Spring over navigation

Indlæsning af filer fra Azure Blob Storage i Azure SQL Database

I prøveversion Dette er nu tilgængeligt som prøveversion.

Opdateringsdato: 23. oktober 2017

Azure SQL Database gør det muligt for dig at indlæse filer direkte fra Azure Blob Storage ved hjælp af følgende SQL-sætninger:

·        BULK INSERT T-SQL – kommando, der indlæser en fil fra en Blob Storage-konto i en SQL Database-tabel

·        OPENROWSET-tabel – værdifunktion, der analyserer en fil, som er gemt i Blob Storage og returnerer filens indhold som et rækkesæt

Du kan se eksempler på kode, der indlæser indhold af filer fra en Azure Blob Storage-konti, under SQL Server-GitHub-eksempler.  Du kan få flere oplysninger ved at besøge websiden Indlæsning af filer fra Azure Blob Storage i Azure SQL Database .

  • Blob Storage
  • SQL Database
  • Relateret feedback