Spring over navigation

Tjenester, der betyder noget, og kraft du kan stole på

Populære tjenester

Med Azure Apptjeneste kan du hurtigere oprette apps vha. en helt særlig cloudtjeneste, som gør det hurtigt og nemt at oprette virksomhedsklare web- og mobilapps til en hvilken som helst platform eller enhed, og installere dem i en skalerbar og pålidelig infrastruktur i clouden.

Azure SQL-database er en relationsdatabasetjeneste, som giver dig mulighed for hurtigt at oprette, udvide og skalere relationsprogrammer i clouden.

Med Azure Virtual Machines kan du installere en Windows Server- eller Linux-afbildning i clouden. Du kan vælge afbildninger fra en markedsplads eller bruge dine egne brugertilpassede afbildninger.

Alle

Azure Active Directory leverer identitetsstyring og adgangskontrol til dine cloudprogrammer. For at lette brugeradgangen til cloudprogrammerne kan du synkronisere lokale identiteter og aktivere enkeltlogon. Azure Active Directory tilbydes på tre niveauer: Free, Basic og Premium.

Azure Active Directory-domænetjenester leverer skalerbare, højtydende, administrerede domænetjenester, f.eks. domænejoinforbindelse, LDAP, Kerberos, Windows-integreret godkendelse og understøttelse af gruppepolitikker. Med et klik på en knap kan administratorer aktivere administrerede domænetjenester til virtuelle maskiner og mappeorienterede programmer, der er installeret i Azure Infrastructure Services. Azure Active Directory-domænetjenester er bygget på den samme underliggende teknologi som Windows Server Active Directory og sørger for, at det er let at migrere traditionelle programmer i det lokale miljø til clouden.

Med API Management i Azure kan du publicere API'er til udviklere, partnere og medarbejdere på en sikker måde og skalerbart.

Azure Application Gateway er en Azure-styret løsning til lag 7, der leverer justering af belastning til HTTP, SSL-aflastning og sessionsbaserede cookietilhørsforhold til internetorienterede eller interne webprogrammer.

Application Insights til Visual Studio er en alt-i-et-telemetriløsning, som kan hjælpe dig med at registrere og løse problemer samt løbende forbedre din enhed og dine webprogrammer. Det giver dig 360-graders visninger i realtid af dine programmer med hensyn til tilgængelighed, ydeevne og forbrug. Det understøtter Java, iOS, Android, .NET og webapps på Azure eller dine egne servere.

Med Azure Apptjeneste kan du hurtigere oprette apps vha. en helt særlig cloudtjeneste, som gør det hurtigt og nemt at oprette virksomhedsklare web- og mobilapps til en hvilken som helst platform eller enhed, og installere dem i en skalerbar og pålidelig infrastruktur i clouden.

Med Azure Automation kan du automatisk oprette, installere, overvåge og vedligeholde ressourcer i dit Azure-miljø vha. et meget skalerbart og pålideligt udførelsesprogram for arbejdsprocesser.

Med Azure Backup kan du beskytte data på Windows-klienter samt delte filer og mapper på virksomhedens bærbare computere. I dit datacenter kan Backup, når det integreres med System Center Data Protection Manager (DPM), beskytte Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, virtuelle Hyper-V-maskiner og andre programmer.

Azure Batch gør det nemt at køre omfattende parallelle beregningsopgaver, som kræver høj ydeevne (HPC, High Performance Computing), i Azure. Brug Batch til at skalere parallelle opgaver, administrere eksekveringen af opgaver i en kø og gøre programmer cloudkompatible for at aflaste beregningsjob i clouden.

Azure BizTalk Services er en effektiv cloudbaseret integrationstjeneste, som kan udvides. Tjenesten leverer B2B- og EAI-funktioner til levering af cloud- og hybridintegrationsløsninger.

CDN

Med Azure Content Delivery Network kan du levere indhold, der kræver stor båndbredde, til brugere over hele verden med kort ventetid og høj tilgængelighed via et robust netværk af globale datacentre.

Azure Cloud Services fjerner behovet for at administrere serverinfrastrukturen. Med web- og arbejdsroller giver det mulighed for at opbygge, installere og administrere moderne applikationer.

Azure Data Catalog er en fuldstændigt administreret tjeneste, der fungerer som et registreringssystem og et system til søgning efter virksomhedens datakilder. Den giver alle brugere – lige fra analytikere over datateknikere til udviklere – mulighed for at registrere, finde, forstå og forbruge datakilder. Brug crowdsourcede anmærkninger og metadata til at udtrække insiderviden fra din organisation, kaste lys over skjulte data og få mere værdi ud af virksomhedens datakilder.

Azure Data Factory er en administreret tjeneste, som gør det muligt at producere pålidelige oplysninger fra rådata i clouden eller ressourcer i det lokale miljø. Det er nemt at oprette, styre og planlægge fejltolerante arbejdsprocesser med høj tilgængelighed for aktiviteter til flytning og transformering af data. Få hurtigt overblik over tjenesternes tilstand og alle dine datapipelines med en flot visuel grænseflade via Azure-portalen.

Data Lake-analysetjenesten er en ny distribueret analysetjeneste, der er baseret på Apache YARN, som dynamisk skalerer, så du kan fokusere fuldt ud på dine forretningsmål og ikke på den distribuerede infrastruktur. I stedet for at installere, konfigurere og indstille hardware skriver du forespørgsler for at omforme dine data og trække værdifuld viden ud. Analysetjenesten håndterer job af ethvert omgang ved ganske enkelt at vælge, hvor meget kraft du skal bruge. Du betaler kun for jobbet, når det kører, og tjenesten er derfor meget rentabel. Analysetjenesten understøtter Azure Active Directory, så du nemt kan styre adgang og roller, da den er integreret i identitetssystemet i det lokale miljø. Den indeholder også U-SQL – et sprog, der forener fordelene ved SQL med brugerkodens ekspressive styrke. U-SQL’s skalerbare distribuerede kørsel betyder, at du effektivt kan analysere data i lageret og på tværs af SQL-servere i Azure, Azure SQL Database og Azure SQL Data Warehouse.

Data Lake-lageret er ét enkelt lager, hvor du nemt kan lægge data i alle størrelser, typer og hastigheder uden at skulle ændre dit program, efterhånden som dataene skaleres. I dette lager kan data udveksles med sikkerhed af professionel kvalitet. Det er også beregnet til højtydende behandling og analyser via HDFS-programmer (f.eks. Azure HDInsight, Data Lake-analysetjenesten, Hortonworks, Cloudera, MapR) og -værktøjer, herunder understøttelse af arbejdsmængder med kort ventetid. I modsætning til aktuelle tilbud på markedet kan data f.eks. overføres i realtid fra sensorer og enheder til IoT-løsninger eller fra onlinebutikkers websteder til lageret uden begræsningen ved faste grænser for konto- eller filstørrelse.

Med Azure-udviklings-/testlaboratorier er det nemt og hurtigt at oprette miljøer til implementering og test af programmer. Brug skabeloner, der kan genbruges, og artefakter til at skabe Windows- og Linux-miljøer, samtidig med at du minimerer spild og kontrollerer omkostningerne.

Med Azure DNS kan du hoste dine DNS-domæner sammen med dine Azure-apps og administrere DNS-poster ved hjælp af dit eksisterende Azure-abonnement. Microsofts globale netværk af DNS-servere har den rækkevidde, størrelse og redundans, der skal til for at sikre ultrahurtige DNS-svar og ultrahøj tilgængelighed for dine domæner. Med Azure DNS kan du være sikker på, at din DNS altid er hurtig og tilgængelig.

Azure DocumentDB er en fuldt styret NoSQL-dokumentdatabasetjeneste, der tilbyder forespørgsler og behandling af transaktioner over skemafrie data, forudsigelig og pålidelig ydeevne og hurtig udvikling.

Azure Event Hubs giver mulighed for elastisk skalerbar telemetri- og hændelsesindtagelse fra millionvis af enheder og hændelser med holdbar bufferlagring og slutpunkt-til-slutpunkt-ventetid på under ét sekund.

Med Azure ExpressRoute kan du oprette private forbindelser mellem Azure-datacentre og lokal infrastruktur eller i miljøer med samlet placering.

Azure HDInsight er en Hadoop-baseret tjeneste, der placerer en Apache Hadoop-løsning i clouden. Få fuldt udbytte af Big Data med en cloudbaseret dataplatform, der styrer data af enhver type og størrelse.

Kickstart dit Tingenes internet-projekt med Microsoft Azure IoT Hub. Tilslut, overvåg og kontrollér millioner af IoT-aktiver, der kører på mange forskellige operativsystemer og protokoller. Opret pålidelig tovejskommunikation med disse aktiver, også hvis de kun har forbindelse indimellem, og analysér – og reager på – de indgående telemetridata. Styrk sikkerheden for dine IoT-løsninger ved brug af godkendelse af de enkelte enheder ved kommunikationen med enheder, der har de rigtige legitimationsoplysninger. Annuller enkelte enheders adgangsrettigheder for at sikre dit systems integritet.

Azure Nøgleboks er en brugervenlig og rentabel løsning til beskyttelse af nøgler og andre hemmeligheder i clouden ved hjælp HSM'er (hardwaresikkerhedsmoduler). Beskyt kryptografiske nøgler og små hemmelige oplysninger, f.eks. adgangskoder, vha. nøgler i HSM'er. Hvis du vil have øget sikkerhed, skal du importere eller generere dine nøgler i HSM'er, der er certificeret i henhold til standarderne FIPS 140-2 niveau 2 og Common Criteria EAL4+. Dermed forbliver nøglerne inden for HSM-grænsen. Nøgleboks er udviklet, så Microsoft ikke kan se eller pakke dine nøgler ud. Opret nye nøgler til udvikling/test på få minutter, og overfør dem uden problemer til produktionsnøgler, der administreres af sikkerhedshandlinger. Nøgleboks kan skaleres, så den opfylder de krav, du stiller til programmer i clouden, uden at du har besvær med opstart, implementering og administration af HSM'er og nøgleadministrationssoftware.

Azure-belastningsjustering distribuerer trafik fra internettet og private netværk blandt sunde tjenesteinstanser i cloudtjenester eller virtuelle maskiner. Funktionen giver dig større pålidelighed og mulighed for uden problemer at føje mere kapacitet til dine programmer.

Med Azure Machine Learning kan du nemt udvikle, teste, idriftsætte og administrere forudsigende analyseløsninger i clouden.

Azure Managed Cache Service er en distribueret, hukommelseslagret, skalerbar løsning, som gør det muligt for dig at udvikle særdeles skalerbare og reaktionsstærke programmer ved at give superhurtig adgang til data.

Azure Media Services tilbyder cloudbaserede medieløsninger, herunder indtagning, kodning, formatkonvertering, beskyttelse af indhold og både on demand- og direkte streaming-funktionaliteter.

Med Azure Mobile Engagement kan du maksimere forbruget af og omsætningen fra mobilapps. Det er en platform til brugerengagement, der er datadrevet og leveres med SaaS, og som gør det muligt at segmentere brugerne i detaljer i realtid, analysere brugere af appen og levere kontekstafhængige, intelligente pushmeddelelser og beskeder i appen på tværs af alle forbundne enheder. Den lukker hullet for appudviklere og -udbydere og giver dem mulighed for at få direkte kontakt til alle deres kunder på det rigtige tidspunkt og på en personlig, kontekstafhængig måde, der ikke virker forstyrrende.

Azure Mobile Services er en skalerbar, cloudbaseret backend til udvikling af programmer til Windows Store, Windows Phone, Apple iOS, Android og HTML/JavaScript. Gem data i skyen, godkend brugere, og send pushbeskeder til dit program på få minutter.

Multi-Factor Authentication til Azure er med til at forhindre uautoriseret adgang til lokale programmer og skyprogrammer med et ekstra godkendelseslag. Følg organisationens sikkerheds- og overensstemmelsesstandarder, samtidig med at du tilgodeser brugerbehov for nem adgang.

Azure Notification Hubs er en yderst skalerbar infrastruktur til pushmeddelelser til diverse platforme, som sætter dig i stand til enten at udsende pushmeddelelser til millioner af brugere på én gang eller skræddersy meddelelser til individuelle brugere.

Med Azure Operational Insights kan du indsamle, korrelere og visualisere alle maskindata, f.eks. hændelseslogfiler, netværkslogfiler, ydelsesdata m.m., både fra aktiverne i det lokale miljø og i clouden.

Azure Redis-cache, der er baseret på den populære open source Redis-cache, giver dig adgang til en sikker, dedikeret cache til dine Azure-programmer.

RemoteApp til Azure hjælper medarbejdere med at holde sig produktive hvor som helst og på flere forskellige enheder – Windows, Mac OS X, iOS eller Android.

Med Azure Scheduler kan du aktivere handlinger, som kalder HTTP/S-slutpunkter eller sender beskeder til en lagerkø, i en hvilken som helst plan. Opret job, som kalder tjenester på en pålidelig måde enten i eller uden for Azure, og kør dem med det samme, med jævne mellemrum eller sporadisk, eller indstil dem til at køre på en senere dato.

Azure Search er en fuldt styret tjeneste til tilføjelse af avancerede søgefunktioner til webprogrammer og mobilapps uden den typiske kompleksitet, der er forbundet med fuldtekstsøgning.

Azure Security Center hjælper dig med at forebygge, registrere og reagere på trusler via en øget synlighed og styring af sikkerheden i dine Azure-ressourcer. Den leverer en central oversigt over sikkerheden på tværs af dine abonnementer og gør det muligt for dig at oprette politikker og overvåge sikkerhedskonfigurationer. Politikstyrede anbefalinger vejleder ressourceejere igennem implementeringen af sikkerhedskontroller og gør det muligt at foretage hurtig udrulning af integrerede løsninger mellem Microsoft og partnere. Ved hjælp af Microsofts globale viden om trusler indsamles og analyseres sikkerhedsrelaterede hændelser fra hele dine Azure-udrulninger automatisk for at identificere trusler og reducere falske alarmer. De leverede beskeder giver indsigt i angrebene og kommer med forslag til afhjælpning af problemerne.

Azure Service Bus er en meddelelsesinfrastruktur, der befinder sig mellem programmerne for at give dem mulighed for at udveksle meddelelser for forbedret skalering og robusthed.

Service Fabric er en platform baseret på mikrotjenester, der bruges til at bygge skalerbare og pålidelige programmer, som er nemme at administrere, til clouden. Service Fabric indeholder en løsning til store udfordringer ved udvikling og administration af programmer i clouden, så udviklere og administratorer ikke behøver at bekymre sig om problemer med infrastrukturen, men i stedet kan fokusere på at implementere missionskritiske og krævende arbejdsbelastninger.

Azure Site Recovery hjælper dig med at beskytte vigtige programmer ved at koordinere replikering og genoprettelse af private clouds i forbindelse med et simpelt og omkostningseffektivt it-katastrofeberedskab.

Azure SQL-database er en relationsdatabasetjeneste, som giver dig mulighed for hurtigt at oprette, udvide og skalere relationsprogrammer i clouden.

Azure SQL Data Warehouse er et elastisk datalager som en service med funktioner i virksomhedsklassen, der er baseret på den omfattende arkitektur til parallel behandling i SQL Server. Du kan skalere data, enten i det lokale miljø eller i vores cloud. Det er det første clouddatalager, der dynamisk kan skaleres op eller ned, så du kun betaler for den forespørgselsydelse, du har behov for, når du har behov for den, og det gælder helt op til petabyteniveau. SQL Data Warehouse giver dig mulighed for at bruge dine eksisterende T-SQL-færdigheder (Transact-SQL) til at integrere forespørgsler på tværs af strukturerede og ustrukturerede data. SQL Data Warehouse kan integreres med vores dataplatformsværktøjer, herunder Azure HDInsight, Machine Learning og Data Factory og Microsoft Power BI, så du får en komplet løsning med data warehousing og business intelligence i clouden. Via SQL Data Warehouse kan du vælge, hvor du vil opbevare dine data, enten i clouden eller i det lokale miljø, afhængigt af dine krav til ydeevne, sikkerhed og skalering.

Med Azure Storage får du et ikke-relationelt datalager, herunder BLOB-lager, tabellager, kølager og filer.

Azure StorSimple er en unik hybridløsning til et cloudlager, der kan bruges til primært lager, arkiv og it-katastrofeberedskab. StorSimple optimerer de samlede lageromkostninger og databeskyttelsen. Bemærk, at StorSimple i 8000-serien licenseres separat fra Azure-tjenester.

Azure Stream Analytics er et hændelsesbehandlingsprogram, som giver indblik i enheder, sensorer, cloudinfrastruktur og eksisterende dataegenskaber i realtid. Det har indbygget integration med Event Hubs, og den kombinerede løsning kan både overføre millioner af hændelser og udføre analyser, der hjælper dig med at forstå mønstre, bruge et dashboard, finde afvigelser eller igangsætte en handling, mens data streames i realtid.

Med Azure Traffic Manager kan du udføre routing for indgående trafik hen over flere Azure-værtstjenester, uanset om de kører i samme datacenter eller i flere datacentre forskellige steder i verden.

Med Azure Virtual Machines kan du installere en Windows Server- eller Linux-afbildning i clouden. Du kan vælge afbildninger fra en markedsplads eller bruge dine egne brugertilpassede afbildninger.

Med Azure Virtual Network kan du oprette private netværk i clouden, hvor du har fuld kontrol over IP-adresser, DNS-servere, sikkerhedsregler og trafikflows. Opret en sikker forbindelse mellem et virtuelt netværk og et netværk i det lokale miljø vha. en VPN-tunnel, eller opret en privat forbindelse vha. tjenesten ExpressRoute.

Visual Studio Team Services er en cloudbaseret ALM-løsning (Application Lifecycle Management), der kan bruges til alt fra hostede kodelagre og problemsporing til belastningstest og automatiserede builds. Du kan få adgang til det næsten overalt, og du kan oprette en konto gratis. Visual Studio Team Services licenseres særskilt og ikke sammen med Azure-tjenester.

Med Azure VPN-gateway kan du oprette sikre forbindelser på tværs af geografiske steder mellem dit virtuelle netværk i Azure og it-infrastrukturen i det lokale miljø.

Azure Active Directory, skytjenesten med den dokumenterede evne til at håndtere milliarder af godkendelser pr. dag, udvider sine funktioner til at administrere håndtere forbrugeridentiteter med en ny tjeneste: Azure Active Directory B2C, nu som offentlig prøveversion. Azure Active Directory B2C er en omfattende, identitetsadministrationsløsning til dine apps, der henvender sig til forbrugerne. Løsningen kan let integreres med alle platforme, og du kan få adgang til den fra en vilkårlig enhed. Tjenesten er gratis i den offentlige prøveperiode.