux

VM-skaleringssæt

Administrer og skaler op til flere tusind virtuelle maskiner fra Linux og Windows

Azure Container Service (AKS)

Gør udvikling, administration og drift af Kubernetes enklere

Cloud Services

Udvikling af lettilgængelige og skalerbare cloudprogrammer og API'er

Virtuelle Linux-maskiner

Klargør virtuelle maskiner til Ubuntu, Red Hat med mere

SQL Server på Virtual Machines

Vær vært for SQL Server-virksomhedsprogrammer i skyen

SAP HANA på store Azure-instanser

Kør de største SAP HANA-arbejdsbelastninger for alle store cloududbydere

Netværk

CDN (Content Delivery Network)

Sørg for sikker, pålidelig indholdslevering med bred global rækkevidde

ExpressRoute

Dedikerede private fibernetværksforbindelser til Azure

Azure DNS

Host dit DNS-domæne på Azure

Virtual Network

Klargøring af private netværk eller oprettelse af forbindelse til datacentre i det lokale miljø

Traffic Manager

Udfør routing af indgående trafik for at sikre høj ydeevne og tilgængelighed

Belastningsjustering

Giv dine programmer høj tilgængelighed og netværksydelse

VPN-gateway

Opret sikre forbindelser på tværs af geografiske steder

Application Gateway

Byg sikre skalerbare og yderst tilgængelige webfront-ends i Azure

Azure DDoS-beskyttelse

Beskyt dine programmer mod DDoS-angreb (Distributed Denial of Service)

Network Watcher

Løsning til overvågning og diagnosticering af netværkets ydeevne

Storage

Holdbart, yderst tilgængeligt og skalerbart cloudlager

Backup

Enkel og pålidelig serversikkerhedskopiering til clouden

StorSimple

Lavere omkostninger med en hybridlagerløsning til virksomheder i cloudmiljøet

Site Recovery

Orkestrer beskyttelse og genoprettelse af private clouds

Data Lake Store

Et yderst skalerbart lager til analyse af big data

Blob Storage

REST-baseret objektlager til ustrukturerede data

Disk Storage

Permanente, sikrede diskmuligheder, der understøtter virtuelle maskiner

Managed Disks

Vedvarende, sikret disklager til Azure Virtual Machines

Queue-lagerplads

Skaler effektivt apps i henhold til trafikken

File Storage

Filshares, der bruger SMB 3.0-standardprotokollen

Web + mobil

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

CDN (Content Delivery Network)

Sørg for sikker, pålidelig indholdslevering med bred global rækkevidde

Media Services

Kodning, lagring og streaming af video og lyd efter behov

Notification Hubs

Send pushmeddelelser til alle platforme fra enhver backend

Azure Search

Fuldt administreret søgetjeneste

Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Encoding

Kodning på Studio-niveau ved skalering i clouden

Live og on-demand-streaming

Levér dit indhold til stort set alle enheder med den skalering, der imødekommer dine forretningsbehov

Azure Media Player

Et enkelt lag til alle dine afspilningsbehov

Indholdsbeskyttelse

Levér indhold på en sikker måde ved hjælp af AES, PlayReady, Widevine og Fairplay

Azure Medieindeksering

Gør det lettere at finde og få adgang til dine multimedier

Webprogrammer

Opret og udrul hurtigt vigtige webapps i stor skala

Mobilapps

Udvikling og hosting af backend til enhver mobilapp

API-apps

Byg og anvend nemt cloudbaserede API'er

Media Analytics

Afdæk indsigt fra videofiler med tale- og visionstjenester

Beholdere

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Container Registry

Gem og administrer beholderafbildninger på tværs af alle typer Azure-udrulninger

Container Instances

Kør nemt objektbeholdere på Azure med en enkelt kommando

Tjenestestruktur

Udvikl mikrotjenester og orkestrer objektbeholdere på Windows eller Linux

Azure Container Service (AKS)

Gør udvikling, administration og drift af Kubernetes enklere

Databaser

Azure SQL Database

Administreret SQL-relationsdatabase som en tjeneste

Azure Cosmos DB

Globalt distribueret database med flere modeller til enhver skala

SQL Data Warehouse

Elastisk data warehouse som en tjeneste med professionelle funktioner

Redis Cache

Skab effektive programmer med høj dataoverførselshastighed og kort ventetid på dataadgang

SQL Server Stretch Database

Stræk SQL Server-databaser dynamisk i det lokale miljø til Azure

Tabellager

NoSQL-nøgleværdibaseret lagring vha. semistrukturerede datasæt

Azure Database for PostgreSQL

Administreret PostgreSQL-databasetjeneste til appudviklere

Azure Database for MySQL

En administreret MySQL-databasetjeneste til appudviklere

Database Migration Service

Gør databaseoverførsel fra det lokale miljø til cloudmiljøet enkel

HDInsight

Klargør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i clouden

Apache Spark for Azure HDInsight

Apache Spark i clouden til missionskritiske udrulninger

Apache Storm til HDInsight

Nemmere behandling af datastrømme i realtid for big data

R Server for HDInsight

Forudsigende analyse, maskinel indlæring og statistisk modellering til Big Data

SQL Data Warehouse

Elastisk data warehouse som en tjeneste med professionelle funktioner

Stream Analytics

Behandling af data streaming i realtid fra millioner af IoT-enheder

Event Hubs

Modtag telemetri fra millioner af enheder

Data Factory

Indfør og administrer datatransformering og -bevægelse

Log Analytics

Indsaml, søg og visualiser maskindata fra det lokale miljø og fra skyen

Data Catalog

Få mere udbytte af virksomhedens dataaktiver

Data Lake Store

Et yderst skalerbart lager til analyse af big data

Data Lake-analyse

Distribueret analysetjeneste til nem håndtering af big data

Azure Analysis Services

Analyseprogram i virksomhedsklassen som en tjeneste

Azure Databricks

Hurtig og nem Apache Spark-baseret analyseplatform til samarbejde

Power BI Embedded

Brug flotte og interaktive datavisualiseringer i dine apps

AI + Machine Learning

Machine Learning Studio

Byg, udrul og administrer let forudsigende analyseløsninger

Cognitive Services

Tilføj egenskaber for smart-API for at muliggøre kontekstafhængig interaktion

Azure Bot Service

Intelligent, ikke-serverbaseret robottjeneste, der kan skaleres efter behov

Text Analytics-API

Evaluer nemt synspunkter og emner for at forstå, hvad brugerne vil have

Project Academic Knowledge

Få adgang til de store mængder akademisk indhold i Akademisk graf fra Microsoft

Computer Vision-API

Udtræk oplysninger fra billeder, der kan handles ud fra

Content Moderator

Automatiseret redigering af billede, tekst og video

Humør-API

Tilpas brugeroplevelser med genkendelse af følelser

Face API

Registrer, identificer, analysér, organiser og tag ansigter i fotos

Bing Speech API

Konvertér tale til tekst og tilbage igen for at forstå brugerens hensigt

Web Language Model-API

Brug forudsigelige sprogmodeller, der er trænet med data i webskala

Language Understanding (LUIS)

Lær dine apps at forstå brugernes kommandoer

Speaker Recognition API

Brug stemmen til at identificere og godkende individuelle talere

Custom Speech Service

Overvind begrænsninger for genkendelse af tale, såsom udtale, baggrundsstøj og ordforråd

Bing Autosuggest API

Giv din app funktioner til intelligente søgeforslag i forbindelse med søgninger

Bing Spell Check API

Opdag og ret stavefejl i din app

Translator Speech API

Gennemfør let taleoversættelse i realtid vha. et enkelt REST API-opkald

Translator Text API

Gennemfør let tekstoversættelse vha. et enkelt REST API-opkald

Bing Custom Search API

Et brugervenligt søgeværktøj uden reklamer til kommercielle formål, der lader dig levere de ønskede resultater

Bing Entity Search-API

Gør dine oplevelser bedre ved at identificere og forstærke enhedsoplysninger fra internettet

Bing Web Search API

Få udvidede søgeoplysninger fra milliarder af webdokumenter

Bing-videosøgnings-API

Søg efter videoer, og få omfattende resultater

Bing Image Search API

Søg efter billeder, og få omfattende resultater

Bing News Search API

Søg efter nyheder og få omfattende resultater

Custom Decision Service

En cloudbaseret, kontekstafhængig API, som træffer beslutninger, og som bliver mere effektiv med tiden

QnA Maker API

Udtræk oplysninger til samtaleagtige spørgsmål, som er nemme at navigere rundt i

Project Knowledge Exploration

Aktivér interaktive søgeoplevelser i strukturerede data via naturligt sproginput

Project Entity Linking

Styrk din apps datalinks med navngiven enhedsgenkendelse og fjernelse af flertydige udtryk

Linguistic Analysis API

Gør komplekse sprogbegreber enkle, og opdel tekst ved hjælp af Linguistic Analysis API

Video Indexer

Få adgang til Video Insights

Custom Vision Service

Du kan nemt tilpasse dine egne avancerede Computer Vision-modeller til den pågældende use case

Azure Batch AI

Du kan let eksperimentere og træne dine Deep Learning- og AI-modeller parallelt efter behov

Microsoft Genomics

Driv genom sekvensering og undersøgelsesindsigt

Machine Learning-tjenester

Stil AI til rådighed for alle med en skalerbar end-to-end-platform, der er tillid til, med Eksperimenteren og Modeladministration

Internet of Things

Azure Cosmos DB

Globalt distribueret database med flere modeller til enhver skala

IoT Hub

Opret forbindelse til, overvåg og kontrollér milliarder af IoT-aktiver

Machine Learning Studio

Byg, udrul og administrer let forudsigende analyseløsninger

Stream Analytics

Behandling af data streaming i realtid fra millioner af IoT-enheder

Event Hubs

Modtag telemetri fra millioner af enheder

Notification Hubs

Send pushmeddelelser til alle platforme fra enhver backend

Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

IoT Suite

Indsaml og analysér uudnyttede data for at forbedre virksomhedens resultater

Time Series Insights

Gennemse og analysér med det samme tidsseriedata

Event Grid

Få pålidelig hændelseslevering i stor skala

IoT Edge

Udvid intelligence fra cloudmiljøet til grænseenheder

Azure Location Based Services

Enkle og sikre placerings-API'er giver dataene en s provide geospatial kontekst

Integration

StorSimple

Lavere omkostninger med en hybridlagerløsning til virksomheder i cloudmiljøet

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

Data Factory

Indfør og administrer datatransformering og -bevægelse

Service Bus

Oprettelse af forbindelse på tværs af private og offentlige cloudmiljøer

Data Catalog

Få mere udbytte af virksomhedens dataaktiver

SQL Server Stretch Database

Stræk SQL Server-databaser dynamisk i det lokale miljø til Azure

Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Event Grid

Få pålidelig hændelseslevering i stor skala

Sikkerhed og identitet

Azure Active Directory

Synkroniser kataloger i det lokale miljø, og aktivér enkeltlogon

Multi-Factor Authentication

Øg sikkerheden for dine data og apps uden forøget besvær for brugerne

Azure Information Protection

Opnå bedre beskyttelse af dine følsomme oplysninger – uanset tid og sted

Azure Active Directory-domænetjenester

Knyt virtuelle maskiner fra Azure til et domæne uden domænecontrollere

Key Vault

Sørg for at sikre og bevare kontrollen over nøgler og andre hemmelige oplysninger

Azure Active Directory B2C

Forbrugeridentitets- og adgangsstyring i clouden

Security Center

Sørg for at samle sikkerhedsadministration, og aktivér avanceret trusselsbeskyttelse på tværs af arbejdsbelastninger i et hybridt cloudmiljø

Udviklerværktøjer

Visual Studio Team Services

Tjenester, hvor teams kan dele kode, spore arbejde og sende software

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

Application Insights

Find, prioriter, og diagnosticer problemer i dine webapps og -tjenester

Azure DevTest Labs

Opret hurtigt miljøer ved hjælp af skabeloner, der kan genbruges, og artefakter

HockeyApp

Installér mobilapps, indsaml feedback og nedbrudsrapporter, og overvåg brugen

Visual Studio App Center

Levér apps hurtigere ved at automatisere programlivscyklusser

Administrationsværktøjer

Backup

Enkel og pålidelig serversikkerhedskopiering til clouden

Site Recovery

Orkestrer beskyttelse og genoprettelse af private clouds

Application Insights

Find, prioriter, og diagnosticer problemer i dine webapps og -tjenester

Azure Advisor

Dit tilpassede anbefalingsprogram til de bedste fremgangsmåder

Scheduler

Kør dine jobs efter simple eller komplekse gentagne tidsplaner

Automation

Forenkling af cloudadministration med procesautomatisering

Log Analytics

Indsaml, søg og visualiser maskindata fra det lokale miljø og fra skyen

Traffic Manager

Udfør routing af indgående trafik for at sikre høj ydeevne og tilgængelighed

Azure Monitor

Meget detaljerede overvågningsdata i realtid for enhver Azure-ressource

Sikkerhed og overensstemmelse

Muliggør trusselsregistrering og -forhindring vha. avanceret cloudsikkerhed

Beskyttelse og genoprettelse

Sørg for programtilgængelighed og databeskyttelse

Automation and Control

Administrer alle automatiserings- og konfigurationsaktiver centralt

Indsigt og analyse

Søg, sammenhold og analysér let data fra cloudmiljøet

Network Watcher

Løsning til overvågning og diagnosticering af netværkets ydeevne

Azure Service Health

Få personligt tilpasset vejledning og support, når problemer i Azure-tjenester berører dig

Microsoft Azure Portal

Opret, administrer og overvåg alle Azure-produkter vha. en enkelt, samlet konsol

Azure Resource Manager

Gør måden, du styrer dine programressourcer på, mere simpel

Cloud Shell

Strømlin Azure-administrationen med en browserbaseret shell

Azure-mobilapp

Hold forbindelsen til dine Azure-ressourcer – når som helst og hvorsomhelst

Azure Policy

Implementer virksomhedsstyring og -standarder efter behov for Azure-ressourcer

Omkostningsstyring

Optimer dit cloudforbrug, samtidig med at du maksimerer cloudpotentialet

Azure-administrerede programmer

Gør administration af cloudtilbud enklere

Azure Migrate

Opdag, vurder og tilpas let størrelsen, samt overfør dine VM'er i det lokale miljø til Azure