Azure-produkter

Gennemse eller søg efter Azure-produkter

Administration og styring

Forenkl, automatiser og optimer administrationen og overholdelsen af angivne standarder for dine cloudtjenester

Automation

Forenkling af cloudadministration med procesautomatisering

Azure Advisor

Dit tilpassede anbefalingsprogram til de bedste fremgangsmåder

Azure Backup

Gør databeskyttelsen mere enkel, og bliv beskyttet mod ransomware

Azure Blueprints

Muliggør hurtig oprettelse af styrede miljøer, der kan gentages

Azure Lighthouse

Giver tjenesteudbydere mulighed for at administrere kunder i stor skala og med stor præcision

Azure-administrerede programmer

Gør administration af cloudtilbud enklere

Azure Migrate

Opdag, vurder og tilpas let størrelsen, samt overfør dine VM'er i det lokale miljø til Azure

Azure-mobilapp

Hold forbindelsen til dine Azure-ressourcer – når som helst og hvorsomhelst

Azure Monitor

Fuld observation for dine programmer, din infrastruktur og dit netværk

Azure Policy

Implementer virksomhedsstyring og -standarder efter behov for Azure-ressourcer

Azure Resource Manager

Gør måden, du styrer dine programressourcer på, mere simpel

Azure Resource Manager-skabeloner

Levér infrastruktur som kode for alle dine Azure-ressourcer ved hjælp af Resource Manager

Azure Service Health

Personligt tilpasset vejledning og support, når problemer i Azure-tjenester berører dig

Azure Site Recovery

Sørg for at holde din virksomhed i gang vha. den indbyggede tjeneste til it-katastrofeberedskab

Cloud Shell

Strømlin Azure-administrationen med en browserbaseret shell

Azure Cost Management og fakturering

Administrer trygt dit cloudforbrug

Log Analytics

Indsaml, søg og visualiser maskindata fra det lokale miljø og fra cloudmiljøet

Microsoft Azure Portal

Opret, administrer og overvåg alle Azure-produkter vha. en enkelt, samlet konsol

Network Watcher

Løsning til overvågning og diagnosticering af netværkets ydeevne

Traffic Manager

Udfør routing af indgående trafik for at sikre høj ydeevne og tilgængelighed

Azure Automanage

Gør administrationen af virtuelle maskiner i Windows Server enklere

Azure Resource Mover

Gør den måde, du flytter flere ressourcer på mellem Azure-områder, enklere

Azure Purview

Maksimer forretningsværdien med samlet datastyring

AI + Machine Learning

Opret den næste generation af programmer ved hjælp af egenskaber med kunstig intelligens til en hvilken som helst udvikler og et hvilket som helst scenarie

Afvigelsesregistrering

Føj let egenskaber for afvigelsesregistrering til dine apps.

Azure Bot Service

Intelligent, serveruafhængig robottjeneste, der kan skaleres efter behov

Azure Cognitive Search

Cloudsøgetjeneste baseret på kunstig intelligens til udvikling af web- og mobilapps

Azure Databricks

Hurtig og nem Apache Spark-baseret analyseplatform til samarbejde

Azure Machine Learning:

Stil AI til rådighed for alle med en skalerbar end-to-end-platform, der er tillid til, med Eksperimenteren og Modeladministration

Azure Open Datasets

En cloudplatform, hvor du kan hoste og dele organiserede åbne datasæt, så du kan sætte fart på udviklingen af modeller til maskinel indlæring

Azure Cognitive Services

Tilføj egenskaber for smart-API for at muliggøre kontekstafhængig interaktion

Computer Vision

Udtræk oplysninger fra billeder, der kan handles ud fra

Content Moderator

Automatiseret redigering af billede, tekst og video

Custom Vision

Du kan nemt tilpasse dine egne avancerede Computer Vision-modeller til den pågældende use case

Virtual Machines til datavidenskab

Udvidet forudkonfigureret miljø til AI-udvikling

Ansigt

Registrer, identificer, analysér, organiser og tag ansigter i fotos

Form Recognizer

Den AI-drevne tjeneste til udtrækning af dokumenter, der forstår dine formularer

Forenklet læser

Gør brugere i alle aldre og med forskellige færdigheder i stand til at læse og forstå tekst

Kinect DK

Byg computervisions- og talemodeller vha. et udviklersæt med avancerede AI-sensorer

Language Understanding

Lær dine apps at forstå brugernes kommandoer

Microsoft Genomics

Driv genom sekvensering og undersøgelsesindsigt

Personalizer

En AI-tjeneste, der giver brugeren en personligt tilpasset oplevelse

Project Bonsai

En tjeneste til maskinel undervisning til oprettelse af intelligente industrielle kontrolsystemer ved hjælp af simuleringer

QnA Maker

Udtræk oplysninger til samtaleagtige spørgsmål, som er nemme at navigere rundt i

Speaker Recognition

En taletjenestefunktion, der verificerer og identificerer de talende

Tale til tekst

En taletjenestefunktion, som nøjagtigt konverterer talt lyd til tekst

Taleoversættelse

Integrer nemt taleoversættelse i realtid i din app

Tekstanalyse

Evaluer nemt synspunkter og emner for at forstå, hvad brugerne vil have

Tekst-til-tale

En taletjenestefunktion, der konverterer tekst til naturtro tale

Oversætter

Gennemfør let tekstoversættelse vha. et enkelt REST API-opkald

Video Indexer

Få adgang til Video Insights

Metrics Advisor

En AI-tjeneste, der overvåger metrikværdier og diagnosticerer fejl

Sundhedsrobot

En administreret tjeneste, der er bygget specifikt til udvikling af virtuelle sundhedsassistenter

Analyse

Få mulighed for at indsamle, gemme, behandle, analysere og visualisere data uanset hvilken type det er, mængden af dem, eller hvor hurtigt det skal gå

Azure Analysis Services

Analyseprogram i virksomhedsklassen som en tjeneste

Azure Data Explorer

Hurtig og skalerbar tjeneste til dataudforskning

Azure Data Lake Storage

Sikker Data Lake-funktionalitet, der er nem at skalere, baseret på Azure Blob Storage

Azure Data Share

En enkel og sikker tjeneste til deling af big data med eksterne organisationer

Azure Databricks

Hurtig og nem Apache Spark-baseret analyseplatform til samarbejde

Azure Stream Analytics

Analyser i realtid af hurtige datastrømme fra programmer og enheder

Azure Synapse Analytics

Ubegrænset analysetjeneste med en hidtil uset hurtig levering af indsigt

Data Catalog

Få mere udbytte af virksomhedens dataaktiver

Data Factory

Professionel hybrid dataintegration på en nem måde

Data Lake-analyse

Distribueret analysetjeneste til nem håndtering af big data

Event Hubs

Modtag telemetri fra millioner af enheder

HDInsight

Klargør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i clouden

Log Analytics

Indsaml, søg og visualiser maskindata fra det lokale miljø og fra cloudmiljøet

Power BI Embedded

Brug flotte og interaktive datavisualiseringer i dine apps

R-server for HDInsight

Forudsigende analyse, maskinel indlæring og statistisk modellering til Big Data

Azure Purview

Maksimer forretningsværdien med samlet datastyring

Beholdere

Udvikl og administrer dine objektbeholderapps hurtigere med integrerede værktøjer

API-apps

Byg og anvend nemt cloudbaserede API'er

Azure Functions

Behandling af hændelser med kode uden server

Azure Kubernetes Service (AKS)

Gør udvikling, administration og drift af Kubernetes enklere

Azure Red Hat OpenShift

Fuldt administreret OpenShift-tjeneste, der kører side om side med Red Hat

Container Instances

Kør nemt objektbeholdere på Azure uden at administrere servere

Container Registry

Gem og administrer beholderafbildninger på tværs af alle typer Azure-udrulninger

Mobilapps

Udvikling og hosting af backend til enhver mobilapp

Tjenestestruktur

Udvikl mikrotjenester og orkestrer objektbeholdere på Windows eller Linux

Web App for Containers

Let udrulning og kørsel af webapps i objektbeholdere, som kan skaleres i takt med virksomhedens behov

Webprogrammer

Opret og udrul hurtigt missionskritiske webapps i stor skala

Blokkæde

Byg og administrer blokkædebaserede programmer med en række integrerede værktøjer

Azure Blockchain Service

Skab, styr og udvid blokkædenetværk for konsortier

Tokens for Azure Blockchain

Definer, opret og administrer nemt tokens baseret på hovedbog

Azure Blockchain Workbench

Opret let blokkædeapps som prototyper i cloudmiljøet

Azure Cosmos DB

Hurtig NoSQL-database med åbne API'er uanset størrelse

Azure Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Compute

Få adgang til cloudberegningskapacitet og skalering efter behov – og betal kun for de ressourcer, du bruger

API-apps

Byg og anvend nemt cloudbaserede API'er

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

Azure CycleCloud

Opret, administrer, driv og optimer HPC- og Big Compute-klynger i enhver skalering

Azure dedikeret vært

En dedikeret fysisk server, der fungerer som vært for dine Azure VM'er til Windows og Linux

Azure Functions

Behandling af hændelser med kode uden server

Azure Kubernetes Service (AKS)

Gør udvikling, administration og drift af Kubernetes enklere

Azure Spring Cloud

En fuldt administreret Spring Cloud-tjeneste, der er skabt sammen med og drevet vha. VMware

Azure VMware-løsning

Kør dine VMware-arbejdsbelastninger, som var de oprindeligt udviklet til Azure

Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Cloud Services

Udvikling af lettilgængelige og skalerbare cloudprogrammer og API'er

Container Instances

Kør nemt objektbeholdere på Azure uden at administrere servere

Virtuelle Linux-maskiner

Klargør virtuelle maskiner til Ubuntu, Red Hat med mere

Mobilapps

Udvikling og hosting af backend til enhver mobilapp

Tjenestestruktur

Udvikl mikrotjenester og orkestrer objektbeholdere på Windows eller Linux

SQL Server på Virtual Machines

Vær vært for SQL Server-virksomhedsprogrammer i skyen

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

VM-skaleringssæt

Administrer og skaler op til flere tusind virtuelle maskiner fra Linux og Windows

Virtuelle maskiner

Klargør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på få sekunder

Webprogrammer

Opret og udrul hurtigt missionskritiske webapps i stor skala

Windows Virtual Desktop

Den bedste virtuelle skrivebordsoplevelse – leveret på Azure

Databaser

Understøt hurtig vækst, og være mere innovativ med sikre, fuldt administrerede databasetjenester i virksomhedsklassen

Azure API for FHIR

Opret og udrul let en FHIR-tjeneste i forbindelse med sundhedsdataløsninger og interoperabilitet

Azure Cache for Redis

Skab effektive programmer med høj dataoverførselshastighed og kort ventetid på cachelagring af data

Azure Cosmos DB

Hurtig NoSQL-database med åbne API'er uanset størrelse

Azure Database for MariaDB

Administreret MariaDB-databasetjeneste til appudviklere

Azure Database for MySQL

Fuldt administreret, skalerbar MySQL Database

Azure Database for PostgreSQL

Fuldt administreret, intelligent og skalerbar PostgreSQL

Database Migration Service

Gør databaseoverførsel fra det lokale miljø til cloudmiljøet enkel

Azure SQL

Administreret forekomst af SQL i cloudmiljøet, der altid er opdateret

Azure SQL Database

Administreret, intelligent SQL i clouden

Azure SQL Edge

Brug tjenester privat på Azure Platform

Administreret forekomst af Azure SQL

Administreret forekomst af SQL i cloudmiljøet, der altid er opdateret

SQL Server på Virtual Machines

Vær vært for SQL Server-virksomhedsprogrammer i skyen

Table Storage

NoSQL-nøgleværdibaseret lagring vha. semistrukturerede datasæt

DevOps

Gør innovation hurtigere med enkle, pålidelige værktøjer til løbende levering

Azure Artifacts

Opret, host og del pakker med dit team

Azure Boards

Planlæg, spor og diskuter arbejde på tværs af teams

Azure DevOps

Tjenester, hvor teams kan dele kode, spore arbejde og sende software

Azure DevTest Labs

Opret hurtigt miljøer ved hjælp af skabeloner, der kan genbruges, og artefakter

Azure Monitor

Fuld observation for dine programmer, din infrastruktur og dit netværk

Azure Pipelines

Byg, test og udrul løbende til alle platforme og cloudmiljøer

Azure Repos

Få ubegrænsede, cloudhostede private Git-repos'er til dit projekt

Azure Test Plans

Test og levér trygt med en manuel værktøjskasse til undersøgelsesformål

Integrationer af DevOps-værktøjer

Brug dine foretrukne DevOps-værktøjer sammen med Azure

Hybrid + Multicloud

Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads.

Azure Active Directory

Synkroniser kataloger i det lokale miljø, og aktivér enkeltlogon

Azure Arc

Føj Azure-tjenester og -administration til enhver infrastruktur

Azure Database for PostgreSQL

Fuldt administreret, intelligent og skalerbar PostgreSQL

Azure DevOps

Tjenester, hvor teams kan dele kode, spore arbejde og sende software

Azure ExpressRoute

Dedikerede private fibernetværksforbindelser til Azure

Azure IoT Edge

Udvid cloudintelligens og analyser til grænseenheder

Azure Sentinel

Lad SIEM og intelligente sikkerhedsanalyser, der er udviklet direkte til cloudmiljøet, hjælpe dig med at beskytte din virksomhed

Azure SQL Database

Administreret, intelligent SQL i clouden

Azure SQL Edge

Brug tjenester privat på Azure Platform

Azure Stack

Byg og kør innovative hybridprogrammer på tværs af cloudgrænser

Security Center

Sørg for at samle sikkerhedsadministration, og aktivér avanceret trusselsbeskyttelse på tværs af arbejdsbelastninger i et hybridt cloudmiljø

Azure Stack HCI

Kør dine arbejdsbelastninger for produktion på hybrid, velkendt hyperkonvergeret infrastruktur

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub sælges som et integreret hardwaresystem med software forudinstalleret på valideret hardware

Azure Stack Edge

En Azure-administreret enhed, der leverer Azures funktionalitet til beregning, lagring og intelligens til grænseenheder

Azure Modular Datacenter

En komplet og robust datacenterløsning

Identitet

Administrer brugeridentiteter og adgang for at beskytte mod avancerede trusler på tværs af enheder, data, apps og infrastruktur

Azure Active Directory

Synkroniser kataloger i det lokale miljø, og aktivér enkeltlogon

Azure Active Directory-domænetjenester

Knyt virtuelle maskiner fra Azure til et domæne uden domænecontrollere

Azure Information Protection

Opnå bedre beskyttelse af dine følsomme oplysninger – uanset tid og sted

Eksterne Azure Active Directory-identiteter

Forbrugeridentitets- og adgangsstyring i clouden

Integration

Få mulighed for problemfrit at integrere dine programmer, data og processer i det lokale miljø, eller som er cloudbaseret, på tværs af virksomheden

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

Azure API for FHIR

Opret og udrul let en FHIR-tjeneste i forbindelse med sundhedsdataløsninger og interoperabilitet

Event Grid

Få pålidelig hændelseslevering i stor skala

Azure Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Service Bus

Oprettelse af forbindelse på tværs af private og offentlige cloudmiljøer

Medier

Levér videoindhold af høj kvalitet når som helst og hvor som helst på en hvilken som helst enhed

Azure Media Player

En enkelt afspiller til alle dine afspilningsbehov

CDN (Content Delivery Network)

Sørg for sikker, pålidelig indholdslevering med bred global rækkevidde

Indholdsbeskyttelse

Levér indhold på en sikker måde ved hjælp af AES, PlayReady, Widevine og Fairplay

Encoding

Kodning på Studio-niveau ved skalering i cloudmiljøet

Live og on-demand-streaming

Levér dit indhold til stort set alle enheder med den skalering, der imødekommer dine forretningsbehov

Live Video Analytics

Byg intelligente videobaserede programmer ved hjælp af kunstig intelligens efter eget valg

Media Services

Kodning, lagring og streaming af video og lyd efter behov

Video Indexer

Få adgang til Video Insights

Mixed Reality

Bland din fysiske og digitale verden sammen for at skabe fordybende, samarbejdsmæssige oplevelser

Azure Digital Twins

Byg næstegenerations-IoT-løsninger inden for spatial intelligens

Kinect DK

Byg computervisions- og talemodeller vha. et udviklersæt med avancerede AI-sensorer

Remote Rendering

Gengiv interaktivt 3D-indhold af høj kvalitet, og stream det på dine enheder i realtid

Spatial Anchors

Skab spatialt fokuserede oplevelser i mixed reality til flere brugere

Mobil

Byg og udrul oprindelige apps til en hvilken som helst mobilenhed på tværs af platforme

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

Azure Cognitive Search

Cloudsøgetjeneste baseret på kunstig intelligens til udvikling af web- og mobilapps

Azure Maps

Enkle og sikre placerings-API'er giver dataene en s provide geospatial kontekst

Azure Cognitive Services

Tilføj egenskaber for smart-API for at muliggøre kontekstafhængig interaktion

Notification Hubs

Send pushmeddelelser til alle platforme fra enhver backend

Spatial Anchors

Skab spatialt fokuserede oplevelser i mixed reality til flere brugere

Visual Studio App Center

Byg, test, udgiv og overvåg løbende dine mobil- og computerapps

Xamarin

Opret cloudstyrede mobilapps hurtigere

Azure Communication Services

Skab omfattende kommunikationsoplevelser med den samme sikre platform, som bruges af Microsoft Teams

Netværk

Opret forbindelse mellem infrastruktur og tjenester i cloudmiljøet og i det lokale miljø for at give dine kunder og brugere den bedst mulige oplevelse

Application Gateway

Byg sikre skalerbare og yderst tilgængelige webfront-ends i Azure

Azure Bastion

Privat og fuldt administreret RDP- og SSH-adgang til dine virtuelle maskiner

Azure DDoS-beskyttelse

Beskyt dine programmer mod DDoS-angreb (Distributed Denial of Service)

Azure DNS

Host dit DNS-domæne på Azure

Azure ExpressRoute

Dedikerede private fibernetværksforbindelser til Azure

Azure Firewall

Egenskaber for oprindelig firewall med indbygget høj tilgængelighed og ubegrænset skalerbarhed til cloudmiljøet samt helt vedligeholdelsesfri

Azure Firewall Manager

Politik for central netværkssikkerhed og rutestyring for globalt distribuerede, softwaredefinerede perimetre

Azure Front Door

Skalerbart leveringspunkt med forbedret sikkerhed til globale mikroservicebaserede webapps

Azure Internet Analyzer

Test, hvordan ændringer af netværksinfrastrukturen påvirker dine kunders præstationer.

Privat link

Privat adgang til tjenester, der er hostet på Azure-platformen, og som dermed bevarer dine data på Microsoft-netværket

CDN (Content Delivery Network)

Sørg for sikker, pålidelig indholdslevering med bred global rækkevidde

Belastningsjustering

Giv dine programmer høj tilgængelighed og netværksydelse

Network Watcher

Løsning til overvågning og diagnosticering af netværkets ydeevne

Traffic Manager

Udfør routing af indgående trafik for at sikre høj ydeevne og tilgængelighed

Virtual Network

Klargøring af private netværk eller oprettelse af forbindelse til datacentre i det lokale miljø

Virtual WAN

Optimer og automatiser oprettelse af forbindelse mellem forgreninger via Azure

VPN-gateway

Opret sikre forbindelser på tværs af geografiske steder

Web Application Firewall

En tjeneste med firewall for webprogram, der oprindeligt findes i cloudmiljøet, og som sikrer effektiv beskyttelse af webprogrammer

Azure Orbital

Satellitbaseret jordstation og planlægningstjeneste, der har forbindelse til Azure, til hurtig downlinking af data

Overførsel

Forenkl og accelerer din overførsel til cloudmiljøet vha. vejledning, værktøjer og ressourcer

Database Migration Service

Gør databaseoverførsel fra det lokale miljø til cloudmiljøet enkel

Azure Migrate

Opdag, vurder og tilpas let størrelsen, samt overfør dine VM'er i det lokale miljø til Azure

Azure Site Recovery

Sørg for at holde din virksomhed i gang vha. den indbyggede tjeneste til it-katastrofeberedskab

Azure Cost Management og fakturering

Administrer trygt dit cloudforbrug

Data Box

Enheder og løsninger til overførsel af offlinedata til Azure

Sikkerhed

Beskyt din virksomhed mod avancerede trusler på tværs af arbejdsbelastninger i hybridskyen

Application Gateway

Byg sikre skalerbare og yderst tilgængelige webfront-ends i Azure

Azure Active Directory

Synkroniser kataloger i det lokale miljø, og aktivér enkeltlogon

Azure Active Directory-domænetjenester

Knyt virtuelle maskiner fra Azure til et domæne uden domænecontrollere

Azure Defender

Beskyt dine arbejdsbelastninger i hybridcloudmiljøet

Azure DDoS-beskyttelse

Beskyt dine programmer mod DDoS-angreb (Distributed Denial of Service)

Dedikeret HSM i Azure

Administrer de hardwaresikkerhedsmoduler, du bruger i cloudmiljøet

Azure Front Door

Skalerbart leveringspunkt med forbedret sikkerhed til globale mikroservicebaserede webapps

Azure Information Protection

Opnå bedre beskyttelse af dine følsomme oplysninger – uanset tid og sted

Azure Sentinel

Lad SIEM og intelligente sikkerhedsanalyser, der er udviklet direkte til cloudmiljøet, hjælpe dig med at beskytte din virksomhed

Key Vault

Sørg for at sikre og bevare kontrollen over nøgler og andre hemmelige oplysninger

Security Center

Sørg for at samle sikkerhedsadministration, og aktivér avanceret trusselsbeskyttelse på tværs af arbejdsbelastninger i et hybridt cloudmiljø

VPN-gateway

Opret sikre forbindelser på tværs af geografiske steder

Web Application Firewall

En tjeneste med firewall for webprogram, der oprindeligt findes i cloudmiljøet, og som sikrer effektiv beskyttelse af webprogrammer

Azure Defender til IoT

Løbende styring af aktiver og trusselsregistrering for både administrerede og ikke-administrerede IoT/OT-enheder

Microsoft Azure Attestation

En samlet løsning til fjernkontrol af troværdigheden af en platform og integriteten af de binære filer, der kører i den

Storage

Få sikkert, yderst skalerbart cloudlager til dine data, apps og arbejdsbelastninger

Arkivlagring

Branchens bedste pris for lagring af data, der sjældent benyttes

Avere vFXT til Azure

Kør filbaserede arbejdsbelastninger med høj ydeevne i cloudmiljøet

Azure Backup

Gør databeskyttelsen mere enkel, og bliv beskyttet mod ransomware

Azure Data Lake Storage

Sikker Data Lake-funktionalitet, der er nem at skalere, baseret på Azure Blob Storage

Azure Data Share

En enkel og sikker tjeneste til deling af big data med eksterne organisationer

Filer i Azure

Filshares, der bruger SMB 3.0-standardprotokollen

Azure FXT Edge Filer

Løsning til optimering af hybridlager til HPC-miljøer

Azure HPC Cache

Filcachelagring til databehandling med høj ydeevne (HPC)

Azure NetApp Files

Professionelle Azure-fildelinger leveret af NetApp

Bloblager

REST-baseret objektlager til ustrukturerede data

Data Box

Enheder og løsninger til overførsel af offlinedata til Azure

Disk Storage

Højtydende, særdeles holdbart blok-lager til Azure Virtual Machines

Queue-lagerplads

Skaler effektivt apps i henhold til trafikken

Storage-konti

Holdbart, yderst tilgængeligt og skalerbart cloudlager

Storage Explorer

Få vist og interager med Azure Storage-ressourcer

StorSimple

Lavere omkostninger med en hybridlagerløsning til virksomheder i cloudmiljøet

Tingenes internet

Få IoT på enhver enhed og platform uden at ændre din infrastruktur

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

Azure Cosmos DB

Hurtig NoSQL-database med åbne API'er uanset størrelse

Azure Digital Twins

Byg næstegenerations-IoT-løsninger inden for spatial intelligens

Azure Functions

Behandling af hændelser med kode uden server

Azure IoT Central

Få hurtigere oprettelse af IoT-løsninger

Azure IoT Edge

Udvid cloudintelligens og analyser til grænseenheder

Azure IoT Hub

Opret forbindelse til, overvåg og administrer milliarder af IoT-aktiver

Azure IoT-løsningsacceleratorer

Opret løsninger, der kan tilpasses fuldstændigt, med skabeloner til almindelige IoT-scenarier

Azure Machine Learning:

Stil AI til rådighed for alle med en skalerbar end-to-end-platform, der er tillid til, med Eksperimenteren og Modeladministration

Azure Maps

Enkle og sikre placerings-API'er giver dataene en s provide geospatial kontekst

Azure RTOS

Forenkling af integreret IoT-udvikling og -forbindelse

Azure Sphere

Forbind sikkert MCU-drevne enheder fra Silicon Valley med cloudmiljøet

Azure SQL Edge

Brug tjenester privat på Azure Platform

Azure Stream Analytics

Analyser i realtid af hurtige datastrømme fra programmer og enheder

Azure Time Series Insights

Gennemse og analysér tidsseriedata fra IoT-enheder

Event Grid

Få pålidelig hændelseslevering i stor skala

Kinect DK

Byg computervisions- og talemodeller vha. et udviklersæt med avancerede AI-sensorer

Azure Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Notification Hubs

Send pushmeddelelser til alle platforme fra enhver backend

Windows 10 IoT Core Services

Langsigtet support af operativsystemet og tjenester til administration af enhedsopdateringer og vurdering af enhedstilstand

Azure Defender til IoT

Løbende styring af aktiver og trusselsregistrering for både administrerede og ikke-administrerede IoT/OT-enheder

Udviklerværktøjer

Opret, administrer og levér cloudprogrammer uden afbrydelser – ved hjælp af enhver platform og ethvert sprog

App Configuration

Hurtig og skalerbar parameterlagring til programkonfiguration

Azure DevOps

Tjenester, hvor teams kan dele kode, spore arbejde og sende software

Azure DevTest Labs

Opret hurtigt miljøer ved hjælp af skabeloner, der kan genbruges, og artefakter

Azure Lab Services

Konfigurer laboratorier til klasseværelser, prøveversioner, udvikling og test og andre scenarier

Azure Pipelines

Byg, test og udrul løbende til alle platforme og cloudmiljøer

SDK'er

Hent de SDK'er og kommandolinjeværktøjer, du har brug for

Visual Studio

Det effektive og fleksible miljø til udvikling af programmer i cloudmiljøet

Visual Studio Code

En effektiv, let udgave af en kodeeditor til cloududvikling

Visual Studio Codespaces

Cloudstyrede udviklingsmiljøer er tilgængelige overalt

Web

Byg, udrul og skaler nyttige webapps hurtigt og effektivt

API-apps

Byg og anvend nemt cloudbaserede API'er

API Management

Publicer skalerbare og sikre API'er til udviklere, partnere og medarbejdere

App Service

Opret hurtigt effektive cloudbaserede apps til nettet og mobiler

Azure Cognitive Search

Cloudsøgetjeneste baseret på kunstig intelligens til udvikling af web- og mobilapps

Azure Maps

Enkle og sikre placerings-API'er giver dataene en s provide geospatial kontekst

Azure SignalR Service

Du kan let tilføje webfunktionaliteter i realtid

Azure Spring Cloud

En fuldt administreret Spring Cloud-tjeneste, der er skabt sammen med og drevet vha. VMware

CDN (Content Delivery Network)

Sørg for sikker, pålidelig indholdslevering med bred global rækkevidde

Mobilapps

Udvikling og hosting af backend til enhver mobilapp

Notification Hubs

Send pushmeddelelser til alle platforme fra enhver backend

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Web App for Containers

Let udrulning og kørsel af webapps i objektbeholdere, som kan skaleres i takt med virksomhedens behov

Webprogrammer

Opret og udrul hurtigt missionskritiske webapps i stor skala

Azure Communication Services

Skab omfattende kommunikationsoplevelser med den samme sikre platform, som bruges af Microsoft Teams

Windows Virtual Desktop

Den bedste virtuelle skrivebordsoplevelse – leveret på Azure

Windows Virtual Desktop

Den bedste virtuelle skrivebordsoplevelse – leveret på Azure

VMware Horizon Cloud på Microsoft Azure

Klargør Windows-skriveborde og -apps med VMware og Windows Virtual Desktop

Virtuelle Citrix-apps og -desktops til Azure

Klargør Windows-skriveborde og -apps på Azure med Citrix og Windows Virtual Desktop